ODDZIAŁ RZESZOWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów, tel./fax 17 8539461 wew. 32 lub 35

Warszawa, 13 V 2016

Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
zainteresowanych sztuką współczesną.

Drogie Koleżanki i Koledzy,
w połowie lat osiemdziesiątych przy Oddziale Warszawskim SHS działał Klub Sztuki Współczesnej SHS. W ramach działalności Klubu przygotowaliśmy cztery ogólnopolskie Seminaria Sztuki Współczesnej, m. in. dwa, które odbyły się na Zamku w Niedzicy. Materiały z Seminariów (Wokół rzeźby współczesnej i Autokomentarz artysty) zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe ASP (z.1/19/1987 i z. 2/20/1987).

Dziś chcielibyśmy nawiązać do tej formuły i stworzyć przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Klub Sztuki Współczesnej, jako niezależne forum badawcze, analityczne, doradcze, które zajęłoby się refleksją nad historią sztuki najnowszej oraz stanowiło zorganizowaną formę naszego uczestnictwa w różnych inicjatywach społeczno-kulturalnych.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki jako organizacja zawodowa, zapewnia nam organizacyjne wsparcie i pełną niezależność. Chcemy zachować otwartą formułe działalności, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do uczestnictwa w pracach reaktywowanego Klubu Sztuki Współczesnej.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: aga.duleba@gmail.com

 

Artur Badach
Waldemar Baraniewski

Wojciech Włodarczyk

 


 

Rzeszów, 28.12.2015 r.​

KOMUNIKAT 5 / 2015

 

SERDCZNIE ŻYCZYMY ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI W 2016 ROKU
NIECH SIĘ SPEŁNIĄ WSZYSTKIE PLANY I MARZENIA !

 

INFORMUJEMY:
14 listopada odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Rzeszowskiego SHS w wyniku którego wybrano władze Oddziału:
Prezes – mgr Marta Nikiel (marta.nikiel2 @gmail.com)

Vice Prezes – mgr Iwona Głuchowicz (iwa777@poczta.onet.pl )
Sekretarz – mgr Bartosz Podubny( bart434@poczta.onet.pl)
Skarbnik – mgr Katarzyna Cach ( katarzyna.anna.kawa@gmail.com)
Komisja Rewizyjna: mgr Marta Wajdowicz, mgr Alicja Kuśta, mgr Bernardeta Popek-Olszowy,

 

Delegatem na Walny Zajazd zostali wybrani- dr Grażyna Stojak i mgr Zbigniew Jucha, którym za uczestnictwo serdecznie dziękujemy. Delegatami Oddziału na Ogólnopolską Sesję SHS jaka odbyła się w Poznaniu były Katarzyna Cach i Alicja Kuśta.

 

Walny Zjazd SHS w Warszawie 11 grudnia 2015 roku wybrał nowe władze Stowarzyszenia:
Prezydium Zarządu Głównego SHS
Prezes SHS – prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk
Wiceprezes – prof. dr hab. Jan Ostrowski
Wiceprezes – prof. dr hab. Zbigniew Bania
Członek Prezydium – prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz
Członek Prezydium – mgr Małgorzata Lisowska – Rzepecka
Sekretarz Generalny – dr Anna Czyż
Skarbnik – dr Katarzyna Nowakowska – Sito

 

        Podczas XLI Walnego Zjazdu uchwalono nadanie godności Członka Honorowego SHS m.in. Pani Marcie Wajdowicz (O/Rzeszowski), Pani dr Teresie Żurawskiej (O/Rzeszowski). SERDECZNIE GRATULUJEMY

.

        Zapraszamy do licznego udziału w zebraniach, zgłaszaniu propozycji i włączenia się do pracy, przypominamy że czynne uczestnictwo jest obowiązkiem statutowym  PONAWIAMY apel o przekazywanie nam fotografii lub wspomnień dotyczących oddziału- MAMY JUŻ 40 lat !

