ODDZIAŁ KRAKOWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Starowiślna 29-31 (w oficynie nr domofonu 80), 31-008 Kraków, tel./fax 12 4226027
www.shskrakow.pl, e-mail:  shskr@poczta.fm

Kraków, 7 XI 2019 r.

 

Komunikat 6/2019

 

Zarząd Oddziału zaprasza do kościoła św. Piotra i Pawła na Mszę św.
w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów oraz Przyjaciół Stowarzyszenia

którą 17 listopada o godz. 18.00
odprawi ks. Szymon Tracz

 

11 grudnia o godz. 18.00 w naszym lokalu
spotkamy się ze św. Mikołajem

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów
Prezenty obowiązkowe, słodycze mile widziane.

 

Informujemy, że Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Oddziału Krakowskiego SHS odbędzie się we środę, 22 stycznia o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin).

KONFERENCJE
Przypominamy, że w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Łodzi odbędzie się LXVIII Naukowa Sesja Ogólnopolska SHS pt. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939. Obrady odbędą się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, w Auli Centrum Promocji Mody oraz w Kinie 3D Centrum Nauki i Sztuki.

Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i Opactwo Cystersów w Mogile organizują w dniach 28-29 maja 2020 VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów. Wystąpienia można zgłaszać do 31. XII 2019. Proponowany temat wraz z abstraktem (1000 znaków), dane teleadresowe i afiliację należy przesłać na adres biuromogila@gmail.com, lub pocztą na adres Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11, 31- 979 Kraków (z dopiskiem VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów).

 

ZAPROSZENIA DO:
Muzeum Narodowego w Krakowie, do Sali u Samurajów, gdzie 29 listopada o godz. 14.00 odbędzie się promocja książki Nic nad oryginał zawierającej materiały z sesji i wspomnienia poświęcone Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi, wydanej staraniem Oddziałów Rzeszowskiego i Krakowskiego.

Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie na wystawę METAFIZYKA OBECNOŚCI (ekspozycja czynna od 9. XI 2019 do 6. I 2020)

Galerii Sztuki ATTIS ul. Starowiślna 14 w Krakowie na wystawę: Oliwia Smoleń oraz Damian Wróbel “Szepty przemijania”
Wystawa czynna do 21.XI 2019, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

 

VARIA
W związku z koniecznością przebudowy śmietnika obok naszego lokalu w najbliższym czasie nastąpi w nim wymuszony tym remont wprowadzający górne oświetlenie. Nasz Oddział poniesie koszty malowania lokalu po prezeprowadzonych pracach oraz niezbędnych korektach instalacji elektrycznej i wodnej.
W tej sytuacji zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich dłużników, żeby uregulowali swoje zaległe składki. Przypominamy, że można zobowiązania rozłożyć na raty.

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes

 


Kraków, 30 IX 2019

Komunikat 5/2019

Z żalem informujemy, że w sierpniu odeszli z naszego grona Koledzy

Danuta Józefikowa, Członek Honorowy SHS

                            i

Aleksander Jaśkiewicz, jeden z nestorów naszego Oddziału


WYSTAWY

Dnia 9 X (środa) o godz. 14.00 zapraszamy do wspólnego zwiedzania wystawy Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, po której oprowadzi nas kol. Dorota Gabryś. Zbiórka na dziedzińcu.

Dnia 23 X (środa) o godz. 14.00 zapraszamy do zwiedzania wystaw Wyspiański. Skarby ze Lwowa i Skarbiec Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym, po których oprowadzi nas kol. Magdalena Laskowska. Zbiórka w holu Gmachu Głównego MNK.

KONFERENCJE
Muzeum Narodowe oraz Instytut Historii Sztuki UJ w r. 2020 organizują konferencję w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego. Poniżej informacja od Organizatorów

Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam. 17.-18.10.2020, Kraków
Naszym zamierzeniem jest przedstawienie znaczenia Profesora dla krakowskiego środowiska historyków i konserwatorów sztuki jak również refleksja nad postępem badań w zakresie problemowym, który szczególnie zaprzątał Profesora (tradycja antyczna, sztuka romańska w Polsce, rzeźbione Piety gotyckie).

Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów w języku polskim lub w językach kongresowych do wygłoszenia na konferencji wraz ze streszczeniem o objętości 3000-4000 znaków do 15 października 2019 na adres mailowy Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji,
dr Kamilli Twardowskiej – ktwardowska@mnk.pl

Varia
Z radością informujemy, że udało się doprowadzić do końca podjętą przez nasz Oddział wespół z Oddziałem Rzeszowskim SHS sprawę druku materiałów z sesji i wspomnień poświęconych Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi. Publikacja czeka na wycenę i wkrótce będzie ją można nabywać.

Serdecznie dziękujemy kilkorgu wielkich dłużników za uregulowanie zaległości składkowych. Pozostałych prosimy o spłacanie zadłużenia, które można rozkładać na raty. W najbliższym czasie czeka nas remont lokalu. Wszystkim Członkom przypominamy, że przynależność do SHS wiąże się z powinnością opłacania bardzo niewielkich składek członkowskich. Obecnie miesięczna składka wnoszona przez emerytów nie pokrywa kosztów jednego listu wysyłanego pocztą tradycyjną.

Informujemy, że od 1 października nasz sekretariat wraca do popołudniowych dyżurów we środy.

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes

 

 


Szanowne Koleżanki i Koledzy! Sekcja wycieczkowa organizuje w dniach 17 – 20 październik 2019 wyjazd do Wiednia i Pragi na wystawy:

Wiedeń: w Albertinie Albrecht Dürer, w Kunsthistorisches Museum  Caravaggio & Bernini oraz Jan van Eyck. "Als Ich Can" trzy dzieła van Eycka.

Praga: Na Hradczanach : Czeski i rzymski król Wacław IV (sztuka gotycka ok 1400 )

Pałac Wallensteina Święta Agnieszka Czeska – królewska córka, święta i patronka kraju

Pałac Veletržní : Alberto Giacometti, oraz duża stała wystawa z fenomenalną kolekcją kubizmu francuskiego, Picasso, Brraque – jakiego nie ma w żadnym z muzeów paryskich!

 

1 dzień 17.X czwartek : zbiórka godz. 10.45  ul. Kopernika pod domem Turysty  (obecnie hotel  Wyspiański) – wyjazd godz. 11.00 Obiadokolacja w centrum Wiednia nocleg OEKOTEL Korneuburg, Kaiserallee 312102 Bisamberg Tel:+43 594 594 10 Fax:+43 594 594 15 www.oekotel.com

2 dzień 18.X.piątek 7.30 śniadanie godz. 8.15 wyjazd do Wiednia . Cały dzień zwiedzanie wystaw Kunsthistorisches Museum następnie Albertina Obiadokolacja i nocleg j.w.

3 dzień 19.X sobota 7.30 śniadanie ( na śniadanie schodzimy z bagażami) 8.00 wyjazd do Pragi( jedziemy około 6 godzin) w Pradze zwiedzamy wystawę św. Agnieszki i wystawę Alberto Giacometti’ego Obiadokolacja i nocleg poza centrum Top hotel Praga

4 dzień 20.X niedziela 7.30 śniadanie po śniadaniu przejazd już z bagażem na Hradczany. O godz. 14.00 wyjazd do Polski
 

Cena przy 40 os. płacących
Dla członków SHS                                                         dla osób niezrzeszonych
970 zł – 5% zniżki                                                          1020 zł – 5% zniżki
1000 zł – 2% zniżki                                                        1050 zł – 2% zniżki
1020 zł – bez zniżki                                                       1070 zł – bez zniżki

 

Cena przy 30 os. płacących
Dla członków SHS                                                        dla osób niezrzeszonych
1070 zł – 5% zniżki                                                        1120 zł – 5% zniżki
1100 zł – 2% zniżki                                                        1150 zł – 2% zniżki
1120 zł – bez zniżki                                                       1170 zł – bez zniżki

 

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 290 zł.

