KOMUNIKAT  BIBLIOTEKI IM.  JANA  BIAŁOSTOCKIEGO
 
tel.: (0 22) 6358701, (0 22) 6359699;
e-mail: biblioteka@shs.pl

Zbiory Biblioteki wzbogacają się m.in. dzięki darom członków Stowarzyszenia i wymianie z instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Książki aktualnie wprowadzane do katalogu udostępniane są na miejscu.

 

Zapraszamy do korzystania z katalogu internetowego Biblioteki dostępnego na stronie Stowarzyszenia Historyków Sztuki: https://www.shs.pl/biblioteka/katalog/

 

(marzec 2023)

 

1. Arciszewska Barbara

Architektura i planowanie przestrzenne uniwersytetów od średniowiecza do połowy XIX wieku

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021

 

2. Barcsay Jenő, 1900-1988: a festő, a tanár = Barcsay Jenő, 1900-1988: the artist and the teacher /szerzők Herpai András, Horváth Gyöngyvér, Szabó Noémi; szerkesztő Szabó Noémi/

Budapest: Kogart Galéria; Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, [2015]

 

3. Barczyk Alina

Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich: historia i treści ideowe architektury

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021

 

 

4. Bernardo Bellotto: w 300. rocznicę urodzin malarza

[redaktorzy naukowi Artur Badach, Magdalena Królikiewicz]

Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2022

 

5. Botticelli opowiada historię: malarstwo mistrzów renesansu z kolekcji Accademia Carrara = Botticelli tells a story: paintings of Renaissance masters from the collection of Accademia Carrara

[redaktorzy naukowi Mikołaj Baliszewski, M. Cristina Rodeschini; autorzy Mikołaj Baliszewski, Luca Brignoli, Bartosz Haduch [et al.]

Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum; Bergamo: Fondazione Accademia Carrara, 2022

 

6. Górzyński Makary

Skok w nieznane: procesy modernizacyjne, architektura i polityki przestrzenne w Kaliszu początków XX wieku

Kalisz: Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2022

 

7. Green Susan Lesley

Tree of Jesse iconography in Northern Europe in the fifteenth and sixteenth centuries

[Routledge research in art and religion]

New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020

 

8. Horvath J. Eugene, Krisztinkovich Maria H.

A history of Haban ceramics: a private view

[Canadian collection of Hungarica: vol 4]

Vancouver, BC: J. E. Horvath, M. H. Krisztinkovich 2005

 

9. Karpeles Eric

Józef Czapski: an apprenticeship of looking

New York; London: Thames & Hudson, 2019

 

10. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 5

/red. naukowa Katarzyna Kolendo-Korczak; opracowali: Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska [et al.]; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

[Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej; cz. 5]

Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury; [Warszawa]: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020

11. Krasny Piotr

Kościoły barokowe w Polsce

Kraków: Wydawnictwo M, 2019

 

12. Masterpieces of painting: J. Paul Getty Museum

/Scott Allan, Davide Gasparotto, Peter Björn Kerber, Anne T. Woollett/

Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2019

 

13. Miziołek Jerzy

Il conte Potocki e l'Italia: bicentenario dell'ingresso del conte Potocki nie Campi Elisi

Varsavia: Facoltà di Archeologia. Università di Varsavia, 2021

 

14. Nochlin Linda

Misere: the visual representation of misery in the 19th century

London: Thames & Hudson, 2018

 

15. Osnabrugge Marije

The Neapolitan lives and careers of Netherlandish immigrant painters (1575-1655)

[Amsterdam studies in the Dutch golden age]

Amsterdam: Amsterdam University Press, [2019]

 

16. Passuth Krisztina

Tihanyi Lajos: egy bohém festő Budapesten, Berlinben és Párizsban = Tihanyi Lajos: a boheme painter in Budapest, Berlin and Paris

Budapest: Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, 2012

 

17. Przybyszewski Wojciech

Śledztwo kolekcjonera: o dłoniach Elizy Krasińskiej, fotografii z Władysławem Jagiełłą i innych niecodziennych historiach…

Warszawa: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika", 2020

 

18. Putkowska Jolanta

Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów: architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021

19. Rykwert Joseph

U źródeł modernizmu: architekci XVIII wieku

Warszawa: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2021

 

20. Splendor i wiedza: Biblioteka Królewska Stanisława Augusta: eseje

[redakcja naukowa Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski]

Warszawa: Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2022

 

21. Szerszeń Tomasz

Wszystkie wojny świata

Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria; Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021

 

22. Visualizing the body in art, anatomy, and medicine since 1800: models and modeling

/edited by Andrew Graciano/

[Science and the arts since 1750]

London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020

 

23. Wölfflin Heinrich

Die Jugendwerke des Michelangelo 1891

[Gesammelte Werke. Schriften / Wölfflin, Heinrich; Bd. 4]

Basel: Schwabe Verlag, 2020

 

24. Więckowiak Jerzy

Piety pomorskie w rzeźbie, malarstwie i złotnictwie

Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2002

 

25. Wölfflin Heinrich

Salomon Geßner 1889

[Gesammelte Werke. Schriften / Wölfflin, Heinrich; Bd. 3]

Basel: Schwabe Verlag, 2020

 

26. Życie między zabytkami: o dziedzictwie w rewitalizacji

[zespół redakcyjny: Anna Kozioł, Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Grzegorz Młynarczyk; wywiady: Magda Broniatowska]

Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2022

 

(grudzień 2022)

 

1. Alexander David

A biographical dictionary of British and Irish engravers, 1714-1820

London: Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 2021

 

2. Behr Shulamith

Women artists in expressionism: from empire to emancipation

Princeton, NJ: Princeton University Press, 2022

 

3. Braun Emily, Cowling Elizabeth

Cubism and the trompe l'oeil tradition

New York: Metropolitan Museum of Art; New Haven, Conn.; London: distributed by Yale University Press, 2022

 

4. Brenker Fabian

Turniere und Lanzenspiele: in Bildern aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit: Orte, Auftraggeber und soziale Funktionen

Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2021

 

5. By her hand: Artemisia Gentileschi and women artists in Italy, 1500-1800

/edited by Eve Straussman-Pflanzer and Oliver Tostmann; with essays and entries by Babette Bohn, Claude-Douglas Dickerson III, Jamie Gabbarelli [et al.]/

Detroit, Michigan: Detroit Institute of Arts, New Haven; Distributed by Yale University Press, 2021

 

6. A companion to Byzantine illustrated manuscripts

/edited by Vasiliki Tsamakda/

[Brill's companions to the Byzantine world; vol. 2]

Leiden; Boston: Brill, 2017

 

7. Eaker Adam

Van Dyck and the making of English portraiture

London: Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 2022

 

8. Erdeljan Jelena

Chosen places: constructing new Jerusalems in Slavia Orthodoxa

[East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450; vol. 45]

Leiden; Boston: Brill, 2017

 

 

9. Firestone Evan R.

Animism and shamanism in twentieth-century art: Kandinsky, Ernst, Pollock, Beuys

London; New York: Routledge, 2018

 

10. Fong Wen C.

Art as history: calligraphy and painting as one

Princeton, New Jersey: P.Y. and Kinmay W. Tang Center for East Asian Art, Department of Art and Archaeology, Princeton University: in association with Princeton University Press, 2016

 

11. Guichard Charlotte

La griffe du peintre: la valeur de l'art (1730-1820)

[L'univers historique]

[Paris]: Éditions du Seuil, 2018

 

12. Humfrey Peter

Vittore Carpaccio: master storyteller of Renaissance Venice

Washington: National Gallery of Art; New Haven, Conn.; London: in association with Yale University Press, 2022

13. Helm Katharina

Heroisierung als visuelle Rhetorik in Standbildern der frühen Neuzeit in Italien und Frankreich

[Helden - Heroisierungen – Heroismen; Bd. 18]

Baden-Baden: Ergon Verlag, 2022

 

14. The Holy Apostles: a lost monument, a forgotten project, and the presentness of the past

/ed. by Margaret Mullett and Robert G. Ousterhout/

[Dumbarton Oaks Byzantine symposia and colloquia]

Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2020

 

15. The iconology of abstraction: non-figurative images and the modern world

/edited by Krešimir Purgar/

[Routledge advances in art and visual studies]

New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021

 

16. Kauffmann Claus Michael

Eve's apple to the Last Supper: picturing food in the Bible

Woodbridge: The Boydell Press, 2017

 

17. Kim David Young

Groundwork: a history of the Renaissance picture

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2022

 

18. Linke Alexander

Tiepolos Moderne: Aufklärung und ästhetische Reform

Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2022

 

19. Muller Jeffrey M.

St. Jacob's Antwerp art and counter reformation in Rubens's parish church

[Brill's studies in intellectual history; vol. 253]

[Brill's studies on art, art history, and intellectual history; vol. 13]

Leiden; Boston: Brill, 2016

 

20. Painting and narrative in France: from Poussin to Gauguin

/edited by Peter Cooke and Nina Lübbren/

London; New York: Routlege, 2018

21. Peters Emily J., Ritter Laura

Tales of the city: drawings in the Netherlands from Bosch to Bruegel

Cleveland, OH: The Cleveland Museum of Art; New Haven, Conn.; London: distributed by Yale University Press, 2022

 

22. Ranoutsaki Chryssoula

Purpur in Byzanz: Privileg und Würdeformel

Wiesbaden: Reichert Verlag, 2022

 

23. La Renaissance des origines: commencement, genèse et création dans l'art des XVe et XVIe siècles: actes du colloque international, Université de Tel Aviv, 11-12 juin 2018…

/dirigé par Sefy Hendler, Florian Métral & Philippe Morel/

[Études renaissantes; 37]

Turnhout: Brepols, 2022

 

24. San Lorenzo: a Florentine church

/Robert W. Gaston and Louis A. Waldman, editors/

[Villa I Tatti series; 33]

[Florence]: Villa I Tatti, the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, 2017

 

25. Seng Eva-Maria

Der evangelische Kirchenbau im 19. Jahrhundert: die Eisenacher Bewegung und der Architekt Christian Friedrich von Leins

[Tübinger Studien zur Archäologie und Kunstgeschichte; Bd. 15]

Tübingen; Berlin, Ernst Wasmuth, 1995

 

26. Stone-Ferrier Linda

The little street: the neighborhood in seventeenth-century Dutch art and culture

New Haven, Conn.; London: Yale University Press, 2022

 

27. Tchikine Anatole, Du Prey Pierre de la Ruffinière

Francesco Ignazio Lazzari's "Discrizione della villa pliniana": visions of antiquity in the landscape of Umbria

[Ex horto: Dumbarton Oaks texts in garden and landscape studies]

Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2021

 

 

(listopad 2022)

 

1. Amberger Annelies

Funeralinsignien als bildhafte Zeichen im Todeskult europäischer Herrscher

Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink, 2020

 

2. Aresin Maria

Weltbilder und Zeitbilder: die vier Weltzeitalter in der Malerei und in der Graphik 1497-1836

[Neue Frankfurter Forschungen zur Kunst; Bd. 23]

Berlin: Gebr. Mann Verlag, [2021]

 

3. Bremenkamp Adrian

Ars nova translata: altniederländische Malerei in Neapel und der Krone Aragon

[Veröffentlichungen der Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom]

[Römische Studien der Bibliotheca Hertziana; Bd. 49]

München: Hirmer Verlag, 2021

 

4. Brennan Robert

Painting as modern art in early Renaissance Italy

[Renovatio artium]

London; Turnhout: Harvey Miller Publishers, an imprint of Brepols Publishers, 2019

5. Close reading: kunsthistorische Interpretationen vom Mittelalter bis in die Moderne: Festschrift für Sebastian Schütze

/Hrsg. von Stefan Albl, Berthold Hub, Anna Frasca-Rath/

Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2021

 

6. Foister Susan, Brink Peter van den

Dürer's journeys: travels of a Renaissance artist

London: National Gallery Company Press, 2021

 

7. Forster Kurt Walter

Aby Warburgs Kulturwissenschaft: ein Blick in die Abgründe der Bilder

Berlin: Matthes & Seitz Berlin, 2018

 

 

8. Gegenbilder: bildparodistische Verfahren in der Frühen Neuzeit

/herausgegeben von Jürgen Müller [et al.]/

Berlin: Deutscher Kunstverlag, [2021]

 

9. Geiser Reto

Giedion and America: repositioning the history of modern architecture

Zürich: gta Verlag, 2018

 

10. Hubel Achim, Rüffer Jens, Endrődi Gábor

Meister Ludwig – Peter Parler – Anton Pilgram: Architekt und Bildhauer? : zu einem Grundproblem der Mediävistik

[Kompass Ostmitteleuropa: kritische Beiträge zur Kulturgeschichte; Bd. 3]

Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2021

 

11. Huebscher Arne

Alesso Baldovinetti und die Florentiner Malerei der Frührenaissance

[Beiträge zur Kunstgeschichte des Mittelalters und der Renaissance; Bd. 16]

Münster: Rhema, 2020

 

12. Höffler Ricarda

Das Bild des Altars in deutschen illustrierten Flugblättern: eine Untersuchung zu Bilderstreit und Bildtheologie im 16. und 17. Jahrhundert

[Geistliche Intermedialität in der Frühen Neuzeit; Bd. 1]

Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 2022

 

13. Hünigen Ute

Le Triomphe de la République: das Republikdenkmal von Aimé-Jules Dalou im Kontext der kunstpolitischen und künstlerischen Strömungen der Dritten Republik von 1870 bis 1899

München: Hirmer, [2021]

 

14. Illustrierte Epistolare des frühen und hohen Mittelalters

/herausgegeben von Klaus Gereon Beuckers, Vivien Bienert und Ursula Prinz/

Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 2021

 

15. In the name of the image: figurative representation in Islamic and Christian cultures

/texts Amad Milad Karami [and al.]; Axel Langer (ed.); Museum Rietberg ; translations Amy Klement, Steven Lindberg/

Berlin: Hatje Cantz, [2022]

 

16. Jung Jacqueline E.

Eloquent bodies: movement, expression, and the human figure in Gothic sculpture

New Haven, Conn.; London: Yale University Press, 2020

 

17. Koscielniak Marta

Künstlerinnen und Migration: Olga von Boznańska und Otolia Gräfin Kraszewska im München des Fin de Siècle

[Das östliche Europa: Kunst- und Kulturgeschichte; Bd. 10]

Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, [2019]

 

18. Kuchling Heimo

Expressionismus

Ramerding: Berghaus-Verlag, 1980

 

19. Maze Daniel Wallace

Young Bellini

New Haven, Conn.; London: Yale University Press, 2021

 

20. The Medici: portraits and politics, 1512-1570

/edited by Keith Christiansen and Carlo Falciani; with contributions by Andrea Bayer, Elizabeth Cropper, Davide Gasparotto [et al.]/

New York: The Metropolitan Museum of Art [2021]

21. Mestemacher Ilka

Marmor, Gold und Edelsteine: Materialimitation in der karolingischen Buchmalerei

[Naturbilder / Images of Nature; Bd. 11]

Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2021

 

22. Myara Kelif Élinor

L'imaginaire de l'âge d'or à la Renaissance

[Études renaissantes]

Turnhout: Brepols Publishers, 2017

 

23. Putzger Antonia

Kult und Kunst – Kopie und Original: Altarbilder von Rogier van der Weyden, Jan van Eyck und Albrecht Dürer in ihrer frühneuzeitlichen Rezeption

[Reimer Bild+Bild; Bd. 5]

Berlin: Reimer, [2021]

 

24. Rubin James Henry

Impressionist cats and dogs: pets in the painting

New Haven; London: Yale University Press, 2003

 

 

25. Stahlbuhk Katharine

Oltre il colore: die farbreduzierte Wandmalerei zwischen Humilitas und Observanzreformen

[Kunsthistorisches Institut in Florenz: Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, Max-Planck-Institut; 4. Folge, Bd. 13]

Berlin; München: Deutscher Kunstverlag, [2021]

 

26. Warland Rainer

Allegorese in Byzanz: die Weisheit Salomons und die Anfänge der biblisch-allegorischen Bildkunst in Konstantinopel

Regensburg: Schnell & Steiner, 2022

 

27. Wölfflin Heinrich

Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur 1886

[Heinrich Wölfflin Gesammelte Werke. Schriften; Bd. 1]

Basel: Schwabe Verlag, 2021

 

(październik 2020)

 

Apokalipsa Świętego Jana
/tłumaczenie i komentarze: ks. prof. Dariusz Kotecki; ilustracje: Artur Majka/
Warszawa: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 2019

 

Art deco Belgique, 1920-1940: Musée d'Ixelles, 6 octobre 1988-18 décembre 1988

/sous la direction de Pierre Loze et Dominique Vautier/

Bruxelles: Le Musée, 1988

 

Azja / Pacyfik / Solec 24

/redakcja Magdalena Ginter-Frołow, Joanna Wasilewska/

Warszawa: Muzeum Azji i Pacyfiku, 2016

 

Barnhart Richard M. … [et al.]

Three thousand years of Chinese painting

[The culture & civilization of China]

New Haven; London: Yale University Press; Beijing: Foreign Languages Press, 1997

 

Bossaglia Rossana

L'art déco

Roma; Bari: Laterza, 1984

 

Bush Donald J.

The streamlined decade

New York: George Braziller, 1975

 

Cerwinske Laura

Tropical deco: the architecture and design of old Miami Beach

New York, N.Y.: Rizzoli, 1981

 

Ercoli Giuliano

Art deco prints

Oxford: Phaidon Christie's, 1989

 

Gebhard David, Winter Robert

Architecture in Los Angeles: a compleat guide

Salt Lake City: Gibbs M. Smith: Peregrine Smith Books, 1985

 

Gebhard David, Martinson Tom

A guide to the architecture of Minnesota

Minneapolis: Published by the University of Minnesota Press for the University Gallery of the University of Minnesota and the Minnesota Society of Architects, 1977

 

Grootenboer Hanneke

The rhetoric of perspective: realism and illusionism in seventeenth-century Dutch still-life painting

Chicago; London: The University of Chicago Press, 2005

 

Hillier Bevis

Art deco of the 20s and 30s

London: Herbert, 1985

 

Horsham Michael

'20s and '30s style

London: Apple, 1989

 

Konończuk Wojciech

Zagrożone dziedzictwo: polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi

Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2020

 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 4, Kościół katedralny w Pińsku

/red. naukowa Anna Oleńska i Dorota Piramidowicz; opracowały Anna Oleńska [et al.]/

Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury; Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019

 

Lussier Suzanne

Art deco fashion

London: V&A Publishing, 2009

 

Mackertich Peter

Facade: a decade of British and American commercial architecture

Stonehill Publishing: New York, 1976

 

Mandelbaum Howard, Myers Eric

Screen deco

Bromley: Columbus books, cop. 1985

 

Manoeuvre Laurent

Boudin: sky and sea

Paris: Éditions Herscher, 1997

 

Marling Karal Ann

Wall-to-wall America: a cultural history of post-office murals in the Great Depression

Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982

 

Neue Forschungen zur Wandmalerei des Mittelalters

/Ulrike Heinrichs, Katharina Pick (Hg.)/

Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 2019

 

Odkryte, zakryte: mężczyzna i kobieta w tradycyjnych społecznościach muzułmańskich

/red. Magdalena Ginter-Frołow, Joanna Wasilewska; artykuły Anna Cieślewska [et al.]/

Warszawa: Muzeum Azji i Pacyfiku, 2019

 

Sarnitz August

Otto Wagner 1841-1918: forerunner of modern architecture

Köln: Taschen, 2005

 

Sembach Klaus-Jürgen

Style 1930

Fribourg: Office du livre, 1971

 

Szymańska-Ilnata Maria

Strefa dźwięków = The sound zone

Warszawa: Muzeum Azji i Pacyfiku, 2018

 

Der Tassilo-Liutpirc-Kelch im Stift Kremsmünster: Geschichte, Archäologie, Kunst

/hrsg. von Egon Wamers; mit Beiträgen von Matthias Becher (et al.)/

[Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt; 32]

Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 2019

 

Unzeitgemäße Techniken: historische Narrative künstlerischer Verfahren

/Magdalena Bushart, Henrike Haug, Stefanie Stallschus (Hg.)/

[Interdependenzen: die Künste und ihre Techniken]

Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2019

 

Valenciennes' Ratgeber für den reisenden Landschaftsmaler: zirkulierendes Künstlerwissen um 1800

/hrsg. von Claudia Denk/

Berlin; München: Deutscher Kunstverlag; München: Christoph Heilmann Stiftung, 2019

 

Veronesi Giulia

Style 1925: triomphe et chute des "Arts-Déco"

Lausanne: A. Krafft; Paris: Bibliotheque des arts, cop. 1968

 

Verrocchio: sculptor and painter of Renaissance Florence

/ed. by Andrew Butterfield; with essays by John K. Delaney, Charles Dempsey, Gretchen A. Hirschauer (at al.)/

Washington: National Gallery of Art; Princeton, N.J.; Oxford: in assotiation with Princeton University Press, 2019

 

Die Welt im Bild: Weltentwürfe in Kunst, Literatur und Wissenschaft seit der Frühen Neuzeit

/hrsg. von Ulrike Gehring/

München: Fink, 2010

 

Willis Carol

Form follows finance: skyscrapers and skylines in New York and Chicago

New York: Princeton Architectural Press, 1995

 

Willsdon Clare A. P.

Impressionist gardens

London: Thames & Hudson, 2010

 

 

(luty 2020)

 

1. Amirov Franziska

Jüdisch-christliche Buchmalerei im Spätmittelalter: aschkenasische Haggadah-Handschriften aus Süddeutschland und Norditalien

[Neue Forschungen zur deutschen Kunst; 13]

Berlin: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, 2018

 

2. Arcydzieła plastyki XIX i XX wieku w świątyniach, rezydencjach i przestrzeni publicznej Mazowsza

/pod redakcją Andrzeja Pieńkosa/

[Poza Warszawą; 2]

Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury, 2019

 

3. Barbara Hoff: polskie projekty, polscy projektanci

/autorzy Anna Demska, Hanna Gajos, Barbara Hoff [et al.]; redakcja Jacek Friedrich, Weronika Szerle; tłumaczenie Tomasz Gałązka]

Gdynia: Muzeum Miasta Gdyni, 2019

 

4. Bohdanowicz Jacek

Piękno duszy metalu

Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018

 

5. Faces of community in Central European towns: images, symbols, and performances, 1400-1700

/ed. by Kateřina Horničková/

Lanham: Lexington Books, 2018

6. Forgotten masters: Pieter Pourbus and Bruges painting from 1525 to 1625

/edited by Anne van Oosterwijk; with contributions by Maarten Bassens … [et al.]; [translation and final editing, Lee Preedy]

Ghent: Snoeck Editions/Publishers, [2017]

 

7. Gębarowicz Mieczysław

Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie: dzieje zabytku oraz jego rola w przemianach malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016

 

8. Gronek Agnieszka

Opuszczone dziedzictwo: o malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015

 

9. Ius est ars boni et aequi: sztuka w prawie, prawo w sztuce

/redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk/

Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019

 

10. Jastrzębowska Elżbieta

Podziemia antycznego Rzymu = Subterranean structures of ancient Rome

[Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Seria Monografie; t. 15]

Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Gniezno: Instytut Kultury Europejskiej, 2014

 

11. Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego: fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900

/[redakcja naukowa: Wojciech Walanus; recenzenci: dr Kamila Kłudkiewicz, dr Waldemar Komorowski]/

Kraków: Imedius Agencja Reklamowa sp. z o.o., 2019

 

12. Krzycząc: Polska! : niepodległa 1918

/redakcja naukowa Piotr Rypson; autorzy not katalogowych: Aneta Biały, Piotr Borusowski, Piotr P. Czyż [et al.]/

Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018

 

13. Krzywicka Karolina

Biżuteria etniczna Afganistanu ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie = Ethnic Jewellery of Afghanistan from the Asia and Pacific Museum in Warsaw

Warszawa: Muzeum Azji i Pacyfiku, 2012

 

14. Literatura w kręgu sztuki: tematy – konteksty – medialne transformacje

/pod red. Seweryny Wysłouch i Beaty Przymuszały/

[Literatura i Sztuka - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny; t. 3]

Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2016

 

15. Maurer Maria F.

Gender, space and experience at the Renaissance court: performance and practice at the Palazzo Te

[Visual and material culture, 1300-1700; 9]

Amsterdam: Amsterdam University Press, [2019]

 

 

16. The mercantile effect: on art and exchange in the Islamicate world during the 17th and 18th centuries

/ed. by Sussan Babaie and Melanie Gibson/

[Gingko Library art series]

London: Gingko Library, 2019

 

17. Neilson Christina

Practice and theory in the Italian Renaissance workshop: Verrocchio and the epistemology of making art

Cambridge: Cambridge University Press, 2019

 

18. Nowak Romuald

Ku wolności: polskie panoramy batalistyczne

Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018

 

19. Opus temporis: aneks: toruńskiej katedry historia najnowsza: prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2018-2019

/redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd; [konsultacja: Piotr Birecki, Elżbieta Pilecka]/

Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2019

 

20. The Routledge handbook of early Christian art

/ed. by Robin M. Jensen and Mark D. Ellison/

[Routledge handbooks]

New York: Routledge, 2018

 

21. Sartorial politics in early modern Europe: fashioning women /ed. by Erin Griffey/

[Visual and material culture, 1300-1700; 12]

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019

 

22. Stefan Wegner: a najistotniejszy jest rytm = the rhythm is essential

/ [teksty Józef Robakowski, Paulina Kurc-Maj; redakcja Magdalena Piłakowska [et al.]/

Poznań: Galeria Piekary: Verbum Sp. z o.o.: partner Fundacja 9/11 Art Space, 2019

 

23. Velis quod possis: studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu

/[komitet redakcyjny Andrzej Betlej, Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Agata Dworzak, Marcin Fabiański, Piotr Krasny, Michał Kurzej, Dagny Nestorow]/

Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana: Muzeum Narodowe: Instytut Historii Sztuki UJ, 2016

 

24. Wanda Gołkowska: zmienność w czasie = changeability in meantime /[teksty Jolanta Studzińska, Marta Smolińska, Wanda Gołkowska; redakcja Magdalena Piłakowska [et al.]/

Poznań: Fundacja 9/11 Art Space: partnerzy Galeria Piekary; Gliwice: Galeria Sztuki Współczesnej Esta, 2019

 

25. Wright Alison

Frame work: honour and ornament in Italian Renaissance art

New Haven; London: Yale University Press, 2019

 

26. Żak Izabella

Dawna grafika włoska: katalog zbiorów. T. 1/2

[Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu]

Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017

 

 

(grudzień 2019)

1. Antonello da Messina
/edited by Caterina Cardona, Giovanni Carlo Federico Villa/
[Arte antica. Cataloghi]
Milano: Skira, 2019

2. Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza
/pod redakcją Michała Wardzyńskiego/
[Poza Warszawą; 2]
Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury, 2019

3. Bentley Tamara H.
Picturing commerce in and from the East Asian maritime circuits, 1550-1800
[Visual and material culture, 1300-1700]
Amsterdam: Amsterdam University Press, [2019]

4. Callen Anthea
Looking at men: art, anatomy, and the modern male body
New Haven; London: Yale University Press, 2018

5. Chmielarz Anna
"Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie kąsa": Tadeusz Brzozowski – inspiracje, konteksty, ślady
Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018

6. Ciołek Tadeusz Maciej
Gerard Ciołek i przyjaciele: kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków. Cz. 1, 1841-1945; Cz. 2, 1946-1991
Kraków: Wydawnictwo PK, 2019

7. Crow Thomas E.
Restoration: the fall of Napoleon in the course of European art 1812-1820
[The A.W. Mellon lectures in the fine arts; 64
Bollingen series; 35:64]
Princeton: Princeton University Press, 2018

8. Danielewicz Iwona
French paintings from the 16th to 20th century in the collection of the National Museum in Warsaw: complete illustrated catalogue raisonné
[The National Museum in Warsaw Collection of European painting]
Warsaw: The National Museum in Warsaw, 2019

9. Dąbrowska Agnieszka, Siwińska Monika, Wiszniewska Anna
Spółdzielnia ORNO: biżuteria: wystawa w Muzeum Warszawy
Warszawa: Muzeum Warszawy, 2019

10. Dingerdissen Ulf
Genoveva von Brabant: ein romantisches Schlüsselthema in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts
[Ars et scientia: Schriften zur Kunstwissenschaft: Bd. 18]
Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2018

11. Dworzak Agata
Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych
[Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku: t. 8]
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2018

12. EurAsian Matters: China, Europe, and the Transcultural Object, 1600-1800
/edited by Anna Grasskamp, Monica Juneja/
[Transcultural Research – Heidelberg Studies on Asia and Europe in a Global Context]
Cham: Springer International Publishing: Imprint: Springer 2018

13. Heuer Christopher P.
Into the white: the Renaissance Arctic, the end of the image
Brooklyn, NY : Zone Books New York, 2019

14. Jarzewicz Jarosław
Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego
[Historia Sztuki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 43]
Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019

15. Korżel-Kraśna Małgorzata
Rewolucja w sypialni: łóżka w XIX wieku
Wrocław: Muzeum Narodowe, 2018

16. Kultura miejsca: studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
/pod redakcją Waldemara Baraniewskiego i Piotra Słodkowskiego/
Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2019

17. Makowska Anna
Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem?
Kraków: Universitas, 2019

18. Migracje: sztuka późnogotycka na Śląsku
/autorzy not katalogowych Jan Gromadzki, Zofia Herman-Templewicz, Ewa Houszka, Romuald Kaczmarek, Magdalena Karnicka, Małgorzata Kochanowska, Agnieszka Patała, Marek Pierzchała, Jacek Witecki; redakcja naukowa Agnieszka Patała/
Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2018

19. Motture Peta
The culture of bronze: making and meaning in Italian Renaissance sculpture
London: V&A Publishing, 2019

20. Ołtarze ambonowe. Interdyscyplinarne prace badawcze. Wybór tekstów z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ołtarze ambonowe”
/red. Marta Kaluch-Tabisz/
Wrocław: Agencja Wydawnicza „Argi”, 2018

21. Poklewski Józef
Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945: (wybór tekstów)
/pod redakcją naukową Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej, Małgorzaty Wawrzak/
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019

22. Riether Achim
Einblattholzschnitte des 15. Jahrhunderts: Bestand der Staatlichen Graphischen Sammlung München
Berlin; München: Deutscher Kunstverlag GmbH, 2019

23. Rządzić i olśniewać: klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku: eseje
[redakcja naukowa Dariusz Nowacki, Magdalena Piwocka, Danuta Szewczyk-Prokurat]
Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2019

24. Sobczyńska-Szczepańska Mirosława
Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
[Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3486]
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017

25. Sutton Elizabeth
Women Artists and Patrons in the Netherlands, 1500-1700
[Visual and material culture, 1300 –1700]
Amsterdam: Amsterdam University Press, [2019]

26. Szczerski Andrzej
Transformacja: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

27. Tributes to Jean Michel Massing : towards global art history
/ed. by Mark Stocker and Phillip Lindley/
London: Harvey Miller Publishers, [2016]

28. Wolf Fabian
Die Weihnachtsvision der Birgitta von Schweden: Bildkunst und Imagination im Wechselspiel
Regensburg: Schnell + Steiner, 2018

 

(październik 2019)

1. The art of vaulting: design and construction in the Mediterranean Gothic
/Ed. by Paula Fuentes, Anke Wunderwald/
[Kulturelle und technische Werte historischer Bauten; Bd. 2]
Basel: Birkhäuser Verlag, 2019

2. Bartsch Tatjana
Maarten van Heemskerck: römische studien zwischen Sachlichkeit und Imagination
[Bibliotheca Hertziana (Rom): Römische Studien der Bibliotheca Hertziana; Bd. 44
Veröffentlichungen der Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte]
München: Hirmer Verlag, 2019

3. Carrasco Julia
Der Sündenfall im Werk von Hans Baldung Grien: Ikonographie und Kontext
[Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; Bd. 163]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2019

4. Chatzidakis Michail
Ciriaco d'Ancona und die Wiederentdeckung Griechenlands im 15. Jahrhundert
[Cyriacus: Studien zur Rezeption der Antike; Bd. 9]
Petersberg: Michael Imhof Verlag: Mainz; Ruhpolding: Verlag Franz Philipp Rutzen, 2017

5. Chiaroscuro als ästhetisches Prinzip: Kunst und Theorie des Helldunkels 1300-1550
/hrsg. von Claudia Lehmann, Norberto Gramaccini, Johannes Rößler und Thomas Dittelbach/
Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2018

6. Gotik: der Paderborner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa
/Katalog zur Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn herausgegeben von Christoph Stiegemann/
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

7. Göttliche Ungerechtigkeit? : Strafen und Glaubensprüfungen als Themen antiker und frühchristlicher Kunst
/herausgegeben von Frank Rumscheid, Sabine Schrenk, Kornelia Kressirer/
[Schriften des Akademischen Kunstmuseums Bonn; 6]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

8. Herrmann Christofer
Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg: Konzeption, Bau und Nutzung der modernsten europäischen Fürstenresidenz um 1400
[Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpflege; 17]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2019

9. Jacobs Hanna Christine
Raumerzählung: Narration und räumliche Disposition hagiographischer Bilderzyklen des Tre- und Quattrocento
[Kunstwissenschaftliche Studien; Bd. 197]
Berlin; München: Deutscher Kunstverlag, 2019

10. Jenseits des disegno: die Entstehung selbständiger Zeichnungen in Deutschland und Italien im 15. und 16. Jh.
/hrsg. von Daniela Bohde und Alessandro Nova unter Mitarbeit von Anna Christina Schütz/
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

11. Jungić Josephine
Giuliano de' Medici: Machiavelli's prince in life and art
Montreal: McGill-Queen's University Press, 2018

12. Keil Wilfried E.
Romanische Bestiensäulen
Berlin: Lukas Verlag, 2018

13. Metzner Reinhard Rupert
Zwischen Krone und Kurie: sakrale Baukunst des 12. Jahrhunderts entlang der italienischen Wege nach Rom
[Ars et scientia: Schriften zur Kunstwissenschaft; Bd. 17]
Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2017

14. Michelangelo, sculptor in bronze: the art, anatomy, technology and design of the Rothschild bronzes
/edited by Victoria Avery/
London: Philip Wilson Publishers Ltd., 2018

15. Müller-Bechtel Susanne
Von allen seiten anders: die akademische Aktstudie 1650-1850
[Kunstwissenschaftliche Studien; Bd. 194]
Berlin; München: Deutscher Kunstverlag, 2018

16. Mythos Wille – Johann Georg Wille (1715-1808), Jean Georges Wille: ein deutscher Kupferstecher in Paris
/Herausgeberschaft: Magistrat der Stadt Wetzlar, Universität Trier; Verantwortlich: Stephan Brakensiek, Anja Eichler et al./
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

17. Nanobashvili Nino
Die Ausbildung von Künstlern und Dilettanti: das ABC des Zeichnens
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

18. Paramente in Bewegung: Bildwelten liturgischer Textilien (12. bis 21. Jahrhundert)
/hrsg. von Ursula Röper, Hans Jürgen Scheuer /
Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 2019

19. Pollock Griselda
Charlotte Salomon: and the theatre of memory
New Haven: Yale University Press, 2018

20. Raumstrukturen und Raumausstattung auf Burgen in Mittelalter und Früher Neuzeit
/ hrsg. von Christina Schmid…/
[Interdisziplinäre Beiträge zu Mittelalter und Früher Neuzeit; Bd. 2]
Heidelberg: Winter, 2015

21. Reitinger Franz, Schollenberger Hans Joachim
Johann Jakob Schollenberger (1646-1689): Nürnberg und die Bildproduktion der Kunstverlage des Barock: Werkbiographie eines Verschollenen
Regensburg: Schnell & Steiner, 2018

22. Statnik Björn
Ignaz Günther: Ein bayerischer Bildhauer und Retabel-Architekt im Europa der ausgehenden Barock- und Rokokozeit
Petersberg, Kr Fulda: Michael Imhof, 2019

23. Steinhauer-Tepütt Kathrin
Die Altäre der Aachener Marienkirche: Standorte, Funktionen und Ausstattung
[Der Aachener Dom in seiner Geschichte: Quellen und Forschungen; Bd. 2]
Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 2019

24. Tomb – Memory – Space: Concepts of Representation in Premodern Christian and Islamic Art
/edited by Francine Giese, Anna Pawlak, and Markus Thome/
Berlin; Boston: De Gruyter, 2018

25. Vom Weichen über den Schönen Stil zur Ars Nova: neue Beiträge zur europäischen Kunst zwischen 1350 und 1470
/hrsg. von Jiří Fajt und Markus Hörsch/
[Studia Jagellonica Lipsiensia: Bd. 19]
Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2018

26. Wetzler Dörte
Die Wieskirche als inszenierende Rahmung des Gegeißelten Heilands
[Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; 165]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2019

27. Winkler Elisa
Die Personifikationen der drei bildenden Künste: Funktionalisierungen eines frühneuzeitlichen Bildpersonals
[Ars et scientia; Bd. 20]
Berlin; Boston: De Gruyter, 2018


(czerwiec 2019)

1. Art and reform in the late Renaissance after Trent
/edited by Jesse M. Locker/
[Visual culture in early modernity]
London: Routledge, 2019

2. Bartal Renana
Gender, piety, and production in fourteenth-century English apocalypse manuscripts
London: Routledge, 2017

3. Berger-Dittscheid Cornelia
Fossanova: Architektur und Geschichte des ältesten Zisterzienserklosters in Mittelitalien: "oratorium hoc sit quod dicitur …"
[Bibliotheca Hertziana (Rom): Römische Studien der Bibliotheca Hertziana; Bd. 41]
München: Hirmer, 2018

4. Blaser-Meier Susanna
Hic iacet Regina: Form und Funktion figürlicher Königinnengrabmäler von 1200 bis 1450
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

5. Bock Nicolas
De titulis: zur Vorgeschichte des modernen Bildtitels
[Kunstwissenschaftliche Studien; Bd. 195]
Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2017

6. Bogdanović Jelena
The framing of sacred space: the canopy and the Byzantine church
New York: Oxford University Press, 2017

7. Bukowska Aneta
Najstarsza katedra w Poznaniu: problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000
[Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; t. 3]
Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2013

8. Chen Andrew H.
Flagellant confraternities and Italian art, 1260-1610: ritual and experience
[Visual and material culture, 1300-1700; vol. 5]
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018

9. Critical perspectives on roman baroque sculpture
/ed. by Anthony Colantuono and Steven F. Ostrow/
University Park: The Pennsylvania State University Press, 2014

10. Engert Tamara
Eucharistieverehrung – Konfessionalisierung – Katechese: ikonographische, funktions- und medientheoretische Überlegungen am Beispiel der Charnier-Fenster von Saint-Etienne-du-Mont in Paris
Regensburg: Schnell + Steiner, 2018

11. Das Expressive in der Kunst 1500-1550: Albrecht Altdorfer und seine Zeitgenossen
/Hrsg. von Jiří Fajt und Susanne Jaeger; basierend auf den Beiträgen der Tagung "Expressionismus um 1500. Die Kunst der sog. Donauschule im Europäischen Kontext"/
Berlin; München: Deutscher Kunstverlag, 2018

12. Forschungen zur spätgotischen Retabelkunst
/Konzept und Redaktion Landesamt für Denkmalpflege Sachsen; Autoren Dipl.-Rest. Manfried Eisbein [et al.]/
[Arbeitsheft / Landesamt für Denkmalpflege Sachsen; 25]
Dresden: Sandstein Verlag, 2016

13. Franses Rico
Donor portraits in Byzantine art: the vicissitudes of contact between human and divine
New York: Cambridge University Press, 2018

14. Gaudio Michael
The Bible and the printed image in early modern England
[Visual culture in early modernity: 52]
London: Routledge, 2018

15. Gilio Giovanni Andrea
Dialogue on the errors and abuses of painters
/edited by Michael Bury, Lucinda Byatt, and Carol M. Richardson; translated by Michael Bury and Lucinda Byatt/
[Texts & documents]
Los Angeles: Getty Research Institute, 2018

16. Horodowich Elizabeth
The venetian discovery of America: geographic imagination in the age of encounters
Cambridge: Cambridge University Press, 2018

17. Koppenleitner Vera Fionie
Katastrophenbilder: der Vesuvausbruch 1631 in den Bildkünsten der Frühen Neuzeit
[I Mandorli; Band 22]
Berlin; München: Deutscher Kunstverlag, 2018

18. Lakey Christopher R.
Sculptural seeing: relief, optics, and the rise of perspective in medieval Italy
New Haven; London: Yale University Press, [2018]

19. Marciari John
Drawing in Tintoretto's Venice
New York: The Morgan Library & Museum: [London]: in association with Paul Holberton Publishing, 2018

20. Perspectives on Degas
/edited by Kathryn Brown/
London: Routledge, 2017

21. Polski biedermeier: romantyzm "udomowiony"
/pod redakcją Agnieszki Rosales Rodriguez/
Warszawa: Neriton: Muzeum Narodowe, 2018

22. Reuse and renovation in Roman material culture: functions, aesthetics, interpretations
/ed. by Diana Y. Ng; Molly Swetnam-Burland/
Cambridge: Cambridge University Press, 2018

23. Scanlan Suzanne M.
Divine and Demonic Imagery at Tor De'specchi 1400-1500: Religious Women and Art in 15th-century Rome
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018

24. Das schönste Kaufbare: Untersuchungen zu Skulpturen der Glyptothek
/hrsg. von Florian S. Knauß/
[Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek (München): Forschungen der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek; Bd. 4]
Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2018

25. Scott Katie
Becoming property: art, theory, and law in early modern France
New Haven, CT: Yale University Press, 2018

26. Steiger Johann Anselm
Bibelauslegung durch Bilder: zur sakralen Intermedialität im 16. bis 18. Jahrhundert
[Kunst und Konfession in der Frühen Neuzeit; Band 2]
Regensburg: Schnell + Steiner, 2018

27. Tsakiridou Cornelia A.
Tradition and transformation in Christian art: the transcultural icon
[Routledge research in art and religion]
New York, NY: Routledge 2019

28. Viladesau Richard
The folly of the cross : the passion of Christ in theology and the arts-early modernity
New York, NY: Oxford University Press, 2018

29. Wielkopolska, Polska, Europa: studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej
/ pod red. Jacka Wiesiołowkiego; przy współpr. Jacka Kowalskiego/
[Prace Komisji Historii Sztuki - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; t. 34]
Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2006

 

(kwiecień 2019)

1. Art and reform in the late Renaissance after Trent
/edited by Jesse M. Locker/
[Visual culture in early modernity]
London: Routledge, 2019

2. Bartal Renana
Gender, piety, and production in fourteenth-century English apocalypse manuscripts
London: Routledge, 2017

3. Berger-Dittscheid Cornelia
Fossanova: Architektur und Geschichte des ältesten Zisterzienserklosters in Mittelitalien: "oratorium hoc sit quod dicitur …"
[Bibliotheca Hertziana (Rom): Römische Studien der Bibliotheca Hertziana; Bd. 41]
München: Hirmer, 2018

4. Blaser-Meier Susanna
Hic iacet Regina: Form und Funktion figürlicher Königinnengrabmäler von 1200 bis 1450
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

5. Bock Nicolas
De titulis: zur Vorgeschichte des modernen Bildtitels
[Kunstwissenschaftliche Studien; Bd. 195]
Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2017

6. Bogdanović Jelena
The framing of sacred space: the canopy and the Byzantine church
New York: Oxford University Press, 2017

7. Bukowska Aneta
Najstarsza katedra w Poznaniu: problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000
[Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; t. 3]
Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2013

8. Chen Andrew H.
Flagellant confraternities and Italian art, 1260-1610: ritual and experience
[Visual and material culture, 1300-1700; vol. 5]
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018

9. Critical perspectives on roman baroque sculpture
/ed. by Anthony Colantuono and Steven F. Ostrow/
University Park: The Pennsylvania State University Press, 2014

10. Engert Tamara
Eucharistieverehrung – Konfessionalisierung – Katechese: ikonographische, funktions- und medientheoretische Überlegungen am Beispiel der Charnier-Fenster von Saint-Etienne-du-Mont in Paris
Regensburg: Schnell + Steiner, 2018

11. Das Expressive in der Kunst 1500-1550: Albrecht Altdorfer und seine Zeitgenossen
/Hrsg. von Jiří Fajt und Susanne Jaeger; basierend auf den Beiträgen der Tagung "Expressionismus um 1500. Die Kunst der sog. Donauschule im Europäischen Kontext"/
Berlin; München: Deutscher Kunstverlag, 2018

12. Forschungen zur spätgotischen Retabelkunst
/Konzept und Redaktion Landesamt für Denkmalpflege Sachsen; Autoren Dipl.-Rest. Manfried Eisbein [et al.]/
[Arbeitsheft / Landesamt für Denkmalpflege Sachsen; 25]
Dresden: Sandstein Verlag, 2016

13. Franses Rico
Donor portraits in Byzantine art: the vicissitudes of contact between human and divine
New York: Cambridge University Press, 2018

14. Gaudio Michael
The Bible and the printed image in early modern England
[Visual culture in early modernity: 52]
London: Routledge, 2018

15. Gilio Giovanni Andrea
Dialogue on the errors and abuses of painters
/edited by Michael Bury, Lucinda Byatt, and Carol M. Richardson; translated by Michael Bury and Lucinda Byatt/
[Texts & documents]
Los Angeles: Getty Research Institute, 2018

16. Horodowich Elizabeth
The venetian discovery of America: geographic imagination in the age of encounters
Cambridge: Cambridge University Press, 2018

17. Koppenleitner Vera Fionie
Katastrophenbilder: der Vesuvausbruch 1631 in den Bildkünsten der Frühen Neuzeit
[I Mandorli; Band 22]
Berlin; München: Deutscher Kunstverlag, 2018

18. Lakey Christopher R.
Sculptural seeing: relief, optics, and the rise of perspective in medieval Italy
New Haven; London: Yale University Press, [2018]

19. Marciari John
Drawing in Tintoretto's Venice
New York: The Morgan Library & Museum: [London]: in association with Paul Holberton Publishing, 2018

20. Perspectives on Degas
/edited by Kathryn Brown/
London: Routledge, 2017

21. Polski biedermeier: romantyzm "udomowiony"
/pod redakcją Agnieszki Rosales Rodriguez/
Warszawa: Neriton: Muzeum Narodowe, 2018

22. Reuse and renovation in Roman material culture: functions, aesthetics, interpretations
/ed. by Diana Y. Ng; Molly Swetnam-Burland/
Cambridge: Cambridge University Press, 2018

23. Scanlan Suzanne M.
Divine and Demonic Imagery at Tor De'specchi 1400-1500: Religious Women and Art in 15th-century Rome
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018

24. Das schönste Kaufbare: Untersuchungen zu Skulpturen der Glyptothek
/hrsg. von Florian S. Knauß/
[Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek (München): Forschungen der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek; Bd. 4]
Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2018

25. Scott Katie
Becoming property: art, theory, and law in early modern France
New Haven, CT: Yale University Press, 2018

26. Steiger Johann Anselm
Bibelauslegung durch Bilder: zur sakralen Intermedialität im 16. bis 18. Jahrhundert
[Kunst und Konfession in der Frühen Neuzeit; Band 2]
Regensburg: Schnell + Steiner, 2018

27. Tsakiridou Cornelia A.
Tradition and transformation in Christian art: the transcultural icon
[Routledge research in art and religion]
New York, NY: Routledge 2019

28. Viladesau Richard
The folly of the cross : the passion of Christ in theology and the arts-early modernity
New York, NY: Oxford University Press, 2018

29. Wielkopolska, Polska, Europa: studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej
/ pod red. Jacka Wiesiołowkiego; przy współpr. Jacka Kowalskiego/
[Prace Komisji Historii Sztuki - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; t. 34]
Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2006

 

(luty 2019)

1. André Chastel: méthodes et combats d'un historien de l'art
/textes réunis par Sabine Frommel, Michel Hochmann et Philippe Sénéchal/
Paris: Éditions Picard: Institut national d'histoire de l'art-INHA, 2015

2. Andrzejewska Ewa
Skarby z dawnej zakrystii: zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, cop. 2018

3. Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza
/pod redakcją Michała Wardzyńskiego/
[Poza Warszawą; 1]
Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury, 2018

4. Bücherwelten – Raumwelten: Zirkulation von Wissen und Macht im Zeitalter des Barock
/herausgegeben von Elisabeth Tiller/
Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2015

5. Emotion and the seduction of the senses, baroque to neo-baroque
/ed. by Lisa Margaret Beaven, Angela Ndalianis/
[Studies in medieval and early modern culture]
Kalamazoo: Medieval Institute Publications, 2018

6. Ernst Barlach: obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspresjonisty: katalog wystawy ze zbiorów Fundacji Ernsta Barlacha w Güstrow = Ernst Barlach: Bilder vom Tode im Werke eines deutschen Expressionisten: Katalog zur Ausstellung aus dem Bestand der Ernst Barlach Stiftung Güstrow
/pod red. Szymona Piotra Kubiaka i Volkera Probsta; [aut. Dariusz Kacprzak et al.]/
Szczecin: Muzeum Narodowe, 2011

7. Gombin Krzysztof
Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego
[Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 352]
Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2009

8. Figura: Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem Bestand des Nationalmuseums Stettin = Sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie
/hrsg. von Szymon Piotr Kubiak und Volker Probst; [Aut. Aleksandra Gieczys-Jurszo et al.; Übers. Elżbieta Janssen-Stenko, Elżbieta Kaźmierczak]/
Szczecin: Muzeum Narodowe, 2012

9. Golenia Patrick, Kratz-Kessemeier Kristina, Le Masne de Chermont Isabelle
Paul Graupe (1881-1953): ein Berliner Kunsthändler zwischen Republik, Nationalsozialismus und Exil
Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2016

10. Kennerschaft zwischen Macht und Moral: Annäherungen an Hans Posse (1879-1942)
/hrsg. von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Gilbert Lupfer und Thomas Rudert/
Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2015

11. Kiecko Emilia
Przyszłość do zbudowania: futurologia i architektura w PRL
Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2018

12. Kováč Peter
Katedrála v Chartres: francouzské umění rané a vrcholné gotiky
[Stavitelé katedrál; 1]
[Praha]: Ars Auro Prior, 2015

13. Mai Ekkehard
Anselm Feuerbach (1829-1880): ein Jahrhundertleben
Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2017

14. Männig Maria
Hans Sedlmayrs Kunstgeschichte: eine kritische Studie
Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2017

15. Maslauskaite-Mažyliene Sigita
Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva – Italija: katalogas = Masterpieces of the history of the veneration of St. Casimir: Lithuania – Italy: catalogue: the exhibition is dedicated to the centenary of thr restoration of the Lithuanian state, 560th anniversary of the birth of St. Casimir, patron saint of Lithuania, and the visit of pope Francis to Lithuania
Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2018

16. Micke-Broniarek Ewa
Józef Brandt 1841-1915: malowniczy świat polskości = picturesque vision of Poland
Warszawa = Warsaw: Muzeum Narodowe w Warszawie = The National Museum in Warsaw, 2018

17. Moc natury: Henry Moore w Polsce = Power of nature: Henry Moore in Poland
/redakcja Eulalia Domanowska; [autorzy Barbara Banaś et al.]/
Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej, 2018

18. Nie tylko tulipany: Państwowe Muzeum w Schwerinie gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie
/ redakcja Dariusz Kacprzak, Gero Seelig; [autorzy Dirk Blübaum, Dariusz Kacprzak, Gero Seelig; tłum. Tomasz Kowalewski]/
Szczecin: Muzeum Narodowe, 2015

19. Ostrowski Jan K.
Barok – romantyzm – kresy
Warszawa: Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama, 2017

20. Prokop Ursula
Zum jüdischen Erbe in der Wiener Architektur: der Beitrag jüdischer ArchitektInnen am Wiener Baugeschehen 1868-1938
Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2016

21. Rupiewicz Romana
Sąd nad Jezusem: studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności
Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Wydawnictwo Neriton, 2018

22. Skubiszewska Maria
Pamięć rodzinna
Warszawa: P. Skubiszewski & Liber Pro Arte, 2018

23. Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka = Wilno and the Wilno region in the photographic images of Jan Bułhak
/aut. tekstów: Mariola Balińska, Maciej Szymanowicz; red. Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka/
Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2018

24. Wolska Beata Małgorzata
Malczewscy: figura syna: 8.06-23.07.2017, Muzeum Narodowe w Szczecinie = The son figure: 8.06-23.07.2017, The National Museum in Szczecin
Szczecin: Muzeum Narodowe, cop. 2017

25. Wysocka Agnieszka
Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym
[Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 415]
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2015

 

(grudzień 2018)

1. Artistic practices and cultural transfer in early modern Italy: essays in honour of Deborah Howard
/edited by Nebahat Avcioglu and Allison Sherman/
London, New York: Routledge, 2018

2. Bohm-Duchen Monica
Art and the Second World War
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2013

3. Cross-cultural interaction between Byzantium and the West, 1204-1669: whose Mediterranean is it anyway?: papers from the forty-eighth spring symposium of Byzantine studies, Milton Keynes, 28th-30th March 2015
/edited by Angeliki Lymberopoulou/
[Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies; 22]
London; New York: Routledge, 2018

4. The Crusades and visual culture
/ed. by Elizabeth Lapina, April Jehan Morris, Susanna A. Throop and Laura J. Whatley/
London; New York: Routledge, 2018

5. DeMATERIALISATIONS in Art and Art-Historical Discourse in the Twentieth Century (Proceedings of a conference held in Tomaszowice on 14–16 May 2017)
/edited by Wojciech Bałus and Magdalena Kunińska/
Cracow: IRSA Publishing House, 2018

6. Franits Wayne E.
Godefridus Schalcken: a Dutch painter in late seventeenth-century London
[Visual and material culture, 1300-1700; vol. 4]
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018

7. Goldenbaum Laura
In testimonium veritatis: der Bronzegisant als Totenabbild im italienischen Quattrocento
[I Mandorli; Bd. 23]
Berlin, München: Deutscher Kunstverlag, 2018

8. Guth Klaus
Lebensformen im Wandel: Abhandlungen zur Kulturgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart
[Kultur als Lebensform; Bd. 4]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

9. Hamdouni Alami Mohammed
The origins of visual culture in the Islamic world: aesthetics, art and architecture in early Islam
London; New York: I.B.Tauris, 2018

10. Heinrich Graf von Brühl – ein sächsischer Mäzen in Europa: (1700-1763) : Akten der Internationalen Tagung zum 250. Todesjahr, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 13.-14. März 2014, Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom, 20.-21. März 2014
/herausgegeben von Ute C. Koch und Cristina Ruggero … /
Dresden: Staatliche Kunstsammlungen; Sandstein Verlag; Rom: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, 2017

11. Heinz Stefan
Erzbischof Richard von Greiffenklau und sein Grabmal: zur Memoria eines geistlichen Kurfürsten am Beginn der Reformationszeit
[Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; 153]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017

12. Jonietz Fabian
Das Buch zum Bild: die Stanze nuove im Palazzo Vecchio, Giorgio Vasaris Ragionamenti und die Lesbarkeit der Kunst im Cinquecento
[Kunsthistorisches Institut in Florenz: Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, Max-Planck-Institut; 4. Folge, Bd. 11]
Berlin, München: Deutscher Kunstverlag, 2017

13. Kaźmierczak Joanna
Na ratunek Kościołowi: epitafia wrocławskich kanoników katedralnych (1539-1556) jako wizualny postulat odnowy życia chrześcijańskiego
[Biblioteka Dawnego Wrocławia; 11]
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018

14. Kaiser Uta
Sammler, Kenner, Kunstschriftsteller : Studien zur "Geschichte der neueren deutschen Kunst" (1836-1841) des Athanasius Graf Raczyński
[Studien zur Kunstgeschichte; Bd. 207]
Hildesheim, Zürich: Georg Olms Verlag, 2017

15. Miziołek Jerzy
Renaissance weddings and the Antique: Italian Secular Paintings from the Lanckoronski Collection
Roma: L’Erma Di Bretschneider, 2016

16. Moda na Cranacha
/pod redakcją Ewy Houszki i Marka Pierzchały; [autorzy tekstów Barbara Andruszkiewicz, Ewa Houszka, Aleksandra Janiszewska, Dorota Juszczak, Beata Lejman, Romuald Nowak, Agnieszka Patała, Marek Pierzchała, Aleksandra Szewczyk]/
Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017

17. Müller Fabian
Raffaels Selbstdarstellung: Künstlerschaft als Konstrukt
[Artifex - Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018

18. Oléron-Evans Émilie
Nikolaus Pevsner, arpenteur des arts: des origines allemandes de l’histoire de l’art britannique
Paris: Demopolis, 2015

19. Padua and Venice: transcultural exchange in the early modern age
/editors Brigit Blass-Simmen and Stefan Weppelmann/
[Contact zones; vol. 4]
Berlin: De Gruyter, 2017

20. Porras Stephanie
Art of the Northern Renaissance: courts, commerce and devotion
London: Laurence King Publishing, 2018

21. Ramisch Hans
Altar-Bilder im ersten christlichen Jahrtausend: der christliche Altar und seine heilsgeschichtlichen Bildsysteme
[Beiträge zur Kunstwissenschaft; Bd. 95]
München: scaneg, 2018

22. Schürmann Anja
Begriffliches Sehen: Beschreibung als kunsthistorisches Medium im 19. Jahrhundert
[Schriften zur modernen Kunsthistoriographie ; 8]
Berlin/Boston: De Gruyter, 2018

23. Strong Roy
The Tudor and Stuart monarchy: pageantry, painting, iconography. Vol. 1, Tudor
Woodbridge, UK; Rochester, NY: The Boydell Press, 1995

24. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik (400-1000)
/hrsg. von Christian Lübke und Matthias Hardt; Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des Östlichen Europa/
[Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa; Bd. 1]
Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2017

25. Wheeler Katherine
Victorian perceptions of Renaissance architecture
[Studies in art historiography]
London, New York: Routledge, 2017

 

(październik 2018)

1. Adamski Jakub
Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420: główne kierunki rozwoju
Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2017

2. Alexander Zeynep Çelik
Kinaesthetic knowing: aesthetics, epistemology, modern design
Chicago; London: The University of Chicago Press, 2017

3. Anguissola Anna
Supports in Roman marble sculpture: workshop practice and modes of viewing
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2018

4. Balisz-Schmelz Justyna
Przeszłość niepokonana: sztuka niemiecka po 1945 roku jako przestrzeń i medium pamięci
[Ars Vetus et Nova; t. 46]
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018

5. Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy: historia i współczesność
/pod red. Arkadiusza Wojtyły i Małgorzaty Wyrzykowskiej/
Wrocław: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018

6. Betancourt Roland
Sight, touch, and imagination in Byzantium
Cambridge: Cambridge University Press, 2018

7. Childs William A. P.
Greek art and aesthetics in the fourth century B.C
Princeton: Princeton University, in association with Princeton University Press, 2018

8. Colour and light in ancient and medieval art
/edited by Chloë N. Duckworth, Anne E. Sassin/
[Ashgate Book]
New York; London: Routledge, 2018

9. Encyclopedia of monasticism. Vol. 1, A – L; Vol. 2, M – Z
/ed. William M. Johnston; photo ed. Claire Renkin/
Chicago; London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2000

10. Getka-Kenig Mikołaj
Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie "wskrzeszonej" Polski lat 1807-1830
[Ars vetus et nova; t. 45]
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017

11. Gods in color: polychromy in the ancient world
/Vinzenz Brinkmann, Renée Dreyfus, and Ulrike Koch-Brinkmann, editors [et al.]/
San Francisco, CA Munich; London; New York: Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco; DelMonico Books, Prestel 2017

12. Ho Angela K.
Creating distinctions in Dutch genre painting: repetition and invention
[Visual and Material Culture, 1300-1700; 1]
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017

13. Images of sex and desire in Renaissance art and modern historiography
/ed. by Angeliki Pollali and Berthold Hub/
[Visual culture in early modernity]
New York: Routledge 2018

14. L'incanto di Orfeo a Palazzo Sormani: un'opera collettiva di meta Seicento a Milano
Varsavia: Universita di Varsavia Instituto di Storia dell'Arte, 2018

15. Keizer Joost M.
The realism of Piero della Francesca
[Visual culture in early modernity]
Abingdon, Oxon: Routledge, 2018

16. Krzemińska-Szołtysek Sylwia
Wielmożni panowie i czcigodne panie: renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku
[Studia z Historii Kultury Europy Środkowej; t. 3]
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017

17. Kurzej Michał
Depingere fas est: Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor
Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2018

18. Onuf Alexandra
The 'Small Landscape' prints in early modern Netherlands
[Visual culture in early modernity]
London: Routledge, 2018

19. Opll Ferdinand, Krause Heike, Sonnlechner Christoph
Wien als Festungsstadt im 16. Jahrhundert: zum kartografischen Werk der Mailänder Familie Angielini
Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2017

20. Orlandi Balzari Vittoria
Perceptions of the body and sacred space in late antiquity and Byzantium
/edited by Jelena Bogdanović/
London; New York: Routledge, 2018

21. Rąkowski Grzegorz
Kresowe rezydencje: zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. T. 1, Województwo wileńskie
[Dopalanie Kresów; t. 5]
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017

22. Rowland Ingrid D., Charney Noah
The collector of lives: Giorgio Vasari and the invention of art
New York; London: W.W. Norton & Company, 2017

23. Rueland Frueauf d.Ä. und sein Kreis
/Belvedere; hrsg. von Stella Rollig und Björn Blauensteiner/
München, Wien: Hirmer; Belvedere, 2017

24. The silver Caesars: a Renaissance mystery
/edited by Julia Siemon/
[The Metropolitan Museum of Art Symposia]
New York: Metropolitan Museum of Art, 2017

25. Stopa Magdalena
Jerzy Staniszkis: architekt
Warszawa: Salix alba, 2018

26. Szépe Helena Katalin
Venice illuminated: power and painting in Renaissance manuscripts
New Haven: Yale University Press, 2018

27. Sztuka w procesie / proces w sztuce: ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury
/projekt badawczy i red. nauk. I. Szmelter/
Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2016

 

 

(kwiecień 2018)

1. Battersby Martin
The decorative twenties
London: Studio Vista, 1974

 

2. Berger Susanna
The art of philosophy: visual thinking in Europe from the late Renaissance to the early Enlightenment
Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press, 2017

 

3. Breeze Carla
American art deco: architecture and regionalism
New York; London: W. W. Norton, 2003

 

4. Breisig Eva Maria
Die Bauplastik von Saint-Thiébaut in Thann und die spätgotische Skulptur am Oberrhein
[Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; 150]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017

 

5. Burchard Wolf
The sovereign artist: Charles Le Brun and the image of Louis XIV
London: Paul Holberton Publishing, 2016

 

6. Çakmak Gülru
Jean-Léon Gérôme and the crisis of history painting in the 1850s
Liverpool: Liverpool University Press, 2017

 

7. Capitman Barbara Baer, Wilhelm Dennis W.,
Juster Randy
Rediscovering art deco U.S.A
New York, N.Y: Viking Studio Books, 1994

 

8. Dreyer Angelika
Die Fresken von Joseph Mages (1728-1769): zwischen barocker Frömmigkeit und katholischer Aufklärung
[Studien zur christlichen Kunst; Bd. 12]
Regensburg: Schnell + Steiner, 2017

 

9. Duncan Alastair
American art deco
New York: Abrams, 1986

 

10. Federico Barocci: inspiration and innovation in early modernItaly
/ed. by Judith W. Mann/
[Visual culture in early modernity]
London: Routledge, Taylor and Francis Group 2018

 

11. Gesellschaftsepochen und ihre Kunstwelten
/Hieber Lutz (Hrsg.)/
[Kunst und Gesellschaft]
Wiesbaden: Springer VS, 2018

 

12. Graphic devices and early decorated book
/edited by Michelle P. Brown, Ildar H. Garipzanov and Benjamin C. Tilghman/
[Boydell studies in medieval art and architecture]
Woodbridge: The Boydell Press, 2017

 

13. Habenicht Georg
Im Bildsturm: zum Standort von Kunstgeschichte und Geschichte
[Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; 151]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017

 

14. Ilkosz Barbara
Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku
Wrocław: Muzeum Narodowe, 2016

 

15. Köster Constanze
Jürgen Ovens (1623-1678): Maler in Schleswig-Holstein und Amsterdam
[Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; Bd. 147]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017

 

16. Książ: pamiętajmy o ogrodach! /pod redakcją Beaty Lejman/
Wrocław: Muzeum Narodowe, 2017

 

17. Lempges Anja
Der Atzmann. Stummer Diener für lautes Lob
Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 2017

 

18. McAlester Virginia, McAlester A. Lee
A field guide to American houses
New York: Knopf, 1984

 

19. Meganck Tine
Erudite eyes: friendship, art and erudition in the network of Abraham Ortelius (1527-1598)
[Studies in Netherlandish art and cultural history; vol. 14]
Leiden; Boston: Brill, 2017

 

20. Der Meister von Meßkirch: katholische Pracht in der Reformationszeit
/hrsg. von Staatsgalerie Stuttgart, Elsbeth Wiemann; [Autoren der Aufsätze: Jürgen von Ahn et al.]/
Stuttgart: Staatsgalerie Stuttgart; München: Hirmer Verlag, 2017

 

21. Millett Larry
Twin cities then and now
St. Paul, Minn: Minnesota Historical Society Press, cop. 1996

 

22. Minor Vernon Hyde
Baroque visual rhetoric
Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2016

 

23. Mutter Erde: Vorstellungen von Natur und Weiblichkeit in der Frühen Neuzeit
/Maurice Saß, Iris Wenderholm (Hrsg.)/
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017

 

24. Reynolds Donald M.
The architecture of New York City: histories and views of important structures, sites, and symbols
Rev. edition
New York: J. Wiley, cop. 1994

 

25. Robinson Cervin, Bletter Rosemarie Haag
Skyscraper style: art deco, New York
New York: Oxford University Press, 1975

 

26. Schuster Esther-Luisa
Visuelle Kultvermittlung: Kölner und Hildesheimer Bischofsbilder im 12. Jahrhundert
[Eikoniká: kunstwissenschaftliche Beiträge; 7]
Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 2016

 

27. Struck Neela
Römische Bauprojekte im Bild: Studien zur medialen Vermittlung der Bautätigkeit Papst Pauls V. Borghese (1605-1621)
[Veröffentlichungen der Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom] [Römische Studien der Bibliotheca Hertziana; Bd. 39]
München: Hirmer, 2017

 

28. Van de Lemme Arie
A guide to art deco style
[A Quintet book]
London: Apple Press 1987

 

29. Veronesi Giulia
Style 1925: triomphe et chute des "Arts-Déco"
Lausanne: A. Krafft; Paris: Bibliotheque des arts, cop. 1968

 

30. Vogel Swantje
Historienmalerei und Gattungshierarchie an der Dresdner Kunstakademie von 1780 bis 1850
Kromsdorf; Weimar: VDG, 2017

 

31. Watson Howard, Watson Pat
Collecting art deco ceramics: shapes and patterns from the 1920s and 1930s
London: Kevin Francis, cop. 1993

 

(luty 2018)

1. Arthur Upham Pope and a new survey of Persian art /edited by Yuka Kadoi/
[Studies in Persian cultural history; vol. 10]
Leiden; Boston: Brill, 2016

 

2. Bayer Patricia
Art deco interiors: decoration and design classics of the 1920s and 1930s
New York: Thames and Hudson, 1997

 

3. Bildräume | Raumbilder: Studien aus dem Grenzbereich von Raum und Bild
/Dominic E. Delarue, Thomas Kaffenberger, Christian Nille (Hg.)/
[Regensburger Studien zur Kunstgeschichte; 26]
Regensburg: Schnell + Steiner, 2017

 

4. Biller Thomas
Die mittelalterliche Stadtbefestigung im deutschsprachigen Raum T. 1, Systematischer
Teil, T. 2, Topographischer Teil
Darmstadt: Philipp von Zabern, 2016

 

5. Brunhammer Yvonne
The Art Deco style
London: Academy Editions 1983

 

6. Dama w lustrze: strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX w. = Lady in the mirror: female art strategies in the 1970s
/[teksty: A. Jakubowska, I. Kowalczyk, A. Markowska, M. Smolińska et al./
Poznań: Fundacja 9/11 Art Space, 2017

 

7. Dzika grafika: Pół wieku ulicznej dywersji wizualnej w Polsce 1967-2017 = Wild graphics: half a century of visual street diversion in Poland 1967-2017 [Kat.]
/[redakcja Michał Warda et al.]/
Warszawa: Muzeum Plakatu, 2017

 

8. Fête funebre 28.10 – 27.11.2016 [Kat.]
/[tłum. Katarzyna Jopek; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zbrojownia Sztuki/
Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych, 2016

 

9. Harris Jo Beth
More than a Building:The First Century of Boston Avenue United Methodist Church
Tulsa: The Centennial Celebration Committee Boston Avenue United Methodist Church, 1993

 

10. Hillier Bevis
The style of the century, 1900-1980
New York: Dutton, 1983

 

11. Hillier Bevis
The world of art deco: an Exhibition organized by the Minneapolis Institute of Arts, July-September 1971
New York: Dutton, 1971

 

12. Hofkünstler und Hofhandwerker in deutschsprachigen Residenzstädten der Vormoderne
/hrsg. von Andreas Tacke, Jens Fachbach, Matthias Müller/
[Artifex - Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017

 

13. Hryszko Barbara
"Le Peintre du Roi": Aleksander Ubeleski (1649/1651-1718) – malarz polskiego pochodzenia we Francji i jego dzieła
Kraków: Akademia Ignatianum, WAM, 2016

 

14. Illusions of Eden: visions of the American Heartland
/ed. by Robert Stearns; with contributions from Karal Ann Marling … [et al.]; Arts Midwest, Minneapolis, and the Ohio Arts Council, Columbus in partnership with the Columbus
Museum of Art/

Minneapolis, MN: Arts Midwest, cop. 2000

 

15. Katalog grafiki ornamentalnej z wieku XVI w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
/Magdalena Adamska; [opracowanie redakcyjne Krystyna Mamajko; fotografie wykonali Jakub Chojnacki, Zbigniew Kos]/
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017

 

16. Kościoły Grodna
/red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed; oprac.: Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz/
[Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej; cz. 4, t. 3]
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016

 

17. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 3
/redakcja naukowa Dorota Piramidowicz et al./
[Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej; cz. 5]
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016

 

18. Lempicka-Foxhall Kizette de
Passion by design: the art and times of Tamara de Lempicka
New York: Abbeville Press, 1987

 

19. Lwów nowoczesny = Lviv and modernity
/ [autorzy tekstów: Julia Bohdanova, Bohdan Cherkes, Żanna Komar et al./ [Kat.]
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017

 

20. Maria Kazimiera Sobieska (1641 – 1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury
/Redakcja naukowa: Anna Kalinowska, Paweł Tyszka/
Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, 2017

 

21. Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w.: materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Colloquia Castrensia zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 15-16 października 2015 r.
/autorzy tekstów Agnieszka Bocheńska, Andrzej Buko, Małgorzata Chorowska et al./
[Colloquia Castrensia; t. 1]
Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2017

 

22. Quimper Cornouaille, années 1920-1930
/[exposition organisée] avec la collaboration du Musée départemental breton de Quimper et du Musée bigouden de Pont-l’Abbé; [ouvrage sous la direction de Philippe Le Stum]/
Quimper: Palantines, 2010

 

23. Schwartzman Arnold
Deco landmarks: art deco gems of Los Angeles
San Francisco: Chronicle Books, 2005

 

24. Spieth Darius A.
Revolutionary Paris and the market for Netherlandish art
[Studies in the history of collecting & art markets; vol. 3]
Leiden; Boston: Brill, 2018

 

25. Ut pictura poesis: wokół korespondencji sztuk
/pod redakcją Piotra Rosińskiego, Zbigniewa Trzaskowskiego/
Kielce: Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2015

 

26. Weber Eva
Art deco
London: Arlington Press, 1989

 

27. Welzbacher Christian
Monumente der Macht: eine politische Architekturgeschichte Deutschlands 1920-1960
Berlin: Parthas, 2016

 

(grudzień 2017)

1. Angielska Anna
Zaginione arcydzieło Dürera i Baldunga
Sopot: Wydawnictwo Kallisto i Perseusz, copyright 2017

 

2. Angielska Anna
Dürer: w służbie władzy świeckiej i Kościoła
Sopot: Wydawnictwo Kallisto i Perseusz, copyright 2017

 

3. The art and science of the church screen in medieval Europe: making, meaning, preserving
/ed. by Spike Bucklow, Richard Marks and Lucy Wrapson/
[Boydell studies in medieval art and architecture]
Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press, 2017

 

4. Bolgia Claudia
Reclaiming the Roman Capitol: Santa Maria in Aracoeli from the Altar of Augustus to the Franciscans, c. 500-1450
London; New York: Routledge, 2017

 

5. Bréon Emmanuel
L'art des années trente
[L'art et la maniere]
Paris: Somogy, 1996

 

6. Chiat Marilyn Joyce Segal
America's religious architecture: sacred places for every community
Washington, D.C., New York: Preservation Press; J. Wiley & Sons, 1997

 

7. Dostrzec więcej: wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym
/pod redakcją Justyny Kolendy, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej/
[Cyfrowe Spotkania z Zabytkami: 5]
Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI, 2016

 

8. Fulco Daniel
Exuberant apotheoses, Italian frescoes in the Holy Roman Empire: visual culture and princely power in the Age of Enlightenment
[Brill's studies on art, art history, and intellectual history; vol. 15]
[Brill's studies in intellectual history; vol. 255]
Leiden: Brill, 2016

 

9. Galimberti Jacopo
Individuals against individualism: art colectives in Western Europe (1956-1969)
[Value, art, politics; 14]
Liverpool: Liverpool University Press, 2017

 

10. Grzesiuk-Olszewska Irena, Olszewski Andrzej K.
Pomniki Fryderyka Chopina
Warszawa: Salix alba, 2017

 

11. Hecker Sharon
A moment's monument: Medardo Rosso and the international origins of modern sculpture
Oakland, California: University of California Press, 2017

 

12. Jesuits and universities: artistic and ideological aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus – examples from Genoa and Wrocław
/edited by Giacomo Montanari, Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska/
[Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki; 34]
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015

 

13. Kos Jerzy Krzysztof
Ani centrum, ani peryferie: architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740-1815
Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016

 

14. Koutny-Jones Aleksandra
Visual cultures of death in Central Europe: contemplation and commemoration in early modern Poland-Lithuania
[Northern world; vol. 73]
Leiden; Boston: Brill, 2015

 

15. Morgan Sarah M.
Art deco: the European style
New York: Dorset Press 1990

 

16. Mruk Joanna
Moda kobieca w okupowanej Polsce
Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2017

 

17. New studies in Medieval and Renaissance Poland and Prussia: the impact of Gdańsk
/edited by Beata Możejko/
[Routledge research in medieval studies; 10]
Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2017

 

18. Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 5
/pod red. Iwony Błaszczyk, Henryka Kondzieli, Hanny Krzyżanowskiej, Małgorzaty Merkel-Massé; [aut. biogramów Zbigniew Beiersdorf et al.]; Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków/
Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016

 

19. Pomykalska Beata, Pomykalski Paweł
Mniej znaczy więcej: perły polskiej architektury modernistycznej
Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012

 

20. Relacja Warszawa – Zakopane
[red. merytoryczna Katarzyna Kucharska-Hornung; wprowadzenia Katarzyna Kucharska-Hornung; opisy dzieł Julita Dembowska, Katarzyna Kucharska-Hornung/
Warszawa: Muzeum Narodowe; Zakopane: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 2017

 

21. Silberer Leonie
Klosterbaukunst der konventualen Franziskaner vom 13. Jahrhundert bis zur Reformation: domus fratrum minorum
[Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte: Bd. 141]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2016

 

22. Space, place, and motion: locating confraternities in the late medieval and early modern city
/ed. by Diana Bullen Presciutti/
[Art and material culture in Medieval and Renaissance Europe; vol. 8]
Leiden; Boston: Brill, 2017

 

23. Stefański Krzysztof
Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta: Geyerowie, Scheiblerowie, Poznańscy, Heinzlowie, Kindermannowie
Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014

 

24. Szafrańska Małgorzata
Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie
Warszawa: Arx Regia – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2017

 

25. Sztuka w Świętokrzyskiem: średniowiecze i czasy nowożytne
/pod redakcją Piotra Rosińskiego, Henryka Suchojada/
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Biblioteka Uniwersytecka, 2017

 

26. Trajdos Tadeusz Mikołaj
Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski
[Biblioteka Orawska]
Zubrzyca Górna: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, 2016

 

27. Weiß Heiko
Die Baumsäule in Architekturtheorie und -praxis von Alberti bis Hans Hollein
[Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; Bd. 128]
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2015