 

xxx

 

        Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że będzie organizatorem przyszłorocznej LXIV Ogólnopolskiej Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Warszawa, druga połowa listopada 2016 r.). Tematyka sesji zostanie poświęcona migracji w kontekście sztuki poprzez problematykę tendencji i nurtów, twórców i środowiska artystyczne, a wreszcie dzieła sztuki. Szczegóły oraz informacje organizacyjne zostaną przedstawione na początku stycznia 2016 r.

 

xxx

 

        Kol. dr Michał Rut informuje o planowanym XIX Forum Architektury Krajobrazu.

Szczegóły XIX Forum znajdują się na stronie: http://www.ur.edu.pl/wydziały/biologiczno-rolniczy/xix-forum-architektury- Kontakt z organizatorami XIX Forum AK
telefon: 17 872 16 35; 17 872 16 59, e-mail: pia09@ur.edu.pl
adres: Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy,
Uniwersytet Rzeszowski ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów

 

xxx

 

        24–26 kwietnia 2016 Instytut Historii Sztuki UJ wraz z ks. archiprezbiterem dr Dariuszem Rasiem, proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Jako serce pośrodku ciała…". Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie, , szczegółowych informacji udziela Masza Sitek Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego masza.anna.sitek@gmail.com

 

xxx

 

        Muzeum Zamkowe w Pszczynie organizuje w dn.12 maja 2016 r. Sesję naukową z okazji 70-lecia Muzeum "Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych." Podczas konferencji planowane jest podjęcie tematów m.in. administracji i służby dworskiej, kuchni i ogrodu gospodarczego, stajni, wozowni, życia codziennego, architektury budynków gospodarczych, straży pałacowej, codziennej obsługi rezydencji, urządzeń i przedmiotów wyposażenia gospodarczego. Zgłoszenia można przesyłac do 31 stycznia 2016 na- adres: kancelaria @ zamek-pszczyna.pl.

 

xxx

 

        W dniach 5-6 maja 2016 roku Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuj dziewiątą edycję konferencji pt.: Las w kulturze polskiej, szczegółowych informacji udziela prof. Wojciech Łysiak pod adresem lysiakwojciech@ur.pl

 

xxx

 

        Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Sekcja Mediewistyczna przy OW SHS zapraszają do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej Claritas et consonantia – funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza, poświęconej pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci. Obrady będą miały miejsce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w dniach 16-17 czerwca 2016. Szeroko zakreślony temat konferencji nawiązuje do pierwszej sesji, dedykowanej pamięci prof. Szczepkowskiej-Naliwajek – Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza (Warszawa 2007). W założeniu formułujemy go na sposób czysto symboliczny, odwołując się do scholastycznej definicji piękna. Celem spotkania jest dyskusja, wymiana myśli, a nade wszystko konsolidacja środowiska naukowego mediewistów, zajmujących się badaniami nad różnymi aspektami sztuki i dziedzictwa kulturowego doby średniowiecza. Spodziewamy się zarówno odniesień do tradycji dotychczas prowadzonych badań, prezentacji nowych perspektyw badawczych, jak i refleksji metodologicznej. Zapraszamy do licznego udziału w tym spotkaniu – na propozycje tematów referatów wraz z krótkimi abstraktami (do 1 strony wydruku) czekamy do 15 II 2016. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń mailowo na adres: ow.shs@shs.pl.
Komitet naukowy: dr hab. Marek Walczak (UJ Kraków), dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (UMK Toruń), dr Juliusz Raczkowski (UMK Toruń), sekretarze naukowi: z ramienia O/W SHS – Monika Janiszewska, z ramienia Wydziału Sztuk Pięknych UMK – Alicja Grabowska-Lysenko.

 

xxx

 

        Oddział Kielecki SHS organizuje objazd naukowy SHS: Turkmenistan – Uzbekistan w dniach 19-31 maja 2016 r. Wyjazd odbędzie się przy zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników do 20 grudnia 2015. Cena 5680 PLN + 1990 USD od osoby, przy grupie liczącej minimum 15 osób
Zaliczka w wysokości 3500 zł płatna przy podpisaniu umowy. Szczegóły opis objazdu dostępny w biurze SHS. Przed dokonaniem wpłaty, prosimy uprzejmie przesyłać zgłoszenie udziału w imprezie do Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej na adres ecehape@o2
.pl lub SMSem na komórkę +48 604 77 27 10.

 

xxx

 

PROSIMY o CZYNNY UDZIAŁ w pracy oddziału. OCZEKUJEMY NA PROPOZYCJE TEMATÓW SPOTKAŃ NAUKOWYCH, ZGŁASZANIE WAŻNYCH WYDARZEŃ, PUBLIKACJI I WYSTAW. Prosimy o wpłacanie składek.: 5.00 zł za miesiąc (składka podstawowa) lub 8.00 zł za miesiąc (z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej). Składka ulgowa: 2.50 zł - składka 50% (emeryci),
numer konta: 26 1020 4391 0000 6402 0053 8900.


Za Zarząd : Bartosz Podubny (sekretarz)                                                                      Marta Nikiel (prezes)

 


 

Rzeszów, 6.05.2015 r.

 

KOMUNIKAT 3 / 2015

Zapraszamy na OBJAZD NAUKOWY:

W dniu 16 maja – sobota o godz. 8.10 z parkingu przy basenie ROSIR przy ul. Pułaskiego (tam gdzie poprzednio) startujemy na trasę objazdową szlakiem prac konserwatorskich PP. Eweliny i Marcina Gruszczyńskich. Ciekawa trasa i obiekty, niektóre "odkryte".
Miejscowości planowane: Zaklików, Zawichost, Sandomierz – katedra, Klimontów – kolegiata św. Józefa, Bogoria, Staszów, Rytwiany, Strzegom, Beszowa. Prosimy o zgłoszenia i kontakt w razie potrzeby zabrania kogoś spod dworca PKP w Rzeszowie (pociąg od strony Jarosławia przyjeżdża o 8.10) lub z przebiegu trasy – tel. 501 604 819

INFORMUJEMY:
Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Włoski Instytut Kultury w Krakowie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej: "Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych". Obrady odbędą się w dniach 25-26 września 2015 r. w sali balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie.Adres sekretariatu Komitetu Organizacyjnego: Karolina Chomiczewska, e-mail: karolina.hulek@o2.pl lub Marta Nikiel , e-mail: marta.nikiel2@gmail.com

xxx

Tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja SHS "Historia sztuki na codzień" odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-28 listopada 2015 r. Wszelkie szczegóły dotyczące konferencji opublikowane zostaną wkrótce na stronie internetowej SHS oraz dostępne będą w biurze O/W SHS. Zaproszamy do refleksji nad społecznym funkcjonowaniem naszej dyscypliny. Kontakt: jpazder@go2.pl

xxx

W dniach 5-6 listopada 2015 w Rzeszowie odbędzie się konferencja organizowana przez UR Wydział Sztuki i IHS KUL pt. "WYSTAWY I KONKURSY SZTUKI RELIGIJNEJ W XIX -XX wieku".
Informacje szczegółowe w załączeniu. Zgłoszenia można przesyłać kontakt: dr Grażyna Ryba cdwszs@univ.rzeszow.pl lub prof. KUL – dr. hab Dorota Kudelska. Program przekażemy w kolejnych komunikatach.

xxx

W dniach 9-11 października 2015 r. odbędzie się w Lublinie IX konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” we współpracy z Instytutem Historii Sztuki KUL pt Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?  Informacje na stronie:  www.stowarzyszenie-witrazy.pl

xxx

W dniach 27-29 maja 2015 r. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Instytut Kultury UJ w Krakowie organizują międzynarodową konferencję naukową: Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej. Mity, ideologie, de(re)konstrukcje. Szczegółowe informacje: www.kultura.uj.edu.pl .

 xxx

W dniach 3-5 września 2015 r. odbędzie się konferencja pn.: Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim. Konferencja z objazdem naukowym odbędzie się w  pensjonacie i skansenie Uroczysto "Zaborek" pod Janowem Podlaskim Kontakt:derwich@gmail.com

xxx

W dniach 21-22 października 2015 r. odbędzie się  międzynarodowa konferencja naukowa  "Stanisław Lem – wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce artystycznej". Organizatorami są Instytut  Historii Sztuki, Wydział  Nauk  Historycznych i Pedagogicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta  we Wrocławiu.

xxx

W dniach 16–18 lipca 2015 r. w Gostyniu (Święta Góra, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri) odbędzie się konferencja: Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych podczas Kulturkampfu. (W 140. rocznicę ustawy o zakonach i zgromadzeniach zakonnych z 31 V 1875 r.) Szczegółowe informacje podawaliśmy z w poprzednim komunikacie. Kontakt: derwich@gmail.com .

xxx

W dniach 16-18 listopada 2015 r. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie we współpracy z Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu organizują konferencję: Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981. Szczegółowe informacje: ziemie.odzyskane2015@gmail.com .

xxx

Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki kolejną sesję z cyklu Dzieje i skarby kościołów toruńskich, poświęconą kościołowi oo. dominikanów w Toruniu (październik 2015 roku). Zgłaszania propozycji referatów wraz z krótkim streszczeniem do 31 maja 2015 roku (kontakt: katarklucz@wp.plwww.shs.torun.pl).

xxx

W dniach 20-21 października 2015 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki organizują ogólnopolską konferencję Sztuka w świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do dnia 31.03. na adres: piotr.rosinski@ujk.edu.pl Dodatkowych informacji udziela p. Karolina Wicha z Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

xxx

Dziękujemy za miłe przyjęcie podczas objazdu do Przemyśla Kol. dr Grażynie Stojak – Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwator Zabytków, Ks. Markowi Wojnarowskiemu -Dyrektorowi Muzeum Diecezjalnego, Bożenie Figieli, Dorocie Zahel -pracującym w Muzeum Narodowym. Gratulujemy pięknych wystaw i realizacji prac konserwatorskich wpodziemiach katedry i kamienicami rynkowymi wraz z kolektorem. Zapraszmy tych którzy nie byli z nami – Przemyśl warto odwiedzić.

xxx

PROSIMY o CZYNNY UDZIAŁ w pracy oddziału. OCZEKUJEMY NA PROPOZYCJE TEMATÓW SPOTKAŃ NAUKOWYCH, ZGŁASZANIE WAŻNYCH WYDARZEŃ, PUBLIKACJI I WYSTAW. Prosimy o wpłacanie składek.: 5.00 zł za miesiąc (składka podstawowa) lub 8.00 zł za miesiąc (z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej). Składka ulgowa: 2.50 zł - składka 50% (emeryci), numer konta: 26 1020 4391 0000 6402 0053 8900.

Za Zarząd : Bartosz Podubny (sekretarz) Marta Nikiel (prezes)

 

PS. ciekawe spotkania SHS – O. Warszawskiego:

12 V 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki „Pióro na wodzie” Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia dedykowane Jego pamięci, pod redakcją dr Anny S. Czyż i prof. dr hab. Krystyny Moisan-Jabłońskiej wydanej przez SHS, Warszawa 2015 r.

19 V 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny autorstwa dr Moniki Kuhnke i Włodzimierza Kalickiego poświęconej wojennym i powojennym losom zabytków na terenie Polski, Wydawnictwo Agora, 2014 r.

25 V 2015, godz. 12.00 – dr Małgorzata Szafrańska, Powrót ogrodu Zamku Królewskiego w Warszawie. Spotkanie w Sali Konferencyjnej SHS. Po wykładzie odbędzie się oprowadzanie po ogrodzie przy Zamku Królewskim

29 V 2015, godz. 17.00 – Spotkanie inicjujące działalność Sekcji Mediewistycznej im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek przy Oddziale Warszawskim SHS. Część pierwsza (organizacyjna) – Wspomnienie o Pani Profesor; Prezentacja aktualnych problemów i projektów badawczych w polskich badaniach nad sztuką średniowieczną; Określenie celów i zadań sekcji.
Część druga (naukowa): godz. 18.30 – Krzysztof Czyżewski, Dariusz Nowacki, dr hab. Marek Walczak, Agata Wolska, Skarbiec kościoła Mariackiego w Krakowie. Wprowadzenie do problematyki badawczej.

23 VI 2015, godz. 17.00 – dr Irina Obuchowa-Zielińska, Jurij Annenkow znany i nieznany