Cena zawiera:
- transport autokarem

- 2 noclegi w Wiedniu, pokoje 2-os z łazienkami
- 1 nocleg w Pradze, pokoje 2-os z łazienkami
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna
- składkę na TFG w wysokości 10 zł
Śniadania obiadokolacje

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu

Jeżeli do 19 września uda się zebrać grupę to 19 września wpłacamy całą kwotę, jeżeli nie to wyjazd będzie odwołany.

na konto w Raiffeisen Bank (nr konta: 72 1750 1048 0000 0000 1103 0211) na rzecz B.P.Eko-Tourist, ul. Radziwiłłowska 21/4 Kraków  – tytułem WIEDEŃ- PRAGA. WYSTAWY – SHS lub w biurze Eko-tourist

Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893 m.lisrzep@interia.pl


Kraków, 3 VII 2019

Komunikat 4/2019

 

13 lipca roku 2019 przypada Jubileusz

Koleżanki Małgorzaty Lisowskiej – Rzepeckiej

składamy Jej z tej okazji najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, energii oraz nieustającej radości życia

zdolnej poskromić każdego smoka

Wystawy
Krakowski Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza 28 czerwca – 31 lipca
na cykl wystaw w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI.
Malarstwo Rzeźba Rysunek. Szczegółowe informacje o poszczególnych wystawach można znaleźć na stronie internetowej http://karnet.krakow.pl/32715-krakow-krakowskie-spotkania-artystyczne-2019-dialogi

 

Konferencje
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XXVI ogólnopolskiej konferencji naukowej o sztuce ogrodowej i dendrologii historycznej.
W tym roku obrady dotyczyć będą Aspektów konserwatorskich i ekologicznych w ochronie krajobrazu. Konferencja odbędzie się 24-25 października 2019 na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24. Rejestracji można dokonać za pomocą strony internetowej https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/

 

Oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu 7-8 listopada 2019 roku organizują konferencję pt. Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera. Propozycje referatów i abstrakty można przesyłać do 15 lipca 2019 na adres: konferencja.remer@gmail.com. Szczegóły na stronie http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/events/4142/

 

Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje w dniach 21-22 listopada 2019 konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta….
Propozycje referatów można zgłaszać do 5 września br.
Bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl lub Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu ul. Władysława Bojarskiego 1 87-100 Toruń

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku na przełomie listopada i grudnia 2019 r. organizuje sesję, na temat Metal i metaloplastyka Art Deco w Polsce. Zgłoszenia wraz z abstraktami należy przesłać do 1.09.2019 na adres mailowy: aniamilosz@poczta.onet.pl

 

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 5-6 grudnia 2019 roku organizuje sympozjum naukowe, pt. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym. Jest to siódme z cyklu spotkań Badania nad sztuką sakralną XIX–XXI w.
Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: cdwszs@gmail.com do 8 września 2019 roku. W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 zł, organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Wpłaty należy dokonać do 30 września 2019. Szczegółowe dane zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszenia.

Varia
Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”; informacje na stronie http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNCZiK/about/index

Aktualności
Informujemy, że w okresie wakacyjnym nasz sekretariat będzie działał w godzinach 10.30-13.30 we wszystkie dni tygodnia. Nie będzie dyżurów popołudniowych we środy. W dniach 5-16 sierpnia będzie nieczynny.

Przypominamy o płaceniu składek członkowskich – po potrąceniu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej składkowa część dla emerytów wynosi teraz mniej niż cena jednego znaczka pocztowego…….

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz Przyjaciołom i Sympatykom życzymy udanych wakacji

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


  Szanowni Państwo,

zapraszam na otwarcie wystawy zatytułowanej „W drodze do cudu gospodarczego. Norymberga na fotografiach 1945–1960”, która towarzyszy obchodom 40. rocznicy podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Krakowem i Norymbergą.

WERNISAŻ: 4.07.2019, GODZ. 19.00

KURATORZY: Ruth Bach-Damaskinos, Thomas Dütsch, Archiwum Miasta Norymberga

GALERIA DOMU NORYMBERSKIEGO ul. Skałeczna 2, Kraków

Szczegółowe informacje tutaj, zachęcam też do odwiedzania strony Domu Norymberskiego na FB i strony wydarzenia:
WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/361589894500427/

    Z serdecznymi pozdrowieniami
    Renata Kopyto

    Dom Norymberski
    ul. Skałeczna 2
    31-065 Kraków
   
Tel.: 0048 12 43061 27
    E-mail: domnorym@kr.onet.pl
    www.dom-norymberski.com
    www.facebook.com/domnorymberski


Kraków, 29. 05. 2019

Komunikat 3/2019

 

Z przyjemnością informujemy, że laureatem tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego otrzymał proboszcz parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Marcina w Jawiszowicach – ksiądz Henryk Zątek.

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

Wspólne zwiedzanie wystaw

Zapraszamy w środę, 5 czerwca, o godz. 14.00, do Gmachu Głównego MNK, gdzie po wystawie Czarno na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oprowadzi nas Pani Agnieszka-Jankowska-Marzec.

W poniedziałek, 17 czerwca, o godz. 14.00 zapraszamy do wspólnego zwiedzania nowej ekspozycji w Skarbcu Koronnym na Wawelu, po której oprowadzi nas kol. Dariusz Nowacki. Zbiórka na dziedzińcu.

 

W poniedziałek, 1 lipca, o godz. 12.00 zapraszamy także na wystawę Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja, na którą sprowadzono m. in. polskie klejnoty i obrazy z zagranicy, sukienki obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry oraz inne precjoza, nie będzie pokazywana nigdzie więcej. Oprowadzi na kol. Dariusz Nowacki. Zbiórka przy wjściu na Zamek pod wieżą z zegarem.

 

Sztuka na kółkach
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Fundacji Plenerownia, prowadzonej przez panie Barbarę Łepkowską oraz Katarzynę Zarzycką (ekipa Sztuki na kółkach) udało się zdobyć dotację Urzędu Miasta Krakowa na prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów. CAS ma swoją siedzibę w Pracowni Kulturalnej nad zalewem Bagry Wielkie, przy ul. Bagrowej 80/43. Serdecznie zapraszamy do zapisania się do CAS i korzystania z oferty bezpłatnych zajęć m.in. sportowych, komputerowych i fotograficznych, a także do uczestniczenia w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin. Planuje się współpracę CAS z Sekcją Wycieczkową krakowskiego oddziału SHS. CAS znajduje się w okolicy o charakterze rekreacyjnym, kilka kroków dzieli go od parku i plaży nad malowniczym zalewem Bagry. W pobliżu znajduje się pętla tramwajowa Mały Płaszów. Dojazd z centrum zajmuje około 20 minut.

Szczegóły na stronie https://pracowniakulturalna.pl

MONA LUBI MATMĘ
Sztuka na kółkach rozszerza obszary działania, w tym roku zajmie się matematyką w sztuce. Zapraszamy chętne klasy szkół podstawowych do bezpłatnych warsztatów matematyczno-artystycznych „Mona lubi matmę” w siedzibie Pracowni Kulturalnej w Krakowie.

Zapisy i realizacja warsztatów – MAJ/CZERWIEC 2019
Szczegóły na stronie projektu http://sztukanakolkach.pl/monalubimatme/

 

KUFER PEŁEN DZIEDZICTWA
Przedsięwzięcie to jest rozwinięciem akcji podjętej w 2017 r. z Muzeum Narodowym w Krakowie, towarzyszącej wystawie "#dziedzictwo". Przygotowano wówczas kufer wypełniony różnymi przedmiotami na rozmaite sposoby związanymi z pojęciem dziedzictwa. Kufer odwiedzał szkoły i instytucje kultury, służąc edukacji i upowszechnieniu tematyki związanej z dziedzictwem kulturowym. Akcja wzbudziła duże zainteresowanie, dlatego projekt postanowiono rozbudować. Dzięki dofinansowaniu w programie Patriotyzm Jutra, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski jesienią w drogę wyruszy aż 17 kufrów, odbędzie się również cykl szkoleń dla nauczycieli. Partnerami projektu są Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Zapraszamy do włączenia się w działania. Do końca lipca jest organizowana zbiórka przedmiotów, które trafią do kufrów. Mogą to być: stare pocztówki, książki oraz czasopisma, druki, fotografie i monety, ludowe świątki, przykłady kultowych produktów z metką „Made in Poland”, płyty gramofonowe, dewocjonalia, dyplomy z zawodów sportowych, świadectwa szkolne i inne dokumenty sprzed lat, niewielkie używane dawniej sprzęty, stare zabawki, pamiątki związane z wydarzeniami historycznymi, zabytkami, podróżami, osobami, rzeczy będące przejawem tradycji i obyczajów, drobiazgi związane z małą ojczyzną itd. Przedmioty można przynosić do oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie Domu Józefa Mehoffera na ul. Krupniczej 26. Wszystkie zostaną zaopatrzone w metryczkę, zawierającą informacje o darczyńcy i posłużą celom edukacyjnym.

 

Konferencje
Z przyjemnością informujemy, że organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w roku 2019 jest Oddział Łódzki. Konferencja pt. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939 odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019.
Szczegółowe informacje można znaleźć na http://www.shs.pl/?projects=oddzial-lodzki

 

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencje naukową pt. Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, która odbędzie się 24–25 października 2019 roku w gmachu Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32 (Sala Tymona, II p.). Zgłoszenia wraz ze streszczeniem o objętości nieprzekraczającej 2 tys. znaków organizatorzy proszą przesłać na adres mariab@umk.pl w terminie do 30 czerwca 2019; informacje o zakwalifikowaniu na konferencję zostaną rozesłane do 22 lipca 2019.
Organizatorzy zapewniają referentom nocleg, zwrot kosztów podróży oraz – po spełnieniu wymogów redakcyjnych i wydawniczych – druk tekstów referatów w publikacji realizowanej przez (punktowane) Wydawnictwo Naukowe UMK.

 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu organizują 6-7 czerwca 2019 r. ogólnopolską konferencję naukową Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń.

Varia
Bardzo prosimy o przesyłanie propozycji do LXIV Konkursu im. ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe (do 35 lat) członków Stowarzyszenia oraz do Nagrody im. Profesora dr. Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z zakresu historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

W tygodniu przedświątecznym w lokalu Oddziału nastąpiła awaria, która zmusiła nas do zerwania paneli podłogowych. Czeka nas remont i wydatki. Prosimu dłużników o uregulowanie chociaż części zaległych skłądek i wpłacanie ich na bieżąco.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


 

Kraków, 15 X 2018

Komunikat 6/2018

Wszystkich członków zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze
Walne Zebranie Członków Oddziału
w środę, 31 października o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin),

na którym zostanie wybrany Zarząd Oddziału na kolejną trzyletnią kadencję
oraz delegaci na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.

 

SEKCJA SZTUKI KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w czwartek 25 października o godz. 18. 00
Igor Wieremiejuk opowie o twórczości archimandryty Zenona, jednego z najbardziej uzanych we współczesnej Rosji malarzy ikon. Na wykład zapraszamy do gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, do Sali „U Samurajów“ (na parterze).

SEKCJA MUZEOLOGICZNA

Z dumą informujemy, że w Krakowskim Oddziale SHS rozpoczyna działalność Sekcja Muzeologiczna. W poniedziałek,  5 listopada o godz. 18.00 wykład inaugurujący
pt. ''Musaeum Polonicum, czyli rzecz o polskim muzeum narodowym'' wygłosi dr Barbara Ciciora, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W czasie spotkania omówione zostaną geneza i cele powstawania w Europie i w Polsce muzeów narodowych. Zapraszamy do siedziby Krakowskiego Oddziału SHS
(ul. Starowiślna 29/31).

Przypominamy, że długotrwałe niepłacenie składek jest
powodem do skreślenia z listy członków SHS.

Proponujemy dłużnikom raty. Możliwość negocjacji
oraz możliwość częściowego umorzenia długu w szczególnych przypadkach.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


Kraków, 11 VII 2018

Komunikat 4/2018

Z prawdziwym żalem żegnamy
Janusza Wałka,

członka naszego Stowarzyszenia,
kustosza zbiorów Działu Malarstwa Europejskiego

Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie,
przez wiele lat czułego i serdecznego opiekuna
„Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci

W niedzielę, 15 lipca, o godz. 11.30 w kościele św. Marka zostanie odprawiona Msza św. za dusze ś.p. Heleny Małkiewiczówny i Janusza Wałka

 

Sekcja Sztuki Nowoczesnej

 Oddział Krakowski SHS – z inicjatywy naszych koleżanek, Anny Baranowej (przewodniczącej Sekcji Sztuki Nowoczesnej) i Marty Tarabuły – włączył się w sprawę książki Bogdana Podgórskiego „Jadwiga Maziarska” (Kraków 2017). Publikacja ta wywołała zaniepokojenie specjalistów z powodu zamieszczenia w niej dużej liczby reprodukcji prac, które budzą wątpliwości co do autorstwa.
Anna Baranowa i Marta Tarabuła 12 kwietnia 2018 napisały list otwarty (podpisany przez grono specjalistów i przedstawicieli związków branżowych i twórczych).
List został upubliczniony w dniu 22 maja podczas spotkania „Jadwiga Maziarska – w fałszywym świetle”, w naszym lokalu. W dyskusji brali udział m.in.: Anna Baranowa, Marta Tarabuła, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Janina Górka-Czarnecka, Jan Michalski i inni. Na spotkanie przybył również autor książki, p. Bogdan Podgórski, który przedstawił swoje stanowisko.

Szczegółowe informacje o problemie i przebiegu spotkania na stronie Oddziału:

http://shskrakow.pl/
 

W dniu 20 czerwca o g. 16.00 odbyło się wspólne zwiedzanie wystawy „Cricot idzie!” w Cricotece (ul.Nadwiślańska 2-4). Naszą grupę oprowadziła kuratorka wystawy dr Karolina Czerska. Bezpośrednio po zwiedzaniu wystawy odbyła się na jej temat rozmowa w Radio Kraków z udziałem kuratorki i Anny Baranowej. Zostały one zaproszone do audycji  cyklu „Łowcy skarbów” przez red. Agnieszkę Szablewską, która od niedawna jest naszą stowarzyszeniową koleżanką. Rozmowy tej można posłuchać pod adresem: http://www.radiokrakow.pl/audycje/lowcy-skarbow/audycja-z-dn-20062018-r/ 

 

Wystawy

Pod koniec września planujemy wspólnie zwiedzanie oddziału Muzeum Historycznego Thasaurus Cracoviensis. Będzie to możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji dla określonej liczby zwiedzających. Dlatego też chętnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału do sekretariatu OK SHS do 10 września br.

 

Konferencje

Informujemy, że konferencja Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918 organizowana przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie odbędzie się 19 października w gmachu głównym MNK. Szczegółowy program przedstawimy we wrześniowym komunikacie.

Przypominamy także, że do 30 września br. przyjmujemy zgłoszenia do kolejnej konferencji organizowanej przez nasz oddział we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie z cyklu O miejsce książki w historii sztuki, pt. Sztuka książki około 1900. W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Obrady będą odbywać się w gmachu głównym MNK w dniach 15-16 stycznia 2019 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie propozycji wystąpień wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) na adres mailowy: a.gronek@uj.edu.pl lub mlaskowska@muzeum.krakow.pl, albo tradycyjnie do Oddziału Krakowskiego SHS, ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komitetem Nauk o Sztuce PAN serdecznie zapraszają na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową: Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939, która odbędzie się 11-13 października 2018 w Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie.

