Katowice, 14 listopada 2019 roku

 

KOMUNIKAT  3/2019

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Zapraszamy na pierwsze, powakacyjne spotkanie naukowe naszego Oddziału.
W dniu 13 listopada (środa) br. o godz. 16.30 spotkamy się w Muzeum Historii Katowic (ul. ks. J. Szafranka 9), koncepcję
i szczegółowe założenia wystawy Z fabryki na salony! przedstawi nam jej kuratorka Magda Niziołek.
Spotkanie poświęcone będzie także promocji naszego najnowszego wydawnictwa:
Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego.
Liczymy na liczne przybycie!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).
Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325


2.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 21–22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Obrady w siedzibie ASP ul. Wojska Polskiego 121:

21 listopada (czwartek), gmach ASP, Aula CPM
9.00 otwarcie sesji

prof. Wojciech Włodarczyk, prezes SHS, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP w Łodzi, dr Łukasz M. Sadowski, prezes OŁ SHS
9.30-10.30
prof. Andrzej K. Olszewski referat inaugurujący
Irena Kossowska (Toruń) Polski neohumanizm lat 30.: oryginalność czy emulacja obcych idei?
Krzysztof Cichoń (Łodź) Nieadekwatność ujęć chronologiczno-liczbowych wobec ludzkiego doświadczenia sztuki
10.30-11.00 przerwa kawowa
11.00-12.20
Michał Pszczółkowski (Gdańsk) W drodze ku nowoczesności. Funkcjonalizm na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
Jakub Lewicki (Warszawa) Tradycja czy nowoczesność. Procesy modernizacyjne lat 1919-39 na przykładzie Pokucia
i Woj.Stanisławowskiego

Inna Abramiuk (Łuck) Architektura międzywojennego Kowla: cechy, kierunki, osobliwości
Anna Tejszerska uSJK (Lublin) Między „narodowym” a „międzynarodowym”. Środowisko architektów związanych z Politechniką Lwowską i jego udział w kształtowaniu oblicza miasta w dwudziestoleciu międzywojennym
12.20-12.50 przerwa kawowa
12.50-13.50
Krzysztof Stefański (Łodź) Piękne dzielnice, piękne kamienice…
Piotr Gryglewski (Łodź) W poszukiwaniu tożsamości historycznej. Obraz zabytków architektonicznych na terenie woj. łódzkiego
w l. 1919-39

Agata Wereszczyńska (Łodź) Międzywojenna twórczość Władysława Sowickiego w kontekście polskiej sztuki stosowanej
13.30 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00-16.20
Józef Tarnowski (Gdańsk) Geneza zwrotu antynaturalistycznego w polskim malarstwie okresu międzywojnia
Agnieszka Janczyk (Krakow) Wawel między tradycją a nowoczesnością – dekoracja plastyczna sal zamku w l. 1925-1939
Wioleta Pieńkowska-Kmiecik (Gdańsk) „Polskie Niebo” w międzywojennym Gdańsku
Łukasz Rozmarynowski (Poznań) Leon Chwistek artysta a Polska Szkoła Matematyczna
16.20-17.00 dyskusja
Holl – galeria ASP (parter| Centrum Promocji Mody)
18.00 Spotkanie koleżeńskie
Ogłoszenie wyników konkursów im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, im. prof. Jerzego Łozińskiego,
im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek i wręczenie nagród

22 listopada (piątek), gmach ASP (Aula CPM i Kino 3D CNiS)
9.00-10.00 Aula
Ewa Rybałt (Lublin) Polacy, Żydzi, Ukraińcy – wokoł lwowskiej grupy „Artes“
Aneta Borowik (Katowice) “Perła w koronie” – architektoniczny mecenat państwowy na Gornym Śląsku w okresie międzywojennym
Maria Zwierz (Wrocław) Uwagi Edgara Norwertha o architekturze wystawienniczej i wystawie WUWA we Wrocławiu w 1929 roku
9.00-10.00  Kino 3D
Izabella Powalska (Łodź) Wyzwania nowoczesności. Kobiety – artystki w międzywojennej Łodzi
Łukasz Grzejszczak (Łodź) Szkolnictwo Plastyczne w Łodzi 1918-1939
Magdalena Kasa (Warszawa) „Małżeństwo z rozsądku”. O kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie
10.00-10.20 przerwa kawowa
10.20-11.20 Aula
Lejła Chasjanowa (Moskwa) Reewakuacja mienia polskiego z Rosji 1919-1921
Monika Kuhnke (Warszawa) Dyplomacja i sztuka w okresie międzywojnia. Działania MSZ RP dla promocji sztuki polskiej
za granicą

Błażej Ciarkowski (Łodź) Jak budowano „Polskę Środziemnomorską”. Architektoniczne związki II Rzeczypospolitej
i faszystowskiej Italii

10.20-11.20 Kino 3D
Anna Kroplewska-Gajewska (Toruń) Intencje patriotyczno-artystyczno-społeczne wystawiennictwa w Toruniu w latach 1920-1939
Barbara Chojnacka (Bydgoszcz) Od bydgoskiej „Zachęty” do Salonów Bydgoskich. Towarzystwa, związki i grupy artystyczne w latach 1921-1939
Elżbieta Fuchs (Łodź) Nowa przestrzeń dla sztuki współczesnej. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w latach 1924-1939
11.20-12.00 przerwa kawowa
12.00-13.00 Aula
Elena Yakhnenko/ Яхненко/ Jachnienko (Moskwa) Some Tendencies in the Development of European Poster in the 1920-1930s, Poland – Russia/
Piotr Fiuk (Szczecin) Nowoczesna architektura w krajobrazie starych miast w Polsce dwudziestolecia międzywojennego ― na tle europejskiej nurtów modernizacji miast historycznych
Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa) Wielorodzinne domy mieszkalne dla oficerów i podoficerów, wzniesione na potrzeby Funduszu Kwaterunku Wojskowego na terenie II Rzeczypospolitej w latach 1927 – 1939. Współpraca architektów i urbanistów
z Państwem w poszukiwaniu formy nowych, prototypowych mieszkań

12.00-13.00 Kino 3D
Eleonora Jedlińska (Łodź) Symboliczność portretu Neue Sachlichkeit – renesansowy cytat i fotografia
Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa) Lata 30. Sztuka w kryzysie czy poszukiwanie nowego początku?
Aneta Pawłowska (Łodź) Inspiracje sztuką Czarnej Afryki w polskiej sztuce okresu międzywojennego
13.00-13.20 przerwa kawowa
13.20-15.20 Aula
Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska (Łodź) „Na starcie odrodzenia sztuki w Łodzi”? Tworczość artystow z grupy „Start” wobec sztuki nowoczesnej
Monika Nowakowska (Łodź) Wacław Dobrowolski – portrecista łodzian. Łodzki epizod życia i tworczości malarza i rysownika
z Kresów

Adam Drozdowski (Łodź) Moda i modernizm. Kształtowanie wizerunku nowoczesnej kobiety w Łodzi w latach 30. XX w.
15.20-16.00 dyskusja 16.00 zamknięcie sesji;
 

- w dniach 24-25 października 2019 na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska odbędzie się XXVI ogólnopolska konferencja naukowa o sztuce ogrodowej i dendrologii historycznej. W tym roku obrady dotyczyć będą Aspektów konserwatorskich i ekologicznych w ochronie krajobrazu. Rejestracji można dokonać za pomocą strony internetowej https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/ ;

- w dniach 21-22 listopada 2019 Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…, bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl;

- w dniach 5-6 grudnia 2019 roku Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje sympozjum naukowe, pt. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym. Jest to siódme z cyklu spotkań Badania nad sztuką sakralną XIX–XXI w., szczegóły cdwszs@gmail.com;

- w dniu 10 stycznia 2020 roku Klub Historii i Kultury Wina przy O/Warszawskim SHS serdecznie zaprasza do udziału w piątej ogólnopolskiej sesji naukowej: Wino i ludzie, która odbędzie się w Warszawie. Prosimy o przesyłanie propozycji tematów wystąpień do 5 listopada br. na adres: gabriel.kurczewski@gmail.com lub ow.shs@shs.pl. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną 15 listopada 2019 roku.

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

Katowice, 24 czerwca 2019 roku

 

 

KOMUNIKAT  3/2019

 

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Miło nam poinformować, że z okazji Dnia Muzealnika nagrodami zostały uhonorowane dwie nasze koleżanki:
Aleksandra Daab otrzymała Medal im. Tadeusza Dobrowolskiego za całokształt muzealnych dokonań przyznawany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach
Ewa Chmielewska otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2018 w kategorii Publikacje Książkowe za wydawnictwo: "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie
i prasowane"

Serdecznie gratulujemy!

Gratulujemy także naszemu Koledze Patrykowi Oczce uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych.


We wrześniu b.r. planowane jest spotkanie wyjazdowe, szczegóły w następnym komunikacie.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 21–22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Temat sesji: W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

Zgłoszenia i szczegóły: sesja2019sztukalodz@gmail.com

- w dniach 16–18 października 2019 r. Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje konferencję Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, poświęconą działalności muzeów w strefie szeroko rozumianego pogranicza, nie tylko terytorialnego, geograficznego, historycznego, politycznego, kulturowego, lecz także pogranicza sztuki i nauki, szczegółowe informacje Małgorzata Kurgan-Przybylska m.przybylska@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 328 lub Dawid Keller d.keller@muzeumslaskie.pl  tel. 32 77 99 386

- w dniach 24–25 października 2019 r. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencje naukową pt. Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, szczegóły pod adresem mariab@umk.pl

- w dniach 29–30 października 2019 r. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizują ogólnopolską konferencję naukową Mazowsze – Warszawa. Warszawa – Mazowsze, szczegóły pod adresem maz.waw.2019@gmail,com tel. 501 448 679

- w dniach 7–8 listopada 2019 r. oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu organizują konferencję Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy. W 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera, zgłoszenia i szczegóły pod adresem konferencja.remer@gmail.com

- w dniach 26-27 listopada 2019 r. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Oddział Kielecki SHS organizują III konferencję z cyklu Sztuka w Świętokrzyskiem. Dwory, pałace, zamki, szczegóły piotr.rosinski@ujk.edu.pl

- na przełomie listopada i grudnia 2019 r. Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje sesję, której tematem jest Metal
i metaloplastyka Art Deco w Polsce
, szczegóły aniamilosz@poczta.onet.pl

- na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Oddział Toruński SHS roku przygotowuje siódmą sesję naukową z cyklu Dzieje i skarby kościołów toruńskich poświęconą kościołowi św. Jakuba w Toruniu w „nowej odsłonie“ – prezentującą nowe badania i rezultaty współdziałania z konserwatorami, zgłoszenia i szczegóły u dra Przemysława Waszaka przemaxw@poczta.onet.pl

- Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo”. Więcej informacji oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index

Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na Akademickiej Platformie Czasopism UMK:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak