Wyszukiwarka

Dzieło sztuki a konserwacja

Cena:29.40
Do koszyka

Tematem tego tomu, a zarazem kolejnej sesji, zorganizowanej przez krakowski Oddział SHS, są związki historii sztuki z problematyką konserwatorską, ze szczególnym uwzględnieniem spotykanych tu zaniedbań i zagrożeń. Wynikają one - czytamy we wstępie - "z postawy samych historyków sztuki, ograniczających krąg swych zainteresowań do teoretycznych spekulacji, programowo zdystansowanych względem materii zabytków, albo też aktywnych jedynie w roli urzędników, ubezwłasnowolnionych nieżyciowymi przepisami i dyrektywami". Wśród zebranych tekstów wymieńmy: A. Tomaszewskiego Ars perennis - autor - dzieło - restaurator, I. Szmelter Ewolucja sztuki wraz z koncepcją jej konserwacji, R. Eysymontta Historyk sztuki wobec planu zagospodarowania przestrzennego, E. Święckiej Konserwacja dzieł sztuki w zbiorach muzealnych, K. Stefańskiego Problemy renowacji XIX-wiecznej architektury sakralnej na przykładzie zabytków łódzkich.
Książka, bogato ilustrowana, zaopatrzona została w indeks osób i streszczenia w jęz. angielskim.

 

SPIS TREŚCI