ODDZIAŁ KRAKOWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Starowiślna 29-31 (w oficynie nr domofonu 80), 31-008 Kraków, tel./fax 12 4226027
www.shskrakow.pl, e-mail:  shskr@poczta.fm

Szanowni Państwo,

Zapraszamy  na dwudniową  konferencję naukową zorganizowaną przez nasz Oddział we współpracy z MNK w dniu 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego.Konferencja odbędzie się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie w dniach 15-16.01.2019.
Program konferencji w załączniku


Kraków, 15 X 2018

Komunikat 6/2018

Wszystkich członków zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze
Walne Zebranie Członków Oddziału
w środę, 31 października o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin),

na którym zostanie wybrany Zarząd Oddziału na kolejną trzyletnią kadencję
oraz delegaci na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.

 

SEKCJA SZTUKI KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w czwartek 25 października o godz. 18. 00
Igor Wieremiejuk opowie o twórczości archimandryty Zenona, jednego z najbardziej uzanych we współczesnej Rosji malarzy ikon. Na wykład zapraszamy do gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, do Sali „U Samurajów“ (na parterze).

SEKCJA MUZEOLOGICZNA

Z dumą informujemy, że w Krakowskim Oddziale SHS rozpoczyna działalność Sekcja Muzeologiczna. W poniedziałek,  5 listopada o godz. 18.00 wykład inaugurujący
pt. ''Musaeum Polonicum, czyli rzecz o polskim muzeum narodowym'' wygłosi dr Barbara Ciciora, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W czasie spotkania omówione zostaną geneza i cele powstawania w Europie i w Polsce muzeów narodowych. Zapraszamy do siedziby Krakowskiego Oddziału SHS
(ul. Starowiślna 29/31).

Przypominamy, że długotrwałe niepłacenie składek jest
powodem do skreślenia z listy członków SHS.

Proponujemy dłużnikom raty. Możliwość negocjacji
oraz możliwość częściowego umorzenia długu w szczególnych przypadkach.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


Kraków, 11 VII 2018

Komunikat 4/2018

Z prawdziwym żalem żegnamy
Janusza Wałka,

członka naszego Stowarzyszenia,
kustosza zbiorów Działu Malarstwa Europejskiego

Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie,
przez wiele lat czułego i serdecznego opiekuna
„Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci

W niedzielę, 15 lipca, o godz. 11.30 w kościele św. Marka zostanie odprawiona Msza św. za dusze ś.p. Heleny Małkiewiczówny i Janusza Wałka

 

Sekcja Sztuki Nowoczesnej

 Oddział Krakowski SHS – z inicjatywy naszych koleżanek, Anny Baranowej (przewodniczącej Sekcji Sztuki Nowoczesnej) i Marty Tarabuły – włączył się w sprawę książki Bogdana Podgórskiego „Jadwiga Maziarska” (Kraków 2017). Publikacja ta wywołała zaniepokojenie specjalistów z powodu zamieszczenia w niej dużej liczby reprodukcji prac, które budzą wątpliwości co do autorstwa.
Anna Baranowa i Marta Tarabuła 12 kwietnia 2018 napisały list otwarty (podpisany przez grono specjalistów i przedstawicieli związków branżowych i twórczych).
List został upubliczniony w dniu 22 maja podczas spotkania „Jadwiga Maziarska – w fałszywym świetle”, w naszym lokalu. W dyskusji brali udział m.in.: Anna Baranowa, Marta Tarabuła, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Janina Górka-Czarnecka, Jan Michalski i inni. Na spotkanie przybył również autor książki, p. Bogdan Podgórski, który przedstawił swoje stanowisko.

Szczegółowe informacje o problemie i przebiegu spotkania na stronie Oddziału:

http://shskrakow.pl/
 

W dniu 20 czerwca o g. 16.00 odbyło się wspólne zwiedzanie wystawy „Cricot idzie!” w Cricotece (ul.Nadwiślańska 2-4). Naszą grupę oprowadziła kuratorka wystawy dr Karolina Czerska. Bezpośrednio po zwiedzaniu wystawy odbyła się na jej temat rozmowa w Radio Kraków z udziałem kuratorki i Anny Baranowej. Zostały one zaproszone do audycji  cyklu „Łowcy skarbów” przez red. Agnieszkę Szablewską, która od niedawna jest naszą stowarzyszeniową koleżanką. Rozmowy tej można posłuchać pod adresem: http://www.radiokrakow.pl/audycje/lowcy-skarbow/audycja-z-dn-20062018-r/ 

 

Wystawy

Pod koniec września planujemy wspólnie zwiedzanie oddziału Muzeum Historycznego Thasaurus Cracoviensis. Będzie to możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji dla określonej liczby zwiedzających. Dlatego też chętnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału do sekretariatu OK SHS do 10 września br.

 

Konferencje

Informujemy, że konferencja Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918 organizowana przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie odbędzie się 19 października w gmachu głównym MNK. Szczegółowy program przedstawimy we wrześniowym komunikacie.

Przypominamy także, że do 30 września br. przyjmujemy zgłoszenia do kolejnej konferencji organizowanej przez nasz oddział we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie z cyklu O miejsce książki w historii sztuki, pt. Sztuka książki około 1900. W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Obrady będą odbywać się w gmachu głównym MNK w dniach 15-16 stycznia 2019 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie propozycji wystąpień wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) na adres mailowy: a.gronek@uj.edu.pl lub mlaskowska@muzeum.krakow.pl, albo tradycyjnie do Oddziału Krakowskiego SHS, ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komitetem Nauk o Sztuce PAN serdecznie zapraszają na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową: Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939, która odbędzie się 11-13 października 2018 w Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie.

Varia

Dłużnikom, zwłaszcza uporczywym, przypominamy o
KONIECZNOŚCI OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
przypominamy też, że można negocjować spłatę bardzo wysokiego zadłużenia i rozłożyć je na raty.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym nasz sekretariat będzie działał bez zmian do 27 lipca oraz od 13 sierpnia. W pozostałych dniach, a więc od 30 lipca do 10 sierpnia sekretariat będzie zamknięty.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes

 


Kraków, 10. 05.2018

Komunikat 3/2018


Sekcja Sztuki Nowoczesnej
Sekcja Sztuki Nowoczesnej zaprasza do naszego lokalu w dniu 22 maja (wtorek) o godz. 17.00 na dyskusję „Jadwiga Maziarska – w fałszywym świetle”. Udział wezmą m.in. Anna Baranowa, Marta Tarabuła i Cezary Pieczyński. Zostanie też odczytana opinia Barbary Piwowarskiej. Dyskusja sprowokowana jest ukazaniem się z końcem ubiegłego roku książki Bogdana Podgórskiego „Jadwiga Maziarska” (wydanej w Galerii i Domu Akcyjnym „Nautilus”).

Jako antidotum na złą książkę pokażemy również znakomity film – wywiad z Jadwigą Maziarską, zrealizowany przez Krystynę Czerni w roku 1994 dla TVP Kraków w cyklu „Album Krakowskiej Sztuki”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wystawy
We czwartek 24 maja o godzinie 16:00 zapraszamy do Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury na oprowadzanie kuratorskie pani dr Beaty Nykiel i kol. Moniki Rydiger po wystawie Stambuł. Dwa światy, jedno miasto
.

 

Konferencje
Serdecznie zapraszamy na konferencję przypominającą polski udział w konserwacji zabytków Florencji po wielkiej powodzi w roku 1966, którą Oddział Krakowski SHS organizuje wespół z Sekcją Konserwacji Zabytków Okręgu Krakowskiego ZPAP. W czasie konferencji wystąpi uczestniczka tamtych prac Pani Marta Żurowska. Konferencja odbędzie się 11 czerwca o godz. 16.00 w naszym lokalu.

Przypominamy, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie w połowie października bieżącego roku organizuje sesję naukową Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz z  krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 czerwca b. r. na adres mailowy: shskr@poczta.fm albo składanie lub nadsyłanie ich do siedziby Stowarzyszenia przy Starowiślnej 29-31, 31-008 Kraków.

Dla referentów spoza Krakowa przewidujemy pokrycie kosztów jednego noclegu.

 

Informujemy, że LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23 listopada 2018 roku pod hasłem Niepodległość i nowoczesność.

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:

1. Wybór miejsca konferencji, nie związanego bezpośrednio z wydarzeniami 1918 roku, ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia „niepodległość” i jego inspirującą zawartość. Warto zastanowić się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką. Szczecin w 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji–również artystycznej–nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego „Polski od nowa”nałożonego na stary o ziemiach piastowskich i granicy polskiej na Odrze i Nysie. Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności, jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP, ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się będzie w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym.

 

Zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

Instytut Historii Sztuki UKSW zaprasza do udziału w konferencji organizowanej 6 grudnia 2018 r., na terenie kampusu na Młocianach w Warszawie, w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety. Propozycję wystąpień związanych ze sztuką nowożytną i kościelną, oraz z jej konserwacją, a także na temat literackich zainteresowań ks. Prof. Pasierba można wysyłać do 10 września na adres aniaczyz@poczta.onet.pl lub abadach@zamek-krolewski.pl.

 

Varia
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 30 lipca br. wniosków na doroczny LXIII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia.

 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 30 lipca br. wniosków do dwudziestej edycji nagrody im. prof. dr. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

 

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy nadsyłać do 15 września br. na adres biura O/Warszawskiego SHS, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa.

Regulaminy powyższych konkursów zamieszczone są na http://www.shs.pl/?page_id=24

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes