Wyszukiwarka

Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom - regres - innowacja - tradycja

Cena:42.00
Do koszyka

Pokłosie LXII ogólnopolskiej sesji zorganizowanej przez oddział wrocławski SHS we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w listopadzie 2013 roku. W przeciwieństwie do poprzednich sesji, poświęconych średniowieczu, tym razem tematem przewodnim stały się procesy, jakimi podlegały sztuki plastyczne, architektura i urbanistyka na przestrzeni ówczesnej Europy. „Historia jest procesem – czytamy we wstępie tomu – ma więc charakter dynamiczny, a zatem i w sferze zjawisk artystycznych następowały ciągłe zmiany i reagowanie w świecie władzy, religii i życia społecznego. Mogły to być zmiany wymuszone przez okoliczności zewnętrzne lub zamierzone przez twórców bądź zleceniodawców. Interesowały nas sposoby i efekty, a także powody dostosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb. Przykładowe kategorie, w jakich można rozpatrywać te zjawiska, to: dynamika, innowacja, przełom, impuls versus tradycja, trwanie, opór, regres, archaizacja.
Bogato ilustrowana publikacja zawiera streszczenia w jęz. angielskim oraz indeks osób.

 

SPIS TREŚCI