ODDZIAŁ ŁÓDZKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Piotrkowska 282 (Centralne Muzeum Włókiennictwa), 93-034 Łódź
www.shslodz.pl, e-mail: mwmar@wp.pl

Warszawa, 13 V 2016

Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
zainteresowanych sztuką współczesną.

Drogie Koleżanki i Koledzy,
w połowie lat osiemdziesiątych przy Oddziale Warszawskim SHS działał Klub Sztuki Współczesnej SHS. W ramach działalności Klubu przygotowaliśmy cztery ogólnopolskie Seminaria Sztuki Współczesnej, m. in. dwa, które odbyły się na Zamku w Niedzicy. Materiały z Seminariów (Wokół rzeźby współczesnej i Autokomentarz artysty) zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe ASP (z.1/19/1987 i z. 2/20/1987).

Dziś chcielibyśmy nawiązać do tej formuły i stworzyć przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Klub Sztuki Współczesnej, jako niezależne forum badawcze, analityczne, doradcze, które zajęłoby się refleksją nad historią sztuki najnowszej oraz stanowiło zorganizowaną formę naszego uczestnictwa w różnych inicjatywach społeczno-kulturalnych.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki jako organizacja zawodowa, zapewnia nam organizacyjne wsparcie i pełną niezależność. Chcemy zachować otwartą formułe działalności, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do uczestnictwa w pracach reaktywowanego Klubu Sztuki Współczesnej.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: aga.duleba@gmail.com

 

Artur Badach
Waldemar Baraniewski

Wojciech Włodarczyk

 


 

Łódź, dn. 8 marca 2016 r.


KOMUNIKAT I
marzec 2016 r.

 

1. Działalność Oddziału
10 marca o godz. 18.00 kol. Błażej Ciarkowski wygłosi wykład: Łódź – miasto nieskończone. Niezrealizowane projekty z lat1945-1989.

Spotykamy się w naszej siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 282. O godz. 17.00 – zebranie Zarządu.

 

7 kwietnia godz.17:00 odbędzie się zebranie Zarządu O.Ł. SHS

 

2. Sesje i konferencje naukowe
24-25 listopada odbędzie się  LXIV Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki organizowana przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Warszawskiego Migracje. Tematyka sesji zostanie poświęcona migracji w kontekście sztuki, poprzez problematykę tendencji i nurtów, twórców i środowiska artystyczne, a wreszcie dzieła sztuki.

04. i 26.11. Oddział Toruński SHS organizuje dwa spotkania pt.  Historyzm toruński, w ramach cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia. Zgłoszenia i informacje pod adresem katarklucz@wp.pl .

12.05 Muzeum Zamkowe w Pszczynie organizuje Sesję naukową z okazji 70-lecia Muzeum "Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych." Podczas konferencji planowane jest podjęcie tematów m.in. administracji i służby dworskiej, kuchni i ogrodu gospodarczego, stajni, wozowni, życia codziennego, architektury budynków gospodarczych, straży pałacowej, codziennej obsługi rezydencji, urządzeń i przedmiotów wyposażenia gospodarczego.

18–19 04. w Ustce oraz w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce”. Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Polonistyki AP: http://polonistyka.apsl.edu.pl/ (w zakładce: INSTYTUT → Działalność naukowa).

13-14.05. Oddział Toruński SHS organizuje kolejną konferencję naukową z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, tym razem pod tytułem Klejnoty w służbie sacrum i dewocji. Biżuteria w Polsce. Informacje: katarklucz@wp.pl

18.05 Katedra Kultury Artystycznej UKSW w Warszawie organizuje międzynarodową konferencję pt. Rzeczy piękne. Ubiór, tkanina, metal, meble, szkło, ceramika etc. Obrady odbędą się na UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23.

18-19.05. Zakład Teorii i Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje sesję naukową zatytułowaną Miasta w kontekście wielkich i małych narracji. Propozycje wystąpień wraz z abstraktem (1000 znaków) należy nadsyłać na adres dr hab. Irmy Koziny: irma1-1964@o2.pl do 15.03.

31.05.-1.06. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje międzynarodową konferencję Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja. Zgłoszenia propozycji referatów należy przesłać, poprzez formularz zgłoszeniowy: www.mhk.pl/formularz-zgloszeniowy.

23-24.06. Katedra Historii Sztuki Nowożytnej oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na konferencję naukową pod tytułem Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności. Informacji na jej temat udziela Karolina Sarkowicz tel. 608 735 595, mail: ka.sarkowicz@gmail.com

29-30.09. Instytut Historii Wydz. Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki Wydz. Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu organizują konferencję naukową p.n. Sztuka dawnego Opola . Komitet organizacyjny: dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO (b_czechowicz@wp.pl), dr Joanna Filipczyk (joanna.filipczyk@gmail.com),   dr hab.Andrzej Koziel, prof. UWr. (akoziel@adm.uni.wroc.pl).  

24-25.10. odbędzie się międzynarodowa konferencja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, zatytułowana "Konserwacja zapobiegawcza środowiska . Architektura jako element krajobrazu" (Preventive conservation of human environment 6. Architecture as part of the landscape). Konferencja będzie poświęcona roli architektury w kreacji, uwydatnieniu i zachowaniu krajobrazów kulturowych. Propozycje referatów z abstraktami (maksimum 350 słów) prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2016 r. na adres: pche6conference@gmail.com Prosimy o wypełnienie i przesłanie swojej propozycji używając naszego formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie: https://pche6.wordpress.com. Publikacja zebranych artykułów powstałych na podstawie wystąpień konferencyjnych ukaże się w roku 2017. Udział w konferencji zwolniony jest z opłat konferencyjnych.

Redakcja rocznika "Folia Historiae Artium. Seria Nowa" informuje, że po kilkuletniej przerwie ukazał się nowy, trzynasty już tom tego czasopisma, w nieco zmienionej, atrakcyjnej szacie graficznej. Zawiera artykuły o witrażach katedry we Włocławku, sklepieniu chóru katedry na Wawelu, nagrobku Władysława Jagiełły, arrasach wawelskich, ikonografii świętych władców w Europie Środkowej oraz o programie treściowym kościoła św. Anny w Krakowie, a także wspomnienie o śp. profesorze Mieczysławie Porębskim. Czasopismo można zamówić w Wydawnictwie Polskiej Akademii Umiejętności (ul.Sławkowska 17, 31-016 Kraków; tel.: 12 424-02-02, 12 424-02-12; fax: 12 422-54-22; e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl).

Ogłoszenie konkursowe – Wrocław, 26.10.2015 r. Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na pracę naukową. W edycji 2015/2016 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł. – Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe. Regulamin konkursu na stronie Oddziału Warszawskiego SHS.

 

3. Sprawy organizacyjne
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do czynnego udziału w pracy Oddziału! Prosimy o propozycje tematów spotkań naukowych, zgłaszanie ważnych wydarzeń środowiskowych, publikacji i wystaw!

Przypominamy, że składka członkowska w naszym Stowarzyszeniu wynosi: 5 zł/mies., ulgowa (dla emerytów i rencistów) – 2,50 zł/mies. Składka z opłatą na  Fundusz Pomocy Koleżeńskiej: normalna – 8 zł/mies. (5 zł i 3 zł), ulgowa: 4 zł/mies. (2.50 zł i 1.50 zł). Prosimy o aktualizacje dyspozycji bankowych! Członkowie Oddziału opłacający składki będą mieli możliwości: przedłużenia ważności legitymacji członkowskiej oraz wsparcia Oddziału  w sprawach zawodowych i indywidualnych, jeśli o takowe będą się ubiegali.

Zarząd Oddziału informuje, że przesyłamy komunikaty drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie aktualnych adresów poczty elektronicznej na adres: ewaszel@op.pl

UWAGA: komunikaty i informacje zamieszczane są na naszej stronie www.shslodz.pl

 

za Zarząd:                                  

Sekretarz Oddziału                     

       /-/Ewa Szelągowska