Wyszukiwarka

Polityka prywatności - pliki cookies

Do cookies zapisywane są dane użytkownika, który wypełnił formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki.

Klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, które zapisywane są w bazie danych zamówień. Podane dane osobowe służą zrealizowaniu zamówienia oraz wystawieniu faktury. Dane osobowe służą też do identyfikacji klienta składającego zamówienie. Klient podaje imię, nazwisko, swój adres zamieszkania oraz dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Ponadto dane kontaktowe służą do doraźnego kontaktu w trakcie realizacji zamówienia.

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, złożenia reklamacji czy też roztrzygnięcia sporów cywilno-prawnych. Ponadto dane umieszczone na fakturze przechowywane są przez okres określony w przepisach podatkowych.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz poprawiania ich. Na żądanie klienta jego dane zostaną usunięte o ile przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki,
00-272 Warszawa, Rynek St. Miasta 27
tel. 22 6358701, 22 6359699 fax 22 6359074
e-mail: shs@shs.pl