Wyszukiwarka

Niepodległość i nowoczesność

Cena:35.00
Do koszyka

Niepodległość i nowoczesność, te dwa konglomeraty pojęciowe stały się tematem przewodnim kolejnej LXVII sesji naukowej SHS. Wybór Szczecina, jako miejsca sesji w roku obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, nie był przypadkowy. Właśnie Szczecin, miasto, którego piastowski rodowód po 1945 roku w rozmaity sposób kreowano, był i jest dobrym miejscem, w którym prześledzić można rozmaite konsekwencje wynikające ze styku tych dwóch pojęć/tematów sesji. „Szczecińska konferencja w swym zamyśle – czytamy we wstępie – miała stać się platformą refleksji nad fenomenem niepodległości, początkami artystycznego namysłu nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w perspektywie politycznej czy militarnej”. Tematem wielu artykułów zamieszczonych w tomie stał się styk zainicjowanej przez państwo „repolonizacji” Ziem Odzyskanych (Pomorze, Śląsk) z nurtami modernizacyjnymi, nie tylko w architekturze  czy koncepcjami konserwatorskimi i urbanizacyjnymi. Do tej szerokiej perspektywy należy też dodać poszukiwanie stylu narodowego, rozmaite koncepcje odbudowy miast po wojennych zniszczeniach oraz refleksja nad „oswajaniem modernizmu” przez władze PRL i szukaniu w nim swojej legitymizacji.

Bogato ilustrowany tom zaopatrzony został w indeks osobowy oraz streszczenia w jęz. ang.

 

Niepodległość i nowoczesność

Studia z historii sztuki

pod redakcją Lecha Karwowskiego, Dariusza Kacprzaka, Szymona Piotra Kubiaka.

Książka jest owocem obrad LXVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki (22-23 listopada 2018).

Szczecin - Warszawa 2019

ISBN 978-83-953155-8-9

ISBN 978-83-64986-03-5

ISBN 978-83-63367-74-5

Obj. 320 s., il. cz.-b i kol., format 16 x 24 cm.