Wyszukiwarka

Sztuka w Łodzi 3

Cena:31.50
Do koszyka

Tom zawiera materiały trzeciej już sesji (poprzednie odbyły się w latach 1998 i 2001), poświęconej łódzkiej sztuce: urbanistyce, architekturze, malarstwu, grafice, a także sztuce masowej i łódzkiemu życiu artystycznemu, jego instytucjom i najwybitniejszym przedstawicielom. Warto zauważyć, iż w zgodzie z tytułem sesji w tomie reprezentowane są zjawiska artystyczne spoza głównego nurtu awangardy dwudziestowiecznej, choć i ta ostatnia również jest w ten czy w inny sposób reprezentowana. Wymieńmy kilka najistotniejszych artykułów zamieszczonych w tej pracy: W. Jordan Z problematyki sztuki masowej w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, Ł. Grzejszczaka Konstanty Mackiewicz. Od futuryzmu do gotyckich katedr, T. Kmiecińskiej-Kaczmarek Marian Jaeschke (1904-1980) Spojrzenie na warsztat malarza, K. Jabłońskiej Pomiędzy awangardą a tradycją – późna twórczość Stefana Krygiera, A. M. Bartczaka O mistrzu Leszku Rózdze, K. Stefańskiego “Niech się mury pną do góry... Zbudujemy naszej Łodzi nowy dom” - architektura realizmu socjalistycznego w Łodzi.

 

Tom został zaopatrzony w indeks nazwisk.

 

SPIS TREŚCI