Miło nam poinformować, że z okazji Dnia Muzealnika nagrodami zostały uhonorowane dwie nasze koleżanki:
Aleksandra Daab otrzymała Medal im. Tadeusza Dobrowolskiego, nagrodę za całokształt muzealnych dokonań
przyznawaną przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach
Ewa Chmielewska otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2018 w kategorii
Publikacje Książkowe za wydawnictwo: "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.
Szkło zagłębiowskie i prasowane"
Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Katowice, 9 kwietnia 2019 roku

 

KOMUNIKAT  2/2019

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Spotkanie wyjazdowe do Ćwiklic na Ziemi Pszczyńskiej oraz do Muzeum Zamkowego w Pszczynie zostanie zorganizowane
w terminie jesiennym.

A na czas Świąteczny:

Wszystkim

Koleżankom i Kolegom

życzymy wszelkiej radości

płynącej z Dnia

Zmartwychwstania Pana

 

Zarząd Główny SHS organizuje w 2019 doroczne konkursy: LXIV Konkurs im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe (do 35 lat) członków Stowarzyszenia i Nagrodę im. Profesora dr Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z zakresu historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym. Prosimy zatem o składanie propozycji z naszego Oddziału u Koleżanki Prezes do 15 czerwca br.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł – składka podstawowa; 8 zł z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- W dniach 21-22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Temat sesji: W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

W roku 2019 obchodzimy setną rocznicę utworzenia województwa łódzkiego. W 1919 Łódź po raz pierwszy stała się dużym, urzędowym ośrodkiem, stolicą rozległego obszaru w zachodniej części odrodzonej Polski. Nowa sytuacja legła u podstaw przystosowania miasta do pełnienia ważnej roli w administracyjnych strukturach odbudowywanego państwa. Koniecznością stało się rozszerzenie infrastruktury, budowa gmachów użyteczności publicznej oraz przystosowanie już istniejących do sprawowania
w nich nowych funkcji. Energiczny ruch budowlany zaowocował realizacją licznych szkół, szpitali, świątyń, nowoczesnych kamienic
i osiedli mieszkaniowych. Powstawały budynki stowarzyszeń (jak YMCA, Dom-Pomnik im. Marszałka Józefa Piłsudskiego), siedziba Rozgłośni Radiowej; przekształcano i istotnie wzbogacano istniejące zbiory biblioteczne i muzealne (kolekcja Bartoszewiczów, słynna kolekcja "a.r."); powołana została Miejska Galeria Sztuki, mająca na celu propagowanie sztuki współczesnej. Łódź stała się modelowym przykładem nadrabiania zaszłości z czasów zaborów i przemian, jakie umożliwiło odzyskanie przez Polskę niepodległości, otwierające nowe perspektywy.

Podobne procesy dotyczyły również innych ośrodków odrodzonej Polski. W ciągu 20 zaledwie lat, rozbudowie ulegały stare ośrodki miejskie (jak np. Warszawa, Kraków, Lwów), następowała redefinicja pełnionych przez nie funkcji (jak wspomniana Łódź oraz Katowice czy Stanisławów), ale też powstały zupełnie nowe (Gdynia czy miasta COP-u).

Szybkie przeobrażenia, jakie następowały na obszarze II Rzeczypospolitej w latach po Wielkiej Wojnie, w równym stopniu zauważalne były w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Zwłaszcza tereny Europy Środkowej, z siecią świeżo wytyczonych granic i zależności były miejscem intensywnych i fascynujących przemian. Nowe państwowości zmagały się z potrzebą zdefiniowania się na mapie Europy. Służyły temu dynamiczne inwestycje architektoniczne, plastyczne i wyjątkowa aktywność na polu kulturalnym. Wiele z tych fascynujących przedsięwzięć powstawało pomiędzy inspiracjami płynącymi z własnej historii i tradycji,
a zapotrzebowaniem na modernizacyjną nowoczesność.

Jubileusz Łodzi stał się dla nas impulsem do zaproponowania rozważań na temat sztuki okresu przemian w latach 1919-1939.
Ten zaledwie 20-letni przedział czasowy budzi nieprzerwanie żywe zainteresowanie, posiada własną metahistorię.

Zapraszamy do dyskusji na tematy dotyczące sztuki (zjawisk i wydarzeń), zarówno tych dotychczas niepodejmowanych, mało poruszanych, jak i mających ugruntowany obraz, wpływający do dzisiaj na postrzeganie dwudziestolecia i jego reperkusji w aktualnej sztuce i szerzej kulturze.

Proponujemy ponownie przyjrzeć się problemom, dotyczącym lat 1919-1939, takim jak: tradycja, nowatorstwo, eklektyzm, elitarność, masowość, niszowość; zainteresowanie nowymi mediami, kultywowanie klasycznych metod rzemiosł plastycznych, poszukiwanie
i określanie tożsamości, odniesienia do nowo powstających prądów artystycznych (zmierzenie się z nimi, współkreowanie, tworzenie własnych obrazów nowoczesności), najważniejsze kierunki zainteresowań artystycznych (relacje: sztuka – państwo, sztuka – społeczeństwo, sztuka w poszukiwaniu nowych wizerunków), formowanie miejskiej ikonosfery i oddziaływanie na masowo powstające wyroby przemysłowe; wystawiennictwo i piśmiennictwo o sztuce (w tym krytyka artystyczna), upowszechnianie sztuki
i edukacja przez sztukę (instytucje, szkolnictwo).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków)
w terminie do 15 maja 2019 r. pocztą elektroniczną na adres:
  sesja2019sztukalodz@gmail.com

 

- w dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. Sekcja Polska AICA we współpracy z  Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie organizuje w Warszawie konferencję Krytyka sztuki dzisiaj: język, ekonomia, polityka; zgłoszenia
i informacje pod adresem konferencja.aica.2019@gmail.com

- w dniach 6-7 czerwca Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM i Miejski Konserwator Zabytków organizują konferencję "Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń". Szczegółowe informacje pod adresem: pewuka@amu.edu.pl.

- w dniach 4-6 września 2019 r. Europejska Wspólnota Kultury zaprasza na konferencję, która odbędzie się na Zamku Czocha
w okolicach Lubania, tematem wiodącym tegorocznej edycji EuCuComm 2019 są Kościoły graniczne i ucieczkowe, szczegółowe informacje na stronie: www.EuCuComm.eu

 

3. INFORMACJE O OBJAZDACH Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w dwóch  wyjazdach do:

- Włoch w terminie 27.04-5.05 2019 (9 dni – 8 noclegów) pod hasłem: Powrót do Palladia – Włochy Północne, cena: 2595 zł/os
(dodatkowo na wstępy do zwiedzanych obiektów ok. 75 Euro); szczegóły tel. 071 / 361-33-87; 361-44-00; fax. 071/ 332-30-28;

- Szwecji i Danii w terminie 1-11.07.2019; szczegóły: www.euro-bus.travel.pl, eurobus@euro-bus.wroc.pl

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

 

 

Katowice, 4 lutego 2019 roku
 

KOMUNIKAT  1/2019

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie członków naszego Oddziału:
26 lutego b.r. o godzinie 16.00 w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach
Zwiedzimy wystawę: Tomasz Wenklar – Tomo-grafia, którą przybliży Kolega Leszek Makówka.
Natomiast Koleżanka Irena Kontny przedstawi: Prezentację gliwickich i zabrzańskich witraży.

Natomiast 30 marca 2019 roku planowane jest spotkanie wyjazdowe (wyjazd z Katowic o godz. 8.00, z przystanku autobusowego przy kościele garnizonowym). O nowym datowaniu i problemach konserwatorskich związanych z pracami renowacyjnymi
w drewnianym kościele w Ćwiklicach na Ziemi Pszczyńskiej opowie nam Koleżanka Barbara Klajmon. Z kolei z założeniami wystawy: Orzeł Czarny. Orzeł Biały. Ziemia Pszczyńska 1914–1922. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w Muzeum Zamkowym w Pszczynie zapozna nas Kolega Marcin Nyga. Szczegóły u Kol. Barbary Klajmon tel. 602 223 772 lub u Teresy Dudek, tel. 692 364 262.

Z przyjemnością informujemy, że na Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie w dniu 25 stycznia przyjęto uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego SHS zgłoszonym kandydatom, w tym naszemu Koledze Lechowi Szarańcowi. Gratulujemy!

Informujemy także, że na Walnym Zjeździe Delegatów dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Funkcję Prezesa nadal pełni prof. Wojciech Włodarczyk

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- Na początku październik 2019 roku Oddziały Warszawski i Łódzki SHS planują organizację konferencji pt. Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań, szcegółowe informacje pod adresem tkanina.dziedzictwo@gmail.com

 

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

Katowice, 10 grudnia 2018 roku

 

KOMUNIKAT  7/2018

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

W dniu 20 listopada br., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Oddziału, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonano wyboru nowych władz. Zarząd ukonstytuował się w dotychczasowym składzie: Teresa Dudek Bujarek – Prezes, Barbara Klajmon – Vice-Prezes, Irena Kontny – Skarbnik, Kinga Kawczak – sekretarz i Patryk Oczko – Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: ks. dr Leszek Makówka, Henryka Olszewska-Jarema i Marcin Nyga. Delegatami na Walny Zjazd SHS w Warszawie (z przyczyn formalnych przeniesiony z 7 grudnia na styczeń 2019) zostali: Henryka Jarema-Olszewska, Irena Kontny, Andrzej Holeczko-Kiehl.

Na kolejne spotkanie zaprosimy na przełomie stycznia i lutego, szczegóły w następnym komunikacie.

Zarząd  O. Górnośląskiego składa serdeczne podziękowanie prof. Ewie Chojeckiej za udzielone wsparcie, które w całości zostanie przeznaczone na wydanie materiałów posesyjnych: Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego

Z głębokim żalem informujemy, że 2 listopada br. zmarł nasz Kolega, jeden z Prezesów i członek-założyciel naszego Oddziału – Maciej Wojciechowski.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 22-23 listopada 2018 w Szczecinie odbyła się LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, podczas której wręczono doroczne nagrody Stowarzyszenia. Nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa otrzymali: Jakub Adamski
i Piotr Słodkowski z Oddziału Warszawskiego oraz Agata Dworzak z O. Krakowskiego. Laureatką nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego została Dobrosława Horzela z Oddziału Krakowskiego.

 

 

W imieniu Zarządu składamy Koleżankom i Kolegom

serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

ciepła, spokoju i radości,

chwili zapomnienia w codziennym trudzie,

spełnienia marzeń

oraz szczęśliwego przeżycia

całego 2019 roku składa

 

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

 

Katowice, 29 października 2018 roku

 

KOMUNIKAT  6/2018

       

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 listopada br., w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach (ul. Jordana 39) o godz. 16.00 (pierwszy termin) lub 16.15 (drugi termin)

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta
3. Odczytanie sprawozdania merytorycznego (Sekretarz) i finansowego (Skarbnik)
4. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Prezesa Oddziału
8. Wybór członków Zarządu
9. Wybór 3-osobowej Komisji Rewizyjnej
10. Wybór 3 Delegatów Oddziału na Walny Zjazd w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego SHS Rynek Starego Miasta 27 w dniu 7 grudnia 2018 o godz. 11:00
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad

W drugiej części naszego zebrania odbędzie się spotkanie z p. Jackiem Kubikiem, autorem książki Kościoły drewniane na Śląsku, będącej kompendium wiedzy na temat wszystkich drewnianych kościołów w województwie śląskim. Będzie to okazją do nabycia publikacji w atrakcyjnej cenie 85,- zł.

Ponadto będzie możliwość obejrzenia wystawy Lecha Kołodziejczyka Pamięć czasu.


Do członków naszego Oddziału SHS dołączyła Koleżanka Joanna Filipczyk-Topolnicka z Muzeum Śląska Opolskiego Opolu. Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA:

 

- w dniach 22-23 listopada 2018 w Szczecinie odbędzie się LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. Niepodległość i nowoczesność. W programie:

22.11. (czwartek)
Obrady w gmachu Muzeum Narodowego, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

10.00 – otwarcie sesji
Moderacja: Lech Karwowski
Piotr Juszkiewicz, Modernizacja, nacjonalizm, niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX wieku
Wojciech Włodarczyk, Niepodległość i nowoczesność. Proces i pojęcie

11.00 – 12.30
Moderacja: Wojciech Włodarczyk
Agnieszka Świętosławska, Mieszczański patriotyzm? Nowa ikonografia narodowowyzwoleńcza w sztuce polskiego biedermeieru
Ewa Rybałt, Metropolita Andrzej Szeptycki na zapomnianym portrecie Jacka Malczewskiego – próba lektury ikonologicznej
Małgorzata Geron, U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów
Iwona Brandys, Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Romantyk, ekspresjonista czy futurysta polskiej scenografii?

