Publikacje:

Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego, red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2019

Spis treści

Publikacja została wydana ze środków Oddziału Górnośląskiego SHS w Katowicach i Zarządu Głównego SHS w Warszawie
 


 

Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach w dniach 2-3 czerwca 2016 roku, red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2017

Spis treści

Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków własnych Oddziału Górnośląskiego SHS oraz dotacji agencji reklamowej iMedius, Samorządu Województwa Śląskiego i Zarządu Głównego SHS w Warszawie


 

Po obu stronach rzeki Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie. Materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej w Bielsku-Białej 28 maja 2013 roku, red. T. Dudek Bujarek, Bielsko-Biała-Katowice 2014

Spis treści

Publikacja została wydana w ramach obchodów 80-lecia powstania Stowarzyszenia Historyków Sztuki
oraz 35-lecia powstania Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków Oddziału Górnośląskiego SHS w Katowicach, Zarządu Głównego SHS
w Warszawie oraz firmy Ustronianka Sp. z o.o.

 

Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Materiały z sesji naukowej w dniach 14-15 czerwca 2012 roku, red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2013
Recenzja publikacji w Miesięcznkiu Społeczno-Kulturalnym "Śląsk", nr 1, styczeń 2014

Spis treści

Publikacja została wydana ze środków Oddziału Górnośląskiego SHS w Katowicach, Zarządu Głównego SHS w Warszawie, Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Śląski w Katowicach.
 

P. Oczko, Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki
i malarz
, red. T. Dudek Bujarek, Katowice-Bielsko-Biała 2013

Spis treści

Publikacja jest częścią projektu pt. Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz. Składał się on z wystawy, cyklu interdyscyplinarnych spotkań
i konferencji. Całość została sfinansowana ze środków Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach, Stowarzyszenia Historyków Sztuki Zarządu Głównego w Warszawie, Muzeum w Bielsku-Białej
i Gminy Bielsko-Biała.
 

Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego województwa śląskiego. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach 24-25 marca 2011 roku,
red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2011

Spis treści

Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków własnych Oddziału Górnośląskiego SHS oraz dwóch dotacji celowych otrzymanych z Samorządu Województwa Śląskiego i Zarządu Głównego SHS w Warszawie.

 

Myśleć oczami: Danuta Knosała, kostiumy : Jerzy Moskal, scenografia : 1969-2009, red. i projekt katalogu Jerzy Moskal, współpr. Anna Podsiadło, Grażyna Niewiadomska, Katowice 2009
[katalog wystawy zorganizowanej z okazji 50-lecia pracy twórczej]

Publikacja została wydana staraniem Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach oraz Oddziału Górnośląskiego SHS. Projekt objęty mecenatem miasta Katowice.


 

Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach 24 listopada 2005 roku, red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2006

Spis treści

Publikacja została wydana ze środków Oddziału Górnośląskiego SHS w Katowicach, Zarządu Głównego SHS w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

 

Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Chorzów 2001, red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2002

Spis treści

Publikacja sfinansowana m.in. z funduszy:  Zarządu Głównego SHS w Warszawie, Oddziału Górnośląskiego SHS, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Urzędu Miasta w Chorzowie.


 

Historyczne sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w województwie śląskim, red. G. Bożek,
Katowice 2004

Wydawnictwo towarzyszące wydarzeniom związanym z XI Europejskimi Dniami Dziedzictwa
w województwie śląskim. Sfinansowane z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Zarządu Głównego SHS w Warszawie, Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Urzędu Miasta Katowice w ramach „Projektu objętego mecenatem Miasta Katowice”.
 

Architektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Śląska, red. G. Bożek,
Katowice 2002

Spis treści

Publikacja zawierająca referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach 25 października 2002 r., zorganizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach we współpracy ze Statnim Pamatkovym Ustavem w Ostrawie (Państwowy Instytut Ochrony Zabytków) oraz  Oddziałem Górnośląskim SHS w Katowicach. Wydana dzięki pomocy finansowej Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Katowice.
 

Między Wrocławiem a Krakowem – sztuka gotycka na Górnym Śląsku, red. O. Nowak, Katowice 1995

Spis treści

Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w dniu 13 stycznia 1994 roku wydane staraniem Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach i Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Częściowo sfinansowane ze środków Górnośląskiej Macierzy Kultury w Katowicach.

 

O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem Małopolskich. Materiały IV Seminarium Sztuki Górnośląskiej – Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego i Oddziału Górnośląskiego SHS – odbytego w dniach 26-27 października 1987 roku w Katowicach, red. E. Chojecka, Katowice 1993

Spis treści

Publikacja wydana przez Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach, dofinansowana ze środków Wojewody katowickiego.

 

Sztuka a natura. Materiały XXXVIII Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki przeprowadzonej 23-25 listopada 1989 roku w Katowicach, red. E. Chojecka, Katowice 1991

Spis treści

Publikacja sponsorowana przez Wojewodę katowickiego.


 

O sztuce Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego XV-XX wieku. Sztuka Ślaska odkrywana na nowo,
red. E. Chojecka, Katowice 1989

Spis treści

Materiały z III Seminarium Sztuki Górnośląskiej, które odbyło się w dniach 25–26 października 1985 roku
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach staraniem uniwersyteckiego Zakładu Historii Sztuki i Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
 

Nieznane piękno sztuki śląskiej. Ślaskie dzieła mistrzów architektury i sztuki, red. E. Chojecka,
Katowice 1987

Spis treści

Materiały z II Seminarium Sztuki Górnośląskiej , które odbyło się w 1983 r. Wydane przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach.

 

Dostępne publikacje można nabyć w Górnośląskim Oddziale Stowarzyszenia Historyków Sztuki (zamówienia prosimy składać na adres e-mail: tdudek@muzeum.bielsko.pl) lub w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Historyków Sztuki (https://www.shs.pl/sklep/index.php)