ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 3441402
www.shs.wroclaw.pl, e-mail:  shs@shs.wroclaw.pl  i.zak3@wp.pl


KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 2 STYCZNIA 2018 R.

 

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie naukowe, na którym dr Artur Kolbiarz (Zakład Historii Sztuki UŚl.) przedstawi temat Matthäus Knote i wczesnobarokowa rzeźba Dolnego Śląska.
Spotkanie odbędzie się w środę, 17 stycznia 2018 r. o godz. 16:45 w Instytucie Historii Sztuki UWr. (ul. Szewska 36), w sali 309.

 

Zarząd Oddziału zaprasza do udziału w objeździe zabytkoznawczym CZECHY-AUSTRIA w terminie 14-16 czerwca 2018 na trasie:

Velké Losiny (zamek) – Křtiny (kościół pielgrzymkowy) – Rajhrad (klasztor i kościół Benedyktynów) – Dolní Kounice (klasztor Rosa Coeli) – Židlochovice (kościół) – Lednice (zamek) – Klosterneuburg (klasztor Kanoników regularnych) – Göttweig (opactwo Benedyktynów) – Melk (opactwo Benedyktynów) – St. Pölten (katedra, kościół franciszkanów) – Graz (katedra, mauzoleum Ferdynanda II, zamek Eggenberg) – Mariazelle (kościół pielgrzymkowy) – Lilienfeld (klasztor Cystersów) – Heiligenkreuz (klasztor Cystersów).

Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN, a dla członkow Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 250 PLN.

Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie do końca stycznia zadatku w wysokości 150 PLN. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

 

Informujemy, że tegorocznymi laureatami Konkursu im. Ks. Profesora Szczęsnego Dettloffa zostali:

kol. Agata Dworzak z Oddziału Krakowskiego za pracę FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych oraz kol. Agata Pietrasik i Piotr Skłodkowski z Oddziału Warszawskiego za publikację Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954.

W Konkursie im. Jerzego Z. Łozińskiego nagrodzono 13 autorów haseł Słownika architektów

i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku pod red. Pawła Migasiewicza, Hanny Osieckiej-Samsonowicz i Jakuba Sito (Warszawa 2016).

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

 

KOMUNIKAT NR 8 Z DNIA 28 LISTOPADA 2017 R.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zaprasza na spotkania naukowe z kuratorami wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu:

- w czwartek 7 grudnia o g. 14:30 z Markiem Pierzchałą na wystawie „Moda na Cranacha”

- w czwartek 14 grudnia o g. 14:30 z Izabelą Żak na wystawie „Inwencja i naśladownictwo. Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA
SKŁADAMY
ŻYCZENIA

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
A TAK
ŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH ORAZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM
W NOWYM ROKU 2018

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału


 

KOMUNIKAT 7 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
 

LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. SZTUKA POGRANICZY — organizowana przez Zarząd Główny SHS i Zarząd Oddziału Lubelskiego, odbędzie się w Lublinie, 16-17 listopada 2017 roku.

Informujemy, że istnieje możliwość reprezentowania Oddziału Wrocławskiego SHS jako słuchacz podczas obrad sesji. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy (i.zak3@wp.pl) lub telefoniczny (713441402) do 18.10.

program obrad:

16 LISTOPADA – CZWARTEK

8.30-9.00 – rejestracja uczestników

9.00-9.15 – powitanie i otwarcie konferencji

9.15-9.30 – referat wprowadzający

9.30-9.50 – Krzysztof Cichoń (Łódź), Pogranicze zamglone i niemal bezludne. Z czym graniczy historia sztuki na powierzchni „orbis doctrinae”?

Lublin i okolice

9.50-10.10 – Małgorzata Smorąg-Różycka (Kraków), Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy badawcze

10.10-10.30 – Adam Soćko (Poznań), Lublin – ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w pierwszej połowie XVI wieku

10.30-10.50 – Hubert Mącik (Rzeszów), Nowożytne układy urbanistyczne miast lokowanych w XVI-XVII wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej

10.50-11.10 – Paweł Sygowski (Lublin), Unicka drewniana, dwuwieżowa, barokowa cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

w Kodeńcu na Lubelszczyźnie – ostatnia taka świątynia w Polsce

11.10-11.20 - Tomasz Pieńkowski (Lublin), Dziedzictwo lubelskich ewangelików jako element wielokulturowej

i wielowyznaniowej tożsamości Lublina – komunikat

11.20-11.50 – dyskusja

11.50-12.10 – przerwa na kawę

Ikonografia na pograniczach

12.10-12.30 – Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań

12.30-12.50 – ks. Szymon Tracz (Kraków), Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko-małopolskim

w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich

12.50-13.10 – Iwona Brandys (Jaworzno), Polskie „Maria Hilf”. Problem adaptacji i rozpowszechniania kopii obrazu „Wspomożycielki Chrześcijan” między Passawą a Lubinem

13.10-13.30 – Maria Kazimiera Staniszewska (Kraków), Znacząc pogranicze. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja

13.30-13.50 – Agnieszka Gronek (Kraków), Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza

13.50-14.30 – dyskusja

14.30-16.00 – przerwa obiadowa

Ludzie i miasta

16.00-16.20 – Rafał Eysymontt (Wrocław), Flandria, Walonia, Cesarstwo i Śląsk. Ludzie i miasta obszaru pogranicza

16.20-16.40 – Agnieszka Piórecka (Kraków), Technika budowlana w średniowiecznej Serbii oraz na Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej

16.40-17.00 – Andrzej Kozieł (Wrocław), Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Wojny śląskie (1740-1763), nowe granice Śląska

i artyści

17.00-17.30 – dyskusja

17.30-17.50 – przerwa na kawę

Pogranicza dalekie

17.50-18.10 – Artur Badach (Warszawa), Fenomen obecności malarstwa manierystycznego we wczesnorenesansowych kościołach we Florencji

18.10-18.30 – Ewa Kubiak (Łódź), Herby w przestrzeni miejskiej Cusco, Maras i Juli. Manifestacja pozycji fundatorów

i odzwierciedlenie struktury społecznej w wielokulturowym mieście kolonialnym peruwiańskiego Altiplano w okresie baroku

18.30-18.50 – Łukasz Mikołaj Sadowski (Łódź), „Alexandra ad Aegyptum”. Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku

18.50-19.30 – dyskusja

20.00 spotkanie koleżeńskie

 

17 LISTOPADA (PIĄTEK)

Miasta i obrazy miast

9.00-9.20 – Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość), Bonawentura Losy de Losennau, inżynier, architekt i kartograf węgierski końca XVIII wieku w Zamościu i Tarnowie

9.20-9.40 – Paulina Korneluk (Wrocław), Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym

9.40-10.00 – Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w kościołach drewnianych Wielkopolski

10.00-10.20 – Katarzyna Węglicka (Warszawa), Pińsk – miasto na pograniczu

10.20-10.40 – Aleksander Łupienko (Warszawa), Przestrzeń dziewiętnastowiecznego Lwowa: obraz miasta pogranicza

10.40-11.10 – dyskusja

11.10-11.30 – przerwa na kawę

Relacje polsko-niemieckich obszarów językowych

11.30-11.50 – Agnieszka Świętosławska (Łódź), W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji

11.50-12.10 – Piotr Fiuk (Szczecin), Architektura wielokulturowego miasta. Kamienica czynszowa w Szczecinie – inspiracja zabudową stołecznego Berlina na przełomie XIX/XX wieku

12.10-12.30 – Jarosław Mulczyński (Poznań), Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i 1 połowie XX wieku (do 1945 roku) – dwie drogi rozwoju

12.30-12.50 – Aleksandra Krypczyk-De Barra (Kraków), „Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci”. Górnośląskie pogranicze w twórczości Katowickiej Grupy Artystycznej

12.50-13.20 – dyskusja

13.20-14.30 – przerwa obiadowa

Artyści i krytycy współcześni wobec pograniczy

14.30-14.50 – Agnieszka Kuczyńska (Lublin), Francusko-amerykańskie pogranicze. Przyczynek do historii recepcji surrealizmu w PRL-u

14.50-15.10 – Marta Smolińska (Poznań), O dzieleniu. Niemiecko-polskie perspektywy artystyczne wobec wspólnej granicy

15.10-15.30 – Bernadeta Stano (Kraków), Inwazja malarzy i rzeźbiarzy na Białostocczyznę. Wątki regionalne w centralnie planowanej akcji plenerowej okresu PRL-u

15.30-15.50 – Grażyna Stojak (Rzeszów), Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika

15.50-16.20 – dyskusja

16.20-16.40 – przerwa na kawę

16.40-17.00 – Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk), Transgresja przestrzeni a graniczność ściany

17.00-17.20 – Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin), Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie

i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego

17.20-17.40 – Weronika Kobylińska-Bunsch (Warszawa), Na pograniczu stylów i mediów: gest plastyczny w polskiej powojennej „fotografii miejsca”

17.40-18.00 – Adam Mazur (Warszawa), Trzy listy (Kantor – Kossakowski – Macuga)

18.00-18.30 – dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do zgłoszenia udziału w planowanej w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. konferencji „Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy“. W załączeniu przesyłamy list organizatorów.

Szanowni Państwo,

          Muzeum Narodowe w Krakowie i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach realizacji projektu ,,Korpus dzieł Malarskich Henryka Siemiradzkiego”, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy.

 

Konferencja odbędzie się w Muzeum Narodowym w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Obrady w języku angielskim będą podzielone na dwa panele: tematów z zakresu historii sztuki i technologiczny. W pierwszej części mamy nadzieję poznać nieznane dotąd aspekty życia i twórczości Henryka Siemiradzkiego. Do panelu związanego z kwestiami technologicznymi zapraszamy do zaprezentowania wyników badań wszystkich zajmujących się analizą sposobu pracy, technologii, techniki wykonania i materiałów stosowanych przez Henryka Siemiradzkiego. Celem tej części konferencji jest spotkanie i po raz pierwszy podzielenie się efektami dociekań badaczy analizujących różne aspekty szeroko pojętego warsztatu sławnego artysty, autora Pochodni Nerona.

 

Referaty i postery mogą dotyczyć badań prowadzonych zarówno przez konserwatorów i historyków sztuki, jak i chemików, fizyków oraz naukowców innych specjalności zgłębiających życie, twórczość oraz warsztat malarski artysty.

Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia w języku angielskim do 8 stycznia 2018 r. na adres: siemiradzki@mnk.pl.

Abstrakt nie powinien przekraczać 1500 znaków ze spacjami.

 

Organizatorzy:
Dominika Sarkowicz (dksukiennice@mnk.pl)
Marzena Sieklucka (dksukiennice@mnk.pl)

Dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl)

 

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału