Wyszukiwarka

Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu

Cena:35.00
Do koszyka

Tematem, wokół którego koncentrują się zawarte w tym tomie artykuły dziesięciorga historyków sztuki, jest rola tradycji w sztuce i architekturze Gdańska i Pomorza XIX i XX wieku. Wymieńmy m.in. tekst Jacka Bielaka poświęcony gdańskiemu Gimnazjum Akademickiemu, dziełu Karla Friedricha Schinkla, szkice Romana Nieczyporowskiego o kompleksie budynków Politechniki gdańskiej oraz Artura Dobrego o dworcach Kolei Miast Nadwiślańskich. Z kolei mało znanym akwarelowym widokom Gdańska z pierwszej połowy XIX wieku, pędzla Augusta Lobegotta Randta, poświęcony jest tekst Krystyny Jackowskiej.

Problematyka rzemiosł artystycznego Pomorza pojawia się w szkicach Barbary Pospiesznej o zapomnianych dziś wyrobach Królewskiego Warsztatu Terakoty i Majoliki, założonego z polecenia Wilhelma II w Kadynach pod Elblągiem. Barbara Tuchołka-Włodarska zaprezentowała z kolei złotnictwo gdańskie XIX wieku, kontynuujące dawne gotyckie czy barokowe tradycje, ale też i tworzące nowe, charakterystyczne dla tego regionu, formy i wzory.

Książkę zamykają szkice Wiesława Gierłowskiego o powojennych tradycjach bursztynniczych Gdańska i Marii Szymańskiej o twórczości Mariana Mokwy (1889-1987), malarza-marynisty, dokumentującego w swych pracach dzieje i kulturę Kaszub i Pomorza.

Tom bogato ilustrowany, z barwną wkładką ilustracyjną.

 

 SPIS TREŚCI