Katowice, 24 czerwca 2019 roku

 

 

KOMUNIKAT  3/2019

 

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Miło nam poinformować, że z okazji Dnia Muzealnika nagrodami zostały uhonorowane dwie nasze koleżanki:
Aleksandra Daab otrzymała Medal im. Tadeusza Dobrowolskiego za całokształt muzealnych dokonań przyznawany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach
Ewa Chmielewska otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2018 w kategorii Publikacje Książkowe za wydawnictwo: "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie
i prasowane"

Serdecznie gratulujemy!

Gratulujemy także naszemu Koledze Patrykowi Oczce uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych.


We wrześniu b.r. planowane jest spotkanie wyjazdowe, szczegóły w następnym komunikacie.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2. INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- w dniach 21–22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Temat sesji: W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

Zgłoszenia i szczegóły: sesja2019sztukalodz@gmail.com

- w dniach 16–18 października 2019 r. Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje konferencję Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, poświęconą działalności muzeów w strefie szeroko rozumianego pogranicza, nie tylko terytorialnego, geograficznego, historycznego, politycznego, kulturowego, lecz także pogranicza sztuki i nauki, szczegółowe informacje Małgorzata Kurgan-Przybylska m.przybylska@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 328 lub Dawid Keller d.keller@muzeumslaskie.pl  tel. 32 77 99 386

- w dniach 24–25 października 2019 r. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencje naukową pt. Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, szczegóły pod adresem mariab@umk.pl

- w dniach 29–30 października 2019 r. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizują ogólnopolską konferencję naukową Mazowsze – Warszawa. Warszawa – Mazowsze, szczegóły pod adresem maz.waw.2019@gmail,com tel. 501 448 679

- w dniach 7–8 listopada 2019 r. oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu organizują konferencję Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy. W 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera, zgłoszenia i szczegóły pod adresem konferencja.remer@gmail.com

- w dniach 26-27 listopada 2019 r. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Oddział Kielecki SHS organizują III konferencję z cyklu Sztuka w Świętokrzyskiem. Dwory, pałace, zamki, szczegóły piotr.rosinski@ujk.edu.pl

- na przełomie listopada i grudnia 2019 r. Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje sesję, której tematem jest Metal
i metaloplastyka Art Deco w Polsce
, szczegóły aniamilosz@poczta.onet.pl

- na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Oddział Toruński SHS roku przygotowuje siódmą sesję naukową z cyklu Dzieje i skarby kościołów toruńskich poświęconą kościołowi św. Jakuba w Toruniu w „nowej odsłonie“ – prezentującą nowe badania i rezultaty współdziałania z konserwatorami, zgłoszenia i szczegóły u dra Przemysława Waszaka przemaxw@poczta.onet.pl

- Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo”. Więcej informacji oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index

Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na Akademickiej Platformie Czasopism UMK:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

Katowice, 9 kwietnia 2019 roku

 

KOMUNIKAT  2/2019

        

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Spotkanie wyjazdowe do Ćwiklic na Ziemi Pszczyńskiej oraz do Muzeum Zamkowego w Pszczynie zostanie zorganizowane
w terminie jesiennym.

A na czas Świąteczny:

Wszystkim

Koleżankom i Kolegom

życzymy wszelkiej radości

płynącej z Dnia

Zmartwychwstania Pana

 

Zarząd Główny SHS organizuje w 2019 doroczne konkursy: LXIV Konkurs im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe (do 35 lat) członków Stowarzyszenia i Nagrodę im. Profesora dr Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z zakresu historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym. Prosimy zatem o składanie propozycji z naszego Oddziału u Koleżanki Prezes do 15 czerwca br.

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł – składka podstawowa; 8 zł z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- W dniach 21-22 listopada 2019 Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki jest organizatorem LXVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Temat sesji: W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939

W roku 2019 obchodzimy setną rocznicę utworzenia województwa łódzkiego. W 1919 Łódź po raz pierwszy stała się dużym, urzędowym ośrodkiem, stolicą rozległego obszaru w zachodniej części odrodzonej Polski. Nowa sytuacja legła u podstaw przystosowania miasta do pełnienia ważnej roli w administracyjnych strukturach odbudowywanego państwa. Koniecznością stało się rozszerzenie infrastruktury, budowa gmachów użyteczności publicznej oraz przystosowanie już istniejących do sprawowania
w nich nowych funkcji. Energiczny ruch budowlany zaowocował realizacją licznych szkół, szpitali, świątyń, nowoczesnych kamienic
i osiedli mieszkaniowych. Powstawały budynki stowarzyszeń (jak YMCA, Dom-Pomnik im. Marszałka Józefa Piłsudskiego), siedziba Rozgłośni Radiowej; przekształcano i istotnie wzbogacano istniejące zbiory biblioteczne i muzealne (kolekcja Bartoszewiczów, słynna kolekcja "a.r."); powołana została Miejska Galeria Sztuki, mająca na celu propagowanie sztuki współczesnej. Łódź stała się modelowym przykładem nadrabiania zaszłości z czasów zaborów i przemian, jakie umożliwiło odzyskanie przez Polskę niepodległości, otwierające nowe perspektywy.

Podobne procesy dotyczyły również innych ośrodków odrodzonej Polski. W ciągu 20 zaledwie lat, rozbudowie ulegały stare ośrodki miejskie (jak np. Warszawa, Kraków, Lwów), następowała redefinicja pełnionych przez nie funkcji (jak wspomniana Łódź oraz Katowice czy Stanisławów), ale też powstały zupełnie nowe (Gdynia czy miasta COP-u).

Szybkie przeobrażenia, jakie następowały na obszarze II Rzeczypospolitej w latach po Wielkiej Wojnie, w równym stopniu zauważalne były w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Zwłaszcza tereny Europy Środkowej, z siecią świeżo wytyczonych granic i zależności były miejscem intensywnych i fascynujących przemian. Nowe państwowości zmagały się z potrzebą zdefiniowania się na mapie Europy. Służyły temu dynamiczne inwestycje architektoniczne, plastyczne i wyjątkowa aktywność na polu kulturalnym. Wiele z tych fascynujących przedsięwzięć powstawało pomiędzy inspiracjami płynącymi z własnej historii i tradycji,
a zapotrzebowaniem na modernizacyjną nowoczesność.

Jubileusz Łodzi stał się dla nas impulsem do zaproponowania rozważań na temat sztuki okresu przemian w latach 1919-1939.
Ten zaledwie 20-letni przedział czasowy budzi nieprzerwanie żywe zainteresowanie, posiada własną metahistorię.

Zapraszamy do dyskusji na tematy dotyczące sztuki (zjawisk i wydarzeń), zarówno tych dotychczas niepodejmowanych, mało poruszanych, jak i mających ugruntowany obraz, wpływający do dzisiaj na postrzeganie dwudziestolecia i jego reperkusji w aktualnej sztuce i szerzej kulturze.

Proponujemy ponownie przyjrzeć się problemom, dotyczącym lat 1919-1939, takim jak: tradycja, nowatorstwo, eklektyzm, elitarność, masowość, niszowość; zainteresowanie nowymi mediami, kultywowanie klasycznych metod rzemiosł plastycznych, poszukiwanie
i określanie tożsamości, odniesienia do nowo powstających prądów artystycznych (zmierzenie się z nimi, współkreowanie, tworzenie własnych obrazów nowoczesności), najważniejsze kierunki zainteresowań artystycznych (relacje: sztuka – państwo, sztuka – społeczeństwo, sztuka w poszukiwaniu nowych wizerunków), formowanie miejskiej ikonosfery i oddziaływanie na masowo powstające wyroby przemysłowe; wystawiennictwo i piśmiennictwo o sztuce (w tym krytyka artystyczna), upowszechnianie sztuki
i edukacja przez sztukę (instytucje, szkolnictwo).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków)
w terminie do 15 maja 2019 r. pocztą elektroniczną na adres:
  sesja2019sztukalodz@gmail.com

 

- w dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. Sekcja Polska AICA we współpracy z  Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie organizuje w Warszawie konferencję Krytyka sztuki dzisiaj: język, ekonomia, polityka; zgłoszenia
i informacje pod adresem konferencja.aica.2019@gmail.com

- w dniach 6-7 czerwca Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM i Miejski Konserwator Zabytków organizują konferencję "Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń". Szczegółowe informacje pod adresem: pewuka@amu.edu.pl.

- w dniach 4-6 września 2019 r. Europejska Wspólnota Kultury zaprasza na konferencję, która odbędzie się na Zamku Czocha
w okolicach Lubania, tematem wiodącym tegorocznej edycji EuCuComm 2019 są Kościoły graniczne i ucieczkowe, szczegółowe informacje na stronie: www.EuCuComm.eu

 

3. INFORMACJE O OBJAZDACH Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w dwóch  wyjazdach do:

- Włoch w terminie 27.04-5.05 2019 (9 dni – 8 noclegów) pod hasłem: Powrót do Palladia – Włochy Północne, cena: 2595 zł/os
(dodatkowo na wstępy do zwiedzanych obiektów ok. 75 Euro); szczegóły tel. 071 / 361-33-87; 361-44-00; fax. 071/ 332-30-28;

- Szwecji i Danii w terminie 1-11.07.2019; szczegóły: www.euro-bus.travel.pl, eurobus@euro-bus.wroc.pl

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak

 

 

 

 

 

 

Katowice, 4 lutego 2019 roku
 

KOMUNIKAT  1/2019

 

1. Z ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO:

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie członków naszego Oddziału:
26 lutego b.r. o godzinie 16.00 w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach
Zwiedzimy wystawę: Tomasz Wenklar – Tomo-grafia, którą przybliży Kolega Leszek Makówka.
Natomiast Koleżanka Irena Kontny przedstawi: Prezentację gliwickich i zabrzańskich witraży.

Natomiast 30 marca 2019 roku planowane jest spotkanie wyjazdowe (wyjazd z Katowic o godz. 8.00, z przystanku autobusowego przy kościele garnizonowym). O nowym datowaniu i problemach konserwatorskich związanych z pracami renowacyjnymi
w drewnianym kościele w Ćwiklicach na Ziemi Pszczyńskiej opowie nam Koleżanka Barbara Klajmon. Z kolei z założeniami wystawy: Orzeł Czarny. Orzeł Biały. Ziemia Pszczyńska 1914–1922. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w Muzeum Zamkowym w Pszczynie zapozna nas Kolega Marcin Nyga. Szczegóły u Kol. Barbary Klajmon tel. 602 223 772 lub u Teresy Dudek, tel. 692 364 262.

Z przyjemnością informujemy, że na Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie w dniu 25 stycznia przyjęto uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego SHS zgłoszonym kandydatom, w tym naszemu Koledze Lechowi Szarańcowi. Gratulujemy!

Informujemy także, że na Walnym Zjeździe Delegatów dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Funkcję Prezesa nadal pełni prof. Wojciech Włodarczyk

Na stronie internetowej SHS www.shs.pl, w zakładce Oddział Górnośląski znajduje się historia działalności naszego Oddziału, zapraszamy Koleżanki i Kolegów do aktywnego jej uzupełniania.

Zarząd tradycyjnie prosi o aktualizację danych osobowych (zmiana adresu, telefony kontaktowe, e-mail), informacji o Państwa dorobku naukowym i otrzymywanych nagrodach.

Dziękujemy i przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowe naszego Oddziału:  28 1750 0012 0000 0000 3873 7325

 

2.  INFORMACJE Z INNYCH ODDZIAŁÓW:

- Na początku październik 2019 roku Oddziały Warszawski i Łódzki SHS planują organizację konferencji pt. Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań, szcegółowe informacje pod adresem tkanina.dziedzictwo@gmail.com

 

 

Za Zarząd:

 

Prezes Oddziału                                                                                                                                                                            Sekretarz Oddziału                                                              
Teresa Dudek Bujarek                                                                                                                                                                 Kinga Kawczak