Ceny biletów wstępu:

Zamek   i   Wozownia

Bilet normalny - 25 zł

Bilet ulgowy - 19 zł

Spichlerz – 7 zł

Spichlerz udostępniany jest w sezonie od 1 maja do 30 września od godziny 9:00 do 17:00

 

Bilet ulgowy przysługuje : dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, opiekunom grup zorganizowanych, studentom do 25 roku życia, emerytom i rencistom.

Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom, które nie skończyły 5 lat ( dotyczy zwiedzania indywidualnego z rodzicami lub opiekunami). Dzieci zwiedzające w grupach zorganizowanych obowiązuje bilet ulgowy. Pracownikom muzeów, członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przewodnikom PTTK prowadzącym grupę przysługuje wstęp bezpłatny.

Biuro muzeum czynne w godz. od 9:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku)

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU BILETÓW ONLINE:

WWW.ZAMEKNIEDZICA.PL

 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy
Niedzica – Zamek ul. Zamkowa 2
34-441 Niedzica

tel./fax. 18 2629489,18 2629480, 18 2629473

e-mail: shsniedzica@wp.pl

 


 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Muzeum-Zespół Zamkowy w Niedzicy

zaprasza do zwiedzania zamku, wozowni,
a w sezonie dodatkowo spichlerza.

 

Godziny otwarcia               Opening Hours EN — PDF           Les heures d'ouverture FR –  PDF

W sezonie  tj. od 1 maja  do 30 września  Muzeum jest otwarte codziennie od 9:00 do 19:00  

 KASA MUZEUM JEST CZYNNA OD 9:00 DO 18:20.

 W Boże Ciało Muzeum jest czynne od 13:00 do 19:00.
 

Poza sezonem tj. od 1 października do 30 kwietnia Muzeum jest otwarte od 9:00 do 16:00,  

oprócz poniedziałków i dni świątecznych – 1 Listopada, Boże Narodzenie, Nowy Rok,
Niedziela Wielkanocna.
 

W Wielką Sobotę i w Wigilię Bożego Narodzenia Muzeum jest  czynne  od 9:00 do 13:00.

KASA MUZEUM POZA SEZONEM JEST CZYNNA OD 9:00 DO 15:20.

W Wielką Sobotę i w Wigilię Bożego Narodzenia Muzeum jest czynne
 od 9:00 do 13:00. 
 
                                        Ceny biletów wstępu do muzeum
                                                    Zamek i Wozownia
 
                                                  Bilet normalny – 25 zł 
                                                  Bilet ulgowy    – 19 zł 
 
                            (w tej cenie zwiedza się zamek i wozownię)
 
                                          Bilet wstępu do spichlerza – 7 zł
 
                   Spichlerz udostępniany jest w sezonie od 1 maja do 30 września
                                                od godziny 9:00 do 17:00.
 
       

Istnieje możliwość zakupu biletów online : www.zamekniedzica.pl

 

 

Bilet ulgowy przysługuje :
- dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym
- opiekunom grup zorganizowanych
- studentom do 25 roku życia, emerytom i rencistom ( za okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do zniżki)

Wstęp bezpłatny przysługuje:
- dzieciom, które nie skończyły 5 lat (dotyczy zwiedzania indywidualnego z rodzicami lub opiekunami) dzieci zwiedzające w grupach zorganizowanych obowiązuje bilet ulgowy
- pracownikom muzeów ( za okazaniem stosownego dokumentu)
- członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki ( po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej)
- przewodnikom PTTK prowadzącym grupę

Informujemy:
Muzeum-Zespół Zamkowy w Niedzicy
- nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji wejść na ekspozycje
- nie ma biletów rodzinnych i grupowych
- ulg z racji posiadania : Karty Dużej Rodziny, Karty Tatrzańskiej, Karty Nauczyciela 
- zamek nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
- osoby nietrzeźwe nie są wpuszczane na zamek oraz pozostałe ekspozycje muzeum

Grupy zorganizowane zwiedzają Muzeum z przewodnikiem będącym pracownikiem muzeum.

Usługa przewodnicka jest bezpłatna.

GRUPY ZORGANIZOWANE WCHODZĄCE NA ZAMEK I POZOSTAŁE EKSPOZYCJE MOGĄ LICZYĆ JEDNORAZOWO 55 OSÓB.
 

Zwiedzanie zamku i wozowni trwa ok.1,5 godziny.

Zwiedzanie spichlerza trwa ok.20 minut.

Uwaga!
W OKRESIE SEZONU – LIPIEC-SIERPIEŃ – W DNIACH NASILONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO OSOBY ZWIEDZAJĄCE INDYWIDUALNIE WCHODZĄ W GRUPACH PROWADZONYCH PRZEZ NASZEGO PRZEWODNIKA.

GRUPY WCHODZĄ CO 20 MINUT.