Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Muzeum Narodowe w Poznaniu 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki 
Muzeum Historii Polski w Warszawie

zapraszają na
IV seminarium metodologiczne historii sztuki im. Edwarda Aleksandra 
Raczyńskiego

OBRAZ W HISTORII I POZA HISTORIĄ

Pałac w Rogalinie, 19-21 października 2023 r. 

 

Program 


Czwartek 19.10
Sesja I 16. 30 -18.00

Cezary Wąs, Treści obrazowe poematu „Akdamut Milin” [ יןִ לִּ מ מוּתָ דְּ אַק .[ Problemy proweniencji
motywów i formuł interpretacji
Jacek Jaźwierski, Historyczność ponadhistoryczności. Reynolds i Blake 
Dyskusja

Sesja II 19. 00 – 20.30
Ryszard Kasperowicz, „Dazwischen”. Między koniecznością sztuki a możliwością jej historii w 
myśli Hegla
Dorota Kownacka-Rogulska, „Kiedy czytałem Homera, wszyscy wydawali mi się gigantami”. 
Bezczasowość arcydzieła, ograniczenia płynące z historii – Ralph Waldo Emerson. 
Dyskusja


Piątek 20.10
Sesja I 9.30 – 11.30
Maria Nitka, Idylle Siemiradzkiego jako obrazy historii
Michał Haake, Autoportret. Tryptyk. Ponadczasowość. O genezie obrazów religijnych Jacka 
Malczewskiego.
Wojciech Bałus, Problem historyczności i ponadhistoryczności obrazu w klasycznej nauce o 
sztuce
Dyskusja

Sesja II 12.00-13.30
Łukasz Kiepuszewski, Morandi i faszystowskie ventennio
Łukasz Żuchowski, Miara postępu. Problem relacji formalizmu i realizmu w kontekście 
powojennej twórczości i zapisków Xawerego Dunikowskiego
Dyskusja 

Sesja III 15.00 – 17.00 
Nieborowskie syntezy
Maria Poprzęcka
• Gabriela Świtek 
• Mariusz Bryl

Dyskusja

Sesja IV 17.30-18.30
Magdalena Kunińska, „W średniowieczu i za życia Woltera” (Z. Ameisenowa): teoretyczne 
podstawy obrazu w czasie i poza czasem w historii sztuki Zofii Ameisenowej i Jana 
Białostockiego
Dyskusja 

Sesja V 19.30 – 21.00
Piotr Juszkiewicz, Modernistyczna czasowość i jej limity. (Strzemiński, Lachert, Hansen)
Agnieszka Rejniak-Majewska, Wieczne teraz modernizmu, teoria widzenia i obrazy 
dialektyczne
• Dyskusja

 

Sobota 21.10

Sesja I 9.30 -11.00 
Anna Markowska, Wieloczas, transcendencja, emancypacja
Stanisław Czekalski, Napalm w Trang Bang i dziewiętnaście zdjęć Nicka Uta
• Dyskusja

Sesja II 11.30 -13.00
Łukasz Rozmarynowski, Obraz na pograniczu znaczeniowej artykulacji. (A)historyczność
wiedzy naukowej jako zadra polskiego konceptualizmu na przykładzie prac Jarosława 
Kozłowskiego i Mariana Warzechy.
Mirosław Wachowiak, Osąd estetyczny – naturalne dziedzictwo
• Dyskusja


Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie inaugurujące działalność Akademii Fukierowskiej.

Głównym celem Akademii jest integracja środowiska twórczego, opiniodawczego i edukacyjnego wokół idei reprezentowanych przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, ale również wskazanie rekomendacji do wykorzystania dla potrzeb planowanego w najbliższej przyszłości Muzeum Fukierowskiego SHS, a także popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki, kultury, architektury, historii Fukierów i winiarni.

Akademia Fukierowska, której chcemy nadać charakter programotwórczy, pracuje metodą pro publico bono, która opiera się na pracy twórczej dla dobra wspólnego; pracy wykonywanej z pobudek społecznych. Zakłada ona współpracę między sobą oraz lokalnymi społecznościami, sąsiedztwem, instytucjami najbliższego otoczenia, które wspólnie wyrażają również genius loci miejsca, jakim jest obszar Starego Miasta w Warszawie, poszukując wspomnianego ducha nie tylko w krajobrazie architektoniczno-urbanistycznym, ale także przyrodniczym, czy – co najważniejsze – kulturowym, rozumianym jako interpretacje spuścizny i postawy wobec zachowanego dziedzictwa materialnego i niematerialnego tego szczególnego obszaru miasta.

Akademia Fukierowska swoje działania w początkowym okresie koncentrować będzie wokół comiesięcznych spotkań, odbywających się w sali Kominkowej w kamienicy Fukierowskiej. W trakcie otwartych spotkań prezentowane będą (w formie wykładu popularno-naukowego, prelekcji, czy wydarzeń artystycznych) różne aktywności wyrażające wartości, idee i treści, które składają się na program naukowy i edukacyjny planowanego Muzeum. Założeniem otwartej debaty programowej jest jak najszersza współpraca ze środowiskami zawodowymi muzealników, ekspertami różnych dyscyplin wiedzy, organizatorami, praktykami zarządzania, przedstawicielami władz administracji publicznej oraz przedstawicielami organizacji reprezentujących obywatelską opinię publiczną. Tworzona w ramach Akademii  ścieżka działań opiniodawczych ma umożliwić wypracowanie rekomendacji i określić pożądane kierunki rozwoju planowanego Muzeum Fukierowskiego, a także włączyć w prace programowe Stowarzyszenia środowisko społeczne.

Podczas inauguracji Akademii będą mogli Państwo zwiedzić unikalne wnętrza Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu o historii win fukierowskich. Prelegentem będzie dr Gabriel Kurczewski, członek Klubu Historii i Kultury Wina działającego przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 października br. w sali kominkowej SHS (Rynek St. Miasta 27, Warszawa) o 18:30

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!