Wyszukiwarka

Wędrowanie sztuki

Cena:38.00
Do koszyka

 

Plon sesji zorganizowanej w 2017 roku wspólnie przez Instytut Historii Sztuki UKSW i Oddział Warszawski SHS. Artykuły zebrane w tym tomie dotyczą wędrówek - czytamy we wstępie – od zawsze obecnych w dziejach kultury i sztuki: grand tours podejmowanych przez intelektualistów i arystokratów, wypraw artystów w poszukiwaniu mistrzów, zleceniodawców i inspiracji, a także podróży przymusowych, „artystycznych banicji” wymuszonych zewnętrznymi czynnikami ekonomicznymi, politycznymi, ideologicznymi. Pochylając się nad wędrówkami artystów, autorzy artykułów wędrują również przez odległe czasy, poczynając od XVI wieku, ściślej rzecz biorąc migracji włoskich kupców, rzemieślników i artystów do Rzeczpospolitej ostatnich Jagiellonów. Wędrówki te, szczególnie nasilone wraz z pojawieniem się na dworze krakowskim królowej Bony, miały duży wpływ np. na kształtowanie się włoskiej mody renesansowej. Inne tego rodzaju filiacje napotykamy w XVII wieku, analizując wpływ sztukatora Baltazara Fontany na krakowskie środowisko artystyczne czy zajmując się działalnością poznańskich muratorów i architektów w pierwszej połowie XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem budowniczych niemieckojęzycznych. Duży blok tekstów poświęcony został artystom-emigrantom, takim jak np. słowacki malarz Michal Bohúň, który tworzył na pograniczu Małopolski i Śląska w XIX wieku. „Wędrowanie” rozumiane dosłownie jako wyjście poza obręb pracowni i malowanie w plenerze, to z kolei temat kolejnych szkiców, poświęconych z jednej strony szkole Jana Stanisławskiego, rozstawiającej sztalugi od Tyńca po Zakopane, z drugiej pracy artysty w przestrzeni industrialnej. Chodzi tu m.in. o organizowane w PRL-u plenery od Białowieży po liczne wyjazdy artystów na budowy (Huta „Katowice” czy Międzynarodowy Plener „Wzdłuż Rurociągu Przyjaźni Płock”), ale też i o wystawy prac w przetrzeni przemysłowej. Tom zamyka szkic „Józef Czapski: emigrant czy obywatel świata?” poświęcony wielkiemu malarzowi, którego życie i twórczość rozpięte jest między Polską a „Rodzinną Europą”, do której Czapski przynależał swoimi rodzinnymi korzeniami, ale i bogatą w rozmaite wątki i tradycje świadomością kulturową.

 Publikacja zawiera streszczenia w jęz. angielskim oraz kolorowe i czarno-białe ilustracje.

 

SPIS TREŚCI