Wyszukiwarka

Historia sztuki jako instytucja. Studia z historii sztuki

Cena:70.00
Do koszyka

Od dłuższego już czasu w polu zainteresowań  historyków sztuki pojawia się problematyka związana z  tożsamością uprawianej przez nich dyscypliny, inspiracjami płynącymi z innych obszarów humanistyki i nauk społecznych, a także  funkcjonowaniem jej w przestrzeni publicznej. Tematyka ta,  pojawiająca się we wcześniejszych sesjach: Historia sztuki dzisiaj i Historia  sztuki na co  dzień,  powróciła w  ogólnopolskiej  LXIX Sesji SHS w 2021 roku.  Drugim powodem, który wpłynął na  sformułowanie tematu sesji  były konkretne, bieżące wydarzenia w ten czy w inny sposób  dotykające  historyków sztuki. (…) Zaproponowaliśmy przegląd współczesnych zagrożeń – czytamy we wstępie tomu -  z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Potrzeba refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji była swego rodzaju  nowością. To konflikt między decyzjami demokratycznie wybranej władzy a argumentami  środowiska  naukowego.

Zamieszczone w tomie teksty zostały, zgodnie z wcześniej sformułowanymi założeniami, uporządkowane w czterech blokach tematycznych: Historia i polityka, Historia sztuki  jako dyscyplina, Muzea, wystawy, zbiory i Przestrzeń publiczna. Warto zauważyć, że jednym z ważnych  wniosków, płynących z tej sesji, jest potrzeba refleksji nad używanym językiem badaczy sztuki dawnej i współczesnej i szukaniem adekwatnych narzędzi do interpretacji nowych zjawisk w sztuce np. związanych z kryzysem  klimatycznym.   Tu pojawia się również potrzeba redefiniowania rozmaitych pojęć w sztuce  współczesnej, takich jak awangarda czy modernizm.

Tom zaopatrzony został w   indeks osobowy oraz  streszczenia w jęz.  ang. 

 

Historia sztuki  jako  instytucja

Studia z historii sztuki

Pod redakcją  Wojciecha  Włodarczyka

Warszawa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2022