ODDZIAŁ KRAKOWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Starowiślna 29-31 (w oficynie nr domofonu 80), 31-008 Kraków, tel./fax 12 4226027
www.shskrakow.pl, e-mail:  shskr@poczta.fm

 

Kraków, 4. 04. 2017

Komunikat 3/2017

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

Zaprasza na

Performance „Odsłonięcie pomnika drzewa powalonego wiatrem”
Czas: 8 kwietnia 2017, godz. 12.00
Miejsce: Planty Krakowskie, przy ul. Podwale

Koncepcja i realizacja: Andrzej Kowalczyk
Kuratorka: Anna Baranowa


Zapraszamy również  na spotkanie Sekcji Sztuki Nowoczesnej w lokalu Oddziału Krakowskiego SHS (ul. Starowiślna 29-31) w dniu 25 kwietnia (wtorek) o godz. 18.00. Przedstawimy wtedy rezultaty merytoryczne i artystyczne naszych działań.

SEKCJA SZTUKI KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO
Zapraszamy serdecznie w środę, 26 kwietnia, na godz. 17.00 tradycyjnie do Sali Portretowej Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ulicy Kanoniczej 17 na wykład Anny Warzechy pt. Cerkiewne hafty liturgiczne w zbiorach Jana Matejki.

 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW
Członków SHS zapraszamy we wtorek 9 maja na godz. 17.00 do Galerii Małopolskiego Centrum Kultury (Rynek 25) na wspólne obejrzenie wystawy Zsolnay. Węgierska secesja, po której oprowadzi nas jej kuratorka Natalia Żak.

 

KONFERENCJE
Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję „Okno, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”. Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://historiasztuki.uni.lodz.pl/2017/01/19/konferencja-oltarz-w-swietle-historii-sztuki-i-teologii-liturgii/

 

Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Wydział Polonistyki w dniach 17-18 października 2017organizują Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Powrót Czapskiego.
Zgłoszenia można wysyłać do 15 maja 2017 roku, koszt udziału wynosi 300 zł, a szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronie http://www.jozefczapski.pl/konferencja-naukowa-powrot-czapskiego/

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku 23 października 2017 organizuje VII ogólnopolską sesję naukową pt. Polskie art déco. Malarstwo i grafika. Zgłoszenia wraz z abstraktem można zwysyłać do 30 czerwca br. na adres: sekretariat@muzeumplock.eu
Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.muzeumplock.eu/pl/sesja_naukowa_art_deco_2017

 

Oddział Toruński SHS w roku 2017 zaprasza na trzy sesje naukowe:
- 22 maja – Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce
- 13 maja – Toruńska plastyka i rzemiosło artystyczne 1793-1920
- 25 października - Toruńska architektura sakralna po 1945 roku
Więcej informacji można znaleźć pod adresami: shs@torun.pl lub
katarklucz@wp.pl, lub na stronie Toruńskiego Oddziału SHS http://www.shs.pl/?page_id=4850

 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego i Oddział Łódzki SHS w dniach 11-14 października 2017 organizują 25. Konferencję Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona – Konserwacja – Rewitalizacja.

 

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie wspólnie z IPN organizuje konferencję poświęconą zagładzie polskiego ziemiaństwa na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej w XX wieku. Zbliżona data pierwszej konferencji – początek grudnia 2017 r. w Warszawie, drugiej – rok później. Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Zainteresowanych prosimy o kontakt do Michała Kwileckiego: michal.kwilecki@onet.eu

 

VARIA
Prosimy o nadsyłanie do 30 czerwca br kandydatur do nagrody w LXII Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych członków Stowarzyszenia oraz do dziewiętnastej edycji nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym,

Prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych do sekretariatu OK SHS: shskr@poczta.fm

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                                         Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


 

Kraków, 1. 03. 2017

 

Komunikat 2/2017

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

W dniach 17-18 marca ( piątek -sobota) odbędzie się II Seminarium Krakowskie im. prof. Mieczysława Porębskiego którego tematem są Kontrowersje wokół pomników. Celem spotkania jest wieloaspektowa refleksja nad funkcją i formą pomnika. Zapraszamy na obrady do Instytutu Historii Sztuki UJ ul. Grodzka 53. Początek seminarium godzina 10:00 (piątek- sala nr 39 – Lanckorońskich, sobota – sala nr 40). Szczegółowy program do wglądu w biurze Oddziału i na stronie SHS OK.        PROGRAM SEMINARIUM

 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW

W środę 15 marca o godz. 14.00 Panie Beata Pacana i Beata Romanowicz oprowadzą nas po wystawie ''ONNA – piękno, siła, ekstaza'' prezentowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Zbiórka w hallu Gmachu Głównego.

 

KONFERENCJE

 

LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
SZTUKA POGRANICZY
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 16-17 listopada 2017 roku

 

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Lechosław Lameński (lamenski@wp.pl)

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (elamazur@kul.pl)
dr Marcin Pastwa (mpastwa@kul.pl)

Konferencja odbędzie się pod patronatem Miasta Lublin i przy współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL.

Zgłoszenia, zawierające skrót wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją (formularz dołączony jest do listu intencyjnego) prosimy przesłać do 15 maja 2017 r. na adres mailowy: paragone@kul.pl (oficjalna skrzynka pocztowa Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL) lub pocztą na adres:
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
Instytut Historii Sztuki KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
z dopiskiem sztuka pograniczy – zgłoszenie.

Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowemu.
Harmonogram prac organizacyjnych:
do 15 maja 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń,
do 15 czerwca 2017 r. – rozesłanie informacji o przyjęciu zgłoszeń,
do 15 września 2017 r. – wstępny program konferencji,
do 15 października 2017 r. – ostateczny program konferencji,
16-17 listopada 2017 r. – sesja SZTUKA POGRANICZY.
Udział w sesji jest bezpłatny a referentom zapewnione zostaną noclegi.
Przewidywana jest publikacja zredagowanych materiałów z konferencji w formie recenzowanej mono­grafii naukowej.
Zapraszamy do Lublina!

 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi wraz z Katedrą Historii Sztuki UŁ i Łódzkim Oddziałem SHS zapraszają do udziału w konferencji Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona-Konserwacja-Rewitalizacja, która odbędzie się 11-14 października 2017 roku. Propozycje referatów z abstraktem można zgłaszać do 10 marca na adres: konferencja2017@cmwl.pl

Koło Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konfrencji Naukowej pt. W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1800-1918, która odbędzie się 18-19 maja 2017 w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie. Organizatorzy proszą o przesyłanie propozycji wystapień do 15 kwietnia na adres: konferencja.wolsztyn2017@gmail.com

VARIA

Przypominamy, że na stronie Stowarzyszenia Historyków Sztuki www. shs.pl/biblioteka/katalog/ można korzystać z katalogu Biblioteki im. Jana Białostockiego.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                                         Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes


Kraków, 31. 01. 2017

 

Komunikat 1/2017

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW

W środę, 8 lutego o godz. 14 planujemy wspólne oglądnie wystawy w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25) pt. Logika lokalności. Norweski i polski współczesny design, po której oprowadzi nas jej kuratorka Monika Rydiger. Zapraszamy bardzo serdecznie.

W środę 22 lutego, o godz. 13:00 (!) zapraszamy na obejrzenie wystawy Skarby Grodów Czerwieńskich w Pałacu Erazma Ciołka (ul. Kanonicza 17), po której oprowadzi nas jej kurator Mirosław Piotr Kruk.

SEKCJA SZTUKI KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO
W czwartek, 9 lutego 2017, o godz. 18.00 Agnieszka Gronek przedstawi referat pt. Sanktuarium jako obraz Królestwa Bożego na przykładzie malowideł w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej, na ul. Siennej 5 (na parterze). Serdecznie zapraszamy

SEKCJA WYCIECZKOWA
Zwracamy się z prośbą do naszych członków dysponujących samochodem. Jeśli ktoś z Państwa może zaoferować miejsce w samochodzie (przy partycypacji pasażera w kosztach) na czas organizowanych przez nas wycieczek krajowych bardzo prosimy o informacje do sekretariatu. Z braku wystarczającej liczby chętnych, którzy wypełniliby cały autobus, nie możemy oragnizować tak dużo wyjazdów, jak byśmy chcieli. Tę sytuację mogłaby polepszyć zamiana środka transportu na kilka prywatnych samochodów.

KONFERENCJE
Katedra Książki i Historia Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego 29-30 czerwca 2017 roku organizuje konferencję naukową Przy wspólnym stole, prezentującą wyniki badań nad dziedzictwem kulinarno-obyczajowym. Tematy referatów i abstrakty można zgłaszać do 17 czerwca 2017 r. na adres Katedry lub elektroniczny: przywspolnymstole@gmail.com

VARIA
Laureatem tegorocznego Konkursu Nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa został Patryk Oczko za książkę Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta, Tychy 2015. W kategorii prac niepublikowanych wyróżniono rozprawy doktorskie: Agnieszki Patały, Michała Kurkowskiego, Doroty Łuczak, Mikołaja Getki-Keniga.

Anna Wierzbicka wraz ze współpracownikami: K.A. Kesling, A.A. Szablowską, J. Stacewicz-Podlipską, A. Straszewską, P. Strożkiem, J. Wacławek, J. Wisłocką i A. Wiszniewską otrzymała nagrodę prof. Jerzego Łozińskiego za Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960 wydane przez Instytut Sztuki PAN w latach 2012-2015.
Nagrodzonym gratulujemy!

Zarząd Fundacji im. Prof. M. Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na prace naukowe opublikowane bądź obronione między styczniem 2016 a 5 maja 2017 r. z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Prace można zgłaszać do 5 maja 2017. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/fundacja_m_zlata.html

Kielecki Oddział SHS organizuje w dniach 19 maja – 3 czerwca 2017 objazd naukowy Chiny jedwabnym szlakiem. Program i szczegóły wyjazdu można znaleźć na stronie http://www.shs.pl/wp-content/uploads/2012/12/program-objazdu.pdf

 

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek                                                                                                         Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz                                                                                                                                Prezes