lykke crypto wie werden kryptowährungen versteuert nicehash diff mercatox cryptocurrency exchange

 

 

PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

 


 

 KONKURSY 2022 – WYNIKI

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki uprzejmie informuje, że w dorocznym LXVII Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa  na prace naukowe młodych historyków sztuki nagrody otrzymały w kategorii prac niepublikowanych: 

 • dr Magdalena Herman (O/Warszawski) za pracę: Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
 • dr Dorota Sakowicz (O/Gdański) za pracę: Sztuka na użytek władzy. Rzeźba architektoniczna a program polityczny Septymiusza Sewera
 • dr Masza Sitek (O/Krakowski) za pracę: Prace Hansa Sussa von Kulmbach (zm. 1522) dla zleceniodawców w Polsce,
 • dr Kamila Twardowska (O/Krakowski) za pracę: Na przełomie. Twórczość architekta Wacława Krzyżanowskiego (1881-1954).


Jury Konursu im. prof. dr Jerzego Łozińskiego przyznało nagrodę prof. dr hab. Andrzejowi Betlejowi i dr Agacie Dworzak za redakcję tomu: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie na terenie dawnego województwa bełskiego.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 


 

Zaproszenie na wykład "O SKRZYDŁACH I KARACENACH" który odbędzie się 17 listopada o godz. 17:00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36, w sali 309.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LXX Ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki

O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI

24-25 listopada 2022 r., Gmach Główny ASP pl. Matejki 13 w Krakowie

 

Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS

i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych

 

PROGRAM SESJI W PDF

 

24 listopada, czwartek

 

9:00-9:45

Grażyna Korpal Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej

 

9:45-10:00

Łukasz Młynarski Pozycja prawna historyka sztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami

 

10:00-10:15

Iwona Szmelter Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego

 

10:15-10:30

Andrzej Siwek Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków

 

10:30-10:45

Joanna Sobczyk A co z fizykami? Multiwersum w Muzeum Narodowego w Krakowie. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki.

 

10:45-11:00

Paweł Dettloff O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów

 

11:00-11:15

Karolina Zalewska Spectrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki

 

11:15-11:45

Dyskusja i przerwa

 

11:45-12:00

Małgorzata Nowalińska Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP

 

12:00-12:15

Iwona Liżewska Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie

 

12:15-12:30

Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej ASP

 

12:30-12:45

Oskar Hanusek Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

 

12:45-13:00

Kinga Olesiejuk Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych

 

13:00-13:15

Agata Małodobry XX-XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje

 

13:15-13:30

Szymon Tracz Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnej Podbeskidzia

 

13:30-13:45

Dorota Gutkowska Przepastne magazyny kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin

 

13:45

Dyskusja

 

15:30

Bazylika mariacka Pokaz ołtarza mariackiego po ostatniej konserwacji

 

17:00-17:15

Anna Ozaist-Przybyła Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie

17:15-17:30

Małgorzata Godek Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie

 

17:30-17:45

Marta Zaborowska Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej

 

17:45-18:00

Katarzyna Górecka Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie

 

18:00

Dyskusja

 

Spotkanie koleżeńskie i wręczenie nagród w konkursach SHS

 

 

25 listopada, piątek

 

9:00-9:15

Cezary Wąs Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu

 

9:15-9:30

Piotr Fiuk Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich

 

9:30-9:45

Małgorzata Gwiazdowska Conservatio est aeterna creatio. Uczestnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie

 

9:45-10:00

Wiktoria Kałwak Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła Wniebowzięcia NMP w Wojnowie

 

10:00-10:15

Olga Tuszyńska-Szczepaniak Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu

 

10:15-10:30

Alicja Saar-Kozłowska Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny

 

10:30-10:45

Wiktor Bennebesel Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku

 

10:45-11:00

Danuta Szewczyk-Prokurat O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora

 

11:00-11:15

Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti Cena niewypału. Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich

 

11:15

Dyskusja i przerwa

 

12:00-12:15

Marta Skowrońska Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu

 

12:15-12:30

Mirosław Wachowiak Badania technologiczne obrazów – ważne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki

 

12:30-12:45

Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Krakowie

 

12:45-13:00

Elżbieta Zygier Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego

 

13:00-13:15

Anna Forczek-Sajdak O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła św. Mikołaja w Skrzydlnej

 

13:15-13:30

Jerzy Żmudziński Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem

 

13:30-13:45

Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii

 

13:45-14:00

Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki

 

14:00-14:15

Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos Konserwacja sarkofagów królewskich

 

14:15-14:30

Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka Okiem konserwatora i nie tylko. Ze skarbca Muzeum Chopina

 

14:30-14:45

Mirosława Machulak, Justyna Miecznik Konserwacja XVIII-wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 

14:45

Dyskusja

 


 

Zaproszenie na wykład dra hab. Andrzeja Baranowskiego pt. Architektua sakralna Wielkopolski - między regionalizmem a Europą, który odbędzie się 27 października 2022 w Instytucie Historii Sztuki we Wrocławiu

 


 

PROGRAM

OGÓLNOPOLSKIEJ LXX SESJI STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

 

O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI

 

W DNIACH 24-25 LISTOPADA 2022 ROKU

W KRAKOWIE

 

Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS

i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych.

Sala Obrad znajduje się w Gmachu Głównym ASP przy pl. Matejki.

 

 

 

DZIEŃ 1

 

9:30 - 9:45

Grażyna Korpal

Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej.

 

9:45 - 10:00

Łukasz Młynarski

Pozycja prawna historyka ztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami.

 

10:00 – 10:15

Iwona Szmelter

Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego.

 

 

10:15  10:30

Andrzej Siwek

Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków.

 

 

10:30 - 10:45

Joanna Sobczyk

A co z fizykami? Multiwersum w MNK. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki.

 

 

10:45 - 11:00

Paweł Dettloff

O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów.

 

 

11:00 – 11:15

Karolina Zalewska

Spektrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki.

 

 

11:15 - 11:45

PRZERWA

 

 

11:45 – 12:00

Małgorzata Nowalińska

Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

12:00 – 12:15

Iwona Liżewska

Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie.

 

 

12:15 - 12:30

Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz

Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

 

12:30 – 12:45

Oskar Hanusek

Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie.

 

 

12:45 – 13:00

Kinga Olesiejuk

Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych.

 

 

13:00 – 13:15

Agata Małodobry

XX + XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje.

 

 

13:15 - 13:30

Szymon Tracz

Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnek Podbeskidzia.

 

 

13:30 - 13:45

 

Dorota Gutkowska

Przepastne magazyny Kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin.

 

13:45 

DYSKUSJA

 

 

15:30

BAZYLIKA MARIACKA

POKAZ OŁTARZA MARIACKIEGO PO OSTATNIEJ KONSERWACJI

 

 

17:00 – 17:15

Anna Ozaist-Przybyła

Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie.

 

17:15 - 17:30

Małgorzata Godek

Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie.

 

17:30 - 17:45

Marta Zaborowska

Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej.

 

 

17:45 - 18:00

Katarzyna Górecka

Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie.

 

 

18:00

DYSKUSJA

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSACH

 

 

DZIEŃ 2

 

9:00 - 9:15

Cezary Wąs

Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu.

 

9:15 - 9:30

Piotr Fiuk

Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich..

 

9:30 - 9:45

Małgorzata Gwiazdowska

Conservatio est aeterna creatio. Uczastnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie.

 

9:45 - 10:00

Wiktoria Kałwak

Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła p. wezw. Wniebowzięcia NMP w Wojnowie.

 

10:00 - 10:15

Olga Tuszyńska- Szczepaniak

Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej p.wezw. Narodzenia NMP w Sandomierzu.

 

 

10:15 - 10:30

Alicja Saar-Kozłowska

Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny.

 

10:30 – 10:45

Wiktor Bennebesel

Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku.

 

10:45 - 11:00

Danuta Szewczyk-Prokurat

O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora.

 

11:00 - 11:15

Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti

Cena niewypału: Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich.

 

11:15

DYSKUSJA

PRZERWA

 

 

 

12:00 -12:15

Marta Skowrońska

Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu.

 

12:15 - 12:30

Mirosław Wachowiak

Badania technologiczne obrazów – ważne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki.

 

12:30 - 12:45

Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska

Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowegow Krakowie.

 

12:45 - 13:00

Elżbieta Zygier

Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego.

 

13:00 – 13:15

Anna Forczek – Sajdak

O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła pw. św. Mikołaja w Skrzydlnej.

 

13:15 – 13:30

Jerzy Żmudziński

Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem.

 

13:30 - 13:45

Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk

Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii.

 

13:45 - 14:00

Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda

Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki.

 

14:00 - 14:15

Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos

Konserwacja sarkofagów królewskich.

 

14:15 - 14:30

Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka

Okiem konserwatora i nie trylko. Ze skarbca Muzeum Chopina.

 

14:30 - 14:45

Mirosława Machulak, Justyna Miecznik

Konserwacja XVIII wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

 

 


 

Sesja ogólnopolska Stowarzyszenia Historyków Sztuki, organizowana w tym roku przez krakowski oddział SHS, odbędzie się w dniach 24-25 listopada. Napłynęły zgłoszenia zarówno historyków sztuki, jak i konserwatorów. Więcej szczegółów już wkrótce.

 


 

Szanowni Państwo!
 
             Doroczną ogólnopolską sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki  planujemy tradycyjnie zorganizować w listopadzie, w bieżącym, 2022 roku, w Krakowie.  
 
             Proponujemy temat: O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI, który nie był dotychczas podejmowany jako przedmiot osobnego zainteresowania obu tych profesji.  Potrzebę dyskusji o kondycji spuścizny dziejowej i naszego  udziału w jej zachowaniu wyjątkowo mocno i wyraźnie widać na gruncie krakowskim. Dlatego konferencję przygotowujemy wspólnie z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. 
 
Przedmiotem rozważań powinny stać się zarówno kwestie natury ogólnej, doktrynalne, jak i bardziej szczegółowej, zogniskowane  wokół następujących zagadnień:
 
 • Zabytek w kontekście materialnym i niematerialnym
 • Potrzeba, skala, granice badań, błędy
 • Dopuszczalna ingerencja: odwracalność, uzupełnienie, rekonstrukcja,  walory artystyczne
 • Bezpośredni kontakt studentów z obiektami w procesie kształcenia: dostępność, ćwiczenia, praktyki, wspólne praktyki obu profesji
 
Termin zgłaszania referatów upływa 20 VI br. Zgłoszenia na adres Oddziału Krakowskiego można składać drogą internetową (kontakt na stronie Oddziału Krakowskiego) lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski, ul. Starowiślna 29-31, 31-038 Kraków 
 

 

 


 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie poświęcone najnowszym publikacjom z zakresu historii wina w Polsce. Promocja III i IV tomu Studiów z Historii Wina w Polsce odbędzie się 11 maja o 18:00 w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków (Warszawa, ul. Rynek St. Miasta 27).


Tom III to praca zbiorowa poświęcona m.in. historii winnic dolnośląskich i sandomierskich w dawnych stuleciach oraz mazowieckich w okresie PRL, kielichom i winom mszalnym, krakowskim kupcom win węgierskich i krakowskim zakonnikom posiadającym winnice w Tokaju oraz filozofowaniu. Tom IV to pierwsza monografia w naszej serii, autorska praca prof. Wojciecha Włodarczyka, poświęcona dziejom bliskiego mu regionu Małopolskiego Przełomu Wisły.
 

W spotkaniu wezmą udział redaktorzy obu tomów i autorzy tekstów. Obie książki będzie można zakupić podczas spotkania.

 

 


 

Szanowni Państwo!

 

Członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki masowo i na różny sposób pomagają walczącej z Rosją Ukrainie. Wiele polskich placówek kulturalnych i naukowych zatrudniających historyków sztuki podjęło konkretne działania ofiarowując bieżącą, najpilniejszą pomoc. Prowadzone od dziesięcioleci wspólne polsko-ukraińskie projekty badawcze, naukowe, konserwatorskie, wystawiennicze i wydawnicze zamieniają się teraz w akcje pomocowe, wspierające Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem.

 

Chcemy wyrazić pełną solidarność z walczącą Ukrainą i gotowość w nawiązywaniu kontaktów między potrzebującymi wsparcia koleżankami i kolegami historykami sztuki z Ukrainy a ośrodkami pomocy w Polsce a także z instytucjami na Zachodzie.


 

Prezes SHS

Wojciech Włodarczyk


 


 


 

Szanowni Państwo!

Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zwracają się z gorącą prośbą o podpisanie deklaracji poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej Kodeksu Korwina.

Deklarację można podpisać na stronie https://www.kodekskorwina.pl

Poniżej publikujemy list Prezesa Zarządu Głównego SHS prof. dr hab. Wojciecha Włodarczyka prezentujący stanowisko naszego Stowarzyszenia w sprawie Kodeksu Korwina.

List Prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki prof. dr hab. Wojciecha Włodarczyka do MKiDN w sprawie "Kodeksu Korwina"

 


 

Historia sztuki jako instytucja

 

LXIX Ogólnopolska sesja SHS

 

Warszawa 25-26 listopada 2021 roku

 

Aula Akademii Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

 

 

Aktualny program sesji:

 

 

25 listopada, czwartek

 

 

godz. 10:00 – otwarcie Sesji:

 

I. Historia i polityka

 

 • Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny
   
 • Elżbieta Kal, Realizm – walka klasowa – postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji historii sztuki
   
 • Wojciech Włodarczyk, "Prywatność" – niechciany model kultury

 

godz. 11:30:

 

II. Historia sztuki jako dyscyplina

 

 • Ryszard Kasperowicz, Classicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda
   
 • Stanisław Czekalski, Historia sztuki wobec popperowskiej krytyki historycyzmu
   
 • Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy
   
 • Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis

 

godz. 13:00 – dyskusja

 

 

godz. 14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa

 

 

godz. 15:00:

 

 • Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej
   
 • Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi
   
 • Piotr Juszkiewicz, Modernizm w Polsce i w polskiej historii sztuki. Postulaty badawcze
   
 • Jakub Banasiak, Postmodernizm – hegemoniczny dyskurs transformacji. Istota panowania, mechanizmy zapomnienia
   
 • ks.bp. Michał Janocha, Nauczanie historii sztuki w seminariach duchownych
   

 

17:45 – dyskusja

 

 

18:15rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego,

 

 

 

26 listopada, piątek

 

 

godz. 9:00:

 

III. Muzea, wystawy, zbiory

 

 • Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna
   
 • Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności
   
 • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Jedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach

 

godz. 10:30 – dyskusja

 

 

godz. 11:00:

 

IV. Przestrzeń publiczna

 

 • Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
   
 • Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?
   
 • Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki
   
 • Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią
   

 

godz. 12:30 – dyskusja

 

 

godz. 13:00:

 

 • Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu
   
 • Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia
   
 • Paulina Korneluk, Spór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku
   
 • Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych
   

 

godz. 14:45 – dyskusja

 

 

godz. 15:15 – zamknięcie Sesji

 

Mapa dojazdu - LXIX Ogólnopolska sesja SHS

 


 

 


 

WARSZAWA DWUDZIESTOLECIA. ŻYCIE ARTYSTYCZNE I NOWA TOŻSAMOŚĆ MIASTA

Sesja Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

21-22 października 2021/ Muzeum Narodowe w Warszawie – Sala kinowa

Planowany czas wystąpień 20 minut

 

21 X 2021, czwartek

9.15 – otwarcie obrad, powitanie uczestników

9.30 – Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (Warszawa) – Słowo wprowadzające

 

 • DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ

10.00.-11.00

Monika Kuhnke (Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) – Przywracanie Warszawie jej dziedzictwa kulturowego – realizacja traktatu ryskiego (1921) w dziedzinie dóbr kultury

Piotr J. Jamski (Warszawa, Instytut Sztuki PAN) – Warszawski dzwon. O zmianach fonosfery miasta 1914-1939

Jarosław Maciej Zawadzki (Warszawa, Kancelaria Senatu) – Sala Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1928-1939 projektu Stanisława Miecznikowskiego.

Dyskusja i przerwa kawowa do godz. 11.30

 

 • ŻYCIE ARTYSTYCZNE

11.30-13.00

Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa, Muzeum Historii Polski) – Polski Klub Artystyczny w hotelu Polonia, 1916-1932

Renata Piątkowska (Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, PISnSŚ) – Miejsce i rola Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych w życiu artystycznym Warszawy

Joanna Kania (Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych) – Zwornik. Działalność Wojciecha Jastrzębowskiego w warszawskim środowisku artystycznym w latach 1921-1939

Grzegorz Rogowski (Warszawa, Filmoteka Narodowa) – Warszawskie Hollywood

Dyskusja i przerwa do godz. 13.20

 

 • INSTYTUCJE

13.20-14.20

Ewa Korpysz (Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej) – Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – nowa placówka w niepodległej Warszawie

Dominika Ludwig (Warszawa, Główna Biblioteka Lekarska) – Salezjańska Szkoła Graficzna w Warszawie. Rozdział podwójnie zamknięty

Karolina Wolska-Pabian (Warszawa) – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie u progu II RP. Program nauczania, działalność artystyczna i jej rola w kreowaniu sztuki w Polsce

Dyskusja, zakończenie obrad ok. godz. 14.30

22 X 2021, piątek

10.00 – rozpoczęcie obrad

Dr hab. Błażej Brzostek (Uniwersytet Warszawski) – Warszawa dwudziestolecia – okiem historyka

 

 • NOWE OBLICZE MIASTA

10.30-11.30

Piotr Fiuk (Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) – Kamienice i domy mieszkalne Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym – oryginalność kompozycji i analogie z architekturą miast europejskich

Ewa Toniak (Warszawa, Akademia Teatralna) – Paradoksy modernizacji: budynek Prudentialu a Wielki Kryzys początku lat 30.

Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa), Plany rozwoju urbanistycznego m.st. Warszawy w świetle zachowanych dokumentów planistycznych

Dyskusja, przerwa kawowa do godz. 12.00

12.00-12.40

Kacper Wysokiński (Warszawa, Muzeum Historii Polski) – Stolica Polski. Wizerunek Warszawy w międzywojennych przewodnikach turystycznych

Anna Masłowska (Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie), Wystawa „Warszawa wczoraj, dziś, jutro” w dokumentacji fotograficznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Dyskusja i przerwa kawowa do godz. 13.00

 

 • SZTUKA W MIEŚCIE

13.00-13.40

Anna Rudzka (Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych) – Projekty i realizacje uczniów prof. Tadeusza Breyera w przestrzeni publicznej Warszawy

Barbara Maria Gawęcka (Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – Nagrobki z okresu międzywojnia na Cmentarzu Powązkowskim – historia i ikonografia.

 

 • PROMIENIOWANIE

13.40-14.15

Agnieszka Janczyk (Kraków, Zamek Królewski na Wawelu) – Od cegiełek wawelskich do projektów dekoracji wnętrz. Udział warszawskiego środowiska kulturalno-artystycznego w odnowie Wawelu

Agata Wereszczyńska (Łódź, Politechnika Łódzka)Café Lucyna projektu Władysława Sowickiego. Międzywojenne wnętrze w okupowanej Warszawie

 

Dyskusja, zamknięcie sesji ok. godz. 14.30

  

Warszawa. 01.06.2021

 

        Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie wniosków dotyczących Nagrody im. Profesora Jerzego Z. Łozińskiego w roku 2021, za prace naukowe z historii sztuki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym. Termin składania wniosków mija 30 lipca br. 

        Zasady i warunki konkursu podane sa w regulaminie z dnia 24 kwietnia 1997 roku.


        Regulamin dostępny jest na stronie www.shs.pl w zakładce „konkursy“.

 

Z poważaniem

Ewa Staszewska
dyrektor BZGł SHS

 


 

Warszawa. 01.06.2021

 

         Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki uprzejmie zawiadamia, że w 2021 roku Zarząd Gówny SHS (zgodnie z §1 Regulaminu) ogłasza LXVI Konkurs im. ks.prof. dr Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe (do 35 lat) dla członków naszego Stowarzyszenia.

         Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2021) lub w roku poprzedzającym (2020). W przypadku druku pracy w czasopiśmie brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, a data jego wydrukowania. W konkursie biorą również udział  nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie będą rozpatrywane o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

         Prosimy o nadesłanie propozycji do dnia 30 lipca b.r. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zgłasza żadnej kandydatury to prosimy o nadesłanie tej informacji na piśmie. Zwracamy się z prośbą o bardzo wnikliwe sprawdzanie lokalnych wydawnictw i poszerzenie kontaktów ze środowiskami naukowymi.

 

Z poważaniem

Ewa Staszewska
dyrektor BZGł SHS

 

 


 

     Szanowni Państwo,

     Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji: „Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu” Łódź 1314 maja 2021.

 

Zainteresowanych wysłuchaniem konferencji prosimy o kontakt do 10 maja 2021. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres konferencja.wnetrza2020@gmail.com

 

Program konferencji (pdf)

 


 

Wiesław Juszczak


Członek honorowy Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
autor fundamentalnych prac o malarstwie Młodej Polski.


Teoretyk, myśliciel, uczony, wybitny tłumacz z języka angielskiego, wskazujący nowe horyzonty naszej dyscyplinie. Badania nad sztuką XVIII-XX wieku łączył z inspirującą refleksją nad filmem, poezją, literaturą, religią.
 

Autor niezapomnianych wykładów i seminariów w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, aktywny uczestnik sesji SHS.


Zmarł 18 lutego 2021 roku.


Pozostawił prace, które ciągle stanowią dla nas niedościgniony wzór.


Stowarzyszenie Historyków Sztuki

 


Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki w konkursach
im. prof. Szczęsnego Dettloffa i im. prof. Jerzego Łozińskiego

w roku 2020.

 

        Szanowni Państwo,
        ograniczenia związane z epidemią nie pozwoliły Stowarzyszeniu Historyków Sztuki odbyć w tym roku Seminarium Metodologicznego w Nieborowie i zaplanowanej na listopad dorocznej sesji naukowej SHS Historia sztuki jako instytucja. Seminarium Metodologiczne zostało przesunięte na wiosnę, a sesja ogólnopolska – na jesień przyszłego roku.

 

        Mimo epidemii zdecydowaliśmy jednak, że nie możemy zrezygnować z przeprowadzenia konkursów im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i im. prof. Jerzego Łozińskiego, uznawanych za najważniejsze wyróżnienia w naszej dyscyplinie. Wyniki prac jury były ogłaszane podczas ogólnopolskich sesji. W tym roku ogłaszamy je na stronie internetowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poniżej przedstawiamy protokoły jury i uzasadnienia nagrodzonych prac.
 

        Gratulujemy wyróżnionym.
 

Wojciech Włodarczyk
Prezes SHS

 

* * *

 

Warszawa, 18 grudnia 2020

        Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

        Zazwyczaj jesienią odbywała się doroczna sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w tym roku miała być poświęcona „Historii sztuki jako instytucji”. Spowodowane epidemią Covid 19 rygory i obostrzenia zmusiły organizatorów do przełożenia sesji na termin późniejszy, miejmy nadzieję nie bardzo odległy.

        Od lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku sesjom, które były okazją do szerokich, ogólnopolskich kontaktów, towarzyszyło spotkanie koleżeńskie w trakcie którego wręczano nagrody w Konkursie im.ks. profesora Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki. Epidemia uniemożliwiła nam spotkanie, ale nie uniemożliwiła rozstrzygnięcia konkursu, w którym wyróżnienie częstokroć stawało się początkiem owocnej kariery naukowej. Nie chcąc przerywać tej wielodziesięcioletniej tradycji, jury Konkursu postanowiło ogłosić swój werdykt, przyznający nagrodę pani dr Milenie Woźniak-Koch za rozprawę „Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków".

        W imieniu jury gratulując laureatce, przesyłamy wszystkim życzenia zdrowia, przetrwania trudnego czasu i nadziei na rychłe spotkania.

Prof. dr Maria Poprzęcka
Przewodnicząca Jury Konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa

 

* * *

 

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA JURY KONKURSU IM. KS.PROF. SZCZĘSNEGO DETTLOFFA
na prace naukowe młodych historyków sztuki w roku 2020

 

Jury Konkursu na prace naukowe młodych historyków sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa w składzie:

- Dr hab. prof. UW Ryszard Kasperowicz

- Prof. dr hab. Maria Poprzęcka (przewodnicząca)

- prof. dr hab. Szczęsny Skibiński

- Prof. dr hab. Antoni Ziemba

 

 

Jury postanowiło przyznać tylko jedno wyróżnienie w kategorii prac niepublikowanych. Wyróżnienie przyznano dr Milenie Woźniak-Koch za rozprawę pt. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków

 

„ (…) Pierwszą istotną dla oceny całej rozprawy mgr Mileny

Woźniak-­‐Koch refleksję przyniosła mi lektura opracowanego przez nią stanu badań. To, że jest on niezwykle wyczerpujący to jedno, ale drugie i najważniejsze, to samodzielne i pełne pogłębionych refleksji podejście krytyczne do zanalizowanej literatury przedmiotu. Autorka z wielką swobodą i swadą ,a zarazem lapidarnie podsumowuje kolejne pozycje na długiej liście lektur poświęconych kolekcjonerstwu i mecenatowi artystycznemu, ale także precyzyjnie punktuje wkład poszczególnych autorów w rozwój metodologii w badaniach nad tym zjawiskiem.

Niezwykle obszerny rozdział metodologiczny stanowi pewnego rodzaju majstersztyk udowadniający erudycję Autorki, zakres jej lektur, a przede wszystkim sprawność w prezentowaniu najważniejszych dla jej rozprawy wątków bez popadania w drażniący żargon pseudonaukowy. Milena Woźniak-Koch tym rozdziałem udowadnia, że umie tego rodzaju literaturę czytać ze zrozumieniem, przyswajać, analizować, sprawozdawać, a co najważniejsze -poddawać krytycznemu osądowi.” ( z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej)

„ (…) Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jest w gruncie rzeczy nieopisanym dotąd zagadnieniem, fenomenem z pogranicza historii sztuki oraz historii społecznej. Decyzję o podjęciu badań nad „polsko-żydowskim kolekcjonerstwem”, Autorka tłumaczy silnym przekonaniem o potrzebie rewizji „poglądu na <polską> historię i kulturę XIX i XX wieku, jako na monolityczny (a urojony) byt polityczno-kulturowy: hegemonistyczny byt majoryzujący i wasalizujący byty inne” (s.6-7). Inkluzywny model historiograficzny „jest po wielokroć bogatszy, a przeto słuszniejszy niż tamten dawny, monogeniczny – <narodowo-patriotyczny>. Abstrakcja narodowości nabiera rzeczywistego bytu w zapętleniu wielu czynników autorefleksji i samoświadomości: <polskość> nie istnieje bez <żydowskości> i odwrotnie, wzajem się definiują i uwypuklają” (s.7).

Założeniem rozprawy pani Mileny Woźniak-Koch jest stwierdzenie o wybiórczym stanie badań nad polskim kolekcjonerstwem, skupionych w przeważającej mierze na badaniu kolekcji artystokratyczno-ziemiańskich i ich znaczeniu w procesie powstawania zbiorów muzealnych o charakterze narodowym. Skutkowało to pomijaniem kolekcjonerstwa innych grup społecznych i „marginalizowaniem roli tego zjawiska w samookreśleniu warstw nieuprzywilejowanych” (s.3). Dla wypełnienia jednej z tych białych plam, Autorka podjęła badanie kolekcji czterech przedstawicieli warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego: Edwarda Reichera, Franciszka Goldberg-Górskiego, Gustawa Wertheima i Bronisława Krystalla.

Prezentacja ich sylwetek to jednak tylko jedna, nie największa część rozprawy. „Studia przypadków” są tylko exemplami dla kilku bardzo szerokich problemów omawianych w rozprawie. Autorka kolejno przedstawia problematykę współczesnych metodologii badań nad kolekcjonerstwem (cz.I, 1.2 i 1.3), zarys dziejów kolekcjonerstwa warszawskiego od początku XIX wieku po kres II RP, z wewnętrzną cezurą 1860 roku (cz. II 2.1, 2.2), historię polsko-żydowskich relacji społecznych w latach 1861-1939, obejmujące zagadnienia asymilacji, akulturacji, polonizacji burżuazji i inteligencji polsko-żydowskiej (bardzo obszerna cz. III), wreszcie biograficzne prezentacje czterech, wymienionych wyżej wybitnych warszawskich kolekcjonerów (cz. IV). Jak widać, każda z części rozprawy, z uwagi na rozległość i ciężar problematyki, mogłaby stanowić odrębny przedmiot poważnej pracy naukowej.

Ze względu na wielostronność spojrzenia, szerokość perspektyw, wielką rzetelność i uczciwość badawczą, rozprawa pani Woźniak-Koch może być uznana za autonomiczne opracowanie niezwykle trudnego i drażliwego tematu, jakim są relacje polsko- żydowskie, bynajmniej nie tylko w zakresie kolekcjonerstwa czy kultury. Do zalet Autorki dodać należy jeszcze odwagę, a zarazem takt, z jakimi zostały podjęte delikatne, drażliwe i nie zawsze jednoznaczne problemy asymilacji i polonizacji żydowskiej burżuazji i inteligencji.” ( z recenzji prof. dr Marii Poprzęckiej)

 

Dr hab. prof. UW Ryszard Kasperowicz
Prof. dr hab. Maria Poprzęcka (przewodnicząca Jury)
Prof. dr hab. Szczęsny Skibiński
Prof. dr hab. Antoni Ziemba

 

 

* * *

 

Warszawa, dnia 21 listopada 2020 r.


PROTOKÓŁ JURY NAGRODY
IM. PROFESORA DR JERZEGO ŁOZIŃSKIEGO
z dnia 21 listopada 2020 roku

Po zapoznaniu się z kandyturami wraz z uzasadnieniami zgłoszonymi do Nagrody im. Profesora Jerzego Z. Łozińskiego przez Oddziały Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Jury w składzie:

 • prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
 • dr hab. prof. UW Grażyna Jurkowlaniec
 • dr hab. prof. UAM Piotr Korduba
 • prof. dr hab. Lechosław Lameński
 • dr hab. prof. UMK Jacek Tylicki

większością głosów przyznało nagrodę im. Profesora dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym w roku 2020 Paniom:

dr Annie Oleńskiej i dr Dorocie Piramidowicz

z udziałem – jak napisano we wniosku – dr Katarzyny Kolendo-Korczak, dr. hab. Zbigniewa Michalczyka, mgr Katarzyny Uchowicz oraz dr. Marcina Zglińskiego za publikację:

Kościół katedralny w Pińsku. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, cz.V: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, t.4, Kraków 2019

Publikacja opracowana przez wyżej wymieniony zespół pod kierunkiem dr Anny Oleńskiej i dr Doroty Piramidowicz podejmuje fundamentalny wątek polskiego dziedzictwa artystycznego na Kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i "stanowi ważny pierwiastek naszej historii i kultury, a zarazem wspólne dziedzictwo Europy Środkowej, którego świadomość i specyfika coraz bardziej ulegają zatarciu i zapomnieniu" / z wniosku prof. Ewy Dahlik-Turek/.

"Książka ta wyróżnia się spośród nadesłanych propozycji skrupulatnością przedsięwzięcia, a jej zakres i charakter najbliższe są wymaganiom konkursu. Pozycja utrzymana jest w formule poszerzonego katalogu, poprzedzona stosownymi, a zarazem ciekawie napisanym wstępem i rysem historycznym tytułowego kościoła". " Zebrana w publikacji fachowa wiedza jest nie tylko wynikiem wnikliwych studiów obiektu, ale także bardzo rozległych kwerend zarówno w polskich jak i w białoruskich, litewskich i rosyjskich archiwach oraz innych instytucjach ( bibliotekach i muzeach ). Dzięki nim w pracy pojawiło również wiele bardzo interesujących przekazów ikonograficznych. Rozmach tych kwerend jest imponujący i przekłada się na bardzo wysoki poziom merytoryczny tego monograficznego opracowania" /z opinii prof. Piotra Korduby/

 

Prof. dr hab. Małgorzta Omilanowska
Prof. UW dr hab. Grazyna Jurkowlaniec
Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. UMK dr hab. Jacek Tylicki

 

 

 

 

 


Uprzejmie informuję, że 11. konferencja z cyklu Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia (Secesja w Toruniu: architektura i plastyka, twórcy i dzieła), dnia 21 listopada 2020, godz. 10.00-15.00, będzie miała miejsce on-line na Facebooku Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

Z poważaniem,
dr Przemysław Waszak
sekretarz OT SHS

 

 Informujemy, iż z powodu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2:

LXIX Ogólnopolska sesja SHS

"HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA"

planowana na 19-20 listopada 2020

zostaje odwołana

 


 

 

PYTANIA O FORMĘ/FORM FRAGEN

 

XXXVI Kunsthistorikertag Stuttgart 2021 – sekcja polskich historyków sztuki

 

W dniach 24-28 marca 2021 roku w Stuttgarcie odbędzie się XXXVI kongres niemieckich historyków sztuki (XXXVI Kunsthistorikertag 2021) organizowany przez Stowarzyszenie Niemieckich Historyków Sztuki (Verband Deutscher Kunsthistoriker) we współpracy z Instytutem Historii Sztuki, Instytutem Historii Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz miejscową Akademią Sztuk Pięknych.

 

Po raz pierwszy w historii tych spotkań przewidziano sekcję gościnną, a zarazem to pierwsze zaproszenie skierowano do polskich historyków sztuki! Przyjmujemy to zaproszenie nie tylko z entuzjazmem, ale także jako wyraz uznania wieloletniej, wielopokoleniowej i różnorodnej współpracy pomiędzy środowiskami, a zarazem przejaw niesłabnącej ciekawości dla naszych bieżących zainteresowań, pytań i obszarów badawczych ze strony niemieckich partnerów.

 

Kongres odbywa się pod hasłem przewodnim PYTANIA O FORMĘ/FORM FRAGEN, w ramach którego ogłaszamy nabór zgłoszeń do sekcji gościnnej polskich historyków sztuki. W zamyśle organizatorów konferencji leży bardzo rozległa panorama problemów, dla których kluczowym zagadnieniem jest forma, będąc z jednej stroną istotą artystycznej działalności, a z drugiej stojąc u podstaw historyczno-artystycznej refleksji nad nią i pozostając tym samym jednym z centralnych pojęć naszej dyscypliny. Skłania to nie tylko do krytycznego namysłu nad tym pojęciem, jego dawną i współczesną kondycją, operacyjną skutecznością, relacyjnością z treścią oraz z materiałem dzieła sztuki, ale także nad relacją formy i normy, a tym samym związkami z ideologią, polityką, społeczeństwem, wiedzą czy techniką. Otwiera zarazem cały kompleks pytań o zniszczenie i rekonstrukcję form, przede wszystkim w zakresie architektury.

 

Pozostając w obszarze tak szeroko zarysowanej problematyki kongresu (por. https://kunsthistorikertag.de/ausschreibungen/), chcieliśmy podkreślić, że istotą naszej sekcji jest prezentacja tego w jaki sposób problematyka ta była/jest aktualna dla polskich historyków sztuki, uprawianej przez nas dyscypliny i dla sztuki, która była/jest obecnie obszarem ich refleksji. Mając to na względzie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę, na kilka wybranych obszarów zagadnień:

1/ Problem „formy” w historii sztuki w Polsce

2/ „Forma” jako narzędzie budowy nowego społeczeństwa – modernistyczna awangarda i rozumienie formy po 1918 roku w Polsce

3/ „Forma” i pietyzm dla przeszłości – problemy formy w polityce, dyskusji i praktyce rekonstrukcji i restauracji w Polsce w XX wieku

4/ „Forma” jako zadanie artystyczne i wyzwanie percepcyjne – problemy formy w wybranych realizacjach artystycznych i w krytyce artystycznej w Polsce po II wojnie światowej

5/ „Forma” i „treść” jako parametry ideologii – polski socrealizm

6/ Pojęcie formy dla pogłębieniu rozumienia sztuki i wizualności? Jej relacja ze zwrotem ku cielesności, multisensoryczności, a także w kontekście nowego materializmu i teorii materiałów

 

Propozycje wystąpień związanych z hasłem kongresu oraz uwzględniające powyższe sugestie powinny mieć charakter przekrojowy. Ich zgłoszenia w języku polskim o objętości (1800-3600 znaków) prosimy kierować do dnia 10 czerwca 2020 roku na adresy:

Prof. dr. hab. Ryszarda Kasperowicza (rysz_kasperowicz@poczta.onet.pl) oraz

Prof. UAM dr hab. Piotra Korduby (pkorduba@amu.edu.pl).

 

Autorzy zakwalifikowanych wystąpień będą zobowiązani do przygotowania streszczenia wystąpienia w j. niemieckim lub angielskim (2000 znaków) do dnia 15.09.2020. Streszczenia będę opublikowane w tomie konferencyjnym przed rozpoczęciem kongresu. Zgodnie ze zwyczajem kongresu, w późniejszym terminie nie publikuje się pełnych wystąpień. Językami konferencji jest niemiecki i angielski.

 

Wzorem pozostałych sekcji, w sekcji polskiej przewidziano cztery wystąpienia (każde po 30 min.) oraz 15-minutową dyskusję po każdym z nich. Koszty podróży oraz pobytu w Stuttgarcie pokrywa organizator.

 

Zachęcamy do składania propozycji!

 

 

Prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (Wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki)

Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba (Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM)

 

Warszawa-Poznań 3.03.2020

 

 

Komunikat Biura Zarządu Głównego SHS

Szanowni Państwo

Od pewnego czasu Biuro Zarządu Głównego SHS stara się utworzyć archiwum wydawnictw Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

W archiwum tym chcemy zgromadzić wszystkie pozycje wydane przez Stowarzyszenie, pozycje wydane przez inne instytucje a zawierające materiały z sesji organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie, albo też tytuły, których wydanie współfinansowane było ze środków naszego Stowarzyszenia. Interesują nas także inne , nawet drobne , materiały „firmowane” lub dokumentujące działalność SHS ( np. pocztówki, foldery itp. ).

Poniżej podajemy tytuły pozycji, które już znajdują się na naszej półce.

Jeśli posiadają Państwo w swoich zasobach inne wydawnictwa spełniające w/w warunki bardzo prosimy o przekazanie egzemplarzy dla tworzonego archiwum.

Ewa Staszewska

 

NIEDZICA

 • Zamek w Niedzicy, Kraków 1987
 • Dwór w cieniu zamku. Marceli Drohojewski dziedzic na Czorsztynie o sobie samym w roku 1901, Nowy Sącz 1988
 • Budujemy Zamek Dunajec w Niedzicy, 1944
 • Dookoła jeziora Czorsztyńskiego i w Pieniny, FORMA, Kraków 1998
 • Zamek Dunajec w Niedzicy, 2006
 • Studia z dziejów kościoła Św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy, UNUM, Kraków 2006
 • Opowieści Franciszka VHS
 • Siedem wieków zamków. Lubowla i Dunajec, 2012
 • druki drobne ( foldery, pocztówki, kalendarze itp. )

KRAKÓW

 • Sztuka baroku, 1991
 • Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, 1994
 • Sztuka XVII wieku w Polsce, W-wa 1994
 • Sztuka Kresów Wschodnich, 1994
 • Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku, 1997
 • Festina Lente, 1998
 • O konserwacji prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie, 1998
 • Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.), 1999
 • Kościół w Binarowej, Rzeszów 2004
 • Cmentarze Krakowa, 2004

GÓRNOŚLĄSKI

 • O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich, 1993
 • Nie zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska, 2001
 • Witraże na Śląsku, 2002
 • Oblicza secesji, 2006
 • Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego woj.śląskiego, 2011
 • Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz, 2013

WROCŁAW

 • O sztuce sepulkralnej na Śląsku, Wrocław 1997
 • Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych, Wrocław 1999
 • Willmann i inni, 2002
 • Integracja i dezintegracja w krajobrazie miast i miasteczek, 2006

POZNAŃ

 • KLASYCYZM. Materiały sesji SHS pażdziernik 1965, 1998
 • British book on conteporary arts..., 1995
 • Culture of the time of transformation. International congress, 1998

TORUŃ

 • Sztuka Torunia i ziemi chełmińskiej, 1986
 • Sztuka w kręgu Zakonu Krzyżackiego, 1995
 • Kościół i sztuka pobrzeża Bałtyku, 1998
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce. Zegary mechaniczne, 2000
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce. Biżuteria w Polsce, 2001
 • Dzieje i skarby kościoła Świętojańskiego w Toruniu, 2002
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce.Biżuteria w Polsce. Amulet – znak – klejnot, 2003
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce. Ludwisarstwo, 2003
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce. Zegary i zegarmistrzostwo, 2005
 • Teka komisji historii sztuki, tom X, 2005
 • Dzieje kościoła Mariackiego w Toruniu, 2005
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce.Biżuteria w Polsce. Treści – teksty – przesłania, 2006
 • Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza, 2007
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce. Odlewnictwo, 2007
 • Historyczna sześćdziesiątka toruńskich historyków sztuki 1947-2007 (egz. E. Staszewskiej i egz. prof.dr hab. M. Poprzęckiej)
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce. Dawna i nowsza biżuteria w Polsce,2008
 • Liryka refleksyjna. Ze sztambucha Jerzego Remera (1888-1979), 2008
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce. Dawne i nowsze zegary w Polsce, 2009
 • Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce. Biżuteria w Polsce Koral, perła i inne wątki, 2010
 • Toruń jest … jaki?, 2010
 • Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu, 2010
 • Organy Torunia iokolicznych kościołów, 2011
 • Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, 2011
 • O biżuterii w Polsce, 2011

SZCZECIN

 • Sztuka średniowiecza na Pomorzu, 1991
 • 50 lat badań nad sztuką Szczecina i Pomorza Zachodniego, 1996
 • Badania nad sztuką Pomorza, 1998
 • Kultura i Sztuka Szczecina w latach 1800-1945, 1999
 • Hans Stettiner i Jan Szczeciński.Życie codzienne w Szczecinie w XX w., 2010

GDAŃSK

 • Studia z historii Sztuki i kultury Gdańska, 2003
 • Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XXI wieku na Pomorzu, 2012

LUBLIN

 • Złotnictwo na Lubelszczyźnie, 1998
 • Ikonografia Lublina, 1999
 • Życie artystyczne Lublina, 2001
 • Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, 2002
 • Myśl oko i ręka artysty, 2003
 • Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku, 2004
 • Biografia-Historiografia wczoraj i dziś, 2005
 • Grupa Zamek”. Historia – Krytyka – Sztuka, 2007
 • Bibliografia historii sztuki dawnego woj.lubelskiego za lata 1965-2000, 2008
 • Grupa Zamek”Konteksty-wspomnienia-archiwalia, 2010
 • ZAWSZE FRAGMENT ? Studia z historii kultury XX i XXI wieku, 2011

ŁÓDŹ

 • Piotrkowską na wprost, 1997
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Część I, Malarstwo tablicowe, 1998
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Część II, Malarstwo na płótnie, 1999
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Część III, Malarstwo ścienne, 2000
 • Sztuka w Łodzi, 2000
 • Sztuka w Łodzi (2), 2003
 • Sztuka w Łodzi (3), 2005
 • Sztuka w Łodzi (4), 2007
 • Sztuka w Łodzi(5), 2008

WARSZAWA

 • O rzemiośle artystycznym w Polsce, 1976
 • Ubiory w Polsce, 1994
 • Kościuszko w oczach artystów i historyków, 1995
 • Rzemiosło artystyczne, 1996
 • Rzemiosło artystyczne 2, 2001
 • Fotografia od dagerotypu do galerii Hybrydy, 2008
 • Interpretować fotografię, 2009
 • Visibilia et Invisibilia , 2009

KIELCE

 • Dwór Polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe:

I – 1990

II -1992

III – 1995

IV – 1998

V – 2000

VI – 2002

VII – 2004

VIII – 2006

IX – 2008

IX – 2010

SEMINARIA NIEBOROWSKIE

 • Sztuka i wartość, 1988
 • Projekt- Szkic- Bozzetto, 1993
 • Przemyśleć historię sztuki, 1994
 • Życie artysty, 1995
 • Historia a system, 1997
 • Już się ma pod koniec starożytnemu światu…Zmierzch, schyłek, upadek w historii sztuki, 1999
 • Rzeczywistość – Realizm – Reprezentacja, 2001
 • Twarzą w twarz z obrazem, 2003
 • Obraz zapośredniczony, 2005
 • Brak słów, 2007
 • Białostocki, 2009
 • Podmiot – podmiotowość, 2011

MATERIAŁY DO DZIEJÓW REZYDENCJI:

 • Architektura rezydencjonalna hist. Małopolski. Materiały Sesji SHS. Łańcut czerwiec 1975, Łańcut 1982
 • MATERIAŁY DO DZIEJÓW REZYDENCJI. Dawne woj. trockie, Księstwo Żmudzkie Inflanty Polskie, Księstwo Kurlandzkie, , TOM III b, IS PAN. Warszawa 1987
 • MDDR, woj. sieradzkie, Tom 1, SHS i IS PAN, 1990
 • MDDR, woj. poznańskie, Tom 1, 1991
 • Pałace i dwory w dawnym woj. sieradzkim 2, 1994
 • Pałace i dwory w dawnym woj. kaliskim 1, 1994
 • Pałace i dwory w dawnym woj. kaliskim 2, 1997
 • Pałace i dwory w dawnym woj. rawsko-mazowieckim 1, 1995

INNE:

 • Ochrona Zabytków rocznik 2, Dep. Konserwacji i ochrony Zabytków Min. Kultury i Sztuki + SHS (i kultury materialnej), Warszawa 1951
 • Malarstwo polskie okresu romantyzmu, wystawa objazdowa, Arkady, Warszawa 1958
 • Klasycyzm, IS PAN, 1968
 • Oryginał, replika, kopia, Desa – Arkady ,Warszawa 1971
 • Dzieło sztuki i zabytek, MKiS Gen. Kon. Zab., 1976
 • Sztuka lat trzydziestych, Warszawa 1991
 • Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środkowo – Wschodniej, PWN, Warszawa, 1990
 • Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały konferencji naukowej SHS, Wojnowice 1988, PWN, Warszawa 1991
 • Legnickie Pole, 1991
 • O wartości dzieła sztuki, Arkady 1968 W-wa
 • Pomniki Sztuki w Polsce, Tom III. Mazowsze i Podlasie, Arx Regia, Warszawa 1999

MEMORIAŁY :

 • Sarmatia Artistica, PWN, Warszawa 1968
 • Granice Sztuki, PWN, Warszawa 1972
 • In memoriam Joanni Białostocki, 1988
 • Sarmatia semper viva, SHS, Warszawa 1993
 • Nobile claret opus, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998

 

 

Zamek Dunajec w Niedzicy

 

(czyli Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy)
od 20 marca 2021 roku
będzie nieczynny do odwołania.

 

 

PROGRAM

OGÓLNOPOLSKIEJ LXX SESJI STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

 

O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI

 

W DNIACH 24-25 LISTOPADA 2022 ROKU

W KRAKOWIE

 

Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS

i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych.

Sala Obrad znajduje się w Gmachu Głównym ASP przy pl. Matejki.

 

 

 

DZIEŃ 1

 

9:30 - 9:45

Grażyna Korpal

Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej

 

9:45 - 10:00

Łukasz Młynarski

Pozycja prawna historyka ztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami

 

10:00 – 10:15

Iwona Szmelter

Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego

 

 

10:15  10:30

Andrzej Siwek

Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków

 

 

10:30 - 10:45

Joanna Sobczyk

A co z fizykami? Multiwersum w MNK. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki.

 

 

10:45 - 11:00

Paweł Dettloff

O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów

 

 

11:00 – 11:15

Karolina Zalewska

Spectrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki

 

 

11:15 - 11:45

PRZERWA

 

 

11:45 – 12:00

Małgorzata Nowalińska

Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

12:00 – 12:15

Iwona Liżewska

Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie

 

 

12:15 - 12:30

Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz

Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

 

 

12:30 – 12:45

Oskar Hanusek

Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie

 

 

12:45 – 13:00

Kinga Olesiejuk

Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych.

 

 

13:00 – 13:15

Agata Małodobry

XX + XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje.

 

 

13:15 - 13:30

Szymon Tracz

Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnek Podbeskidzia.

 

 

13:30 - 13:45

 

Dorota Gutkowska

Przepastne magazyny Kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin.

 

13:45 

DYSKUSJA

 

 

15:30

BAZYLIKA MARIACKA

POKAZ OŁTARZA MARIACKIEGO PO OSTATNIEJ KONSERWACJI

 

 

17:00 – 17:15

Anna Ozaist-Przybyła

Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie

 

17:15 - 17:30

Małgorzata Godek

Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie

 

17:30 - 17:45

Marta Zaborowska

Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej

 

 

17:45 - 18:00

Katarzyna Górecka

Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie

 

 

18:00

DYSKUSJA

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSACH

 

 

DZIEŃ 2

 

9:00 - 9:15

Cezary Wąs

Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu

 

9:15 - 9:30

Piotr Fiuk

Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich.

 

9:30 - 9:45

Małgorzata Gwiazdowska

Conservatio est aeterna creatio. Uczastnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie.

 

9:45 - 10:00

Wiktoria Kałwak

Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła p. wezw. Wniebowzięcia NMP w Wojnowie

 

10:00 - 10:15

Olga Tuszyńska- Szczepaniak

Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej p.wezw. Narodzenia NMP w Sandomierzu

 

 

10:15 - 10:30

Alicja Saar-Kozłowska

Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny

 

10:30 – 10:45

Wiktor Bennebesel

Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku

 

10:45 - 11:00

Danuta Szewczyk-Prokurat

O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora.

 

11:00 - 11:15

Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti

Cena niewypału: Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich

 

11:15

DYSKUSJA

PRZERWA

 

 

 

12:00 -12:15

Marta Skowrońska

Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu

 

12:15 - 12:30

Mirosław Wachowiak

Badania technologiczne obrazów – wżne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki

 

12:30 - 12:45

Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska

Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowegow Krakowie

 

12:45 - 13:00

Elżbieta Zygier

Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego

 

13:00 – 13:15

Anna Forczek – Sajdak

O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła pw. św. Mikołaja w Skrzydlnej

 

13:15 – 13:30

Jerzy Żmudziński

Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem.

 

13:30 - 13:45

Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk

Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii.

 

13:45 - 14:00

Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda

Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki.

 

14:00 - 14:15

Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos

Konserwacja sarkofagów królewskich

 

14:15 - 14:30

Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka

Okiem konserwatora i nie trylko. Ze skarbca Muzeum Chopina.

 

14:30 - 14:45

Mirosława Machulak, Justyna Miecznik

Konserwacja XVIII wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie