Wyszukiwarka

Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku

Cena:125.00
Do koszyka

Niniejszy tom jest pierwszym zbiorem studiów poświęconych wyłącznie rzeźbie i małej architekturze rokokowej w Rzeczypospolitej w jej granicach historycznych oraz na Śląsku. W piętnastu artykułach zaprezentowano wyniki najnowszych badań nad tym zagadnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem niepublikowanych dotychczas odkryć archiwalnych, atrybucji, ustaleń dotyczących formy i stylu oraz procesu twórczego. W tomie znajdują się zarówno opracowania monograficzne poszczególnych artystów, jak i omówienia wybranych problemów, zjawisk i nurtów. Wiele miejsca poświęcono również relacjom artystycznym między Śląskiem i dawną Polską oraz miejscu i roli sztuki obu tych obszarów w rozwoju sztuki europejskiej XVIII w.
Tom zaopatrzony został w noty o autorach, indeks osób oraz nazw geograficznych.

 

SPIS TREŚCI