Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki
wybrany na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów w dniu 21 października 2022 r.
kadencja 2022 - 2025

Prezeska
prof. dr hab. Anna Czyż
anna.czyz@shs.pl

Wiceprezes
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
rysz_kasperowicz@poczta.onet.pl

Wiceprezes
prof. dr hab. Marek Walczak

Sekretarz generalna
dr Daria Rutkowska-Siuda

Skarbnik
dr Katarzyna Nowakowska-Sito
knsito@wp.pl

Członkowie Prezydium
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
prof. ucz. dr hab. Piotr Birecki