Działalność Wydawnictwa SHS rozpoczęła się w 1994 r. Wcześniej publikowaliśmy w zaprzyjaźnionej oficynie – Państwowym Instytucie Wydawniczym. Nasze tradycje wydawnicze mają więc blisko 60 lat.

Publikujemy książki – monografie autorskie i wieloautorskie z zakresu historii sztuki i architektury, teorii sztuki, a także konserwatorstwa i urbanistyki. Zajmujemy się także wydawaniem wspomnień i tekstów dedykowanych znakomitym historykom sztuki.

Wytyczne dla autorów 

 

Rada Naukowa Wydawnictwa:

prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz

prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz

prof. dr hab. Marek Walczak

prof. dr hab. Piotr Birecki 

prof. dr hab. Anna Sylwia Czyż

 

Kontakt:

Michalina Chudzińska
michalina.chudzinska@shs.pl