Wyszukiwarka

Po obu stronach rzeki Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie

Cena:28.00
Do koszyka

Tradycje kolekcjonerskie na Śląsku Górnym i Cieszyńskim oraz Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem Bielska-Białej, w związku z jubileuszem 110-lecia bielsko-bialskiego muzealnictwa – to temat konferencji naukowej, zorganizowanej staraniem Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w 2013 roku w Bielsku-Białej. W kolejnych referatach, zebranych w tym bogato ilustrowanym tomie, przypomniano wielu znanych kolekcjonerów działających na tych ziemiach, takich jak ks. Leopold J. Szerszenik, założyciel Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Brunon Konczakowski, którego kolekcja wzbogaciła Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Wśród wielu wspomnianych kolekcjonerów przewijają się sylwetki przedsiębiorców (wspomnijmy Michała Bożka, właściciela zamku w Grodźcu Śląskim), przedstawicieli niemieckojęzycznej ludności zamieszkującej ten region (Edward Schnack, Franciszek Wenzelis), społeczników (Tadeusz Charlewski, Michał Jeziorski), organizujących w latach 30. ubiegłego wieku Muzeum Miejskie w Żywcu czy Tadeusza Dobrowolskiego, dyrektora przedwojennego Muzeum Śląskiego w Katowicach. „Należąca obecnie do Polski część historycznego Księstwa Cieszyńskiego – stwierdza Leszek Wąs w inicjującym publikację referacie – jawi się zatem jako obszar intensywnej aktywności kolekcjonerskiej, od najbardziej popularnych hobbystycznych zainteresowań, poprzez tradycyjne specjalistyczne zbiory numizmatyczne czy etnograficzne, do profesjonalnych, naukowych kolekcji, gromadzonych z wykorzystaniem fachowej literatury i studiów własnych. (...) Uzupełnieniem są bogate zbiory przedsiębiorców czy przedstawicieli wolnych zawodów. (...) W drugiej połowie XX wieku i obecnie ten nieduży terytorialnie fragment Polski wyróżnia się jako region o znaczących dokonaniach cywilizacyjnych i bogatym życiu kulturalnym.

Tom zaopatrzony został w indeks osobowy, barwną wkładkę ilustracyjną oraz tłumaczenia tekstów w jęz. niem.

 

SPIS TREŚCI