Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 listopada 2018 roku zmarł Maciej Wojciechowski (ur. 1943) historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego w 1966 roku; zawodowo związany m.in. z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i Wojewódzkim Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach; członek założyciel Oddziału Górnośląskiego SHS w 1979 roku, wszedł w skład jego pierwszego Zarządu; w kadencji 1983–1985 pełnił funkcję Prezesa Oddziału; aktywnie udzielał się w pracach różnych komisji oddziałowych i był Delegatem na Walne Zgromadzenia w Warszawie.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy wtorek, 6 listopada 2018, najpierw w Kościele pw. Św. Karoliny w Tychach

- o godz. 11:00 wystawienie urny z prochami, o 11:30 Msza Św., natomiast złożenie urny do grobu rodzinnego odbędzie się
o godz. 13:10 na Cmentarzu Parafialnym Kościoła pw. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach Dębie.

 

 

Katowice, 29 października 2018 roku

 

KOMUNIKAT  6/2018

       

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 listopada br., w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach (ul. Jordana 39) o godz. 16.00 (pierwszy termin) lub 16.15 (drugi termin)

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta
3. Odczytanie sprawozdania merytorycznego (Sekretarz) i finansowego (Skarbnik)
4. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Prezesa Oddziału
8. Wybór członków Zarządu
9. Wybór 3-osobowej Komisji Rewizyjnej
10. Wybór 3 Delegatów Oddziału na Walny Zjazd w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego SHS Rynek Starego Miasta 27 w dniu 7 grudnia 2018 o godz. 11:00
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad

W drugiej części naszego zebrania odbędzie się spotkanie z p. Jackiem Kubikiem, autorem książki Kościoły drewniane na Śląsku, będącej kompendium wiedzy na temat wszystkich drewnianych kościołów w województwie śląskim. Będzie to okazją do nabycia publikacji w atrakcyjnej cenie 85,- zł.

Ponadto będzie możliwość obejrzenia wystawy Lecha Kołodziejczyka Pamięć czasu.


Do członków naszego Oddziału SHS dołączyła Koleżanka Joanna Filipczyk-Topolnicka z Muzeum Śląska Opolskiego Opolu. Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA:

 

- w dniach 22-23 listopada 2018 w Szczecinie odbędzie się LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. Niepodległość i nowoczesność. W programie:

22.11. (czwartek)
Obrady w gmachu Muzeum Narodowego, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

10.00 – otwarcie sesji
Moderacja: Lech Karwowski
Piotr Juszkiewicz, Modernizacja, nacjonalizm, niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX wieku
Wojciech Włodarczyk, Niepodległość i nowoczesność. Proces i pojęcie

11.00 – 12.30
Moderacja: Wojciech Włodarczyk
Agnieszka Świętosławska, Mieszczański patriotyzm? Nowa ikonografia narodowowyzwoleńcza w sztuce polskiego biedermeieru
Ewa Rybałt, Metropolita Andrzej Szeptycki na zapomnianym portrecie Jacka Malczewskiego – próba lektury ikonologicznej
Małgorzata Geron, U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów
Iwona Brandys, Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Romantyk, ekspresjonista czy futurysta polskiej scenografii?

12.30 – 12.45 przerwa kawowa

12.45 – 13.45
Moderacja: Marta Leśniakowska
Diana Wasilewska, Między „alternatywnym modernizmem” a „intelektualnym piecuchostwem” – krytyka artystyczna międzywojnia wobec faszystowskiego modelu sztuki państwowotwórczej i mecenatu artystycznego ówczesnej Italii
Bernadeta Stano, Artysta na budowie nowoczesnego państwa. Industrializacja – motyw z wyboru czy  z konieczności?
Katarzyna Nowakowska-Sito, Przerwana sztafeta – wokół malarskich cykli przemysłowych Rafała Malczewskiego 1934 – 1939
Dyskusja

Przerwa obiadowa 14.15 – 15.15

15.15 – 16.15
Moderacja: Piotr Juszkiewicz
Anna Sylwia Czyż, Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych „Polish Cathedrals” (USA)
Aleksandra Sumorok, Architektura – Sztuka – Wnętrze. Socrealizmy, modernizacje; przestrzenie negocjacji na łódzkiej uczelni artystycznej (1945 – 1954)
Jakub Banasiak, Druga odwilż. Przemiany państwowego systemu sztuki 1986 – 1993

16.15 – 16.30 przerwa kawowa

16.30 – 18.00
Moderacja: Rafał Makała
Jakub Lewicki, Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914 – 1925 jako przejaw poszukiwań połączenia tradycji z nowoczesnością
Olga Desperak, Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako żywy pomnik 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatywa modernizacji życia sportowego mieszkańców
Piotr Fiuk, Architektura niepodległej Polski po 1918 roku (Warszawa, Gdynia, COP). Nurty architektury monumentalnej
i modernistycznej na tle państw „odrodzonych” i powstałych po zakończeniu I wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej

Dyskusja

19.00
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8
Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego oraz spotkanie towarzyskie

23.11.( piątek)
Obrady w gmachu Muzeum Narodowego, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

10.00 – 11.30
Moderacja: Jörg Hackmann
Marta Leśniakowska, Neoawangarda w piekle kompromisów
Błażej Ciarkowski, Architektura powojennych ośrodków wypoczynkowych a procesy modernizacyjne
Maciej Miezian, Nowa Huta, Nowe Tychy i Louvain le Neuve – trzy miasta w szponach modernistycznej utopii
Aneta Borowik, Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.45
Moderacja: Małgorzata Omilanowska
Małgorzata Korpała, Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw modernizacji
Justyna Kamińska, W stronę nowoczesnej polskiej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości – renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907-1909
Aleksander Jankowski, Echa stylu narodowego doby odrodzonego państwa w zabytkowych świątyniach drewnianych Wielkopolski

12.45-13.45
Moderacja: Anna Sylwia Czyż
Paulina Korneluk, „Rosyjski kompleks” – Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej
Wioleta Pieńkowska-Kmiecik, Artyści w Gdańsku między wojnami
Dyskusja

Przerwa obiadowa 13.45 – 14.45

14.45 – 16.05
Moderacja: Katarzyna Nowakowska-Sito
Rafał Makała, Narodowo, a więc nowocześnie. Patriotyczne motywacje „reformy architektury” w wilhelmińskich Niemczech początków XX w.
Jörg Hackmann, Jak budować polską historię Szczecina? Od narodowych do hybrydowych konstrukcji
Małgorzata Gwiazdowska, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku
Barbara Ochendowska-Grzelak, Odbudowane –nieodbudowane. Zabytki elementem budowania świadomości, na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w Szczecinie

16.05 – 16.20 przerwa kawowa

16.20 – 18.30
Moderacja: Lech Karwowski
Joanna Filipczyk, Muzealne kolekcje współczesnego malarstwa polskiego jako narzędzie „repolonizacji” Śląska po 1945 roku
Szymon Piotr Kubiak, Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina 1945–1950
Grażyna Ryba, Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów
Barbara Maria Gawęcka, Rekonstrukcje pomników poświęconych Legionistom w Kielcach i w Radomiu
Dyskusja

19.00 – 20.30
premiera filmu „Było sobie Pomorze” (2018), reż. Michał Majerski.
Rozmowa z reżyserem, prowadzenie Dariusz Kacprzak

24.11. (sobota)
Gmach Muzeum Narodowego, ul. Wały Chrobrego 3

10.00 – 10.45  Zwiedzanie wystawy Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku
Oprowadzanie Beata Małgorzata Wolska
11.00 – 16.00  Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w gmachach Muzeum Narodowego: Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Tradycji Regionalnych, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Historii Szczecina.
Zwiedzanie Szczecina
 

3.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniu 11 stycznia 2019 Klub Historii i Kultury Wina O/W SHS po raz czwarty zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej historii wina w Polsce, szczegóły: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com

- w dniach 13-15 czerwca 2019 Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego organizuje sesję: Kaplice w katedrach
i kolegiatach. Funkcja – architektura – transformacje
, szczegóły: www.historiasztuki.uni.lodz.pl lub  kaplice2019@gmail.com 

- w dniach 18-19 października 2019 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa, szczegóły: kaliszconference2019@gmail.com

- Zarząd O/W SHS informuje o powołaniu nowego Konkursu im. prof. Ireny Huml za prace naukowe z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX-XX wieku dla studentów historii sztuki uczelni polskich. Prace na konkurs mogą przedstawiać studenci III roku (licencjaty) i V roku (magisteria) uczelni polskich. Muszą one spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Prace anonimowe
w formie drukowanej lub nagrane na nośniku elektronicznym, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 30.06.2019 w biurze O/W SHS. Rozstrzygnięcie konkursu następuje 20 października co drugi rok począwszy od 2019. W tej, pierwszej, edycji konkursu oczekiwane są prace z lat 2017; 2018 lub obronione do końca czerwca 2019 r.

 

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                             Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                     Kinga Kawczak

 

 

 

Katowice, 7 maja 2018 roku

 

K O M U N I K A T 4/2018

 

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

Najbliższe spotkanie będzie miało charakter wyjazdowy. W dniu 16 czerwca zapraszamy na objazd zabytkoznawczy:
Pałace Zagłębia Dąbrowskiego, trzy różne epoki, style i funkcje:

8.30 – wyjazd z Katowic, zbiórka w okolicach placu Andrzeja przy Kościele Garnizonowym

9.00 – pałac Dietla w Sosnowcu,

11.00 – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

13.00 – pałac Mieroszewskich w Będzinie

ok. 16.00 powrót do Katowic

Dla członków naszego Oddziału zapewniamy darmowy transport, dla osób nie zrzeszonych opłata 10,- zł. Zgłoszenia u kol. Barbary Klajmon, tel. 602 223 772, kopaninylewe@op.pl

 

Miło nam poinformować, że do naszego grona dołączyła Koleżanka – Elżbieta Hałasik z Muzeum Zagłębia w Będzinie. Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy!

 

Z grona członków naszego Oddziału skreślona została Koleżanka Elżbieta Regulska

.

Koleżance Janinie Rechowicz-Szawicy składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci męża.

 

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

 

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

 

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału: 28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. SESJA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Przypominamy, że w dniach 20-21 września 2018 roku odbędzie się sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach i Muzeum Zagłębia w Będzinie pt. Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego; szczegółowe informacje w Zarządzie Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl lub kopaninylewe@op.pl

 

3. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 22-23.11.2018 w Szczecinie odbędzie się LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. Niepodległość i nowoczesność.

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:

1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych
z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918 i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą. W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się
w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego. Na polityczny mit „Polski od nowa“ nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej“ formy egzystencji narodu w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna. Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości. Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych. Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej
w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań. W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcą
a artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności“ realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”.

Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela;
i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność? Geopolityczne zamieszanie, które
w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego – o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych
i społecznych.

Zgłoszenia wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca br. Szczegóły: Ewa Gwiazdowska: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl, tel. 797 705 218.

 

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                             Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                     Kinga Kawczak

 

 

 

 

Katowice, 20 marca 2018 roku

 

K O M U N I K A T 3/2018

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Na najbliższe spotkanie zapraszamy w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa) o gdzinie 15.00 do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Bytom pl. Jana III Sobieskiego 2, gdzie z wystawą: W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia zapozna nas kuratorka Agnieszką Bartków.

Kolejne, przedwakacyjne spotkanie będzie miało charakter wyjazdowy. W dniu 16 czerwca 2018 r. wybierzemy się na objazd zabytkoznawczy na trasie: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin. Szczegółowy program w następnym komunikacie.

Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka Katarzyna Kwiotek otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych. Gratulujemy!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

2. SESJA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Przypominamy, że w dniach 20-21 września 2018 roku odbędzie się sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach i Muzeum Zagłębia w Będzinie pt. Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego; szczegółowe informacje w Zarządzie Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl lub kopaninylewe@op.pl

3. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 25-27.05.2018  w Legionowie odbędzie się jubileuszowa X Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witraży
„Ars Vitrea Polona“, zatytułowana Witraże – sztuka wciąż odkrywana. Szczegółowe informacje: Beata Fekecz-Tomaszewska febe6@wp.pl, Agnieszka Gola agnieszka.gola@ma.wroc.pl, Magda Ławicka magda.lawicka@ma.wroc.pl

- Oddział Krakowski oganizuje objazd na Białoruś Radziwiłłowskim szlakiem: Biała Podlaska – Brześć – Skoki – Różana – Kosów Poleski – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Nowogródek – Pińsk – Brześć – Biała Podlaska w terminie 22 – 25 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka: 606 120 893 lub12 633 77 66, m.lisrzep@interia.pl

- nakładem wydawnictwa „Sapientia“ ukazała się publikacja Zofii Rozanów, Sekrety miniatur Kodeksu Baltazara Behema, Katowice 2017
 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

wszystkim Koleżankom i Kolegom

życzymy wszelkiej radości

płynącej z Dnia Zmartwychwstania Pana

 

 

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                             Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                     Kinga Kawczak

 


 

Katowice, 8 stycznia 2018 roku

 

K O M U N I K A T 2/2018

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Na najbliższe spotkanie zapraszamy w dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek) o gdzinie 14.00 do Muzeum Historii Katowic, Katowice
ul. ks. J. Szafranka 9, gdzie z wystawą: Neoawangarda na Górnym Śląsku. Zdzisław Stanek – nieustające odkrywanie zapozna nas kuratorka Natalia Kruszyna. Będzie to jednocześnie doroczne zebranie sprawozdawcze. Liczymy na dużą frekwencję!

Do grona członków naszego oddziału przyjęta została Koleżanka Ewa Kubieniec, historyk sztuki z Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej. Serdecznie witamy i zapraszamy do aktywnej współpracy!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Nowy numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

2. SESJA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego

sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach i Muzeum Zagłębia w Będzinie,
20-21 września 2018 roku

Teren obecnego województwa śląskiego to obszar bardzo zróżnicowany pod wieloma względami, w tym kulturowo i w zakresie wpływów i oddziaływania sąsiednich regionów. Ta różnorodność znajduje swoje odzwierciedlenie także w architekturze pałacowo-rezydencjonalnej wraz całym jej wystrojem, otoczeniem i zapleczem. Mimo, że od ponad trzydziestu lat, jest ona przedmiotem badań
i zainteresowania historyków sztuki, architektury i krajobrazu, to nadal wiele jej aspektów jest nieznanych lub bardzo słabo rozpoznanych.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach we współpracy z Muzeum Zagłębia w Będzinie zamierza we wrześniu 2018 roku zorganizować sesję naukową zatytułowaną Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego. W stosunku do dotychczasowo zrealizowanych projektów badawczych organizatorzy celowo zawężają teren oraz zakres czasowy, świadomie rezygnując ze średniowiecznych zamków i założeń obronnych oraz kompleksów neostylowych doby industrialnej i realizacji z okresu dwóch minionych stuleci, którym poświęcono już sporo uwagi. Wiele prac konserwatorskich, adaptacyjnych i badań architektoniczno-archeologicznych, prowadzonych z dużą intensywnością w bieżącym wieku, rzuca nowe światło na niektóre zabytki.

Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na nie omawiane dotychczas obiekty nowożytne, dwory i pałce, szlacheckie i magnackie rezydencje, ich historię, projekty architektoniczne, wyposażenie, dekoracje stiukowe i malarskie, kolejne przebudowy i zmiany użytkowników. Ważnymi elementami tych rezydencji były: sąsiedztwo, otoczenie wraz z założeniami parkowymi, ogrody i ich mała architektura oraz rzeźba, parki krajobrazowe, altany, bażantarnie, zwierzyńce, oficyny, budynki gospodarcze tworzące zaplecze
i podstawę ekonomicznego funkcjonowania, które niestety najszybciej uległy degradacji. Niektóre obiekty lata swojej świetności mają już za sobą, inne znane są tylko z przekazów ikonograficznych, które jako źródło także warto poddać szerszej analizie. Nadszedł czas aby z refleksją spojrzeć na dokonujące się przez dwa ostatnie stulecia zmiany własnościowe, zasady użytkowania
i funkcjonowania wielu z nich wynikające w dużej mierze z przemian gospodarczo-ekonomicznych XIX i początków XX wieku
oraz politycznych 2. połowy XX stulecia (przede wszystkim po 1945 i 1989 roku). Nadal niezwykle istotnymi problemami pozostają kwestie inwentaryzacyjne, konserwatorskie, współczesne problemy rewitalizacji, adaptacji, odbudowy i przebudowy tych zespołów.  

Zależy nam aby ważnym elementem sesji stał się barokowo-klasycystyczny pałac rodziny Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie.
To obiekt nie tylko ciekawy architektonicznie, o interesujących dekoracjach i polichromiach, co również o intrygującej historii, zmieniających się użytkownikach i pełnionych funkcjach. Na wielu płaszczyznach jest to przypadek modelowy dobrych i złych praktyk. Obecne województwo śląskie obfituje w tego typu obiekty, są to pałace i dwory m.in. w: Bestwinie, Białej Wielkiej, Borownie, Brzeźnicy, Bycinie, Chałupkach, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Jastrzębiu-Zdroju-Borynii, Jaworzu, Kochanowicach, Nakle, Orzeszu-Zawiści, Pilicy, Pniowie, Siemianowicach Śląskich, Sośnicowicach, Szczekocinach, Tychach, Wilkowicach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu-Mikulczycach i Żorach-Baranowicach. Warto bliżej przyjrzeć się realizacjom np.  F.A. Grimma czy J.F. Naxa. Nowożytne dwory, pałace i rezydencje są widomymi śladami obecności na tym terenie kilku znaczących rodzin, takich jak: von Aulock, Bystrzanowscy, Dembińscy, Dietrichsteinowie, Donnersmarckowie, Habsburgowie, Kotulińscy, Larischowie, Mieroszewscy, Promnitzowie, Raczyńscy, Saint-Genois d’Anneaucourt i innych. Ich działalność zapisała trwałe karty i stworzyła bogactwo kulturowe tych ziem.

Zgłoszenia tematu wraz z abstraktem (do 1200 znaków) i afiliacją prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie
10 marca 2018 roku do Zarządu Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl lub kopaninylewe@op.pl

Organizatorzy przewidują druk artykułów w formie studiów z historii sztuki.

3. OBJAZDY:

-    Zarząd Oddziału Wrocławskiego zaprasza do udziału w objeździe zabytkoznawczym  CZECHY-AUSTRIA w terminie
14-16 czerwca 2018 na trasie:

Velké Losiny (zamek) – Křtiny (kościół pielgrzymkowy) – Rajhrad (klasztor i kościół  Benedyktynów) – Dolní Kounice (klasztor Rosa Coeli) – Židlochovice (kościół) – Lednice (zamek) – Klosterneuburg (klasztor Kanoników regularnych) – Göttweig (opactwo Benedyktynów) – Melk (opactwo Benedyktynów) – St. Pölten  (katedra, kościół franciszkanów) – Graz (katedra, mauzoleum Ferdynanda II, zamek Eggenberg) – Mariazelle (kościół pielgrzymkowy) -  Lilienfeld (klasztor Cystersów) – Heiligenkreuz (klasztor Cystersów). Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN, zgłoszenia przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                             Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                     Kinga Kawczak