Wyszukiwarka

Historyzm toruński XIX-XX wieku: architektura, miejsca i codzienność

Cena:46.00
Do koszyka

Tom rozpraw wygłoszonych podczas trzeciej już konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”, zorganizowanej w 2016 roku przez Toruński Oddział SHS. Podczas konferencji na temat toruńskiego historyzmu – czytamy we wstępie Katarzyny Kluczwajd – poruszyliśmy wiele kwestii: począwszy od wstępu o epoce i stylach, z europejskimi odniesieniami i przykładami z terenów polskich, przez doskonałe przykłady architektury miejscowej(…). Ciekawą postać przedsiębiorcy Zährera i jego nie tylko budowlane inwestycje (tor dla welocypedów) przedstawiła Joanna Kucharzewska (…). Dyskutowaliśmy o architekturze cywilnej (mieszkaniowej i urzędowej) oraz militarnej (fortyfikacje i zabudowania Twierdzy Toruń), o adaptacjach dla współczesnych celów, a tym samym o kwestiach konserwatorskich i odwiecznych dylematach konserwatorów z jednej strony oraz inwestorów i użytkowników – z drugiej.
Tom zamyka inny z kolei blok tematyczny: prezentacja zdjęć starego Torunia z XIX i XX wieku ze zbiorów WBP Książnicy Kopernikańskiej oraz zachowanych w lepszym lub gorszym stanie ulicznych szyldów i reklam, owych, jak je nazywa autor artykułu, „duchów mówiących ze ścian”.

Tom ilustrowany kolorowymi zdjęciami obiektów zawiera noty o autorach, indeks osób i nazw geograficznych.

 

SPIS TREŚCI