12.30 – 12.45 przerwa kawowa

12.45 – 13.45
Moderacja: Marta Leśniakowska
Diana Wasilewska, Między „alternatywnym modernizmem” a „intelektualnym piecuchostwem” – krytyka artystyczna międzywojnia wobec faszystowskiego modelu sztuki państwowotwórczej i mecenatu artystycznego ówczesnej Italii
Bernadeta Stano, Artysta na budowie nowoczesnego państwa. Industrializacja – motyw z wyboru czy  z konieczności?
Katarzyna Nowakowska-Sito, Przerwana sztafeta – wokół malarskich cykli przemysłowych Rafała Malczewskiego 1934 – 1939
Dyskusja

Przerwa obiadowa 14.15 – 15.15

15.15 – 16.15
Moderacja: Piotr Juszkiewicz
Anna Sylwia Czyż, Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych „Polish Cathedrals” (USA)
Aleksandra Sumorok, Architektura – Sztuka – Wnętrze. Socrealizmy, modernizacje; przestrzenie negocjacji na łódzkiej uczelni artystycznej (1945 – 1954)
Jakub Banasiak, Druga odwilż. Przemiany państwowego systemu sztuki 1986 – 1993

16.15 – 16.30 przerwa kawowa

16.30 – 18.00
Moderacja: Rafał Makała
Jakub Lewicki, Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914 – 1925 jako przejaw poszukiwań połączenia tradycji z nowoczesnością
Olga Desperak, Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako żywy pomnik 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatywa modernizacji życia sportowego mieszkańców
Piotr Fiuk, Architektura niepodległej Polski po 1918 roku (Warszawa, Gdynia, COP). Nurty architektury monumentalnej
i modernistycznej na tle państw „odrodzonych” i powstałych po zakończeniu I wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej

Dyskusja

19.00
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8
Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego oraz spotkanie towarzyskie

23.11.( piątek)
Obrady w gmachu Muzeum Narodowego, ul. Wały Chrobrego 3, sala konferencyjna

10.00 – 11.30
Moderacja: Jörg Hackmann
Marta Leśniakowska, Neoawangarda w piekle kompromisów
Błażej Ciarkowski, Architektura powojennych ośrodków wypoczynkowych a procesy modernizacyjne
Maciej Miezian, Nowa Huta, Nowe Tychy i Louvain le Neuve – trzy miasta w szponach modernistycznej utopii
Aneta Borowik, Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.45
Moderacja: Małgorzata Omilanowska
Małgorzata Korpała, Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw modernizacji
Justyna Kamińska, W stronę nowoczesnej polskiej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości – renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907-1909
Aleksander Jankowski, Echa stylu narodowego doby odrodzonego państwa w zabytkowych świątyniach drewnianych Wielkopolski

12.45-13.45
Moderacja: Anna Sylwia Czyż
Paulina Korneluk, „Rosyjski kompleks” – Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej
Wioleta Pieńkowska-Kmiecik, Artyści w Gdańsku między wojnami
Dyskusja

Przerwa obiadowa 13.45 – 14.45

14.45 – 16.05
Moderacja: Katarzyna Nowakowska-Sito
Rafał Makała, Narodowo, a więc nowocześnie. Patriotyczne motywacje „reformy architektury” w wilhelmińskich Niemczech początków XX w.
Jörg Hackmann, Jak budować polską historię Szczecina? Od narodowych do hybrydowych konstrukcji
Małgorzata Gwiazdowska, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku
Barbara Ochendowska-Grzelak, Odbudowane –nieodbudowane. Zabytki elementem budowania świadomości, na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w Szczecinie

16.05 – 16.20 przerwa kawowa

16.20 – 18.30
Moderacja: Lech Karwowski
Joanna Filipczyk, Muzealne kolekcje współczesnego malarstwa polskiego jako narzędzie „repolonizacji” Śląska po 1945 roku
Szymon Piotr Kubiak, Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina 1945–1950
Grażyna Ryba, Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów
Barbara Maria Gawęcka, Rekonstrukcje pomników poświęconych Legionistom w Kielcach i w Radomiu
Dyskusja

