Wyszukiwarka

Integracja i dezintegracja w krajobrazie miast i miasteczek

Cena:21.00
Do koszyka

„Integralność miasta to integralność jego obrazu, ale również wspólnota jego mieszkańców – stwierdza we wprowadzeniu do tomu Rafał Eysymontt. – Jakie są związki między tymi dwoma obliczami tego pojęcia? Jak kształt miasta wpływa na społeczeństwo i jak społeczeństwo wpływa na kształt miasta?” Wokół tych między innymi pytań ogniskowała się tematyka sesji zorganizowanej we Wrocławiu i w Gdańsku w 2005 roku.
W tomie znalazły się referaty dotyczące m.in. integrującej roli otoczenia miasta, fortyfikacji, zieleni miejskiej, a także różnych koncepcji modernizacji miast (np. nazistowskiej, wprowadzanej przez III Rzeszę czy koncepcji miasta idealnego w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie XX wieku). Inny ważny temat konferencji to odbudowa zniszczonych w czasie wojny miast (Moguncji, Poznania i Gdańska) i związanie ich historycznych dzielnic z odbudowanymi po zniszczeniach wojennych. Tu znalazła się również refleksja nad zintegrowaniem społeczności miejskiej na obszarach nowej zabudowy, a także nad aktualnymi możliwościami prawnymi przy planowaniu przestrzennym.
Książka została zaopatrzona w bogaty materiał ilustracyjny oraz streszczenia w jęz. angielskim.

 

SPIS TREŚCI