Biblioteka Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Jana Białostockiego posiada ok. 34 tys. książek i 285 tytułów czasopism.

Zakres zbiorów
historia sztuki i kultury, teoria, metodologia i historiografia sztuki, ikonografia, historia estetyki

Opracowanie zbiorów
katalog kartkowy: alfabetyczny i rzeczowy
katalog on-line (ok. 19 tys. pozycji)

Zasady korzystania
Biblioteka udostępnia swoje zbiory członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pracownikom instytucji naukowo-badawczych i kulturalnych, studentom, uczniom liceów oraz wszystkim zainteresowanym.
Osoby nie należące do SHS mogą korzystać z księgozbioru wyłącznie na miejscu.
W bibliotece istnieje możliwość skanowania lub zrobienia zdjęć (własnym aparatem) – w ramach obowiązującego prawa autorskiego.

Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie.

Biblioteka jest czynna
poniedziałek, środa, piątek  godz.9:00-15.00
wtorek, czwartek 9:00-17:00

W okresie od 1 lipca do 30 września biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.