Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne (okładka - front)Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, red. Piotr Rosiński, Henryk
Suchojad, wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Biblioteka Uniwersytecka, Kielce 2017, ss. 310, il. 113, ISBN 978-83-943578-4-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, red. Jolanta
Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, Kielce 2019, ss. 320, il. 152, ISBN 978-83-7133-755-0.