Wyszukiwarka

Winnice i wino. Studia z historii wina w Polsce. Tom III

Cena:60.00
Do koszyka

Trzeci już, po  „Fukier i wino”  oraz  „Wino i historia” tom rozpraw z serii „Studia z historii wina”.  Historia polskich winnic – jak czytamy we wstępie - mało do tej pory przebadana, stawia przed  badaczem wiele rozmaitych problemów, jako że z natury swojej  wymaga wiedzy z najrozmaitszych dziedzin, takich choćby jak kartografia, meteorologia historyczna, toponimia,  pomocna jest też analiza materiału ikonograficznego, pamiętnikarskiego, studiowanie warunków geologicznych,  miejscowej flory i fauny. Stąd interdyscyplinarność wielu rozpraw zamieszczonych w tej książce, nieraz z najrozmaitszych śladów i tropów  dokumentalnych  odtwarzających  dzieje dawnych polskich winnic, m.in. na średniowiecznym Śląsku, w Sandomierzu czy w  wielkopolskim Kórniku.  Dopełnieniem  tych partii książki są   artykuły poświęcone  tak  zadomowionemu w polskiej kulturze „węgrzynowi”, sprowadzanemu, jak głosił przedwojenny slogan   składu win  Juliusza  Grossa: „Z węgierskiej winnicy z krakowskiej piwnicy”.  Dzieje tego  niemal stuletniego  składu, podobnie jak wielu innych podobnych  ośrodków, zakończyły się wraz z  „bitwą o handel”  w Polsce Ludowej lat 50. Do tych czasów odnosi się też rozprawa: Winnice i sady. O polityce Polski Ludowej wobec wina gronowego na przykładzie winnicy w Warce i wytwórni w Idalinie. Warto też wspomnieć o  szkicach poświęconych  najrozmaitszych odwołaniom  i aluzjom  do wina w  naszym piśmiennictwie filozoficznym od wczesnego średniowiecza po wiek XIX oraz przedwojennej działalności Zrzeszenia Winiarzy Zaprzysiężonych, dostarczających wino mszalne, zgodne z przepisami kościelnymi.

 

Bogato ilustrowana publikacja zawiera streszczenia w jęz. angielskim oraz  indeks osób, indeks miejsc, indeks szczepów oraz nazw i określeń win gronowych.

 

Redakcja: Dorota Dias-Lewandowska, Gabriel Kurczewski

Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki,  Fundacja Kultura  Miejsca, 2021       

Obj.  s. 361, [3], il. kol, cz.-b., format 17 x 25 cm

ISBN  978-83-960224-5-5 (SHS)

ISBN  978-83-64986-07-9 (Fundacja  Kultura  Miejsca)