Wyszukiwarka

Podmiot/podmiotowość: artysta - historyk - krytyk

Cena:29.00
Do koszyka

Kolejny tom materiałów Seminarium Metodologicznego, organizowanego periodycznie w Nieborowie przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Tym razem tematyka  Seminarium związana była  z  wielorakimi  relacjami między dziełem a jego twórcą oraz odczytującym  je  krytykiem. Jaki jest udział biografii artysty  w  jego dziele, czy wciąż jest ona  nam niezbędna, czy istnieje jeszcze podmiot autorski jako kategoria interpretacyjna, ”śmierć autora”  wobec jego  dzisiejszego „powrotu” - to tylko niektóre z pytań i problemów, które interesowały  autorów   tego  tomu.
Książka bogato ilustrowana.

 

SPIS TREŚCI