Wyszukiwarka

Nic nad oryginał

Cena:76.00
Do koszyka

 

Księga pamiątkowa, pokłosie konferencji konserwatorskiej, zorganizowanej w 2014 roku i dedykowanej pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura. Celem konferencji – jak czytamy we wstępie – było przypomnienie zasług obojga na niwie konserwatorskiej, a zarazem przybliżenie realiów w jakich przyszło im zmagać się o zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej – tak w PRL-u, jak w III RP. Księgę otwierają rodzinne wspomnienia Katarzyny Tur-Marciszuk, bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura oraz ich portrety, naszkicowane przez przyjaciół, bliskich i znajomych. Pierwszy blok tematyczny grupuje teksty związane z ochroną, opieką i dokumentacją zabytków, czyli z obszarem zainteresowań badawczych Barbary Tondos i Jerzego Tura. Tu warto wspomnieć o artykułach omawiających ich działalność konserwatorską na Rzeszowszczyźnie i w Zakopanem. Krajobraz kulturowy – blaski i cienie - ten z kolei zespół artykułów poświęcony został ochronie krajobrazu i jego degradacji, tak jak w przypadku wsi Maniowy i doliny Dunajca. Autorzy artykułów przypominają w tym miejscu ogromne zaangażowanie Barbary Tondos w obronie tego fragmentu ziemi pienińskiej, bezpowrotnie, mimo licznych protestów, zniszczonej przez Zalew Czorsztyński. Zamykają ten festschrift rozdziały Wokół cerkwi oraz Ośrodki miejskie i ich osobliwości. Warto przy okazji tej pięknie ilustrowanej księgi wspomnieć o stale obecnym w niej bardzo osobistym tonie zamieszczonych w niej tekstów, których autorami byli przyjaciele i współpracownicy Barbary Tondos i Jerzego Tura. Jak stwierdza w przedmowie Andrzej Laskowski: Bardzo zależało nam na tym, aby utrwalić w niej coś więcej: fenomen dwóch niezwykle skromnych osób obdarzonych niezwykłą charyzmą, które nad pogoń za stanowiskami, zaszczytami czy pieniędzmi przedłożyły żmudną pracę dla wspólnego dobra, prowadzoną z daleka od decyzyjnych centrów i w skromnych warunkach, nierzadko na granicy nędzy, lecz w zgodzie z własnym sumieniem i z dochowaniem wierności prostym, ale ponadczasowym ideałom.

 

Tom bogato ilustrowany zawiera streszczenia w jęz. angielskim oraz indeks osób.

 SPIS TREŚCI