ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 3441402
www.shs.wroclaw.pl, e-mail:  shs@shs.wroclaw.pl  i.zak3@wp.pl

 

KOMUNIKAT NR 7 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

Uczestnicy tegorocznego objazdu zabytkoznawczego na trasie: Wrocław – BouzovProściejówKroměřiž MosonmagyaróvárGyorPannonhalmaBudapesztWyszehrad – Szentendre – Wrocław w dniach 19-22 września 2019 proszeni są o wpłacenie pozostałej kwoty (po odliczeniu zadatku) z tytułów kosztów wycieczki (noclegi – jeden w Czechach, dwa – w Budapeszcie, śniadania i obiadokolacje). Wpłaty w wysokości 520 PLN (a dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 320 PLN) przyjmuje do 27 sierpnia nasz skarbnik, Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Dokumentów). Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępów; informację na temat ich wysokości podamy we wrześniu.

Oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu 7-8 listopada 2019 roku organizują konferencję pt. Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera. Szczegóły na stronie http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/events/4142/

Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje w dniach 21-22 listopada 2019 konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…. Propozycje referatów można zgłaszać do 5 września br. Bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl lub Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń.

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

sekretarz


KOMUNIKAT NR 6 z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia. W czwartek 13 czerwca o g. 14:30 po wystawie „Dwa ołtarze” oprowadzi nas jej kurator, Jacek Witecki.

Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje konferencję Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, poświęconą działalności muzeów w strefie szeroko rozumianego  pogranicza, nie tylko terytorialnego, geograficznego, historycznego, politycznego, kulturowego, lecz także pogranicza sztuki i nauki.

Miejsce obrad: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
Termin obrad:16-18 października 2019 r.

Języki obrad: angielski, polski. Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, główne wnioski itp.) należy przygotować w języku angielskim.
Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster.
Organizatorzy proszą o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości1500-1800 znaków (ze spacjami), w języku angielskim lub polskim do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje sesję, której tematem jest Metal i metaloplastyka Art Deco w Polsce. Organizatorzy proszą o zgłaszanie tematów referatów dotyczących szeroko pojętego użycia metalu w architekturze, we wnętrzach, meblach ale także platerach i srebrach stołowych. Materiały sesyjne będą publikowane w kolejnym już VIII tomie, któremu patronuje Muzeum: „Art Deco w Polsce”. Książka będzie recenzowana.
Zgłoszenia wraz z abstraktami należy przesłać do 1.09.2019 na adres mailowy: aniamilosz@poczta.onet.pl

Obrady odbywać się będą w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku na przełomie listopada i grudnia 2019. Uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych opłat.
W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji:
Małgorzata Kurgan-Przybylska m.przybylska@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 328 lub Dawid Keller d.keller@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 386

Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo”. Więcej informacji na temat czasopisma oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index

Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na Akademickiej Platformie Czasopism UMK:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

sekretarz


KOMUNIKAT NR 5 z dnia 9 maja 2019 r.

 

Zarząd Główny SHS organizuje w 2019 doroczne konkursy:
LXIV Konkurs im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettlaffa na prace naukowe (do 35 lat) członków Stowarzyszenia oraz
Nagrodę im. Profesora dr Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z zakresu historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

W związku z powyższym prosimy o składanie propozycji z naszego Oddziału u członków Zarządu Oddziału do 10 czerwca br.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konfernecji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu „Kształcenie i krytyka artystyczna w Europie środkowej i wschodniej w XX-XXI wieku“, która odbędzie się 9-11 października 2019 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Językiem konferencji jest angielski. Szczegółowe informacje tutaj.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną  na adres: torun@world-art.pl
do 15 maja 2019.

22 maja o godzinie 11.00 w Sali Papieskiej w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu (ul. Mariacka 9) odbędzie się konferencja naukową „Historia, sztuka i wyzwania konserwatorskie w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu”. Szczegóły tutaj oraz na stronach: https://konferencjasandomierz.evenea.pl/;
https://www.facebook.com/events/1178137192357536/
Prosimy o dokonywanie rejestracji na wydarzenie na portalu: https://konferencjasandomierz.evenea.pl/ lub mailowo na adres: konferencjasandomierz@gmail.com

Instytut Historii Sztuki UWr oraz Muzeum UWr organizują konferencję naukową “CollectingAntiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”, która odbędzie się 25-28 marca 2020 r. Szczegóły tutaj. Zgłoszenia wystąpień można nadsyłać do 15 lipca 2019 na adres: agata.kubala@uwr.edu.pl lub urszula.bonczuk-dawidziuk.@uwr.edu.pl

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

sekretarz


KOMUNIKAT NR 3 z dnia 12 marca 2019 r.

 

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na otwarcie wystawy Sol omnia regit (gmach główny UWr., Wieża Matematyczna) w środę 20 marca o g. 13:00.

 

Przekazujemy informacje na temat konferencji:

 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu organizują 6-7 czerwca 2019 r. ogólnopolską konferencję naukową Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń. Zainteresowani są proszeni o przesłanie formularza do dnia 30 marca 2019 r. na adres sekretarza organizacyjnego Katarzyny Janickiej: pewuka@amu.edu.pl.

Koszt dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

 

Europejska Wspólnota Kultury zaprasza na konferencję, która odbędzie się na Zamku Czocha w okolicach Lubania w dniach 4-6 września 2019 r. Tematem wiodącym tegorocznej edycji EuCuComm 2019 są kościoły graniczne i ucieczkowe. Szczegółowe informacje na stronie: www.EuCuComm.eu .

Termin nadsyłania zgłoszeń referatów wraz z abstraktami – 25 marzec 2019.

 

Dyrekcja Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności, która odbędzie się w dniach 19-20 IX 2019 r. w Krakowie.

Kontakt z sekretarzem konferencji (Natalia Koziara) na adres e-mail: nkoziara@mnk.pl

 

Czasopismo naukowe „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo" ogłasza nabór artykułów – szczegóły na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS zwraca się do wszystkich członków z prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi: 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi:
4 zł/mies. (w tym: 2,5 zł składka obowiązkowa + 1,5 zł dobrowolna składka na FPK).

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 


KOMUNIKAT NR 2 z dnia 21 lutego 2019 r.

 

Na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów w dniu 25 stycznia 2019 r. – kadencja 2019 – 2021 – został wybrany Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki:
Prezes – prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, Wiceprezes – prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, Wiceprezes –
dr hab. Andrzej Betlej, Sekretarz generalny – dr Anna Sylwia Czyż, Skarbnik – dr Katarzyna Nowakowska-Sito, Członkowie Prezydium – dr hab. Hubert Kowalski, prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz.

Nasza Koleżanka, Maria Zwierz, ponownie została wybrana do Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia. W środę 6 marca o g. 14:30 po wystawie „Grupa Krakowska 1932-1937” w Pawilonie Czterech Kopuł oprowadzi nas jej kuratorka, Barbara Ilkosz.

 


Zapraszamy do uczestnictwa w objeździe zabytkoznawczym na trasie: Wrocław – BouzovProściejówKroměřiž MosonmagyaróvárGyorPannonhalmaBudapesztWyszehrad – Szentendre – Wrocław w terminie 19-22 września 2019 (jeden nocleg w Czechach, dwa – w Budapeszcie). Koszt wycieczki ze śniadaniami i obiadokolacjami (bez biletów wstępów) ok. 670 PLN przy 44 uczestnikach (dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich przewidywana dopłata wyniesie ok. 150-200 PLN). Osoby zainteresowane są proszone
o wpłacenie
zaliczki w wysokości 150 PLN (gotówką) do końca marca b.r. Wpłaty przyjmuje nasz skarbnik, Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Dokumentów).

 

Instytut Historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie organizują seminarium "Drewno, kamień, cegła. Badania technologiczne i historyczne. Perspektywy współpracy interdyscyplinarnej".

Środa 27 lutego, od godz. 11; Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, Wrocław, s. 309.

Program:

- dr inż. Daniel Wałach, mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska, (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie), "Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji zabytkowych"

- dr. hab. prof. U. Wr.  Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski),  „Badania historyczne, dendrochronologiczne i architektoniczne historycznej papierni w Dusznikach. Przykład współdziałania badaczy technik budowlanych i humanistów“

-  mgr Anna Babicka (Akademia Sztuk Pięknych Wrocław),  "Czynniki powodujące degradację drewna na przykładzie stanu zachowania elementów stropów drewnianych polichromowanych z pałacu w Gorzanowie, gm. Bystrzyca Kłodzka woj. Dolnośląskie"

- mgr Radosław Gliński (Uniwersytet Wrocławski ) „Wyniki badań architektonicznych w kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31- 33 we Wrocławiu”

 

Na początku października 2019 roku Oddziały Warszawski i Łódzki SHS planują organizację konferencji
pt.
Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań, szcegółowe informacje pod adresem: tkanina.dziedzictwo@gmail.com

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału


KOMUNIKAT NR 1 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia. Spotkanie rozpocznie się w czwartek 17 stycznia 2019 o g. 14:30 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie po wystawie Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku oprowadzać będzie jej kuratorka, dr Agnieszka Patała (Instytut Historii Sztuki UWr.).
Zbiórka w holu.

Oddziały Warszawski i Łódzki SHS zapraszają do udziału w planowanej na pierwszą dekadę października 2019 roku konferencji naukowej: „Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań” .
Propozycje wystąpień można nadsyłać do 31 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: tkanina.dziedzictwo@gmail.com (tam też kierować wszelkie zapytania dotyczące konferencji).

Z uwagi na ograniczenia czasowe organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną do 30 kwietnia 2019 r. Komitet organizacyjny i koordynacja konferencji: Ewa Orlińska-Mianowska (MNW), Monika Janisz (MNW), Ewa Andrzejewska (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej), Małgorzata Wróblewska-Markiewicz (Łódź), Karolina Stanilewicz (ASP w Łodzi).Organizatorzy planują wydanie drukiem recenzowanego tomu pokonferencyjnego.
Sekretarz konferencji: Karolina Stanilewicz.

Instytut Historii Sztuki UWr zaprasza do udziału w wyjazdach do:

- Włoch w terminie 27.04-5.05 2019 (szczegóły  tutaj lub kontakt z biurem: ul. Żelazna 48;
53-427 Wrocław; tel. 071 / 361-33-87; 361-44-00; fax. 071/ 332-30-28)

- Szwecji i Danii w terminie 1-11.07.2019 (szczegóły  tutaj  lub na stronie: www.euro-bus.travel.pl kontakt: eurobus@euro-bus.wroc.pl

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału


Ogłoszenie konkursowe III edycji Konkursu im. Prof. Mieczysława Zlata

 Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 1 stycznia 2018 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. W edycji 2018 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w latach 2017-2018. Decyduje wydrukowana data wydania lub data obrony pracy. Prace można zgłaszać do końca roku 2018 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2019 r.

Regulamin konkursu


 

KOMUNIKAT NR 9 Z 9. LISTOPADA 2018
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 listopada zmarł Krzysztof Eysymontt,
wieloletni członek naszego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Osobowickim
w sobotę, 16. listopada o g. 13:10.

 

Zapraszamy do udziału w wyjeździe do Wiednia na wystawę monograficzną Pietera Bruegela Starszego, zorganizowaną przez Kunsthistorisches Museum z okazji 450. rocznicy jego śmierci.

Ekspozycja oferuje zwiedzającym imponującą część oeuvre artysty. Zebrane w jednym miejscu obrazy, grafiki i rysunki przyjechały z  Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Czech
i Stanów Zjednoczonych, wzbogacając kolekcję wiedeńską.

Termin: piątek 14. grudnia.

Koszt wycieczki przy 45 uczestnikach (przejazd, ubezpieczenie, bilet na wystawę oraz obiadokolacja
w drodze powrotnej): 287 PLN (dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie mających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 200 PLN). Ta kwota może nieznacznie ulec zmianie ze względu na zmieniający się kurs euro.

Organizatorem wycieczki jest Biuro Turystyki Szkolnej Provence, jednak zapisy wraz z wpłatą przyjmuje nasz skarbnik, Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) do 20. listopada.

Decyduje kolejność zgłoszeń, a krótki czas na zapisy jest podyktowany bardzo dużym zainteresowaniem wystawą i koniecznością wykupienia biletów wstępu z dużym wyprzedzeniem. Preferowane są wpłaty gotówkowe, wpłaty przelewem bezpośrednio na konto Biura Turystyki są możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie z Robertem Hesiem (robus@poczta.onet.pl; tel 71 34 388 30 lub 39, wewn. 242).

 

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 7. listopada b.r. wybrano nowe władze naszego Oddziału SHS.

Prezesem Oddziału został ponownie Rafał Eysymontt. Członkami Zarządu zostali (alfabetycznie): Robert Heś (skarbnik), Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Michał Pieczka, Arkadiusz Wojtyła (wiceprezes), Izabela Żak (sekretarz).

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Radosława Glińskiego, Iwonę Gołaj oraz Grzegorza Pisarskiego (przewodniczący).

Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Oddziałów zostali: Robert Heś, Jacek Witkowski, Michał Pieczka, Radosław Gliński, Magdalena Szafkowska, Agnieszka Szkopek oraz – jako rezerwowi: Anna Jezierska i Agnieszka Patała.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak (Sekretarz Oddziału)


KOMUNIKAT 8 Z DNIA 31 PAŻDZIERNIKA 2018
 

Zarząd Oddziału przypomina o WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM, które odbędzie się 7 listopada b.r., o g. 16:30 (16:45 – II termin) w sali nr 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Od wielu lat w walnych zebraniach członków naszego oddziału (jest ich 138) uczestniczy zaledwie kilkanaście osób. Z tej liczby trudno wybrać członków komisji skrutacyjnej, prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na walny zjazd. W efekcie praca związana z funkcjonowaniem oddziału wykonywana jest od długiego czasu przez niewielką, nieznacznie zmieniającą się grupę członków. Zwracamy się więc z prośbą o większe zaangażowanie się w działalność oddziału. Liczymy na obecność zdecydowanie bardziej licznej grupy niż na poprzednich zebraniach!

…………………………………………………

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji: Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja – architektura – transformacje, która odbędzie się w 13-15 czerwca 2019 roku.
Propozycje referatów wraz z abstraktami można przesyłać do 31 grudnia b.r. na adres: kaplice2019@gmail.com

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Organizatora

 

Konferencja SHS O.W-w 2018 program.pdf.

PROGRAM LXVI OGÓLNOPOLSKIEJ SESJI NAUKOWEJ SHS

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz

 


KOMUNIKAT NR 5 Z DNIA 14 MAJA 2018 R

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego organizują sesję naukową Fara w mieście od średniowiecza do XXI w. Społeczność, duchowość, architektura, wystrój (Wrocław 15- 16 listopad 2018).

Zakres tematyczny konferencji związany jest ze znaczeniem kościoła miejskiego jako miejsca ogniskowania procesów społecznych i manifestacji wiary mieszczan, jak i przybyszów. Fary służyły lokalnej społeczności, ale bywało, że zgromadzone w nich relikwie lub cudowne wizerunki stawały się celem pielgrzymek. Ich forma
i wyposażenie wiązały się ściśle z prestiżem miasta i karierami jego przedstawicieli. Pamiętajmy, że niektóre znaczące europejskie katedry (Fryburg Bryzgowijski, Wiedeń czy Lwów) pierwotnie były farami, i że kościół miejski mógł być ważnym miejscem prezentacji politycznej. Także dziś w farze przejawiać się mogą ambicje władz miasta i proboszczów, co prowadzi do sporych zmian w jej wystroju.Ważnym zagadnieniem jest też ikonografia kościoła farnego w widokach miast, jak i ograniczona do samej fary.
Podczas konferencji chcemy poruszyć takie tematy jak: fara jako ważny składnik przemian urbanistycznych, przekształcanie kościołów farnych w kościoły klasztorne i inne zmiany ich funkcji lub zanik dominacji kościoła farnego w strukturze parafialnej miasta, przemiany wystroju i wyposażenia, w tym rola importów artystycznych, problematyka konserwatorska w aspekcie zachowywania wartości artystycznych i historycznych kościołów farnych.
Dla stworzenia właściwej perspektywy porównawczej omawianych zjawisk zachęcamy, aby wystąpienia związane były nie tylko z obszarem Europy Środkowej. Chcielibyśmy zjawisko fary środkowoeuropejskiej skonfrontować chociażby z sytuacją na terenie Flandrii, Niderlandów czy w miastach hanzeatyckich lub wmiastach górniczej Saksonii, jak też we Frankonii i Bawarii, krainach tak blisko związanych z Wrocławiem i Krakowem.
Do udziału w konferencji zapraszamy historyków sztuki, historyków, muzykologów i historyków literatury. Przewidujemy druk wygłoszonych referatów w roku 2019.

Zgłoszenia w formie krótkiej (1 strona) informacji o tekście prosimy do dnia 30 czerwca 2018 roku kierować na adres: dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, eysymont@uni.wroc.pl
dr Dariusz Galewski, darekgalewski@interia.pl

dr Jacek Witkowski,docent w Uniwersytecie Wrocławskim
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo wyboru referentów.

LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Niepodległość i nowoczesność odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23.11.

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:
1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych
z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918 i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą.
W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego.
Na polityczny mit „Polski od nowa“ nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więcw czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej“ formy egzystencji narodu w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna.
Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości. Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych. Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań.
W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcąa artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności“ realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”.
Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela; i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność? Geopolityczne zamieszanie, które w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych i społecznych.

Zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maks. 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30.06. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz