Wyszukiwarka

Sztuka w Łodzi 2

Cena:31.50
Do koszyka

Tom zawiera materiały drugiej już sesji (pierwsza odbyła się w 1998 roku) poświęconej łódzkiej urbanistyce, architekturze, architektom, a także łódzkiemu życiu artystycznemu, jego instytucjom i najwybitniejszym przedstawicielom.Wśród zebranych referatów warto zwrócić uwagę na artykuły: R. Wróbla Architektura sakralna w diecezji łódzkiej po 1945 roku, A. Zaguły Sztuka po drugiej wojnie światowej w Łodzi, W. Jordan Łódzkie środowisko malarskie na przełomie XIX i XX wieku, A. Szrama Humanistyczne aspekty architektury użytkowej zespołu fabryczno-mieszkalnego Księży Młyn w Łodzi. Wśród pozostałych tematów przewijających się podczas tej sesji wymieńmy również m.in.: historię tkanin łódzkich, kościoły międzywojnia i druki reklamowe łodzkich fabryk.

 

SPIS TREŚCI