Biblioteka Stowarzyszenia Historyków Sztuki nosi imię prof. Jana Białostockiego (1921-1988), wybitnego uczonego i humanisty o międzynarodowym prestiżu naukowym. Profesor Jan Białostocki był także wielkim bibliofilem. Niezwykle ważna dla niego była sama forma graficzna książki i jej walory plastyczne. Naukę techniki drzeworytu, jak sam mówił   „pobierał” u Tadeusza Cieślewskiego na początku lat 40. w Warszawie. „Cieślewski był dla mnie raczej mistrzem niż nauczycielem, było to coś w rodzaju czeladnictwa u mistrza, tak jak to w dawnych czasach bywało, nie zaś systematycznie prowadzona nauka” (Z pracowni graficznej Jana Białostockiego, katalog wystawy Warszawa-Wrocław, 23 X-15 XII 1981, Wrocław 1981). Wśród prac artystycznych, które wykonywał są rysunki, grafiki, projekty plakatów i układów graficznych książek i ich okładek, a także ekslibrisy. W latach 1943-1947 wykonał w technice drzeworytu ekslibrisy m.in. Ihora Szewczenki, Andrzeja Vincenza, Michała Walickiego oraz własny. Dziełem Profesora jest też logo Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Grafika autorstwa prof. Jana Białostockiego

O profesorze Janie Białostockim piszą:

  • Juliusz A. Chrościcki, Jan Białostocki 1921-1988 (nekrolog), „Biuletyn Historii Sztuki” t. LI, 1989, nr 2, s. 208-215.
  • Juliusz A. Chrościcki, In Memoriam Jan Białostocki 1821-1988, “Artibus et Historiae” t. X, 1989, nr 20, s. 9-14. (pobierz – PDF)
  • „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” t. X, 1991 (część pierwsza rocznika poświęcona jest osobie prof. Jana Białostockiego. Autorami nekrologów i wspomnień są: Janina Michałkowa, Stanisław Lorenz, Andrzej Vincenz, Irena Jakimowicz, Juliusz A. Chrościcki, Tadeusz Chrzanowski, Anna Dobrzycka, Paulina Ratkowska, Marek Rostworowski, Andrzej Rottermund, Jacek Woźniakowski, André Chastel, Justyna Guze, Jirina Hořejši, Jarmila Vacková, Rüdiger Klssmann, Jerzy Z. Łoziński, Sergiusz Michalski, Maria Poprzęcka, Mieczysław Porębski, Willibald Sauerländer, Piotr Skubiszewski, Lyckle de Vries, Wilfried Wiegand).
  • Antoni Ziemba, Jan Białostocki, „Rocznik Historii Sztuki” t. XXXVI, 2011, s.157-171. (pobierz – PDF)

Okładki książek prof. Jana Białostockiego

Dedykacje dla prof. Jana Białostockiego