TOM I

Dwór polski w XIX wieku
Zjawisko historyczne i kulturowe

Materiały seminarium
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Kielce, marzec 1986

Pod redakcją
Jerzego Baranowskiego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki
gorąco dziękuje Przedsiębiorstwu Eksportu Usług Technicznych
„Exbud” – Kielce za częściowe sfinansowanie niniejszego tomu

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Warszawa 1992

 

SPIS TREŚCI                          INDEKSY


 

Tom II

 Dwór polski w XIX wieku
Zjawisko historyczne i kulturowe

Materiały II Seminarium
zorganizowanego przez Oddział Kielecki
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Kielce 6-7 kwietnia 1989

Patronat naukowy
Prof. dr hab. Tadeusz S. Jaroszewski
Redakcja
Anna Gogut

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Warszawa 1990

 

SPIS TREŚCI                         INDEKSY


 

 Tom III

Dwór polski w XIX wieku
Zjawisko historyczne i kulturowe

Materiały III Seminarium
zorganizowanego przez Oddział Kielecki
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Kielce, 20 – 22 maja 1993

Patronat naukowy
Prof. dr hab. Tadeusz Stefan Jaroszewski
Redakcja
Teresa Hrankowska

Tytuł dotowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Warszawa 1995
 

SPIS TREŚCI                       INDEKSY


 

Tom IV

Dwór polski w XIX wieku
Zjawisko historyczne i kulturowe

Materiały IV Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Kielce, 2 – 4 października 1997

Patronat naukowy
Prof. dr hab. Tadeusz S. Jaroszewski
Redakcja
Teresa Hrankowska

Tytuł dotowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Warszawa 1998

 

SPIS TREŚCI                         INDEKSY


 

Tom V

Dwór polski
Zjawisko historyczne i kulturowe

Materiały V Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kielecki Dom Środowisk Twórczych
Kielce, 7-10 października 1999

Redaktor naukowy
Prof. dr hab. Tadeusz S. Jaroszewski

Tytuł dotowany przez Generalnego Konserwatora Zabytków
i Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Warszawa 2000

 

SPIS TREŚCI                      INDEKSY


 

Tom VI

Dwór polski
Zjawisko historyczne i kulturowe

Materiały IV Seminarium
zorganizowanego przez Oddział Kielecki
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach

Redakcja naukowa
prof. Anna Sieradzka
Opracowanie redakcyjne
Marzena Maćkowska

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Warszawa 2002

 

SPIS TREŚCI                       INDEKSY 


 

   TOM VIII

Dwór polski
Zjawisko historyczne i kulturowe

Materiały VIII Seminarium,
zorganizowanego przez Oddział Kielecki
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach

Kielce, 13-15 października 2005

Redaktor naukowy
Prof. zw. dr hab. Leszek Jerzy Kajzer

Zrealizowano ze środków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Kielce 2006

 

SPIS TREŚCI                             INDEKSY