Wyszukiwarka

Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania: domy, pomniki, cmentarze

Cena:40.00
Do koszyka

Tom rozpraw wygłoszonych podczas dziewiątej konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”, zorganizowanej w 2019 roku przez Toruński Oddział SHS. Miejsca do mieszkania i (za)pamiętania - czytamy we wstępie – ciągłość i trwanie czy zbiory rozłączne? Obok siebie czy ponad? Połączenie dwóch tak różnych funkcji przestrzeni wspólnej: zamieszkiwania i upamiętniania, jest celowe – ma ukazać miasto, które żyje i rozwija się, wymaga nowej przestrzeni dla nowych domów i nowych mieszkańców, ale też dla nowych pomników i cmentarzy, a te nowe powstają na starym... Właśnie temu sąsiedztwu starego z nowym w pamięci kulturowej Torunia poświęcony został ten tom. Znalazły się w nim m.in. szkice poświęcone cmentarzowi jeńców wojennych na Glinkach, gdzie budowane jest nowe osiedle mieszkaniowe, fasadom kamienic toruńskich, świadczących o wielokulturowości miasta oraz pomnikom Podgórza pod Toruniem jako rozmaitym sposobom kreowania przez polskich i niemieckich podgórzan nowych „miejsc znaczących”. Współczesnym już takim „miejscom” poświęcone zostały kolejne artykuły, związane z toruńskim osiedlem Rubinkowo i postrzeganiem jego przestrzeni przez nowych mieszkańców, w tym zbudowanym tam kościołom i znaczącym miejscom w topografii osiedla.

 Tom ilustrowany kolorowymi zdjęciami obiektów zawiera noty o autorach, indeks osób i nazw geograficznych.

 SPIS TREŚCI