ODDZIAŁ KRAKOWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Starowiślna 29-31 (w oficynie nr domofonu 80), 31-008 Kraków, tel./fax 12 4226027
www.shskrakow.pl, e-mail:  shskr@poczta.fm

Kraków, 25. 10. 2017

Komunikat 7/201

Z żalem informujemy, że 25 października zmarła nagle

Kinga Kowza,

zaprzyjaźniona z Oddziałem Krakowskim SHS

Koleżanka z Warszawy

 

Przypominamy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Krakowskiego Oddziału SHS

Odbędzie się we środę, 8 listopada o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin)

 

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

Wystawy

Galeria Domu Norymberskiego (ul. Skałeczna 2) i pani kurator Marta Wróblewska zapraszają na wystawę pt. Günter Grass – kolekcja gdańska w drodze. Ekspozycję będzie można oglądać w terminie: 25.10 – 15.12.2017, od wtorku do czwartku, w godzinach 12.00 – 17.00 lub po telefonicznym umówieniu się pod numerem 12 430 61 27.

 

Sekcja Sztuki Nowoczesnej

Sekcja Sztuki Nowoczesnej i Wydział Rzeźby ASP w Krakowie zapraszają w dniu 6 listopada 2017 (poniedziałek) o g. 17.00 na spotkanie: "Zofia Baltarowicz-Dzielińska: pierwsza studentka w ASP w Krakowie". Uczcimy stulecie obecności kobiet w krakowskiej ASP wykładem dr hab. Iwony Demko i dyskusją, w której udział wezmą m.in. dr Monika Rydiger, dr Małgorzata Dąbrowska i Magdalena Ujma. Prowadzenie: Anna Baranowa. Spotkanie odbędzie się w Gmachu Głównym ASP w Krakowie przy placu Matejki 13, sala nr 100, I piętro.
 

Konferencje

Przedstawiamy program LXVI ogólnopolskiej sesji naukowej SHS, która odbędzie się

16-17 listopada 2017 roku w Lublinie na temat Sztuki pograniczy.

 

16 listopada (czwartek)

8.30-9.00 – rejestracja uczestników

9.00-9.15 – powitanie i otwarcie konferencji

9.15-9.30 –Marcin Pastwa (Lublin) – referat wprowadzający

9.30-9.50 – Krzysztof Cichoń (Łódź), Pogranicze zamglone i niemal bezludne. Z czym graniczy historia sztuki na powierzchni „orbis doctrinae”?

Lublin i okolice

9.50-10.10 – Małgorzata Smorąg-Różycka (Kraków), Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy badawcze

10.10-10.30 – Adam Soćko (Poznań), Lublin – ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w pierwszej połowie XVI wieku

10.30-10.50 – Hubert Mącik (Rzeszów), Nowożytne układy urbanistyczne miast lokowanych w XVI-XVII wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej

10.50-11.10 – Paweł Sygowski (Lublin), Unicka drewniana, dwuwieżowa, barokowa cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kodeńcu na Lubelszczyźnie – ostatnia taka świątynia w Polsce

11.10-11.20 – Tomasz Pieńkowski (Lublin), Dziedzictwo lubelskich ewangelików jako element wielokulturowej

i wielowyznaniowej tożsamości Lublina (komunikat)

11.20-11.50 – dyskusja

11.50-12.10 – przerwa na kawę

 

Ikonografia na pograniczach

12.10-12.30 – Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań

12.30-12.50 – ks. Szymon Tracz (Kraków), Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko-małopolskim w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich

12.50-13.10 – Iwona Brandys (Jaworzno), Polskie „Maria Hilf”. Problem adaptacji i rozpowszechniania kopii obrazu „Wspomożycielki Chrześcijan” między Passawą a Lubinem

13.10-13.30 – Maria Kazimiera Staniszewska (Kraków), Znaki na pograniczu. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja

13.30-13.50 – Agnieszka Gronek (Kraków), Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza

13.50-14.30 – dyskusja

14.30-16.00 – przerwa obiadowa

 

Ludzie i miasta

16.00-16.20 – Rafał Eysymontt (Wrocław), Flandria, Walonia, Cesarstwo i Śląsk. Ludzie i miasta obszaru pogranicza

16.20-16.40 – Agnieszka Piórecka (Kraków), Technika budowlana w średniowiecznej Serbii oraz na Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej jako przykład sztuki pograniczy

16.40-17.00 – Andrzej Kozieł (Wrocław), Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Wojny śląskie (1740-1763), nowe granice Śląska i artyści

17.00-17.30 – dyskusja

17.30-17.50 – przerwa na kawę

 

Pogranicza dalekie

17.50-18.10 – Artur Badach (Warszawa), Fenomen obecności malarstwa manierystycznego we wczesnorenesansowych kościołach we Florencji

18.10-18.30 – Ewa Kubiak (Łódź), Herby w przestrzeni miejskiej Cusco, Maras i Juli. Manifestacja pozycji fundatorów i odzwierciedlenie struktury społecznej w wielokulturowym mieście kolonialnym peruwiańskiego Altiplano w okresie baroku

18.30-18.50 – Łukasz Mikołaj Sadowski (Łódź), „Alexandra ad Aegyptum”. Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku

18.50-19.30 – dyskusja

20.00 spotkanie koleżeńskie

 

17 listopada (piątek)

Regiony – miasta – ikonografia

9.00-9.20 – Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość), Bonawentura Losy de Losennau, inżynier, architekt i kartograf węgierski końca XVIII wieku w Zamościu i Tarnowie

9.20-9.40 – Paulina Korneluk (Wrocław), Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym

9.40-10.00 – Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w kościołach drewnianych Wielkopolski – między tradycją a nowoczesnością

10.00-10.20 – Katarzyna Węglicka (Warszawa), Pińsk – miasto na pograniczu zjawisk kulturowych

10.20-10.40 – Aleksander Łupienko (Warszawa), Przestrzeń dziewiętnastowiecznego Lwowa: obraz miasta pogranicza

10.40-11.10 – dyskusja

11.10-11.30 – przerwa na kawę

 

Relacje polsko-niemieckich obszarów językowych

11.30-11.50 – Agnieszka Świętosławska (Łódź), W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji

11.50-12.10 – Piotr Fiuk (Szczecin), Architektura wielokulturowego miasta. Kamienica czynszowa w Szczecinie – inspiracja zabudową stołecznego Berlina na przełomie XIX/XX wieku

12.10-12.30 – Jarosław Mulczyński (Poznań), Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i 1 połowie XX wieku (do 1945 roku) – dwie drogi rozwoju

12.30-12.50 – Aleksandra Krypczyk-De Barra (Kraków), „Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci”. Górnośląskie pogranicze w twórczości Katowickiej Grupy Artystycznej

12.50-13.20 – dyskusja

13.20-14.30 – przerwa obiadowa

 

Artyści i krytycy współcześni wobec pograniczy

14.30-14.50 – Agnieszka Kuczyńska (Lublin), Francusko-amerykańskie pogranicze. Przyczynek do historii recepcji surrealizmu w PRL-u

14.50-15.10 – Marta Smolińska (Poznań), O dzieleniu. Niemiecko-polskie perspektywy artystyczne wobec wspólnej granicy

15.10-15.30 – Bernadeta Stano (Kraków), Inwazja malarzy i rzeźbiarzy na Białostocczyznę. Wątki regionalne w centralnie planowanej akcji plenerowej okresu PRL-u

15.30-15.50 – Grażyna Stojak (Rzeszów), Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika

15.50-16.20 – dyskusja

16.20-16.40 – przerwa na kawę

16.40-17.00 – Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk), Transgresja przestrzeni a graniczność ściany

17.00-17.20 – Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin), Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego

17.20-17.40 – Weronika Kobylińska-Bunsch (Warszawa), Na pograniczu stylów i mediów: gest plastyczny w polskiej powojennej „fotografii miejsca”

17.40-18.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

Muzeum Narodowe w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy.

Zainteresowani czynnym udziałem proszeni są o nadsyłanie abstraktu wystąpienia w języku angielskim do 8 stycznia 2018 r. na adres: siemiradzki@mnk.pl.

Dokładne informacje można odnaleźć na stronie: http://mnk.pl/aktualnosci/konferencja-henryk-siemiradzki-jakiego-nie-znamy

Oddział Toruński SHS zaprasza 25 listopada 2017 roku na szóstą sesję z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia, pt. Toruńska architektura sakralne po 1945 roku. Ze szczegółowym programem można się zapoznać na stronie http://www.shs.pl/?page_id=4842

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 7-9 listopada 2017 organizują VII Konferencję Sztuki Nowoczesnej pt. Formiści – Bunt/Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy artystycznej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://rokawangardy.pl/pl/wydarzenia/formisci—bunt—zdroj—jung-idysz–w-stulecie-polskiej-awangardy,123.html

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach i Oddział Kielecki SHS zaprasza na 2. konferencję pt. Sztuka w Świętokrzyskiem w XIX i XX wieku, która będzie miała miejsce w dniach 23 -24 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach.

Dalsze informacje na stronie http://www.shs.pl/?page_id=4768

Varia

Ponawiamy prośbę o regularne opłacanie składek członkowskich, a nade wszystko o spłatę przynajmniej części zadłużenia. Przypominamy, że wspólnie z Rzeszowskim Oddziałem SHS planujemy wydanie księgi poświęconej pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura. Bez Waszej pomocy będzie to znacznie utrudnione. Nasz Oddział przyjmuje na ten cel także dobrowolne darowizny.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                              Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


Kraków, 10. 11. 2017

 

Komunikat 6/2017
Prace Oddziału Krakowskiego SHS

Witamy po przerwie wakacyjnej.

Wszystkich Członków zapraszamy
na Walne Zebranie Sprawozdawcze Krakowskiego Oddziału SHS
we środę, 8 listopada o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin).

Wspólne zwiedzanie wystaw
Przypominamy, że jeszcze we wrześniu czekają na nas kuratorowie dwóch wystaw:

- 13 września, o godz. 14.00 prof. Jarosław Bodzek, który przedstawi nam swoją wystawę ''Moneta w imperium'' w Muzeum Czapskich, ul. Piłsudskiego 12

- 20 września, o godz. 14.00 Agnieszka Sieradzka z Muzeum w Auschwitz-Birkenau, która oprowdzi nas po wystawie ''Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz'' w Kamienicy Szołayskich, Pl. Szczepański 9. 

- 21 września (czwartek), godz. 17:00 oprowadzanie po wystawie "Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović" z kuratorem Łukaszem Galuskiem
Galeria MCK Rynek Główny 25, I piętro
po oprowadzaniu dla chętnych  o godz. 18.00 w Sali "Pod kruki" na parterze
wykład Macieja Czerwińskiego "Historia Chorwatów"
Zapraszamy!

Inne wystawy
Od wtorku, 19 września 2017 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach czynna będzie wystawa pt. Znajduję starożytności bardzo piękne. Antyk okiem kolekcjonera. Polecamy Państwa uwadze.

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Zapraszamy na prezentację wystawy – pokaz jednodniowy, wystawa wyjeżdża z Krakowa

KATEDRA ŚWIATŁA – WITRAŻE ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO
w poniedziałek 25 września 2017 roku w godz. 14.00 – 17.00 |
w Gmachu Głównym MUZEUM LOTNICTWA W KRAKOWIE
Aleja Jana Pawła II 39

Konferencje
Przypominamy, że tegoroczna LXVI ogólnopolska sesja naukowa SHS odbędzie się 16-17 listopada 2017 roku w Lublinie na temat Sztuki pograniczy.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest inicjatorem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, składającej się z 11 spotkań naukowych zorganizowanych w całym kraju. Każde z nich będzie poświęcone innej dziedzinie kultury: muzyce we Wrocławiu 4-5 września, kulturze ludowej w Lublinie 6 września, teatrowi w Gdańsku 12 września, sztukom wizualnym w Krakowie 14-15 września i tańcowi w Bytomiu 18 września. Program sympozjum krakowskiego, które odbędzie się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie umieszczamy poniżej:

14 września,
15.00–15.20 Otwarcie konferencji
15.20–16.50 Definicja artysty i jego status prawny
Moderator: Stanisław Tabisz, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Michał Cyran, Kancelaria Radców Prawnych Cyran Polak
Joanna Warchoł, Związek Polskich Artystów Plastyków, okręg krakowski
Jerzy Woziwodzki, artysta malarz
Przemysław Zawadzki, artysta grafik
16.50–18.20 Model funkcjonowania artysty na rynkach pracy i sztuki
Moderator: Janusz Janowski, Związek Polskich Artystów Plastyków
Tomasz Kucharski, artysta malarz, Związek Polskich Artystów Plastyków
Anna Malinowska, artystka malarka
Renata Matusiak, naczelnik wydziału ubezpieczeń i składek, oddział ZUS w Krakowie
Wojciech Niewiarowski, Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich
Marta Kaczan-Parchimowicz, radca prawny, Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokacka Sp. k.

15 września
9.00–10.30 Relacja artysta – instytucja w zakresie sztuk wizualnych
Moderatorzy: Hanna Wróblewska, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Janusz Janowski, Związek Polskich Artystów Plastyków
Aneta Grzeszykowska, artystka multimedialna
Zbigniew Grzyb, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie
Joanna Kiliszek, menadżer kultury, kuratorka
Piotr Wieczorek, Związek Polskich Artystów Plastyków, okręg wrocławski
10.30–10.45 Przerwa kawowa
10.45–12.15 Strumienie finansowania: fundusze ministerialne, samorządowe i prywatne
Moderator: Paweł Sosnowski, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
Maxymilian Bylicki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Joanna Mytkowska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Marek Świca, Muzeum Fotografii w Krakowie
Robert Tomaszewski, Comp S.A., dom aukcyjny „Libra”
12.15–13.45 Instytucje sztuk wizualnych – rola, szanse i wyzwania
Moderator: Ewa Łączyńska-Widz
Jakub Banasiak, AICA Polska, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie
Bogna Burska, artystka, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Marek Puchała – BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej
Joanna Rzepka-Dziedzic – artystka, kuratorka, Galeria Szara, Katowice
Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi
13.45–15.00 Przerwa obiadowa
15.00–16.30 Zagadnienia upowszechniania i popularyzacji sztuki oraz edukacji artystycznej
Moderator: Piotr Bernatowicz, historyk sztuki
Krzysztof Karoń, portal historiasztuki.com.pl
Zbigniew Mańkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Mateusz Matyszkowicz, Telewizja Polska
Wojciech Sęczawa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Karolina Staszak, „ARTeon” – magazyn o sztuce
16.30–18.00 Międzynarodowa promocja sztuki za granicą
Moderator: Andrzej Szczerski, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Magdalena Kochanowska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Krzysztof Koehler, Instytut Książki
Zofia Machnicka, Instytut Adama Mickiewicza
Karolina Puchała-Rojek, Fundacja Archeologii Fotografii
Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi

Informujemy, że Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu w dniach 19-20 października 2017 organizuje konferencję naukową, pt.: Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta. Obrady mają zmierzać do odtworzenia warsztatu artysty, z uwzględnieniem materiałów i technik artystycznych, przebiegu procesu twórczego, organizacji pracy, urządzenia pracowni itp.

Varia
Bardzo prosimy o aktualizację swoich danych osobowych, zwłaszcza adresów e-mailowych i numerów telefonów.
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Zadłużenie Członków Oddziału ponad pięciokrotnie przekracza jego roczny budżet. Uregulowanie części tego długu pozwoliłoby nam bez komplikacji utrzymywać lokal przez kilkadziesiąt miesięcy i podjąć działania wymagające środków własnych. Najpilniejszą taką kwestią jest pozyskanie części środków na publikację materiałów z sesji naukowej poświęconej Barbarze Tondos i Jej mężowi Jerzemu Turowi, którą zorganizował nasz Oddział kilka lat temu. Obojgu bardzo zasłużonym naszym Kolegom to się przecież należy. Dlatego gorąco ponawiamy prośbę o regularne opłacanie składek członkowskich, a nade wszystko o spłatę przynajmniej części zadłużenia. Wtedy będziemy mogli podjąć starania o dofinansowanie druku wspomnianej publikacji.
Przypominamy także, że nasz Oddział może przyjmować dobrowolne darowizny nie tylko od członków SHS.

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                             Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


Kraków, 4. 04. 2017

Komunikat 3/2017

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

Zaprasza na

Performance „Odsłonięcie pomnika drzewa powalonego wiatrem”
Czas: 8 kwietnia 2017, godz. 12.00
Miejsce: Planty Krakowskie, przy ul. Podwale

Koncepcja i realizacja: Andrzej Kowalczyk
Kuratorka: Anna Baranowa


Zapraszamy również  na spotkanie Sekcji Sztuki Nowoczesnej w lokalu Oddziału Krakowskiego SHS (ul. Starowiślna 29-31) w dniu 25 kwietnia (wtorek) o godz. 18.00. Przedstawimy wtedy rezultaty merytoryczne i artystyczne naszych działań.

SEKCJA SZTUKI KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO
Zapraszamy serdecznie w środę, 26 kwietnia, na godz. 17.00 tradycyjnie do Sali Portretowej Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ulicy Kanoniczej 17 na wykład Anny Warzechy pt. Cerkiewne hafty liturgiczne w zbiorach Jana Matejki.

 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW
Członków SHS zapraszamy we wtorek 9 maja na godz. 17.00 do Galerii Małopolskiego Centrum Kultury (Rynek 25) na wspólne obejrzenie wystawy Zsolnay. Węgierska secesja, po której oprowadzi nas jej kuratorka Natalia Żak.

 

KONFERENCJE
Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję „Okno, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”. Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://historiasztuki.uni.lodz.pl/2017/01/19/konferencja-oltarz-w-swietle-historii-sztuki-i-teologii-liturgii/

 

Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Wydział Polonistyki w dniach 17-18 października 2017organizują Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Powrót Czapskiego.
Zgłoszenia można wysyłać do 15 maja 2017 roku, koszt udziału wynosi 300 zł, a szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronie http://www.jozefczapski.pl/konferencja-naukowa-powrot-czapskiego/

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku 23 października 2017 organizuje VII ogólnopolską sesję naukową pt. Polskie art déco. Malarstwo i grafika. Zgłoszenia wraz z abstraktem można zwysyłać do 30 czerwca br. na adres: sekretariat@muzeumplock.eu
Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.muzeumplock.eu/pl/sesja_naukowa_art_deco_2017

 

Oddział Toruński SHS w roku 2017 zaprasza na trzy sesje naukowe:
- 22 maja – Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce
- 13 maja – Toruńska plastyka i rzemiosło artystyczne 1793-1920
- 25 października - Toruńska architektura sakralna po 1945 roku
Więcej informacji można znaleźć pod adresami: shs@torun.pl lub
katarklucz@wp.pl, lub na stronie Toruńskiego Oddziału SHS http://www.shs.pl/?page_id=4850

 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego i Oddział Łódzki SHS w dniach 11-14 października 2017 organizują 25. Konferencję Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona – Konserwacja – Rewitalizacja.

 

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie wspólnie z IPN organizuje konferencję poświęconą zagładzie polskiego ziemiaństwa na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej w XX wieku. Zbliżona data pierwszej konferencji – początek grudnia 2017 r. w Warszawie, drugiej – rok później. Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Zainteresowanych prosimy o kontakt do Michała Kwileckiego: michal.kwilecki@onet.eu

 

VARIA
Prosimy o nadsyłanie do 30 czerwca br kandydatur do nagrody w LXII Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych członków Stowarzyszenia oraz do dziewiętnastej edycji nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym,

Prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych do sekretariatu OK SHS: shskr@poczta.fm

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                             Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


 

Kraków, 1. 03. 2017

 

Komunikat 2/2017

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

W dniach 17-18 marca ( piątek -sobota) odbędzie się II Seminarium Krakowskie im. prof. Mieczysława Porębskiego którego tematem są Kontrowersje wokół pomników. Celem spotkania jest wieloaspektowa refleksja nad funkcją i formą pomnika. Zapraszamy na obrady do Instytutu Historii Sztuki UJ ul. Grodzka 53. Początek seminarium godzina 10:00 (piątek- sala nr 39 – Lanckorońskich, sobota – sala nr 40). Szczegółowy program do wglądu w biurze Oddziału i na stronie SHS OK.        PROGRAM SEMINARIUM

 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW

W środę 15 marca o godz. 14.00 Panie Beata Pacana i Beata Romanowicz oprowadzą nas po wystawie ''ONNA – piękno, siła, ekstaza'' prezentowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Zbiórka w hallu Gmachu Głównego.

 

KONFERENCJE

 

LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
SZTUKA POGRANICZY
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 16-17 listopada 2017 roku

 

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Lechosław Lameński (lamenski@wp.pl)

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (elamazur@kul.pl)
dr Marcin Pastwa (mpastwa@kul.pl)

Konferencja odbędzie się pod patronatem Miasta Lublin i przy współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL.

Zgłoszenia, zawierające skrót wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją (formularz dołączony jest do listu intencyjnego) prosimy przesłać do 15 maja 2017 r. na adres mailowy: paragone@kul.pl (oficjalna skrzynka pocztowa Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL) lub pocztą na adres:
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
Instytut Historii Sztuki KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
z dopiskiem sztuka pograniczy – zgłoszenie.

Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowemu.
Harmonogram prac organizacyjnych:
do 15 maja 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń,
do 15 czerwca 2017 r. – rozesłanie informacji o przyjęciu zgłoszeń,
do 15 września 2017 r. – wstępny program konferencji,
do 15 października 2017 r. – ostateczny program konferencji,
16-17 listopada 2017 r. – sesja SZTUKA POGRANICZY.
Udział w sesji jest bezpłatny a referentom zapewnione zostaną noclegi.
Przewidywana jest publikacja zredagowanych materiałów z konferencji w formie recenzowanej mono­grafii naukowej.
Zapraszamy do Lublina!

 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi wraz z Katedrą Historii Sztuki UŁ i Łódzkim Oddziałem SHS zapraszają do udziału w konferencji Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona-Konserwacja-Rewitalizacja, która odbędzie się 11-14 października 2017 roku. Propozycje referatów z abstraktem można zgłaszać do 10 marca na adres: konferencja2017@cmwl.pl

Koło Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konfrencji Naukowej pt. W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1800-1918, która odbędzie się 18-19 maja 2017 w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie. Organizatorzy proszą o przesyłanie propozycji wystapień do 15 kwietnia na adres: konferencja.wolsztyn2017@gmail.com

VARIA

Przypominamy, że na stronie Stowarzyszenia Historyków Sztuki www. shs.pl/biblioteka/katalog/ można korzystać z katalogu Biblioteki im. Jana Białostockiego.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                         Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes