ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 3441402
www.shs.wroclaw.pl, e-mail:  shs@shs.wroclaw.pl  i.zak3@wp.pl

 

KOMUNIKAT NR 4 Z DNIA 10 KWIETNIA 2018 R.

W ramach cyklu prezentującego bieżące wystawy Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zaprasza na spotkanie do Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 5, zbiórka w holu) w poniedziałek, 16 kwietnia o g. 16:00 – po wystawie Manieryzm wrocławski oprowadzi jej kurator, dr hab. Piotr Oszczanowski.

 

Informacje dla uczestników objazdu zabytkoznawczego do Czech i Austrii w dn. 14-16 czerwca 2018:

  1. Uczestnicy są proszeni o uzupełnienie opłaty za objazd (100 PLN dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich, dla pozostałych osób 300 PLN) w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242;
    mail: robus@poczta.onet.pl).

  2. Koszty wstępów to 500 CZK i 60 E.

  3. Wyjazd sprzed Muzeum Narodowego we Wrocławiu w czwartek, 14 czerwca, o g. 6:00.
     

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz


KOMUNIKAT NR 3 Z DNIA 30 MARCA 2018 R.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS przypomina o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału, które odbędzie się w czwartek, 5 kwietnia o g. 16:15 (drugi termin o g. 16:30) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 5, s. nr 116).

 

Muzeum Architektury we Wrocławiu i Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na wykład dr hab. Rafała Quirini-Popławskiego (Instytut Historii Sztuki UJ) Świątynie mendykantów na Krymie oraz w Perze w późnym średniowieczu, który odbędzie się w poniedziałek,
9 kwietnia 2018, o g. 16:00 w Muzeum Architektury (ul. Bernardyńska 5).

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SHS
ŻYCZY WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
Sekretarz

 

 

 


KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 2 STYCZNIA 2018 R.

 

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie naukowe, na którym dr Artur Kolbiarz (Zakład Historii Sztuki UŚl.) przedstawi temat Matthäus Knote i wczesnobarokowa rzeźba Dolnego Śląska.
Spotkanie odbędzie się w środę, 17 stycznia 2018 r. o godz. 16:45 w Instytucie Historii Sztuki UWr. (ul. Szewska 36), w sali 309.

 

Zarząd Oddziału zaprasza do udziału w objeździe zabytkoznawczym CZECHY-AUSTRIA w terminie 14-16 czerwca 2018 na trasie:

Velké Losiny (zamek) – Křtiny (kościół pielgrzymkowy) – Rajhrad (klasztor i kościół Benedyktynów) – Dolní Kounice (klasztor Rosa Coeli) – Židlochovice (kościół) – Lednice (zamek) – Klosterneuburg (klasztor Kanoników regularnych) – Göttweig (opactwo Benedyktynów) – Melk (opactwo Benedyktynów) – St. Pölten (katedra, kościół franciszkanów) – Graz (katedra, mauzoleum Ferdynanda II, zamek Eggenberg) – Mariazelle (kościół pielgrzymkowy) – Lilienfeld (klasztor Cystersów) – Heiligenkreuz (klasztor Cystersów).

Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN, a dla członkow Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 250 PLN.

Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie do końca stycznia zadatku w wysokości 150 PLN. Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

 

Informujemy, że tegorocznymi laureatami Konkursu im. Ks. Profesora Szczęsnego Dettloffa zostali:

kol. Agata Dworzak z Oddziału Krakowskiego za pracę FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych oraz kol. Agata Pietrasik i Piotr Skłodkowski z Oddziału Warszawskiego za publikację Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954.

W Konkursie im. Jerzego Z. Łozińskiego nagrodzono 13 autorów haseł Słownika architektów

i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku pod red. Pawła Migasiewicza, Hanny Osieckiej-Samsonowicz i Jakuba Sito (Warszawa 2016).

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz

 

KOMUNIKAT NR 8 Z DNIA 28 LISTOPADA 2017 R.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zaprasza na spotkania naukowe z kuratorami wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu:

- w czwartek 7 grudnia o g. 14:30 z Markiem Pierzchałą na wystawie „Moda na Cranacha”

- w czwartek 14 grudnia o g. 14:30 z Izabelą Żak na wystawie „Inwencja i naśladownictwo. Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA
SKŁADAMY
ŻYCZENIA

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
A TAK
ŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH ORAZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM
W NOWYM ROKU 2018

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału