Katowice, 26 maja 2023 roku

 

KOMUNIKAT  2/2023

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

- Wszytkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie naszej sesji naukowej serdecznie dziękujemy! Cieszymy się, że temat obrad Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego wywołał szeroki oddźwięk – duża frekwencja, ciekawa i żywa dyskusja, liczne rozmowy kuluarowe, inspirująca wycieczka zabytkoznawcza. Teraz czas mozolnej pracy nad redakcją materiałów pokonferencyjnych, tak by jak najszybciej mogły ujrzeź światło dzienne w postaci kolejnego, ważnego tomu naszych naukowych rozważań.

 

SPOTKANIE NAUKOWE:

- Koleżanki i Koledzy zapraszamy na spotkanie naukowe do Bielska-Białej:

19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) godzina 12.00, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Zamek Książąt Sułkowskich,
ul. Wzgórze 16.

Z założeniami wystawy: Sztuka wzajemnych inspiracji. Literatura – książka – plastyka, zapozna nas jej kuratorka Kinga Kawczak.

 

- Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail) oraz dorobku naukowego.

 

- Przed nami lato – życzymy udanych urlopów i wspaniałego wypoczynku, a po wakacjach zapraszamy do dalszej współpracy. Zachęcamy wszystkich członków naszego Oddziału do zgłaszania interesujących tematów do wygłoszenia lub zreferowania
na naszych spotkaniach.

 

PROSIMY O OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

pełna składka członkowska miesięczna wynosi: 15 zł (za rok jest to 180 zł)

(w tym składka podstawowa – 10 zł.; Fundusz Pomocy Koleżeńskiej 5 zł.; emeryci 50%).

Numer konta bankowego naszego Oddziału SHS:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

Wszystkich informacji o składkach udziela nasza Skarbnik – Koleżanka Irena Kontny tel. 506 219 975 lub e-mail irenakontny@gmail.com

 

2. Z INNYCH ODDZIAŁÓW I Z ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

  SESJA OGÓLNOPOLSKA:

 - W dniach 23–24 listopada 2023 roku w Toruniu organizowana jest LXXI Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki
pt. Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy; szczegółowe informacje dr Michał Kurkowski shs@umk.pl

 

Za Zarząd:                              

 

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

 

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 

 


Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach

zaprasza w dniach 20-21 kwietnia 2023 na sesję naukową

dedykowaną Pani prof. Ewie Chojeckiej

Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

ul. Bankowa 11a

 

20 kwietnia 2023 (czwartek)

10.00 – 11.30

inauguracja sesji

Wojciech Czech

Sztuka a natura. Górnego Śląska fascynujące odsłanianie w 1-szym 10-leciu naszego Oddziału SHS

Ewa Chojecka

Dorobek naukowy i profil środowiska Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1981–2023)

Barbara Szczypka-Gwiazda (Uniwersytet Śląski)

Znaczenie prof. Ewy Chojeckiej w budowaniu naukowego obrazu sztuki Górnego Śląska – Zakład Historii Sztuki UŚ

uroczyste wręczenie Pani Profesor Ewie Chojeckiej dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

 

11.30 – 12.00 dyskusja i przerwa

 

12.00 –13.20

Dorota Głazek (SHS O. Górnośląski), Architekci pracujący na górnym Śląsku do 1922 roku

Katarzyna Ossolińska (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach), Kolonia urzędnicza na Koszutce
w Katowicach (1936–1939)

Marzena Smyłła (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Rzeczywistość wykadrowana – rola fotografii w kreowaniu wizerunku województwa śląskiego w okresie międzywojennym  

Iwona Brandys (Muzeum Miasta Jaworzna, SHS O. Krakowski), Mecenat artystyczny w orbicie krakowskiego, lwowskiego
i bielskiego środowiska artystycznego na terenie przemysłowego Jaworzna w pierwszej połowie XX w. (wybrane przykłady)

 

13.20 – 14.40 dyskusja i przerwa

 

14.40 – 16.10

Kinga Kawczak (SHS O. Górnośląski, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej), Rzeźba w Bielsku-Białej. Różne formy mecenatu

Ewa Pokorska-Ożóg (SHS O. Górnośląski, Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach, Akademia Śląska), Mecenat, czy przymus? Odbudowa gliwickiej starówki

Ryszard Nakonieczny (Politechnika Śląska), Architektura kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach (1945–2022) – mecenat władzy a wolność twórców

Aneta Borowik (SHS O. Górnośląski, Uniwersytet Śląski), Rola wojewody Jerzego Ziętka jako  mecenasa urbanistyki i architektury na obszarze obecnego województwa śląskiego

 

16.10 – 16.30 dyskusja i przerwa

 

16.30 – 17.50

Ewelina Krzeszowska (SHS O. Górnośląski, Muzeum Historii Katowic), Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne w Katowicach – mecenat w czasach PRL

Patryk Oczko (SHS O. Górnośląski, Uniwersytet Śląski), Mecenat a profil produkcji – przypadek Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Bernadeta Stano (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ruch plenerowy na Śląsku pod mecenatem przemysłu PRL

Agnieszka Tybur (Muzeum Hutnictwa w Chorzowie), Przemysłowy mecenat zbiorów sztuki Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
i współczesna ekspozycja kolekcji

 

17.50 – 18.10 dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia sesji

 

21 kwietnia 2023 (piątek)

 

9.30 – 11.00

ks. Leszek Makówka (SHS O. Górnośląski), Kościół – artysta – dzieło. O trudnym mecenacie Kościoła katolickiego w czasach współczesnych

Barbara Klajmon (SHS O. Górnośląski, Górnośląski Park Etnograficzny), Mecenat rodziny Henckel von Donnersmarck nad budownictwem sakralnym na Górnym Śląsku

Dorota Firlej (Muzeum Miejskie w Żywcu), Mecenat artystyczny arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żywca w latach 1895–1933

Marek Panuś (Muzeum w Tarnowskich Górach), Guido Henckel von Donnersmarck jako mecenas sztuki – aneks do biografii przemysłowca

 

11.00 – 11.20 dyskusja i przerwa

 

11.20 –13.00

Ewa Kubieniec (SHS O. Górnośląski, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej), Działalność społeczna i mecenat Juliana Fałata

Michał Kawulok (SHS O. Górnośląski, Muzeum Śląska Cieszyńskiego), Śląski wymiar mecenatu Jerzego Warchałowskiego nad sztuką Jana Wałacha

Irma Kozina (SHS O. Górnośląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), Współczesny mecenat artystyczny na przykładzie Galerii Szyb Wilson prowadzonej przez Monikę i Johanna Brosów w Katowicach

Justyna Weronika Łabądź (SHS O. Górnośląski, Uniwersytet Śląski), Mecenat „nowej” sztuki w przestrzeni publicznej – murale, video mappingi, instalacje artystyczne

Jerzy Gorzelik (Uniwersytet Śląski), „Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku” pod redakcją prof. Ewy Chojeckiej na tle syntez artystycznych dziejów regionu

 

13.00 – 14.30 dyskusja z podsumowaniem sesji  i przerwa

 

14.30 – 18.30

Samorząd a dziedzictwo poprzemysłowe – przykłady świadomego mecenatu, objazd na trasie Katowice – Zabrze: wieża wodna
i tzw. strefa Carnall – Bytom Miechowice: Pałac Thiel-Winklerów – Chorzów: Muzeum Hutnictwa – Katowice

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 lutego 2023 roku odeszła Nasza Koleżanka Aleksandra Daab.

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w dniu 24 lutego 2023 roku (piątek) o dodz. 11.00 w Katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach, a następnie na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.

Aleksandra Daab, katowiczanka urodzona w 1935 roku,
ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1958) oraz Studia Podyplomowe UJ (1978). Przygodę z historią sztuki
i muzealnictwem rozpoczęła w Państwowych Zbiorach Sztuki
na Wawelu, by w 1961 roku podjąć trud budowania Muzeum Zagłębia w Będzinie, którego była długoletnim dyrektorem,
i w którym stworzyła podwaliny pod wyjątkową na naszym obszarze kolekcję i ekspozycję stałą broni oraz uzbrojenia ochronnego do XVIII wieku, a także dzięki swoim działaniom wydatnie przyczyniła się do rewitalizacji piastowskiego zamku
w tym mieście, w którym siedzibę ma zagłębiowskie Muzeum.
To również jej starania doprowadziły do przejęcia przez Muzeum barokowego Pałacu Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie, gdzie prowadzone były kompleksowe prace rewitalizacyjne
i konserwatorskie przy XVIII-wiecznych polichromiach. Aleksandra Daab była wielką miłośniczką i popularyzatorką historii, sztuki, kultury i tradycji Górnego Śląska oraz Zagłębia. Swoim wieloletnim doświadczeniem chętnie dzieliła się z innymi. Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni
i Barwy (od 1962). W Stowarzyszeniu Historyków Sztuki Oddziale Górnośląskim (od 1996) aktywnie włączała się w prace Zarządu XI kadencji oraz Komisji Rewizyjnej (X kadencji). Była członkiem wielu gremiów, zespołów i komisji opiniujących inicjatywy muzealne z zakresu kultury i sztuki w województwie śląskim. Przez wiele lat działała na rzecz restytucji Muzeum Śląskiego w Katowicach, a następnie współpracowała przy opracowywaniu programu naukowo-badawczego tej wiodącej w województwie placówki muzealnej. Na jej dorobek historyka sztuki i muzealnika składa się ponad 200 wystaw i prezentacji zrealizowanych w różnych instytucjach kultury.

Aleksandra Daab jest autorką (i współautorką) wielu publikacji oraz artykułów naukowych, popularno-naukowych, przewodników
i katalogów, m.in.: Strój zagłębiowski (1971), Stefan Pajączkowski – wystawa malarstwa batalistycznego (1972), Samuel Cygler – grafik, malarz (1993), Szkice Włodzimierza Tetmajera do polichromii w katedrze Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu (1998), Jan Brodzki – artysta z Zagłębia (1999), Wacław Pilecki – malarz, grafik, rysownik (2001), Pałac. 1702-2002 – zespół pałacowo-parkowy Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie (2002), Macewy będzińskie i 50 lat Muzeum Zagłębia w Będzinie (2006).

Za swoją wielokierunkową działalność na rzecz historii sztuki, muzealnictwa i szeroko pojętej kultury otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, w tym Zasłużony Kulturze Polskiej „Gloria Artis” oraz Medal im. Tadeusza Dobrowolskiego.

 

 

 

 

Katowice, 6 grudnia 2022 roku

 

KOMUNIKAT  5/2022

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

- Koleżanki i Koledzy na kolejne spotkanie zapraszamy w nowym roku!

w dniu 24 stycznia 2023 roku (wtorek) o godzinie 16.00, spotykamy się w Muzeum Historii Katowic, ul. ks. Józefa Szafranka 9. W programie:

* uroczyste wręczenie Dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki naszemu Koledze Lechowi Szarańcowi;

* przedstawienie sprawozdawczości za rok 2022;

* zwiedzanie wystawy Witkacy i inspiracje, z którą zapozna nas jej kuratorka Natalia Kruszyna. Liczymy na dużą frekwencję.

 

- Przypominamy!

W dniach 20–21 kwietnia 2023 roku Oddział Górnośląski SHS planuje zorganizować sesję naukową: Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego, dedykowaną Pani Profesor Ewie Chojeckiej. Zgłoszenia do 15 grudnia: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl

 

- Miło nam poinformować, że kilkoro członków naszego Oddziału zostało docenionych nagrodami i wyróżnieniami.

Irma Kozina i Patryk Oczko odebrali wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za wystawę Księżniczki
i Dziewczyny
(Wyróżnienie dla Muzuem Miejskiego w Tychach za Wydarzenie Muzealne Roku 2021). Barbara Klajmon i Ewa Pokorska-Ożóg otrzymały odznaki honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej“. Jan Gałaszek uhonorowany został przez Sejmik Województwa Śląskiego „Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego“ oraz przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie statuetką „Róża Księżnej Daisy“.

Nasza Koleżanka Justyna Weronika Łabądź uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach broniąc z wyróżnieniem pracy Video mapping. Nowa forma praktyk audiowizualnych

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!!!

 

- Zarząd prosi o aktualizację danych osobowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail) oraz dorobku naukowego.

 

Na ostatnim Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów SHS postanowiono o podniesieniu OD STYCZNIA 2023 ROKU WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

pełna składka członkowska miesięczna wynosi: 15 zł (za rok jest to 180 zł)

(w tym składka podstawowa – 10 zł.; Fundusz Pomocy Koleżeńskiej 5 zł.; emeryci 50%).

Numer konta bankowego naszego Oddziału SHS:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

W związku ze zmianą wysokości składek członkowskich oraz planowanym przez Zarząd Główny (styczeń 2023) wprowadzeniem nowego wzoru legitymacji (karta plastikowa) prosimy każdą osobę o złożenie
u skarbnika Oddziału deklaracji, którą stawkę składki płaci!

Irena Kontny tel. 506 219 975 lub e-mail irenakontny@gmail.com

 

2. Z ZARZĄDU GŁÓWNEGO SHS:

- W dniu 21 października 2022 decyzją Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów powołano nowe władze Stowarzyszenia Historyków Sztuki: 

 

Prezes – prof. UKSW dr hab. Anna S. Czyż (Oddział Warszawski)

Zastępca prezesa – prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (Oddział Lubelski)

Zastępca prezesa – prof. dr hab. Marek Walczak (Oddział Krakowski)

Sekretarz Generalny – dr Daria Rutkowska-Siuda (Oddział Łódzki)

Skarbnik – dr Katarzyna Nowakowska-Sito (Oddział Warszawski)

Członkowie Prezydium – prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz (Oddział Poznański),

  • prof. UMK dr hab. Piotr Birecki (Oddział Toruński).

 

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został prof. Zbigniew Bania (O. Warszawski), a jego członkami: dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak (O. Łódzki), prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (O. Poznański), dr Alicja Saar-Kozłowska
(O. Toruński) oraz mgr Agnieszka Szkopek (O. Wrocławski).

 

- doroczne nagrody SHS:

w LXVII Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa – dr Magdalena Herman (O/Warszawski), dr Dorota Sakowicz (O/Gdański) oraz dr Masza Sitek i dr Kamila Twardowska (obie z O/Krakowskiego);

w Konkurise im. prof. dr Jerzego Łozińskiego – prof. dr hab. Andrzej Betlej i dr Agata Dworzak.

Gratulujemy!

 

 

 

Koleżanki i Koledzy

 

z okazji świąt

 Bożego Narodzenia

życzymy Wam

ciepła i światła,

 pokoju i spokoju,

 radości i obfitości,

chwili zapomnienia

w codziennym trudzie,

spełnienia marzeń

osobistych i zawodowych

oraz szczęśliwego przeżycia

całego 2023 roku

 

 

Za Zarząd:                              

 

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

 

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 

 


 

Katowice, 7 września 2022 roku

 

KOMUNIKAT  4/2022

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

- Koleżanki i Koledzy wracamy po wakacyjnej przerwie!

w dniu 25 października 2022 roku (wtorek) o godzinie 17.00, spotykamy się w Muzeum Śląskim  w Katowicach. Z założeniami wystawy Poza Edenem. Sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach zapoznają nas jej kuratorzy Joanna Szeligowska-Farquhar i Michał Burdziński. Liczymy na dużą frekwencję.

- Czas na sesję naukową!

W dniach 20–21 kwietnia 2023 roku Oddział Górnośląski SHS planuje zorganizować sesję naukową: Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego, dedykowaną Pani Profesor Ewie Chojeckiej.

Wszelkie działania o charakterze artystycznym, twórczym potrzebują wsparcia, opieki, finansowania, zleceniodawcy, czyli mecenatu niezależnie od czasu i obszaru, w których powstają. Niejednorodny na przestrzeni stuleci i bardzo zróżnicowany pod wieloma względami (w tym kulturowym i artystycznym) obszar obecnego województwa śląskiego był i jest terenem oddziaływania różnych grup społecznych, politycznych, konfesyjnych, kolekcjonerskich i fundacyjnych mających wpływ zbiorowy, instytucjonalny lub indywidualny, prywatny na kształtowanie się oblicza tutejszego środowiska artystycznego, urbanistycznego, architektonicznego
oraz w zakresie szeroko pojętych sztuk wizualnych. Mimo zainicjowanych przez Panią Profesor Ewę Chojecką i prowadzonych od kilkudziesięciu lat wieloaspektowych badań nad zagadnieniami z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych to wciąż pozostają obszary nieznane lub słabo rozpoznane. Nadszedł też czas uporządkowania dotychczasowej wiedzy i wytyczenia nowych kierunków eksploracji.

Podobnie jak w dotychczas zrealizowanych projektach badawczych organizatorzy celowo zawężają teren do obszaru będącego stałym przedmiotem naszych badań, czyli obecnego kształtu administracyjnego województwa śląskiego. Natomiast nie zamierzamy ograniczać ram czasowych, co pozwoli na uchwycenie różnorodności fundatorów i mecenasów od średniowiecza po XXI wiek. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na nie omawiane dotychczas aspekty związane nie tyle z samymi zabytkami czy obiektami artystycznymi, co z osobami, instytucjami, władzą kościelną lub świecką (od monarszej i państwowej, po samorządową różnego szczebla), stowarzyszeniami i organizacjami, które w istotny sposób wpływały na kształt oblicza mecenatu artystycznego na interesującym nas terenie województwa śląskiego.

Na zmieniającą się na przestrzeni wieków rolę i funkcję sztuki, jej charakter i kształt nie bez znaczenia pozostawali ci, którzy mieli bezpośredni wpływ na jej finansowanie, używali jej w celach politycznych, propagandowych, społecznych, kulturotwórczych
czy estetycznych. Patrząc tylko na dzieje architektury i urbanistyki obserwujemy wiele zmian w tym obszarze od fundacji: królewskich, arystokratycznych, szlacheckich i mieszczańskich, przez przedstawicieli Kościoła, różnych grup wyznaniowych i kongregacji zakonnych, po władze państwowe, municypalne, instytucje społeczne, towarzystwa naukowe, ośrodki akademickie, różnego rodzaju fundacje i organizacje oraz osoby prywatne. To dzięki ich staraniom i wysiłkom powstały m.in.: średniowieczne i nowożytne kościoły
i założenia klasztorne, zamki, pałace, dwory, ratusze, budynki użyteczności publicznej, XIX-wieczne budownictwo oświatowe, transportowe i industrialne z całym bagażem XX- i XXI-wiecznych przekształceń i poszukiwaniem nowych funkcji, wreszcie nowoczesna architektura akademicko-naukowa oraz sektora bankowości, usług i do celów kulturalnych. Podobną dynamikę zmian w zakresie mecenatu możemy zaobserwować we wszystkich innych dyscyplinach sztuk plastycznych i wizualnych. 

Zależy nam aby ważnym elementem sesji stała się działalność naukowa, popularyzatorska i promotorska prof. Ewy Chojeckiej, twórczyni Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, inicjatorce samodzielnego Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, aktywnej propagatorce idei reaktywowania Muzeum Śląskiego w Katowicach
oraz współpomysłodawczyni tzw. spotkań roboczych polskich i niemieckich badaczy debatujących nad wspólnym dziedzictwem. Wszystkie aktywności Pani Profesor to przecież różne oblicza współcześnie pojmowanego mecenatu artystyczno-naukowego.

Mamy nadzieję, że podjęte na sesji zagadnienia pozwolą z nowej perspektywy spojrzeć na oblicze artystycznego mecenatu na obszarze obecnego województwa śląskiego.

Zgłoszenia tematu wraz z abstraktem (do 1200 znaków) i afiliacją prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2022 roku do Zarządu Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl

Organizatorzy przewidują druk artykułów w formie recenzowanych studiów z historii sztuki.

- Miło nam poinformować, że grono naszych członków zasili: mgr Iwona Koźbiał-Grzegorzek oraz dr Oskar J. Rojewski, którzy zostali przyjęci w poczet członków z dniem 1 czerwca br.; serdecznie ich witamy i zapraszamy do aktywnej współpracy.

- Zarząd prosi o aktualizację danych osobowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail) oraz dorobku naukowego.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowego naszego Oddziału SHS:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. SESJA OGÓLNOPOLSKA SHS:

- doroczna ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki zatytułowana O współpracy konserwatorów i historyków sztuki planowana jest w formie tradycyjnej w listopadzie 2022 r. w Krakowie. Szczegóły pod adresem shskr@poczta.fm.

 

Za Zarząd:                              

 

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

 

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 

 

Katowice, 26 kwietnia 2022 roku

 

KOMUNIKAT  4/2022

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

- Koleżanki i Koledzy już po wyborach!

w dniu 21 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 16.30, w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Górnośląskiego SHS, które udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Walne Zebranie dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie:

Teresa Dudek Bujarek – prezes
Barbara Klajmon – wiceprezes
Irena Kontny – skarbnik
Kinga Kawczak – sekretarz
Patryk Oczko i Michał Kawulok – członkowie

Komisji Rewizyjnej w składzie: Ewa Chmielewska, Henryka Olszewska-Jarema, ks. Leszek Makówka

delegatami Oddziału na Walny Zjazd SHS w Warszwie w czerwcu br. zostali: Aneta Borowik, Irena Kontny, Michał Kawulok

Dziękuję obecnym za aktywny udział w Walnym Zebraniu naszego Oddziału SHS, w imieniu Zarządu i swoim zachęcam Koleżanki i Kolegów do czynnego zaangażowania się w prace Stowarzyszenia.

                                                                                                                                                                                                                                                  Teresa Dudek Bujarek

 

Czartak to: nazwa literacko-artystycznego ugrupowania, powstałego 100 lat temu w Gorzeniu koło Wadowic i w Warszawie;
tytuł interdyscyplinarnego czasopisma łączącego słowo drukowane z obrazem graficznym i nietuzinkową typografią, oraz miano stowarzyszeniowego wydawnictwa publikującego książki, często o charakterze bibliofilskim. Wśród piszących i publikujących swoje wiersze, opowiadania, eseje, artystyczne manifesty, rozprawy krytyczne byli: J. Brzostowska, Z. Kossak-Szczucka, E. Kozikowski,
T. Szantroch, S.I. Witkiewicz, E. Zegadłowicz. Każde wydawnictwo z logo bractwa przygotowywane było w indywidualnej szacie graficznej. Z literatami ściśle współpracowali malarze i graficy, m.in.: J. Fałat, Z. Gedliczka, J. Hulewicz, L. Misky, E. Porządkowski,
Z. Pronaszko. Połączył ich zachwyt nad Ziemią Beskidzką. Powietrze! Beskid niezrównany! Niebo, jakiego nigdzie nie ma! Rzeka niepodobna do innych rzek! I serca dookoła dobre i uczciwe! – pisał E. Zegadłowicz do E. Kozikowskiego.

Zarząd prosi o aktualizację danych osobowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail).

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowego naszego Oddziału SHS:

28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. SESJA OGÓLNOPOLSKA SHS:

- doroczna ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki planowana jest w formie tradycyjnej w listopadzie 2022 r.
w Krakowie.

Proponowany temat: O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI

Potrzebę dyskusji o kondycji spuścizny dziejowej i naszego udziału w jej zachowaniu wyjątkowo mocno i wyraźnie widać na gruncie krakowskim. Dlatego konferencja przygotowywana jest wspólnie z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP.

Przedmiotem rozważań powinny stać się zarówno kwestie natury ogólnej, doktrynalne, jak i bardziej szczegółowej, zogniskowane  wokół następujących zagadnień:

* zabytek w kontekście materialnym i niematerialnym

* potrzeba, skala, granice badań, błędy

* dopuszczalna ingerencja: odwracalność, uzupełnienie, rekonstrukcja,  walory artystyczne

* bezpośredni kontakt studentów z obiektami w procesie kształcenia: dostępność, ćwiczenia, praktyki, wspólne praktyki obu profesji

Termin zgłaszania referatów upływa 20 czerwca 2022. Zgłoszenia na adres Oddziału Krakowskiego można składać drogą internetową lub pocztą, shskr@poczta.fm .

 

Za Zarząd:                              

 

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

 

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 

 

 

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

z żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 lutego 2022 zmarła nasza Koleżanka Wanda Joanna Tarkiewicz, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego od 1979 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Tarkiewicz, rocznik 1931, była absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele lat swojej zawodowej aktywności związana była z muzealnictwem (organizowała dział historii oraz sztuki w Muzeum Miejskim w Zabrzu, pracowała w dziale sztuki Muzeum Śląskiego w Katowicach), szkolnictwem artystycznym i ogólnokształcącym, gdzie jako nauczyciel historii sztuki i wychowania plastycznego rozwijała wśród młodzieży wrażliwość na zagadnienia artystyczne. Była niestrudzoną propagatorką wiedzy o sztuce i kulturze wśród szerokiego grona odbiorców, zainicjowała wojewódzki etap Olimpiady Artystycznej, współpracowała z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, kształciła nauczycieli i metodyków w Zakładzie Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzkim Ośrodku metodycznym w Katowicach. Spektrum dokonań zawodowych Joanny Tarkiewicz jest ogromne. Jest autorką wielu opracowań dotyczących historii i kultury Zabrza (m.in. Zabrze – zarys rozwoju miasta), katalogów wystaw, wydawnictw przekrojowych i monografii współczesnych artystów plastyków z terenu Śląska i Zagłębia (wydawanych przez BWA oraz ZPAP
w Katowicach, m.in. 30 lat plastyki w województwie katowickim, Leon Dobczycki w kręgu przyjaciół czy Zygmunt Brachmański. Rzeźba. Medale), opracowań z zakresu metodyki i wielu artykułów popularno-naukowych publikowanych na łamach branżowych
i ogólnodostępnych czasopism. Jest także autorką scenariusza do filmu edukacyjnego Perspektywa w rysunku i malarstwie, przygotowanego przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Jej biogram znajduje się w Leksykonie czeskich i polskich muzealników Górnego Śląska, Katowice 2007.

Była aktywną członkinią SHS, jedną z inicjatorek powołania Oddziału Górnośląskiego, życzliwą wobec podejmowanych działań
i wspierającą różne inicjatywy, miłą i koleżeńską!

 

 

 

 

Katowice, 22 marca 2022 roku

 

KOMUNIKAT  3/2022

       

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Koleżanki i Koledzy pora na wybory!

W dniu 21 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 16.15 (w pierwszym terminie), o godzinie 16.30 (w drugim terminie) w Sali dydaktycznej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11a odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Górnośląskiego SHS. Prosimy o aktywny udział.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza / Protokolanta Zebrania
3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego (Sekretarz Oddziału) 
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego (Skarbnik Oddziału)
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
7. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
8. Wybór Prezesa Oddziału
9. Wybór członków Zarządu (4-5 osób)
10. Wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
11. Wybór Delegatów Oddziału na Walny Zjazd SHS w czerwcu 2022 (3 osoby)
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad

Dziękując nielicznej grupie zawsze aktywnych członków Oddziału, zachęcamy pozostałe Koleżanki i Kolegów do bardziej czynnego zaangażowania w prace SHS-u.

Zarząd prosi o aktualizację danych osobowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail).

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowego naszego Oddziału SHS: 28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

Za Zarząd:

 

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

 

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 

 

 

 

Katowice, 15 marca 2022 roku

 

KOMUNIKAT  2/2022

       

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

Koleżanki i Koledzy informujemy, że nasz Oddział SHS podjął współpracę z Instytutem Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego
oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach, celem organizowania wspólnych działań na rzecz upowszechniania wiedzy o kulturze i sztuce na obszarze obecnego województwa śląskiego.

- 22 marca br. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej CINIB-y (ul. Bankowa 11 a) odbędzie się wykład dr Anety Borowik, profesor UŚ oraz Katarzyny Ossolińskiej zatytułowany Od Domu Oświatowego do CINiB-y – historia i forma architektoniczna śląskich bibliotek. Będzie to wydarzenie inaugurujące jubileuszowy cykl: Ogród Nauk. Architektura i Sztuka Śląska, którego współorganizatorami są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski.

W tym roku zbiegły się dwie rocznice – 100-lecie Biblioteki Śląskiej oraz 10-lecie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Obydwie instytucje łączy wiele: podobna funkcja, to samo miasto, ale także wyjątkowość oprawy architektonicznej. Pierwszą siedzibą Biblioteki Śląskiej był modernistyczny gmach na rogu ulic Francuskiej i Wojewódzkiej uhonorowany wpisem na Katowicki Szlak Moderny. Kolejną stała się ikona polskiego postmodernizmu zbudowana na Placu Rady Europy, w miejscu cmentarza ewangelickiego zlikwidowanego przez komunistyczne władze. Tymczasem gmach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, przez niektórych zwany pieszczotliwie rudzielcem, stoi w miejscu pierwszego sztucznego lodowiska i chlubnie świadczy o poziomie współczesnej architektury w Polsce. Zdobył wiele nagród i tytułów, miedzy innymi w 2012 r. został uznany za najpiękniejszy budynek świata w kategorii biblioteki i muzea.

Zarząd prosi o aktualizację danych osobowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail).

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowego naszego Oddziału SHS:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

Za Zarząd:

 

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

 

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 

 

 

 

 

 

Katowice, 17 stycznia 2022 roku

 

KOMUNIKAT 1/2022

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

 

Koleżanki i Koledzy pora na wybory!

 

W dniu 14 lutego 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 (w pierwszym terminie) lub o godzinie 16.15 (w drugim terminie) w sali Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11a odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Górnośląskiego SHS. Prosimy o aktywny udział.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza / Protokolanta Zebrani

3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego (Sekretarz Oddziału)

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego (Skarbnik Oddziału)

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

8. Wybór Prezesa Oddziału

9. Wybór członków Zarządu (4 osoby)

10. Wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby)

11. Wybór Delegatów Oddziału na Walny Zjazd SHS w kwietniu 2022 (3 osoby)

12. Wolne wnioski

13. Zamknięcie obrad

 

Dziękując nielicznej grupie zawsze aktywnych członków Oddziału, zachęcamy pozostałe Koleżanki i Kolegów do bardziej czynnego zaangażowania w prace SHS-u.

 

Zarząd prosi o aktualizację danych osobowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail).

 

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowego naszego Oddziału SHS: 28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

Za Zarząd:

 

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

 

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 


 

Katowice, 13 grudnia 2021 roku

 

KOMUNIKAT 5/2021

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

Koleżanki i Koledzy – z uwagi na styuację związaną z COVID-19 – na najbliższe spotkanie zapraszamy po Nowym Roku, będzie to Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które planujemy zorganizować w lutym.

Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka Ewa Pokorska-Ożóg została laureatką konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2021. Nagroda została przyzana za publikacę „Kolory miasta“.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Do grona naszych członków przyjęty został Kolega Arkadiusz Hajda, historyk sztuki pracujący w Muzeum w Tarnowskich Górach – witamy i zapraszamy do pracy.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail) oraz informacji
o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału: 28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

 

W dniach 20-22 kwietnia 2022 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu planuje zorganizować konferencję naukową Nowoczesne muzeum – relacje i narracje; miejsce obrad: Ratusz Staromiejski w Toruniu; zgłoszenia wystąpień poprzez formularz udostępniony pod linkiem http://bityl.pl/fYAgn, szczegóły na stronie www.muzeum.torun.pl

 

 

Z okazji świąt

 Bożego Narodzenia

Wszystkim Koleżankom i Kolegom

składamy życzenia

ciepła, spokoju i radości,

chwili zapomnienia

w codziennym trudzie,

spełnienia marzeń

oraz szczęśliwego i przede wszystkim

w zdrowiu

przeżycia całego 2022 roku

 

 

Za Zarząd:

 

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

 

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 

 

 

Katowice, 3 września 2021 roku

KOMUNIKAT 4/2021

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO
Mając na uwadze obostrzenia związane z pandemią COVID-19, ale jednak jeszcze większą chęć realnych kontaktów, pragniemy się wreszcie spotkać na żywo. Dlatego z nieukrywaną radością zapraszamy Koleżanki i Kolegów oraz sympatyków na spotkanie
w Muzeum Miejskim w Tychach, w jego siedzibie Stary Magistrat, pl. Wolności 1. W dniu 27 września bieżącego roku o godzinie 16:30 zapraszamy na spotkanie z kuratorami wystawy Księżniczki i dziewczyny – Koleżanką dr hab. Irmą Koziną i Kolegą
dr Patrykiem Oczko.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania. Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowego naszego Oddziału: 28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

Za Zarząd:

Teresa Dudek Bujarek
Prezes Oddziału

Kinga Kawczak
Sekretarz Oddziału

 

 

 

Katowice, 23 maja 2021 roku

KOMUNIKAT  3/2021

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 grudnia 2020 roku odeszła nasza Koleżanka Alicja Gałecka-Paduch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Gałecka-Paduch, rocznik 1931, ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1954 roku przez niemal 40 lat zawodowo związana była z muzealnictwem. Pracę rozpoczęła w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, a w 1970 roku prof. Jerzy Szablowski powołał ją na stanowisko kustosza organizowanego nowego oddziału w Stryszowie, powierzając jej opracowanie programu działalności merytorycznej tej placówki oraz ochrony konserwatorskiej zabytkowego dworu. W ramach współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bielsku-Białej, brała czynny udział w komisjach i nadzorach konserwatorskich. Od 1992 roku związana była z Górnym Śląskiem, gdzie do emerytury pracowała w Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska (Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego). Była inicjatorką, realizowanego wspólnie
z Ministerstwem Kultury, programu rejestracji strat wojennych w naszym regionie, ponadto pomysłodawcą i organizatorką
corocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim.

Alicja Gałecka-Paduch była również niestrudzonym społecznikiem. Od 1957 roku była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki (początkowo w Oddziale Krakowskiem, a następnie Górnośląskim). W latach 1993-1997 pełniła funkcję Wiceprezesa Oddziału Górnośląskiego SHS w Katowicach, a w następnej IX kadencji Prezesa Oddziału. Swoim wieloletnim doświadczeniem chętnie dzieliła się z innymi, była członkiem Rad Programowych Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Muzeum
w Bielsku-Białej.

Za swoją działalność została wielokrotnie uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, nagrodą im. Karola Miarki, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jej dorobek w zakresie popularyzacji i dokumentacji jest ogromny. Była pomysłodawcą różnego rodzaju imprez, ścieżek edukacyjnych, konferencji naukowych, sesji i sympozjów mających na celu spopularyzowanie i zwrócenie uwagi zarówno specjalistów, jak i rzeszy obywateli, studentów i młodzieży na potrzebę ochrony, piękno, wartości dóbr kultury i zabytków znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Przygotowała wiele wystaw, spod jej ręki wyszły katalogi, foldery i publikacje dotyczące ochrony zabytków województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi raciborskiej. Wiele tych projektów realizowała wspólnie ze swym mężem Eugeniuszem Paduchem, razem spełniali się w swoich pasjach naukowo-badawczych i razem odeszli. Będzie nam ich brakowało.

Pogrzeb miał miejsce w połowie stycznia bieżącego roku, a miejscem spoczynku jest Cmentarz Komunalny przy ul. Murckowskiej
w Katowicach.

 

Za Zarząd:

Prezes Oddziału
Teresa Dudek Bujarek

Sekretarz Oddziału
Kinga Kawczak

 

 

 

Katowice, 23 marca 2021 roku

KOMUNIKAT  2/2021

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Z uwagi na zagrożenia i obostrzenia związane z pandemią COVID-19, a także w trosce o zdrowie naszych Koleżanek i Kolegów nie organizujemy naszych tradycyjnych spotkań.

Informujemy, że z przyczyn rynkowych zmieniła się nazwa naszego banku – obecnie jest to: BNP Paribas. Numer konta bankowego jest ten sam: 28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

wszystkim Koleżankom i Kolegom życzymy

radości płynącej z Dnia Zmartwychwstania Pana

Niech wiosenny czas wleje w nasze serca

optymizm i nadzieję na lepszą, normalną przyszłość.
 

Za Zarząd:

Prezes Oddziału
Teresa Dudek Bujarek

Sekretarz Oddziału
Kinga Kawczak

 

 

Katowice, 1 lutego 2021 roku

KOMUNIKAT  1/2021

1.  Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Z uwagi na ciągłe zagrożenie epidemiczne i obostrzenia związane z pandemią, a także w trosce o zdrowie naszych Koleżanek
i Kolegów nie organizujemy tradycyjnego Zebrania Sprawozdawczego. Sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej przesyłamy w załączeniu.

Na koniec tego niefortunnego roku kilka punktów podsumowania:

  •  Informacje smutne: na przełomie 2020 i 2021 roku dowiedzieliśmy się, że w ubiegłym roku odeszła jeszcze jedna nasza Koleżanka – Eugenia Raczek; POZSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

Za Zarząd:

Prezes Oddziału
Teresa Dudek Bujarek

Sekretarz Oddziału
Kinga Kawczak

 

 

 

Katowice, 17 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT  2/2020

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Niestety mijający rok nie służył spotkaniom i wyjazdom naukowym. Wierzymy, że następny będzie lepszy i w jakimś kształcie uda nam się powrócić do normalnego trybu działania. Na razie planowane jest noworoczne spotkanie sparwozdawcze, w razie utrzymania obostrzeń sprawozdanie merytoryczne za mijający rok prześlemy pocztą.

Na koniec tego niefortunnego roku kilka punktów podsumowania:

  • Informacje smutne: z głębokim żalem pożegnaliśmy w ostatnim roku nasze Koleżanki – Krystynę Zastrzeżynską-Teper i Danielę Sawicką-Oleksy
    CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

     
  • Informacje dobre: Koleżanka Joanna Filipczyk została dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu; Koleżanka Ewelina Krzeszowska została uhonorowana odznaką MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej“; ukazało się drugie, poszerzone wydanie uhonorowanej Nagrodą ks. prof. Szczęsnego Dettloffa publikacji Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta, autorstwa naszego Kolegi Patryka Oczki
    GRATULUJEMY!!!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym planowana na 2020 roku XLIX ogólnopolska sesja naukowa SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA została przesunięta na rok następny. O szczegółach będziemy informować w następnych komunikatach.
 

 

Na przekór pandemii

Wszystkim Koleżankom i Kolegom

życzymy dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.

Niech nadchodzący nowy rok przyniesie więcej pięknych dni, radości i pomyślności! 

 

 

Za Zarząd:

Prezes Oddziału
Teresa Dudek Bujarek

Sekretarz Oddziału
Kinga Kawczak

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2020 roku odeszła nasza Koleżanka Daniela Sawicka-Oleksy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Sawicka-Oleksy ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Całe swoje zawodowe życie związała
z Górnym Śląskiem, mieszkała w Katowicach, przez wiele lat kierowała Muzeum w Chorzowie. W jej dorobku jest kilkadziesiąt wystaw poświęconych sztuce i historii Śląska. Była autorką galerii malarstwa, rysunku i grafiki o tematyce industrialnej XX wieku. Wiele uwagi poświęciła chorzowskiemu środowisku plastycznemu tworząc znakomitą kolekcję muzealną. Wspólny wysiłek Muzeum i środowiska plastycznego zaowocował wystawą w Paryżu. Była przewodniczącą Rady Programowej wydawnictw, m.in. "Zeszytów Chorzowskich", "Chorzowskiego Słownika Biograficznego" oraz materiałów z sesji poświęconych historii miasta Chorzowa. Jest autorką katalogów zbiorów (m.in. "Malarstwo, grafika, rysunek o tematyce przemysłowej
w zbiorach Muzeum w Chorzowie" oraz "Malarstwom Grupy Chorzów") i artykułów popularno-naukowych.

Daniela Sawicka-Oleksy należała do grona założycieli Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przez dziesięciolecia pracowała w jego Zarządzie, pełniąc funkcje sekretarza i wiceprezesa oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Była czynną uczestniczką i współorganizatorką Ogólnopolskich sesji naukowych SHS organizowanych w Katowicach oraz seminariów poświęconych sztuce Górnego Śląska przy współpracy z Zakładem Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Była współorganizatorką młodzieżowych Olimpiad Wiedzy o Sztuce w województwie katowickim. 

Za swoje działania została uhonorowana Nagrodą za Upowszechnianie Kultury Województwa Katowickiego.

Zawsze miła, elegancka, sympatyczna i koleżeńska. Będzie nam Jej brakowało.

 

Informujemy, że uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 30 listopada o godzinie 10.30 w Katerze Chrystusa Króla w Katowicach, po mszy żałobnej nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.  

 

Teresa Dudek Bujarek

 

 

 

 

 

 

Katowice, 4 lutego 2020 roku

 

KOMUNIKAT  1/2020

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

W dniu 28 marca (sobota) 2020 r. zapraszamy na wyjazdowe spotkanie naukowe naszego Oddziału.

W programie: Zamek Prezydenta w Wiśle, Kościół Podwyższenia Krzyża na Kubalonce oraz pracownia Jana Wałacha w Istebnej. Wyjazd z Katowic około godziny 8.00, a planowany powrót ok. godz. 18.00.

Z uwagi na rangę zwiedzanego obiektu, prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa z podaniem nr PESEL do Koleżanki Prezes – Teresy Dudek Bujarek  tel. 692 364 262 lub elektronicznie tdudek@muzeum.bielsko.pl  do dnia 10 marca br.

 

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

 

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 19-20 listopada 2020 roku, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA. Szczegóły na stronie internetowej SHS www.shs.pl

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

Katowice, 11 grudnia 2019 roku

 

KOMUNIKAT  5/2019

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Zapraszamy na bogaty program noworocznego spotkania naukowego naszego Oddziału.

W dniu 14 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 16.00 spotkamy się w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16),
z wystawą Jacek Sempoliński. Zza grobu zapozna nas Kolega ks. Leszek Makówka. Drugim prelegentem będzie Kolega Michał Kawulok, który zaprezentuje swoją ksiażkę Sztuka Jana Wałacha na tle działalności i piśmiennictwa Jerzego Warchałowskiego oraz przybliży twórczość wybitnego drzeworytnika z Istebnej.

Spotkanie poświęcone będzie także sprawozdawczości za rok 2019.

Liczymy na liczne przybycie!

 

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

 

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  NAGRODY SHS:

Informujemy, że w LXIV Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki wyróżnienie otrzymali w kategorii prac opublikowanych: dr Makary Górzyński (O/Warszawski), Album historyczny pałacu Kreutzów w Kościelcu (Kościelec 2019). W kategorii prac niepublikowanych wyróżniono dysertacje doktorskie: dr Łukasza Kędziora (O/Toruński), Wizualność dzieła sztuki – O potrzebie prowadzenia transdyscyplinarnych interpretacji i analiz dzieł sztuki; dr Marty Ryczkowskiej (O/Lubelski), Inspiracje, afiliacje, procesy równoległe. Joseph Beuys a sztuka polska; dr Małgorzaty Sears (O/Warszawski), The Warsaw Group Rytm (1922-32) and Modernist Classicism; dr Moniki Sobieckiej (O/Warszawski), Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum.

Jury Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Łozińskiego nagrodziło Katarzynę Uchowicz (O/Warszawski) za publikację: Ariergarda modernizmu. Katalog projektów i realizacji Bohdana Lacherta (1900-1987) i Józefa Szanajcy (1902-1939), Warszawa 2017.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

3. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 19-20 listopada 2020 roku, Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA szczegóły poniżej;

- w dniach 25-26 maja 2020 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizują Ogólnopolską Konferencję Naukową Szlacheckie dwory kobiece w XVI – XVIII wieku, szczegóły: komunikacja@muzeum-wilanow.pl;

- w dniach 28-29 maja 2020 Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie oraz Opactwo Cystersów w Mogile organizują VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, szczegóły pod adresem: biuromogila@gmail.com;

- w dniach 18-19 czerwca 2020 Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego organizują konferencję: Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu, szczegóły pod adresem: konferencja.wnetrza2020@gmail.com;

- w dniu 13 października 2020 Oddział Warszawski SHS organizuje sesję: Warszawa 20-lecia: życie artystyczne i nowa tożsamość miasta, szczegółówe informacje pod adresem: ow.shs@shs.pl;

- w dniach 17-18 października 2020 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie organizują Międzynarodową Konferencję w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam. Zamierzeniem organizatorów jest przedstawienie znaczenia Profesora dla krakowskiego środowiska historyków i konserwatorów sztuki jak i również refleksja nad postępem badań w zakresie problemowym, który szczególnie zaprzątał Profesora (tradycja antyczna, sztuka romańska w Polsce, rzeźbione Piety gotyckie), szczegóły pod adresem: ktwardowska@mnk.pl.

 

3. VARIA:

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków udostępniło w internecie wydawany w formie papierowej Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków:  http://www.serwer1363362.home.pl/SKP/

 

 

 

HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

 

            W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji. Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia). Oczekujemy ujęć ogólnych ale także studiów przypadków:

I. HISTORIA

- status historii sztuki w II RP, PRL i III RP

- społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji

- historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych

- programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną

II. POLITYKA

- demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki

- historyk sztuki jako urzędnik

- samorząd uwłaszczony na zabytkach

- kultura jako konflikt interesów czy wspólnota

- własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki

- neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka 

III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

- przestrzeń publiczna – kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki

- deweloper i zabytek – racje gospodarczo-społeczne i racje nauki

- polityka pamięci i pomniki – diagnozy i role historyka sztuki

- niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt

- wiara a piękno – historia sztuki w seminariach

- dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski

IV. MUZEA

- muzea jako argument polityczny

- muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne

- czego uczą edukatorzy muzealni?

- granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej

V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA

- historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny

- uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona

- wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki

- polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć

- językowe determinanty historii sztuki

- historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”

 

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl ), do dnia 15 czerwca 2020 roku. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie.

 

            Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

 

Koleżankom i Kolegom

z okazji świąt Bożego Narodzenia

życzymy ciepła, spokoju i radości,

oderwania się od codziennych

trudów i obowiązków,

spełnienia marzeń i planów

oraz szczęśliwego przeżycia

całego 2020 roku

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

Najnowsze wydawnictwo:

Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego

w "Pełnej Kulturze!"

http://www.pelnakultura.info/b/impreza/rezydencje-palace-i-dwory-epoki-nowozytnej-na-obszarze-obecnego-wojewodztwa-slaskiego.html

 

 

Katowice, 14 listopada 2019 roku

 

KOMUNIKAT  3/2019

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Zapraszamy na pierwsze, powakacyjne spotkanie naukowe naszego Oddziału.
W dniu 13 listopada (środa) br. o godz. 16.30 spotkamy się w Muzeum Historii Katowic (ul. ks. J. Szafranka 9), koncepcję
i szczegółowe założenia wystawy Z fabryki na salony! przedstawi nam jej kuratorka Magda Niziołek.
Spotkanie poświęcone będzie także promocji naszego najnowszego wydawnictwa:
Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego.
Liczymy na liczne przybycie!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).
Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325


2.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 21–22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Obrady w siedzibie ASP ul. Wojska Polskiego 121:

21 listopada (czwartek), gmach ASP, Aula CPM
9.00 otwarcie sesji

prof. Wojciech Włodarczyk, prezes SHS, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP w Łodzi, dr Łukasz M. Sadowski, prezes OŁ SHS
9.30-10.30
prof. Andrzej K. Olszewski referat inaugurujący
Irena Kossowska (Toruń) Polski neohumanizm lat 30.: oryginalność czy emulacja obcych idei?
Krzysztof Cichoń (Łodź) Nieadekwatność ujęć chronologiczno-liczbowych wobec ludzkiego doświadczenia sztuki
10.30-11.00 przerwa kawowa
11.00-12.20
Michał Pszczółkowski (Gdańsk) W drodze ku nowoczesności. Funkcjonalizm na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
Jakub Lewicki (Warszawa) Tradycja czy nowoczesność. Procesy modernizacyjne lat 1919-39 na przykładzie Pokucia
i Woj.Stanisławowskiego

Inna Abramiuk (Łuck) Architektura międzywojennego Kowla: cechy, kierunki, osobliwości
Anna Tejszerska uSJK (Lublin) Między „narodowym” a „międzynarodowym”. Środowisko architektów związanych z Politechniką Lwowską i jego udział w kształtowaniu oblicza miasta w dwudziestoleciu międzywojennym
12.20-12.50 przerwa kawowa
12.50-13.50
Krzysztof Stefański (Łodź) Piękne dzielnice, piękne kamienice…
Piotr Gryglewski (Łodź) W poszukiwaniu tożsamości historycznej. Obraz zabytków architektonicznych na terenie woj. łódzkiego
w l. 1919-39

Agata Wereszczyńska (Łodź) Międzywojenna twórczość Władysława Sowickiego w kontekście polskiej sztuki stosowanej
13.30 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00-16.20
Józef Tarnowski (Gdańsk) Geneza zwrotu antynaturalistycznego w polskim malarstwie okresu międzywojnia
Agnieszka Janczyk (Krakow) Wawel między tradycją a nowoczesnością – dekoracja plastyczna sal zamku w l. 1925-1939
Wioleta Pieńkowska-Kmiecik (Gdańsk) „Polskie Niebo” w międzywojennym Gdańsku
Łukasz Rozmarynowski (Poznań) Leon Chwistek artysta a Polska Szkoła Matematyczna
16.20-17.00 dyskusja
Holl – galeria ASP (parter| Centrum Promocji Mody)
18.00 Spotkanie koleżeńskie
Ogłoszenie wyników konkursów im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, im. prof. Jerzego Łozińskiego,
im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek i wręczenie nagród

22 listopada (piątek), gmach ASP (Aula CPM i Kino 3D CNiS)
9.00-10.00 Aula
Ewa Rybałt (Lublin) Polacy, Żydzi, Ukraińcy – wokoł lwowskiej grupy „Artes“
Aneta Borowik (Katowice) “Perła w koronie” – architektoniczny mecenat państwowy na Gornym Śląsku w okresie międzywojennym
Maria Zwierz (Wrocław) Uwagi Edgara Norwertha o architekturze wystawienniczej i wystawie WUWA we Wrocławiu w 1929 roku
9.00-10.00  Kino 3D
Izabella Powalska (Łodź) Wyzwania nowoczesności. Kobiety – artystki w międzywojennej Łodzi
Łukasz Grzejszczak (Łodź) Szkolnictwo Plastyczne w Łodzi 1918-1939
Magdalena Kasa (Warszawa) „Małżeństwo z rozsądku”. O kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie
10.00-10.20 przerwa kawowa
10.20-11.20 Aula
Lejła Chasjanowa (Moskwa) Reewakuacja mienia polskiego z Rosji 1919-1921
Monika Kuhnke (Warszawa) Dyplomacja i sztuka w okresie międzywojnia. Działania MSZ RP dla promocji sztuki polskiej
za granicą

Błażej Ciarkowski (Łodź) Jak budowano „Polskę Środziemnomorską”. Architektoniczne związki II Rzeczypospolitej
i faszystowskiej Italii

10.20-11.20 Kino 3D
Anna Kroplewska-Gajewska (Toruń) Intencje patriotyczno-artystyczno-społeczne wystawiennictwa w Toruniu w latach 1920-1939
Barbara Chojnacka (Bydgoszcz) Od bydgoskiej „Zachęty” do Salonów Bydgoskich. Towarzystwa, związki i grupy artystyczne w latach 1921-1939
Elżbieta Fuchs (Łodź) Nowa przestrzeń dla sztuki współczesnej. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w latach 1924-1939
11.20-12.00 przerwa kawowa
12.00-13.00 Aula
Elena Yakhnenko/ Яхненко/ Jachnienko (Moskwa) Some Tendencies in the Development of European Poster in the 1920-1930s, Poland – Russia/
Piotr Fiuk (Szczecin) Nowoczesna architektura w krajobrazie starych miast w Polsce dwudziestolecia międzywojennego ― na tle europejskiej nurtów modernizacji miast historycznych
Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa) Wielorodzinne domy mieszkalne dla oficerów i podoficerów, wzniesione na potrzeby Funduszu Kwaterunku Wojskowego na terenie II Rzeczypospolitej w latach 1927 – 1939. Współpraca architektów i urbanistów
z Państwem w poszukiwaniu formy nowych, prototypowych mieszkań

12.00-13.00 Kino 3D
Eleonora Jedlińska (Łodź) Symboliczność portretu Neue Sachlichkeit – renesansowy cytat i fotografia
Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa) Lata 30. Sztuka w kryzysie czy poszukiwanie nowego początku?
Aneta Pawłowska (Łodź) Inspiracje sztuką Czarnej Afryki w polskiej sztuce okresu międzywojennego
13.00-13.20 przerwa kawowa
13.20-15.20 Aula
Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska (Łodź) „Na starcie odrodzenia sztuki w Łodzi”? Tworczość artystow z grupy „Start” wobec sztuki nowoczesnej
Monika Nowakowska (Łodź) Wacław Dobrowolski – portrecista łodzian. Łodzki epizod życia i tworczości malarza i rysownika
z Kresów

Adam Drozdowski (Łodź) Moda i modernizm. Kształtowanie wizerunku nowoczesnej kobiety w Łodzi w latach 30. XX w.
15.20-16.00 dyskusja 16.00 zamknięcie sesji;

 

- w dniach 24-25 października 2019 na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska odbędzie się XXVI ogólnopolska konferencja naukowa o sztuce ogrodowej i dendrologii historycznej. W tym roku obrady dotyczyć będą Aspektów konserwatorskich i ekologicznych w ochronie krajobrazu. Rejestracji można dokonać za pomocą strony internetowej https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/ ;

- w dniach 21-22 listopada 2019 Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…, bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl;

- w dniach 5-6 grudnia 2019 roku Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje sympozjum naukowe, pt. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym. Jest to siódme z cyklu spotkań Badania nad sztuką sakralną XIX–XXI w., szczegóły cdwszs@gmail.com;

- w dniu 10 stycznia 2020 roku Klub Historii i Kultury Wina przy O/Warszawskim SHS serdecznie zaprasza do udziału w piątej ogólnopolskiej sesji naukowej: Wino i ludzie, która odbędzie się w Warszawie. Prosimy o przesyłanie propozycji tematów wystąpień do 5 listopada br. na adres: gabriel.kurczewski@gmail.com lub ow.shs@shs.pl. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną 15 listopada 2019 roku.

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

Katowice, 24 czerwca 2019 roku

 

 

KOMUNIKAT  3/2019

 

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Miło nam poinformować, że z okazji Dnia Muzealnika nagrodami zostały uhonorowane dwie nasze koleżanki:
Aleksandra Daab otrzymała Medal im. Tadeusza Dobrowolskiego za całokształt muzealnych dokonań przyznawany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach
Ewa Chmielewska otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2018 w kategorii Publikacje Książkowe za wydawnictwo: "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie
i prasowane"

Serdecznie gratulujemy!

Gratulujemy także naszemu Koledze Patrykowi Oczce uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych.


We wrześniu b.r. planowane jest spotkanie wyjazdowe, szczegóły w następnym komunikacie.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 21–22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Temat sesji: W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

Zgłoszenia i szczegóły: sesja2019sztukalodz@gmail.com

- w dniach 16–18 października 2019 r. Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje konferencję Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, poświęconą działalności muzeów w strefie szeroko rozumianego pogranicza, nie tylko terytorialnego, geograficznego, historycznego, politycznego, kulturowego, lecz także pogranicza sztuki i nauki, szczegółowe informacje Małgorzata Kurgan-Przybylska m.przybylska@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 328 lub Dawid Keller d.keller@muzeumslaskie.pl  tel. 32 77 99 386

- w dniach 24–25 października 2019 r. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencje naukową pt. Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, szczegóły pod adresem mariab@umk.pl

- w dniach 29–30 października 2019 r. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizują ogólnopolską konferencję naukową Mazowsze – Warszawa. Warszawa – Mazowsze, szczegóły pod adresem maz.waw.2019@gmail,com tel. 501 448 679

- w dniach 7–8 listopada 2019 r. oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu organizują konferencję Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy. W 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera, zgłoszenia i szczegóły pod adresem konferencja.remer@gmail.com

- w dniach 26-27 listopada 2019 r. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Oddział Kielecki SHS organizują III konferencję z cyklu Sztuka w Świętokrzyskiem. Dwory, pałace, zamki, szczegóły piotr.rosinski@ujk.edu.pl

- na przełomie listopada i grudnia 2019 r. Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje sesję, której tematem jest Metal
i metaloplastyka Art Deco w Polsce
, szczegóły aniamilosz@poczta.onet.pl

- na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Oddział Toruński SHS roku przygotowuje siódmą sesję naukową z cyklu Dzieje i skarby kościołów toruńskich poświęconą kościołowi św. Jakuba w Toruniu w „nowej odsłonie“ – prezentującą nowe badania i rezultaty współdziałania z konserwatorami, zgłoszenia i szczegóły u dra Przemysława Waszaka przemaxw@poczta.onet.pl

- Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo”. Więcej informacji oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index

Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na Akademickiej Platformie Czasopism UMK:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak