Sesja naukowa pt. Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego dedykowana Pani prof. Ewie Chojeckiej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach oraz Instytutem Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy wsparciu finansowym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 20–21 kwietnia 2023 r.

 

Spotkanie w Muzeum Historii Katowic. Uroczyste wręczenie Dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki Lechowi Szarańcowi. Oprowadzanie po wystawie Witkacy i inspiracje przez kuratorkę Natalię Kruszynę, 24 stycznia 2023 r.

 

Spotkanie w Muzeum Śląskim w Katowicach. Oprowadzanie po wystawie Poza Edenem. Sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach przez kuratorów: Joannę Szeligowskę-Farquhar i Michała Burdzińskiego, 25 października 2022 r.

 

 

Rysunkowy komentarz autorstwa Bogusława Małuseckiego do wykładu Teresy Dudek Bujarek zatytułowanego
Czartak – upodobanie Ziemi Beskidzkiej w słowie i obrazie, który odbył się 10 maja 2022 r. w sali konferencyjnej
CINIB-y w Katowicach (ul. Bankowa 11 a).
 

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Górnośląskiego SHS. Sala konferencyjna CINIB-y w Katowicach
(ul. Bankowa 11 a), 21 kwietnia 2022 r.
 

 

Wykład dr Anety Borowik, profesor UŚ oraz Katarzyny Ossolińskiej zatytułowany Od Domu Oświatowego do CINiB-y – historia i forma architektoniczna śląskich bibliotek. Sala konferencyjna CINIB-y w Katowicach (ul. Bankowa 11 a), 22 marca 2022 r.

 

 

Spotkanie w Muzeum Miejskim w Tychach. Oprowadzanie po wystawie Księżniczki i dziewczyny, 27 września 2021 r.

 

 

Spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Oprowadzanie po wystawie Jacek Sempoliński. Zza grobu
oraz prezentacja książki Sztuka Jana Wałacha na tle działalności i piśmiennictwa Jerzego Warchałowskiego przez autora – Michała Kawuloka, 14 stycznia 2020 r.
 

Spotkanie poświęcone promocji wydawnictwa Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego połączone ze zwiedzaniem wystawy Z fabryki na salony!, Muzeum Historii Katowic, 13 listopada 2019 r.


Sesja naukowa Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego
w Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz zwiedzanie domu modlitwy Mizrachi i pałacu w Koszęcinie, 20-21 września 2018 r.
 

Objazd zabytkoznawczy Pałace Zagłębia Dąbrowskiego, trzy różne epoki, style i funkcje, 16 czerwca 2018 r.
Pałac Dietla w Sosnowcu - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – pałac Mieroszewskich w Będzinie

Spotkanie na wystawie W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 11 kwietnia 2018 r.

Spotkanie na wystawie Neoawangarda na Górnym Śląsku. Zdzisław Stanek – nieustające odkrywanie w Muzeum Historii Katowic, 13 lutego 2018 r.

Spotkanie poświęcone promocji wydawnictwa Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975. Materiały z sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach w dniach 2–3 czerwca 2016 roku, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, 28 listopada 2017 r.

Objazd zabytkoznawczy Paniowy – Borowa Wieś – Przyszowice – Gliwice, 23 września 2017 r.

Spotkanie na wystawie Maciej Bieniasz. Satis verborum. Obrazy, rysunki w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach, 4 kwietnia 2017 r.

Spotkanie na wystawach Ewa de Iulis Błaszak. Droga do abstrakcji oraz Visegrad Karma w Muzeum Archidiecezjalnym
w Katowicach, 24 stycznia 2017 r.

Spotkanie na wystawach Do widzenia rokoko! Polska ceramika użytkowa z lat 50. i 60. XX w.
oraz 362… Ceramika Bogdana Kosaka w Muzeum w Gliwicach – Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a), 29 listopada 2016 r.

Sesja naukowa Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975 - referaty prezentowane w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży (2-3.06.2016) i spacer po Tychach (3.06.2016).

Spotkanie w nowym gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach, 20 stycznia 2016 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Górnośląskiego SHS.
Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, 4 listopada 2015 r.

Spotkanie w Muzeum Miejskim w Żywcu oraz w Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej
w Rychwałdzie, 17 października 2015 r.

Spotkanie na wystawie Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta,
Muzeum Miejskie w Tychach, 30 czerwca 2015 r.

Spotkanie w nowym gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach, 24 marca 2014 r.

 

Spotkanie na wystawie Tradycje kuchni polskiej w sztuce i kulturze,
Muzeum w Sosnowcu, 15 grudnia 2014 r.

Prezes Oddziału Górnośląskiego SHS Teresa Dudek Bujarek odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Imiennym Medalem 80-lecia SHS. Sala posiedzeń Magistratu Miasta Krakowa 21 listopada 2014 r.

Spotkanie w Muzeum Zamkowym w Grodźcu Śląskim, 21 października 2014 r.

Spotkanie na wystawie Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera,
Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera ul. T. Kościuszki 47, 11 lutego 2014 r.

Promocja publikacji Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa,
Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, 24 października 2013 r.

Sesja naukowa  Po obu stronach rzeki Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie. Część projektu pt. Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz, Muzeum w Bielsku-Białej, 28 maja 2013 r.

III spotkanie z cyklu Ślady obecności - działalność członków Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku (1945–1950). Część projektu pt. Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz, Muzeum
w Bielsku-Białej, 7 maja 2013 r.

II spotkanie z cyklu Ślady obecności – początki wyższego i średniego szkolnictwa artysty­cznego w zakresie plastyki w Bielsku: Państwowy Instytut Robót Ręcznych; Szkoła malarstwa, rzeźby i grafiki w Bielsku – Ośrodek kształcenia plastycznego. Część projektu pt. Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz, Muzeum w Bielsku-Białej, 23 kwietnia 2013 r.

Wernisaż wystawy Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz oraz promocja książki pod tym samym tytułem, Muzeum w Bielsku-Białej, 12 kwietnia 2013 r.

I spotkanie z cyklu Ślady obecności – działalność kulturalno-społeczna Stanisława Oczki. Część projektu pt. Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz, Muzeum w Bielsku-Białej, 26 marca 2013 r.

Spotkanie naukowe w Muzeum w Sosnowcu na wystawie: Szalone lata 20. i 30. XX w., 10 grudnia 2012 r.

Spotkanie naukowe w Muzeum Śląskim na wystawie: Sztuka kobiet – Kobiety w sztuce. 1880-2000, 10 września 2012 r.

Sesja naukowa  Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa, 14-15 czerwca 2012 r.

Sesja naukowa Witraże na Śląsku – Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Chorzowie oraz Sala Kominkowa Pałacu Myśliwskiego
w Promnicach-Kobiórze, 28 września 2001 r.