Wyszukiwarka

Sztuka w Wielkopolsce

Cena:54.00
Do koszyka

 

Publikacja dokumentuje dorobek kolejnej, IV już sesji „Sztuka w Wielkopolsce”, która odbyła się w 2011 roku w Poznaniu, staraniem Oddziału Poznańskiego SHS. Autorami referatów związanych z dziejami tego regionu są zarówno historycy sztuki, jak i konserwatorzy, historycy, prawnicy, historycy literatury oraz badacze architektury krajobrazu. Stąd interdyscyplinarny charakter tomu, jak i rozpiętość czasowa poruszanej problematyki, począwszy od średniowiecza aż do współczesności.

 

SPIS TREŚCI