19.00 – 20.30
premiera filmu „Było sobie Pomorze” (2018), reż. Michał Majerski.
Rozmowa z reżyserem, prowadzenie Dariusz Kacprzak

24.11. (sobota)
Gmach Muzeum Narodowego, ul. Wały Chrobrego 3

10.00 – 10.45  Zwiedzanie wystawy Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku
Oprowadzanie Beata Małgorzata Wolska
11.00 – 16.00  Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w gmachach Muzeum Narodowego: Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Tradycji Regionalnych, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Historii Szczecina.
Zwiedzanie Szczecina
 

3.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniu 11 stycznia 2019 Klub Historii i Kultury Wina O/W SHS po raz czwarty zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej historii wina w Polsce, szczegóły: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com

- w dniach 13-15 czerwca 2019 Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego organizuje sesję: Kaplice w katedrach
i kolegiatach. Funkcja – architektura – transformacje
, szczegóły: www.historiasztuki.uni.lodz.pl lub  kaplice2019@gmail.com 

- w dniach 18-19 października 2019 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa, szczegóły: kaliszconference2019@gmail.com

- Zarząd O/W SHS informuje o powołaniu nowego Konkursu im. prof. Ireny Huml za prace naukowe z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX-XX wieku dla studentów historii sztuki uczelni polskich. Prace na konkurs mogą przedstawiać studenci III roku (licencjaty) i V roku (magisteria) uczelni polskich. Muszą one spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Prace anonimowe
w formie drukowanej lub nagrane na nośniku elektronicznym, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 30.06.2019 w biurze O/W SHS. Rozstrzygnięcie konkursu następuje 20 października co drugi rok począwszy od 2019. W tej, pierwszej, edycji konkursu oczekiwane są prace z lat 2017; 2018 lub obronione do końca czerwca 2019 r.

 

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                             Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                     Kinga Kawczak

 

 

 

Katowice, 7 maja 2018 roku

 

K O M U N I K A T 4/2018

 

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

 

Najbliższe spotkanie będzie miało charakter wyjazdowy. W dniu 16 czerwca zapraszamy na objazd zabytkoznawczy:
Pałace Zagłębia Dąbrowskiego, trzy różne epoki, style i funkcje:

8.30 – wyjazd z Katowic, zbiórka w okolicach placu Andrzeja przy Kościele Garnizonowym

9.00 – pałac Dietla w Sosnowcu,

11.00 – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

13.00 – pałac Mieroszewskich w Będzinie

ok. 16.00 powrót do Katowic

Dla członków naszego Oddziału zapewniamy darmowy transport, dla osób nie zrzeszonych opłata 10,- zł. Zgłoszenia u kol. Barbary Klajmon, tel. 602 223 772, kopaninylewe@op.pl

 

Miło nam poinformować, że do naszego grona dołączyła Koleżanka – Elżbieta Hałasik z Muzeum Zagłębia w Będzinie. Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy!

 

Z grona członków naszego Oddziału skreślona została Koleżanka Elżbieta Regulska

.

Koleżance Janinie Rechowicz-Szawicy składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci męża.

 

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

 

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

 

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału: 28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. SESJA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Przypominamy, że w dniach 20-21 września 2018 roku odbędzie się sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach i Muzeum Zagłębia w Będzinie pt. Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego; szczegółowe informacje w Zarządzie Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl lub kopaninylewe@op.pl

 

3. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 22-23.11.2018 w Szczecinie odbędzie się LXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. Niepodległość i nowoczesność.

Program sesji opiera się na dwóch założeniach:

1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a nie miejsc tradycyjnie wiązanych
z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918 i zarazem region Polski o najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą. W 1945 roku, po włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się
w ideowej próżni. Stał się w ten sposób potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego. Na polityczny mit „Polski od nowa“ nakładała się tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.

2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II RP ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie. Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej“ formy egzystencji narodu w zależności od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna. Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości. Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych. Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej
w przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie od swych przekonań. W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcą
a artystą, lub pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności“ realizacji. Również sztuka niezaangażowana politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów politycznych”.

Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej, jako obywatela;
i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność? Geopolityczne zamieszanie, które
w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego – o sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla artystów udziału w starciu koncepcji politycznych
i społecznych.

Zgłoszenia wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca br. Szczegóły: Ewa Gwiazdowska: e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl, tel. 797 705 218.

 

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                             Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                     Kinga Kawczak

 

 

 

 

Katowice, 20 marca 2018 roku

 

K O M U N I K A T 3/2018

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Na najbliższe spotkanie zapraszamy w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa) o gdzinie 15.00 do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Bytom pl. Jana III Sobieskiego 2, gdzie z wystawą: W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia zapozna nas kuratorka Agnieszką Bartków.

Kolejne, przedwakacyjne spotkanie będzie miało charakter wyjazdowy. W dniu 16 czerwca 2018 r. wybierzemy się na objazd zabytkoznawczy na trasie: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin. Szczegółowy program w następnym komunikacie.

Miło nam poinformować, że nasza Koleżanka Katarzyna Kwiotek otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych. Gratulujemy!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

2. SESJA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Przypominamy, że w dniach 20-21 września 2018 roku odbędzie się sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach i Muzeum Zagłębia w Będzinie pt. Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego; szczegółowe informacje w Zarządzie Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl lub kopaninylewe@op.pl

3. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 25-27.05.2018  w Legionowie odbędzie się jubileuszowa X Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witraży
„Ars Vitrea Polona“, zatytułowana Witraże – sztuka wciąż odkrywana. Szczegółowe informacje: Beata Fekecz-Tomaszewska febe6@wp.pl, Agnieszka Gola agnieszka.gola@ma.wroc.pl, Magda Ławicka magda.lawicka@ma.wroc.pl

- Oddział Krakowski oganizuje objazd na Białoruś Radziwiłłowskim szlakiem: Biała Podlaska – Brześć – Skoki – Różana – Kosów Poleski – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Nowogródek – Pińsk – Brześć – Biała Podlaska w terminie 22 – 25 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka: 606 120 893 lub12 633 77 66, m.lisrzep@interia.pl

- nakładem wydawnictwa „Sapientia“ ukazała się publikacja Zofii Rozanów, Sekrety miniatur Kodeksu Baltazara Behema, Katowice 2017
 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

wszystkim Koleżankom i Kolegom

życzymy wszelkiej radości

płynącej z Dnia Zmartwychwstania Pana

 

 

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                             Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                     Kinga Kawczak

 


 

Katowice, 8 stycznia 2018 roku

 

K O M U N I K A T 2/2018

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Na najbliższe spotkanie zapraszamy w dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek) o gdzinie 14.00 do Muzeum Historii Katowic, Katowice
ul. ks. J. Szafranka 9, gdzie z wystawą: Neoawangarda na Górnym Śląsku. Zdzisław Stanek – nieustające odkrywanie zapozna nas kuratorka Natalia Kruszyna. Będzie to jednocześnie doroczne zebranie sprawozdawcze. Liczymy na dużą frekwencję!

Do grona członków naszego oddziału przyjęta została Koleżanka Ewa Kubieniec, historyk sztuki z Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej. Serdecznie witamy i zapraszamy do aktywnej współpracy!

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Nowy numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

2. SESJA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego

sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach i Muzeum Zagłębia w Będzinie,
20-21 września 2018 roku

Teren obecnego województwa śląskiego to obszar bardzo zróżnicowany pod wieloma względami, w tym kulturowo i w zakresie wpływów i oddziaływania sąsiednich regionów. Ta różnorodność znajduje swoje odzwierciedlenie także w architekturze pałacowo-rezydencjonalnej wraz całym jej wystrojem, otoczeniem i zapleczem. Mimo, że od ponad trzydziestu lat, jest ona przedmiotem badań
i zainteresowania historyków sztuki, architektury i krajobrazu, to nadal wiele jej aspektów jest nieznanych lub bardzo słabo rozpoznanych.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach we współpracy z Muzeum Zagłębia w Będzinie zamierza we wrześniu 2018 roku zorganizować sesję naukową zatytułowaną Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego. W stosunku do dotychczasowo zrealizowanych projektów badawczych organizatorzy celowo zawężają teren oraz zakres czasowy, świadomie rezygnując ze średniowiecznych zamków i założeń obronnych oraz kompleksów neostylowych doby industrialnej i realizacji z okresu dwóch minionych stuleci, którym poświęcono już sporo uwagi. Wiele prac konserwatorskich, adaptacyjnych i badań architektoniczno-archeologicznych, prowadzonych z dużą intensywnością w bieżącym wieku, rzuca nowe światło na niektóre zabytki.

Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na nie omawiane dotychczas obiekty nowożytne, dwory i pałce, szlacheckie i magnackie rezydencje, ich historię, projekty architektoniczne, wyposażenie, dekoracje stiukowe i malarskie, kolejne przebudowy i zmiany użytkowników. Ważnymi elementami tych rezydencji były: sąsiedztwo, otoczenie wraz z założeniami parkowymi, ogrody i ich mała architektura oraz rzeźba, parki krajobrazowe, altany, bażantarnie, zwierzyńce, oficyny, budynki gospodarcze tworzące zaplecze
i podstawę ekonomicznego funkcjonowania, które niestety najszybciej uległy degradacji. Niektóre obiekty lata swojej świetności mają już za sobą, inne znane są tylko z przekazów ikonograficznych, które jako źródło także warto poddać szerszej analizie. Nadszedł czas aby z refleksją spojrzeć na dokonujące się przez dwa ostatnie stulecia zmiany własnościowe, zasady użytkowania
i funkcjonowania wielu z nich wynikające w dużej mierze z przemian gospodarczo-ekonomicznych XIX i początków XX wieku
oraz politycznych 2. połowy XX stulecia (przede wszystkim po 1945 i 1989 roku). Nadal niezwykle istotnymi problemami pozostają kwestie inwentaryzacyjne, konserwatorskie, współczesne problemy rewitalizacji, adaptacji, odbudowy i przebudowy tych zespołów.  

Zależy nam aby ważnym elementem sesji stał się barokowo-klasycystyczny pałac rodziny Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie.
To obiekt nie tylko ciekawy architektonicznie, o interesujących dekoracjach i polichromiach, co również o intrygującej historii, zmieniających się użytkownikach i pełnionych funkcjach. Na wielu płaszczyznach jest to przypadek modelowy dobrych i złych praktyk. Obecne województwo śląskie obfituje w tego typu obiekty, są to pałace i dwory m.in. w: Bestwinie, Białej Wielkiej, Borownie, Brzeźnicy, Bycinie, Chałupkach, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Jastrzębiu-Zdroju-Borynii, Jaworzu, Kochanowicach, Nakle, Orzeszu-Zawiści, Pilicy, Pniowie, Siemianowicach Śląskich, Sośnicowicach, Szczekocinach, Tychach, Wilkowicach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu-Mikulczycach i Żorach-Baranowicach. Warto bliżej przyjrzeć się realizacjom np.  F.A. Grimma czy J.F. Naxa. Nowożytne dwory, pałace i rezydencje są widomymi śladami obecności na tym terenie kilku znaczących rodzin, takich jak: von Aulock, Bystrzanowscy, Dembińscy, Dietrichsteinowie, Donnersmarckowie, Habsburgowie, Kotulińscy, Larischowie, Mieroszewscy, Promnitzowie, Raczyńscy, Saint-Genois d’Anneaucourt i innych. Ich działalność zapisała trwałe karty i stworzyła bogactwo kulturowe tych ziem.

Zgłoszenia tematu wraz z abstraktem (do 1200 znaków) i afiliacją prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie
10 marca 2018 roku do Zarządu Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl lub kopaninylewe@op.pl

Organizatorzy przewidują druk artykułów w formie studiów z historii sztuki.

3. OBJAZDY:

-    Zarząd Oddziału Wrocławskiego zaprasza do udziału w objeździe zabytkoznawczym  CZECHY-AUSTRIA w terminie
14-16 czerwca 2018 na trasie:

Velké Losiny (zamek) – Křtiny (kościół pielgrzymkowy) – Rajhrad (klasztor i kościół  Benedyktynów) – Dolní Kounice (klasztor Rosa Coeli) – Židlochovice (kościół) – Lednice (zamek) – Klosterneuburg (klasztor Kanoników regularnych) – Göttweig (opactwo Benedyktynów) – Melk (opactwo Benedyktynów) – St. Pölten  (katedra, kościół franciszkanów) – Graz (katedra, mauzoleum Ferdynanda II, zamek Eggenberg) – Mariazelle (kościół pielgrzymkowy) -  Lilienfeld (klasztor Cystersów) – Heiligenkreuz (klasztor Cystersów). Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN, zgłoszenia przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl).

Za Zarząd  

 

Prezes Oddziału                                                                             Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                     Kinga Kawczak