ODDZIAŁ RZESZOWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów, tel./fax 17 8539461 wew. 32 lub 35

 

Rzeszów, 4.10.2017 r.

KOMUNIKAT 2 / 2017

 

Z głębokim żalem zawiadamiany o śmierci w dn.2.X.2017r. w wieku 79 lat

Kol. mgr ŁUCJI TURCZAK

Kol. Łucja Turczak była wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w latach 1996-1999 Prezesem Oddziału Rzeszowskiego, działała aktywnie w Towarzystwie Przyjacioł Nauk w Przemyślu, była długoletnim pracownikiem Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i kierownikiem a następnie dyrektorem Muzeum w Jarosławiu (w latach 1973–1986), dyrektorem Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (w latach 1986–1994), oraz pracownikiem urzędu konserwatorskiego w Przemyślu (od 1996 do 2003 r.) Dziękujemy za lata wspołpracy

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dn. 5 października 2017 o godz. 13 w kaplicy przy Cmentarzu Głównym ul. Słowackiego 104 w Przemyślu.

 

ZAPRASZAMY:

* LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. SZTUKA POGRANICZY — organizowana przez Zarząd Główny SHS i Zarząd Oddziału Lubelskiego, odbędzie się w Lublinie, 16-17 listopada 2017 roku. Prosimy o zgłaszenie na nasz adres mailowy lub telefonicznie kandydatur chętnych do reprezentowania Oddziału Rzeszowskiego na sesji (koniecznie do dn.19.X.do godz.12.00).
LUBLIN SZTUKA_POGRANICZY_2017_wstępny_program

 

INFORMACJE:
Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do zgłoszenia udziału w planowanej w dniach 12-13 kwietnia 2018 r konferencji „Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy“.

Konferencja Siemiradzki

 

W dn. 12-13.10.2017 r w Muzeum Wlókiennictwa w Łodzi odbędzie się konferencja „MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO DZIEDZICTWO W XXI WIEKU.OCHRONA-KONSERWACJA-REWITALIZACJA“
Program – ulotka.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że dniu 23 X 2017 Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje VII ogólnopolską sesję naukową Polskie art déco. Malarstwo i grafika.

 

Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP uprzejmie informuje, że we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje konferencję „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”. Konferencja odbędzie się w Mszczonowie (koło Grójca), w dniach 18 – 20 października 2017 r. (środa – piątek).

W dniach 7-9 XI 2017 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika organizują VII Konferencję Sztuki Nowoczesnej – Formiści – bunt – jung idysz. W stulecie polskiej awangardy artystycznej, szczegółowych informacji udziela dr Małgorzata Geron: m.geron@poczta.fm;

 

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie wspólnie z IPN organizuje konferencję poświęconą zagładzie polskiego ziemiaństwa na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej w XX wieku. Zbliżona data pierwszej konferencji – początek grudnia 2017 r. w Warszawie, drugiej rok później. Konferencja będzie podzielona na trzy części – każdego roku jedna część: podział ma charakter chronologiczny: 1917 – 1920; po Traktacie Ryskim (majątki ziemskie które zostały pod drugiej stronie granicy po rzeczonym traktacie); po 17 września 1939. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Organizatorzy szukają badaczy, historyków sztuki, politologów, etc., którzy zajęliby się zarówno historią tych majątków, jak i losami poszczególnych Ziemian a także stratami kultury materialnej. Oczekują na referaty zarówno przyczynkarskie – przykłady poszczególnych Ziemian, majątków, zbiorów, itd jak i o charakterze syntetycznym. Także straty kultury materialnej ( kolekcje malarstwa, biblioteki, itd ). Zainteresowanych prosimy o kontakt Michał Kwilecki: michal.kwilecki@onet.eu

 

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na II konferencję pt. SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX WIEKU. Obrady w dniach 23 -24 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach.

Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu w dniach 19-20 października 2017 organizuje konferencję naukową, pt.: Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta. Obrady mają zmierzać do odtworzenia warsztatu artysty, z uwzględnieniem materiałów i technik artystycznych, przebiegu procesu twórczego, organizacji pracy, urządzenia pracowni itp.

 

PROSIMY O CZYNNY UDZIAŁ W PRACY ODDZIAŁU. OCZEKUJEMY NA PROPOZYCJE TEMATÓW SPOTKAŃ NAUKOWYCH, ZGŁASZANIE WAŻNYCH WYDARZEŃ, PUBLIKACJI I WYSTAW.

Prosimy o wpłacanie składek.: 5.00 zł za miesiąc (składka podstawowa) lub 8.00 zł za miesiąc
(z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej). Składka ulgowa: 2.50 zł - składka 50% (emeryci),

 

Podajemy numer rachunku bankowego Oddziału RZESZOWSKIEGO SHS:
PKO BP 26 1020 4391 0000 6402 0053 8900


Prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych na adres biura Oddziału Rzeszowskiego SHS : shsrzeszow@op.pl
Przekazywanie komunikatów drogą e-mailową pozwoli na oszczędzenie kosztów przesyłek listowych!

 

Varia
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Planujemy podjąć się wspólnie z Oddziałem Krakowskim realizacji wydania publikacji materiałów z sesji naukowej poświęconej pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, którą zorganizowały Oddziały Krakowski i Rzeszowski kilka lat temu w Krakowie. Prace redakcyjne dobiegają końca. Ponawiamy prośbę
o regularne opłacanie składek członkowskich, a nade wszystko o spłatę przynajmniej części zadłużenia. Wtedy będziemy mogli podjąć starania o dofinansowanie druku wspomnianej publikacji. Przypominamy także, że nasz Oddział może przyjmować dobrowolne darowizny nie tylko od członków SHS.

 


Za Zarząd : Bartosz Podubny (sekretarz)                                                       Marta Nikiel (prezes)