Wyszukiwarka

Brak słów. Topos "niewysłowienia" w nauce i literaturze o sztuce

Cena:25.20
Do koszyka

Kolejny tom materiałów Seminarium Metodologicznego, organizowanego periodycznie w Nieborowie przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Tematem, który wiąże zaprezentowane referaty, było tytułowe "niewysłowienie", obszar niedookreślenia w dziele sztuki i jego recepcji, poza dyskursem i możliwością racjonalizacji. Obszar milczenia w dziele sztuki i milczenia jego odbiorcy, w tym i historyka sztuki "czasem rozdartego - jak pisze we wstępie prof. Maria Poprzęcka - między profesjonalną potrzebą, czy wręcz koniecznością wysłowień a prostą niemożnością znalezienia słów czy poczuciem przyzwoitości każącym mu zamilknąć.
Wśród autorów tomu znajdujemy m. in: Mieczysława Porębskiego, Piotra Juszkiewicza, Barbarę Dąb-Kalinowską, Andrzeja Pieńkosa, Ryszarda Kasperowicza, Łukasza Kiepuszewskiego i Stanisława Rośka.

 

SPIS TREŚCI