Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie inaugurujące działalność Akademii Fukierowskiej.

Głównym celem Akademii jest integracja środowiska twórczego, opiniodawczego i edukacyjnego wokół idei reprezentowanych przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, ale również wskazanie rekomendacji do wykorzystania dla potrzeb planowanego w najbliższej przyszłości Muzeum Fukierowskiego SHS, a także popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki, kultury, architektury, historii Fukierów i winiarni.

Akademia Fukierowska, której chcemy nadać charakter programotwórczy, pracuje metodą pro publico bono, która opiera się na pracy twórczej dla dobra wspólnego; pracy wykonywanej z pobudek społecznych. Zakłada ona współpracę między sobą oraz lokalnymi społecznościami, sąsiedztwem, instytucjami najbliższego otoczenia, które wspólnie wyrażają również genius loci miejsca, jakim jest obszar Starego Miasta w Warszawie, poszukując wspomnianego ducha nie tylko w krajobrazie architektoniczno-urbanistycznym, ale także przyrodniczym, czy – co najważniejsze – kulturowym, rozumianym jako interpretacje spuścizny i postawy wobec zachowanego dziedzictwa materialnego i niematerialnego tego szczególnego obszaru miasta.

Akademia Fukierowska swoje działania w początkowym okresie koncentrować będzie wokół comiesięcznych spotkań, odbywających się w sali Kominkowej w kamienicy Fukierowskiej. W trakcie otwartych spotkań prezentowane będą (w formie wykładu popularno-naukowego, prelekcji, czy wydarzeń artystycznych) różne aktywności wyrażające wartości, idee i treści, które składają się na program naukowy i edukacyjny planowanego Muzeum. Założeniem otwartej debaty programowej jest jak najszersza współpraca ze środowiskami zawodowymi muzealników, ekspertami różnych dyscyplin wiedzy, organizatorami, praktykami zarządzania, przedstawicielami władz administracji publicznej oraz przedstawicielami organizacji reprezentujących obywatelską opinię publiczną. Tworzona w ramach Akademii  ścieżka działań opiniodawczych ma umożliwić wypracowanie rekomendacji i określić pożądane kierunki rozwoju planowanego Muzeum Fukierowskiego, a także włączyć w prace programowe Stowarzyszenia środowisko społeczne.

Podczas inauguracji Akademii będą mogli Państwo zwiedzić unikalne wnętrza Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu o historii win fukierowskich. Prelegentem będzie dr Gabriel Kurczewski, członek Klubu Historii i Kultury Wina działającego przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 października br. w sali kominkowej SHS (Rynek St. Miasta 27, Warszawa) o 18:30

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!