Wyszukiwarka

Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku

Cena:31.50
Do koszyka

Informator ten towarzyszył wystawie Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku, otwartej w 2009 roku w Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie. W artykule wprowadzającym autorka kreśli rozległą perspektywę dnia codziennego w dawnym i powojennym Szczecinie. Poznajemy ówczesne warunki mieszkaniowe, komunikację miejską, modę, szkolnictwo, przemysł, teatry, a nawet znanych szczecińskich sportowców czy ulubione piwo „Bergschloss” i jego powojenne kontynuacje. Druga część informatora zawiera zdjęcia wybranych eksponatów z wystawy. Publikację zamyka kalendarium, w którym „wielka” historia przeplata się ze zdarzeniami pozornie błahymi. Bo rzeczywistość Stettinera/Szczecińskiego – jak czytamy na muzealnej stronie - to nie tylko wizyta cesarza Wilhelma II, Adolfa Hitlera czy Nikity Chruszczowa. To także światło gazowych latarń, cień platanów, seans w kinie „Helios-Welt-Kino-Theater” czy konserwa rybno-ryżowa „Paprykarz Szczeciński”.
Publikacja w języku polskim oraz niemieckim, bogato ilustrowana, wzbogacona bibliografią prac poświęconych tematowi wystawy.