Wyszukiwarka

Torunia przestrzeń wspólna: wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 roku

Cena:42.00
Do koszyka

Zbiór  rozpraw wygłoszonych podczas dziesiątej  konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”, zorganizowanej  w 2019 roku przez Toruński Oddział SHS. Tematem, wokół którego  koncentrowała się problematyka  tomu, jest – jak to sformułowała we wstępie  Katarzyna Kluczwajd – „myślenie w kategoriach dziedzictwa”, a więc  taka interpretacja  przestrzeni wspólnej Torunia, która uwzględnia  wielokulturowość miejskiej tkanki. Umożliwia  dostrzeganie w jego murach, zabytkach, parkach, pomnikach, małej architekturze, kulturowego palimpsestu, w którym odczytać można zapisy poprzednich polskich i niemieckich pokoleń, mieszkańców tego miasta.  Ten sposób odczytywania toruńskiego dziedzictwa sugerują już same tytuły  kolejnych referatów: „Toruń polski i niemiecki w XIX i XX wieku (do 1939 roku)”, „Państwowe orły  w przestrzeni wspólnej Torunia z cezurą 1920 roku”. Warto zauważyć, że  ta data  dla mieszkańców  Torunia  stanowi  kres  niemieckiej przynależności państwowej  i   początek  gruntownej polonizacji miasta. Wiedzę na ten temat przynoszą nam kolejne szkice: „Od prowizorki po pompatyczność, czyli toruńskie     (i podgórskie)  pomniki patriotyczne w latach 1920-1939” i „Państwowe orły w przestrzeni wspólnej Torunia z cezurą 1920 roku”.  Po 1945 roku  owo zacieranie  wielokulturowości  miasta,  szczególnie widoczne na  Ziemiach Odzyskanych i  zgodne z obowiązującym w PRL hasłem powrotu do   piastowskiego dziedzictwa, nabrało szczególnego tempa.  Dopiero  po  1989 roku  owo „myślenie w kategoriach dziedzictwa”   przeistoczyło się w  konkretne działania, których celem jest ocalenie  owych, jak je zwą historycy, „znaków/miejsc  pamięci”. Tu warto wspomnieć o szkicu poświęconym  toruńskiemu Łukowi Cäsara  czyli  „nowej bramie Bydgoskiej”. To dawne dzieło niemieckiego architekta Karla Cäsara  dziś stanowi architektoniczny symbol miasta i  po rozmaitych niemieckich  i polskich przebudowach (i obronie przed burzymurkami) dla dzisiejszych torunian stało się  Łukiem Cezara. Podobnym miejscem pamięci stały się od niedawna  Koszary  Bramy Chełmińskiej -  dawny system fortyfikacji pruskich, dziś  odnawiany i przebudowywany  w ramach projektu Muzeum Twierdzy Toruń.  Książkę zamyka  tekst poświęcony fotograficznemu  portretowi miasta na stulecie niepodległości Polski – „100 razy Toruń”.

 

Tom ilustrowany kolorowymi zdjęciami obiektów ( w tym  pokłosie  wspomnianego  projektu „100 razy Toruń”) zawiera noty o autorach, indeks osób i nazw geograficznych.

 

 

SPIS TREŚCI