Wyszukiwarka

Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej

Cena:27.30
Do koszyka

Tom stanowi hołd gdańskiego środowiska historyków sztuki dla przedwcześnie zmarłej wybitnej badaczki sztuki i kultury tego regionu, doktor Katarzyny Cieślak. Inicjujący go artykuł redaktorów tomu, J. Friedricha i E. Kizika, prezentuje dokonania naukowe Katarzyny Cieślak, jej studia nad gdańską sztuką sepulkralną i wpływami kalwińsko-luterańskimi, których ukoronowaniem stała się praca "Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą", wydana w 2000 roku. Nadto w tomie znaleźć można artykuły, poświęcone sztuce Gdańska, np. malowidłom ołtarza w kościele św. Anny, roli portretu, galerii fundatorów cystersów oliwskich czy malarzom, związanym z tym regionem, m. in. Bartłomiejowi Miltwitzowi, Adolfowi Boyowi i Martinowi Schoninckowi. Wspomnijmy też zespół tekstów dotyczących kultury sepulkralnej i złotnictwa - tu wymieńmy artykuły poświęcone tematom biblijnym na gdańskich srebrach z XVII wieku i elementom niderlandyzującym w złotnictwie gdańskim tegoż stulecia. Tom uzupełniają prace związane z dziejami Gdańska między XVII a XX wiekiem, m. in. artykuł J. Friedricha poświęcony odbudowie zniszczonego w 1945 roku Głównego Miasta w Gdańsku.