Varia

Dłużnikom, zwłaszcza uporczywym, przypominamy o
KONIECZNOŚCI OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
przypominamy też, że można negocjować spłatę bardzo wysokiego zadłużenia i rozłożyć je na raty.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym nasz sekretariat będzie działał bez zmian do 27 lipca oraz od 13 sierpnia. W pozostałych dniach, a więc od 30 lipca do 10 sierpnia sekretariat będzie zamknięty.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes

 


Kraków, 10. 05.2018

Komunikat 3/2018


Sekcja Sztuki Nowoczesnej
Sekcja Sztuki Nowoczesnej zaprasza do naszego lokalu w dniu 22 maja (wtorek) o godz. 17.00 na dyskusję „Jadwiga Maziarska – w fałszywym świetle”. Udział wezmą m.in. Anna Baranowa, Marta Tarabuła i Cezary Pieczyński. Zostanie też odczytana opinia Barbary Piwowarskiej. Dyskusja sprowokowana jest ukazaniem się z końcem ubiegłego roku książki Bogdana Podgórskiego „Jadwiga Maziarska” (wydanej w Galerii i Domu Akcyjnym „Nautilus”).

Jako antidotum na złą książkę pokażemy również znakomity film – wywiad z Jadwigą Maziarską, zrealizowany przez Krystynę Czerni w roku 1994 dla TVP Kraków w cyklu „Album Krakowskiej Sztuki”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wystawy
We czwartek 24 maja o godzinie 16:00 zapraszamy do Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury na oprowadzanie kuratorskie pani dr Beaty Nykiel i kol. Moniki Rydiger po wystawie Stambuł. Dwa światy, jedno miasto
.

 

Konferencje
Serdecznie zapraszamy na konferencję przypominającą polski udział w konserwacji zabytków Florencji po wielkiej powodzi w roku 1966, którą Oddział Krakowski SHS organizuje wespół z Sekcją Konserwacji Zabytków Okręgu Krakowskiego ZPAP. W czasie konferencji wystąpi uczestniczka tamtych prac Pani Marta Żurowska. Konferencja odbędzie się 11 czerwca o godz. 16.00 w naszym lokalu.

Przypominamy, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie w połowie października bieżącego roku organizuje sesję naukową Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz z  krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 czerwca b. r. na adres mailowy: shskr@poczta.fm albo składanie lub nadsyłanie ich do siedziby Stowarzyszenia przy Starowiślnej 29-31, 31-008 Kraków.

Dla referentów spoza Krakowa przewidujemy pokrycie kosztów jednego noclegu.

 

Informujemy, że LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23 listopada 2018 roku pod hasłem Niepodległość i nowoczesność.

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:

1. Wybór miejsca konferencji, nie związanego bezpośrednio z wydarzeniami 1918 roku, ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia „niepodległość” i jego inspirującą zawartość. Warto zastanowić się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką. Szczecin w 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji–również artystycznej–nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego „Polski od nowa”nałożonego na stary o ziemiach piastowskich i granicy polskiej na Odrze i Nysie. Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności, jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP, ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się będzie w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym.

 

Zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.

Instytut Historii Sztuki UKSW zaprasza do udziału w konferencji organizowanej 6 grudnia 2018 r., na terenie kampusu na Młocianach w Warszawie, w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety. Propozycję wystąpień związanych ze sztuką nowożytną i kościelną, oraz z jej konserwacją, a także na temat literackich zainteresowań ks. Prof. Pasierba można wysyłać do 10 września na adres aniaczyz@poczta.onet.pl lub abadach@zamek-krolewski.pl.

 

Varia
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 30 lipca br. wniosków na doroczny LXIII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia.

 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 30 lipca br. wniosków do dwudziestej edycji nagrody im. prof. dr. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

 

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy nadsyłać do 15 września br. na adres biura O/Warszawskiego SHS, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa.

Regulaminy powyższych konkursów zamieszczone są na http://www.shs.pl/?page_id=24

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes