cryptocurrency b cryptocurrency vs gold download cryptocurrency data excel cryptocurrency market cap graph

Skład Komisji Muzealnej:

Aleksander Devosges Cuber

Dariusz Kacprzak

Sławomir Majoch

Romuald Nowak (Przewodniczący)

Małgorzata Ogonowska

Anna Bober-Tubaj

Anna Ziemlewska

 

APEL I

„Komisja Muzeów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w związku z licznymi pytaniami, przypomina, iż pracowników muzeów obowiązuje Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, publikowany w czasopiśmie Muzealnictwo 48/2007 oraz w formie elektronicznej na stronach ICOM icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/poland.pdf . Pracownicy muzeów winni obowiązkowo zapoznać się z tym Kodeksem i potwierdzić to podpisem na dokumencie, który pozostanie w aktach pracownika.” (w załączniku tekst Kodeksu)

 

APEL II

„Mimo licznych apeli do środowisk muzealnych oraz postulatów zawartych w programie działalności NIMOZu (http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/baza-wiedzy-1/badania-proweniencji) badania proweniencji zabytków są nadal zaniedbywane. Komisja Muzeów SHS przypomina, że dociekanie historii należy do prymarnych obowiązków naukowego opracowania muzealiów. Wszelkie dokumenty i korespondencja dotycząca tego problemu powinny być archiwizowane w sposób szczególny”.

 

Kodeks etyki Muzealników poland

KARTA DOBRYCH PRAKTYK MUZEALNIKA