Wyszukiwarka

Artysta/Kurator

Cena:30.00
Do koszyka

Artysta/Kurator

Między artystą a szeroką publicznością/odbiorcą jego prac zawsze istniała rozległa sfera pośrednia. Pojawiali się w niej najrozmaitsi jego partnerzy, w ten czy w inny sposób uczestniczący w procesie twórczym, od zleceniodawcy poprzez marszanda, galerzystę i impresario, na kuratorze skończywszy. Właśnie ten ostatni, dziś obdarzony swoistą autonomią, odciskający swoje piętno na wystawach, które coraz rzadziej są tylko pokazami dzieł, stał się tematem kolejnych „Studiów z metodologii historii sztuki”. Kurator, postać niegdyś pojawiająca się w wielu kontekstach, w sztuce XX wieku stał się obok artysty głównym uczestnikiem szeroko pojętych artystycznych wydarzeń. Za datę symboliczną uznaje się tu rok 1972 i wystawę Documenta 5 w Kassel przygotowaną przez Haralda Szeemanna, kiedy to – jak napisała Anda Rottenberg – od tamtej pory wystawa sztuki (…) stała się dyskursem rozpisanym na obiekty. Ta niezwykle mocna i zauważalna obecność kuratora w owej „sferze pośredniej” daje pretekst do stawiania wielu rozmaitych pytań. Jedno dotyczy relacji artysta – kurator, drugie relacji działalność kuratorska – instytucjonalna historia sztuki. Czy intensywna obecność kuratora u boku artysty nie zmusza do rozważenia tak klasycznych kwestii, jak identyfikacja dzieła, jego opis i atrybucja? A zatem czynności prymarnych historii sztuki? Czy nie każe wracać do pytania: kto jest autorem, jak to ma miejsce na przykład w wypadku Biennale w Wenecji, które w Polsce zaczyna konkurs kuratorski, a w finale zostaje sam artysta? Czy przedmiotem badań – jak w „sztuce przeciw historii sztuki” – staje się opozycja dwóch sposobów opowiadania – prezentowania sztuki? Gdzie wobec tej opozycji znajduje się historyk sztuki? Te i inne pytania, postawione w wstępnym artykule przez prof. Marię Poprzęcką, zakreślają obszar krytycznych refleksji, podejmowanych przez kolejnych autorów tomu.

Książka zawiera streszcz. w jęz. ang.

 

Pod redakcją Marii Poprzęckiej

Studia z metodologii historii sztuki

Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019

ISBN 978-83-953155-6-5

Obj. s. 261, [5], il. cz.-b., kol., format 15 x 21 cm.