Wyszukiwarka

Biżuteria w Polsce Konteksty, zbiory, ekspozycje

Cena:43.00
Do koszyka

Kolejna biżuteryjna podróż w czasie i przestrzeni, jak Katarzyna Kluczwajd, redaktor naukowy serii, określiła kiedyś „biżuteryjne” tomy, zawierające referaty wygłoszone podczas sesji z cyklu „Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce”. Tym razem cofamy się w czasie do XVII wieku, z którego pochodzi unikatowy zespół klejnotów i numizmatów, nazwanych „skarbem bydgoskim”. Kolejne artykuły poświęcone zostały pasom metalowym mieszczan poznańskich z XVI-XVIII wieku, tabakierkom z portretem Stanisława Augusta i polskiej biżuterii patriotycznej, w tym pierścieniom z kolekcji Feliska Jasieńskiego. Duży blok tekstów związany został ze zbiorami biżuterii muzeów: Ziemi Przemyskiej, krakowskiego Muzeum Narodowego oraz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, eksponującego m.in. biżuterię Indian peruwiańskich. „Biżuteryjną podróż w czasie i przestrzeni” zamykają artykuły poświęcone historii spółdzielni ORNO, symbolice biżuterii zoomorficznej międzywojnia oraz ozdobom z krzemienia pasiastego, rywalizującego ostatnio w popularności z bursztynem.

 Tom, będący siedemnastą już pozycją serii: Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, zaopatrzony został w streszczenia artykułów w jęz. ang., indeks osób i nazw geograficznych oraz kolorową wkładkę ilustracyjną.

 SPIS TREŚCI

CONTENTS