Pomniki: kontrowersje i nowe interpretacje

Cena:60.00

Pomnik, artefakt  zbiorowej pamięci, zawsze  lokalizując się na przecięciu  społecznych oczekiwań i inwencji twórcy, nie od dziś jest  tematem  kontrowersji, ostrych  polemik, prasowych kampanii, a nieraz  administracyjnych decyzji. Przemianie uległy  dotychczasowe  definicje  pomnika i  jego obecności w miejskim krajobrazie, inaczej też niż w czasach  „statuomanii” z przełomu XIX i XX wieku traktuje się jego komemoratywny charakter. Niebywałemu rozszerzeniu  uległa sama idea „upamiętnienia”, kreowania owych „miejsc pamięci”, o które upominał się francuski historyk Pierre Nora. Mamy do czynienia z coraz  szerszym spektrum: od pomników słynnych historycznych postaci, poprzez szeroki nurt   martyrologiczny, aż po    swoistą historyczną prowokację czeskiego rzeźbiarza  Davida  Černego lub  pomnik drzewa powalonego wichurą na krakowskich Plantach. Wszystkie te kwestie zostały podjęte przez autorów  esejów zebranych w tomie „Pomniki: kontrowersje i nowe interpretacje”. „Autorzy tekstów śledzą proces redefinicji pomnika i etapy rozwoju tej dziedziny sztuki -  czytamy we wstępie - od dosłownej ilustracji, poprzez metaforę, kształty całkowicie abstrakcyjne, po formy, które trudno wpisać w rzeźbę  rozumianą  jako dyscyplina  artystyczna. Zastanawiają się nad istotą  współczesnego pomnika i szukają odpowiedzi, na ile wciąż  pozostaje on obiektem o charakterze  komemoratywnym poświęconym osobie, wydarzeniu oraz idei, a na ile staje się dziełem, traktowanym  jako pole  do indywidualnej interpretacji, w której  wyobraźnia artysty  nie poddaje się ograniczeniom.

 Tom ilustrowany w większości kolorowymi zdjęciami obiektów, zawiera indeks osób.

 

Pomniki: kontrowersje i nowe interpretacje 

Redakcja:  Monika  Rydiger i  Anna Baranowa

Kraków:  Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział  Krakowski, 2021

ISBN   978-83-960224-6-2

Obj.  s. 190, [1],  il. cz.-b., kol.,  format 16 x 24 cm.