Wyszukiwarka

Dwór polski VI. Zjawisko historyczne i kulturowe

Cena:29.40
Do koszyka

Praca zawiera referaty wygłoszone podczas VI Seminarium Naukowego SHS, zorganizowanego przez Oddział Kielecki SHS wespół z tamtejszym Domem Środowisk Twórczych. Zainteresowania autorów publikacji obejmują rozległe spektrum zagadnień: od problematyki ochrony dawnego krajobrazu kulturowego, przez prezentację mało znanych obiektów architektonicznych i założeń parkowych, czy spraw związanych z dawnym obyczajem i życiem kulturalnym, po rozmaite "echa" tematu dworkowego w literaturze, prasie, grafice, fotografii. Wśród artykułów wartych polecenia wymieńmy: K. Maciejowskiej-Bujak Problematykę ochrony zespołów podworskich, K. Myślińskiego Siedziby Lanckorońskich herbu Zadora w Brzeziach Wodzisławskich. O przenoszeniu znaczeń i roli biografistyki w badaniach nad dawną architekturą, A. Hałaty Recepcję "założenia palladiańskiego" w pałacowej architekturze rezydencjonalnej na Zamojszczyźnie w XIX wieku, A. Zachariasz Ogród dworski, M. Rydla Dwór "Rydlówka" w Bronowicach na tle historii rodu Rydlów.

 

SPIS TREŚCI