Wyszukiwarka

Teka Komisji Historii Sztuki

Cena:21.00
Do koszyka

Kolejny, dziesiąty tom Teki zawiera referaty wygłoszone podczas sesji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Zabytkoznawstwa i  Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Komisję Historii Sztuki i Konserwatorstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, dla uczczenia pamięci prof. dra Gwidona Chmarzyńskiego, wybitnego badacza, pedagoga, organizatora życia kulturalnego i  naukowego w Toruniu, w trzydziestą rocznicę jego śmierci. Poza artykułami poświęconymi jego osobie i dziełu, w książce tej znalazły się teksty związane ze sztuką Torunia i Pomorza Zachodniego. M. in: E. Pileckiej Sztuka Torunia – miasto jako przedmiot badań historii sztuki, M. Kutznera Ziemia pruska i charakterystyka jej sztuki w okresie średniowiecza, A. Jagodzińskiej Maria Dobrej Nadziei – styl i ikonografia rzeźby z terenu państwa zakonnego w Prusach, A. Andrzejewskiej Niderlandzkie wzory w malarstwie gdańskim w latach 1630 – 1660.