Wyszukiwarka

Życie artystyczne Lublina 1901-2001

Cena:18.90
Do koszyka

Tom zawiera materiały sesji poświęconej wybranym zagadnieniom artystycznym związanych z Lublinem i Lubelszczyzną. Była to trzecia z kolei tego rodzaju tematyczna sesja po Złotnictwie na Lubelszczyźnie (1998) i Ikonografii dawnego Lublina (1999) - materiały z nich zostały opublikowane już wcześniej. Wśród zebranych referatów warto zwrócić uwagę na wprowadzający artykuł L. Lameńskiego: Życie artystyczne Lublina w latach 1901-2001, G. Jakimińskiej: Muzeum Lubelskie - dzieje - zbiory - ludzie, D. Kopciowskiego: Ochrona zabytków Lublina 1919-2000, M. Paroszkiewicza: Eugeniusz Eibisch, zapomniany kolorysta. Wśród pozostałych tematów przewijającuch się podczas tej sesji wymieńmy również m. in.: budownictwo wojskowe Lublina w latach 1901-1939 i dzieje ekslibrisu lubelskiego w latach 1901-2001.

 

SPIS TREŚCI