Wyszukiwarka

Historia sztuki na co dzień

Cena:35.00
Do koszyka

 

Kolejna, sześćdziesiąta czwarta sesja naukowa SHS poświęcona została relacjom między historią sztuki a szeroko rozumianą przestrzenią publiczną. Szeroko, stąd też duża rozpiętość poruszanych w tej książce tematów. Duży blok tekstów związany jest z nauczaniem historii sztuki i obcowaniem ze sztuką na rozmaitych edukacyjnych piętrach. Popularyzacja sztuki, poprzez wydawnictwa, filmy, turystykę kulturową, edukację muzealną, to temat podjęty w kolejnych artykułach zgromadzonych w tomie. Osobną, a interesującą kwestią jest obecność historyka sztuki, i to w coraz to innych wcieleniach, w naszej literaturze, choćby w popularnym cyklach Zbigniewa Nienackiego czy Małgorzaty Musierowicz. Książkę zamyka ciekawy szkic o słynnym amerykańskim oddziale Monuments Men, odszukującym w całej powojennej Europie dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów. Jak wiadomo, historia tych poszukiwań, z polskim udziałem prof. Karola Estreichera, doczekała się filmu, znanego w Polsce pod tytułem Obrońcy skarbów.
Bogato ilustrowana publikacja zawiera streszczenia w jęz. angielskim oraz indeks osób.

SPIS TREŚCI