ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 3441402
www.shs.wroclaw.pl, e-mail:  shs@shs.wroclaw.pl  i.zak3@wp.pl

 

 

KOMUNIKAT SPECJALNY z dnia 5.01.2023 r.

 Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki Anny

Fedorowicz, wieloletniej członkini Wrocławskiego Oddziału SHS.  Pogrzeb odbędzie się w środę 11 stycznia o g. 14:00 na cmentarzu

komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.


   Izabela ŻakSekretarz Oddziału

 


 

KOMUNIKAT nr 9 z dnia 16 grudnia 2022 r.

 

 

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA ORAZ ICH RODZINOM
SKŁADAMY ŻYCZENIA

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
A TAKŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH I SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM
W CAŁYM ROKU 2023

 

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 


 

KOMUNIKAT nr 8 z dnia 12 listopada 2022 r.

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na spotkanie naukowe, które odbędzie się w czwartek, 15 grudnia 2022 r., o godz. 17:00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, sala 309.


Wykład pt. Nowoczesne metody i narzędzia w pracach inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych przy prowadzeniu badań podstawowych wygłosi dr hab. Juliusz Raczkowski (UMK).

 

Zaproszenie na wykład

 

Prezentacja będzie dotyczyć możliwości/potencjału sięgania do nowoczesnych metod i narzędzi przydatnych przy identyfikacji materiału, rozpoznania techniki wykonania, analizy warstw malarskich, rozpoznania struktur podziemnych, itd. Przedstawiony zostanie także potencjał wykorzystania drona do dokumentacji obiektów trudno dostępnych, wykonywania dokumentacji ortogonalnej, tworzenia ortofotomap z dokumentacji fotograficznej. Przede wszystkim zaprezentowane będą metody i narzędzia nieniszczące (NiR, XRF, Fluorescencja UV, Badania Tomograficzne, Badania dendero metodą nieniszczącą) oraz ich potencjał/przydatność do prowadzenia badań podstawowych, przede wszystkim tzw. operacji badawczych pierwszej historii sztuki.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 


 

Zaproszenie na wykład "O SKRZYDŁACH I KARACENACH" który odbędzie się 17 listopada o godz. 17:00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36, w sali 309.


 

 


 

Zaproszenie na wykład dra hab. Andrzeja Baranowskiego pt. Architektua sakralna Wielkopolski - między regionalizmem a Europą, który odbędzie się 27 października 2022 w Instytucie Historii Sztuki we Wrocławiu

 


 

KOMUNIKAT NR 2 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

 

 

Przypominamy wszystkim członkom Wrocławskiego Oddziału SHS o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w środę 27 kwietnia b.r. o godz. 17:00 (I termin) lub 17:15 (II termin).

Miejscem spotkania będzie tradycyjnie sala nr 116 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

 

 

 

 

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS

składa wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia

serdeczne życzenia

zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

 

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 

 


 

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 22 marca 2022 r.

 

 

Zapraszamy wszystkich członków Wrocławskiego Oddziału SHS na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w środę 27 kwietnia b.r. o godz. 17:00 (I termin) lub 17:15 (II termin).

Miejscem spotkania będzie tradycyjnie sala nr 116 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

 

Porządek zabrania:

 1. Otwarcie zebrania o godz. 1700 lub 1715 (drugi termin)

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta

 3. Odczytanie sprawozdania merytorycznego (Prezes) i finansowego (Skarbnik)

 4. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 5. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 7. Wybór Prezesa Oddziału

 8. Wybór członków Zarządu

 9. Wybór 3 – osobowej Komisji Rewizyjnej

 10. Wybór 5 Delegatów Oddziału na Walny Zjazd

 11. Wolne wnioski

 12. Zamknięcie obrad

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


 

KOMUNIKAT nr 7 z dnia 20 grudnia 2021

 

 

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM

I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA

SKŁADAMY ŻYCZENIA

ZDROWYCH I PEŁNYCH RADOŚCI

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

A TAKŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH

ORAZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM W NOWYM ROKU 2022

 

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


 

KOMUNIKAT nr 3 z dnia 13 maja 2021 r.

 

 

Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zapraszają

na wykład online:

dr hab. Rafał Eysymontt przedstawi temat Wyprawa po białe runo. Najstarsze europejskie młyny papiernicze w świetle ekspertyzy przeprowadzonej  na potrzeby wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2019 i 2020.

Wykład odbędzie się w środę 19.05.2021 o godź. 17:00 na platformie ZOOM
 

Podajemy link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1143338932827094?ref=newsfeed

Aby wziąć udział w wykładzie należy wypełnić formularz, który można pobrać pod linkiem:

https://forms.gle/pKnD4ZANto7mGma58

 

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 

 


KOMUNIKAT nr 2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zapraszają
do uczestnictwa w zdalnym wykładzie, który odbędzie się w środę 28 maja o godź. 17:00
na platformie ZOOM

 

 https://www.facebook.com/events/793424434921954

 

- dr Marcin Szyma (Instytut Historii Sztuki UJ) i dr hab. inż. arch. Jacek Czechowicz (Katedra Historii Architektury i Konserwacji PK) przedstawią temat:

Cyfrowe rekonstrukcje lektorium i kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie.

 

*

 

Oddział Toruński SHS uprzejmie zaprasza na 12 konferencję z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia": SOCREALIZM W TORUNIU: architektura, plastyka, bohaterowie”.

Termin: sobota, 8 maja 2021, o 10:00 – 15:00, link:

https://www.facebook.com/events/263682665402995

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


KOMUNIKAT nr 9 z dnia 22 grudnia 2020

 

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA ORAZ ICH RODZINOM
SKŁADAMY ŻYCZENIA

SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
A TAKŻE DOBREGO ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
W NOWYM ROKU 2021.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 

 

 


KOMUNIKAT nr 8 z dnia 17 listopada 2020

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 listopada 2020 r. zmarł Samuel Gumiński,
wieloletni członek Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Msza święta żałobna i pogrzeb zostaną odprawione w Krakowie
w sobotę 21 listopada o godz. 13:00 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

 

 

 

W nawiązaniu do informacji z Oddziału Toruńskiego SHS, podanej w naszym komunikacie nr 6,na temat 11. konferencji z cyklu Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia (Secesja w Toruniu: architektura
i plastyka, twórcy i dzieła), przypominamy, że będzie ona miała miejsce dnia 21 listopada 2020,
w godz. 10.00-15.00, on-line na Facebooku Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

 

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


 

KOMUNIKAT nr 7 z dnia 12 listopada 2020

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 listopada 2020 r. zmarł prof. Olgierd Czerner, wieloletni członek Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Przez wszystkie lata swojej działalności zawodowej wykazywał się w Stowarzyszeniu niezwykłą aktywnością, zwłaszcza w sytuacjach związanych z architekturą i urbanistyką oraz problemami konserwatorskimi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 14 listopada we Wrocławiu - msza święta żałobna dla najbliższych – w kościele NMP o g. 9:00, pogrzeb – o g. 11:00 na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.

Za Zarząd:

Izabela Żak
(
Sekretarz Oddziału)

 


 

KOMUNIKAT nr 6 z dnia 29 października 2020

 

 

Informujemy, iż z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Zarząd Główny podjął decyzję
o odwołaniu LXIX Ogólnopolskiej sesji SHS
"HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA" planowanej na 19-20 listopada 2020 r.

 

Oddział Toruński SHS organizuje 11. konferencję z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia
pt. Secesja w Toruniu: architektura i plastyka, twórcy i dzieła.

Wydarzenie w TRYBIE ONLINE odbędzie się 21 listopada 2020 r. w godz. 10:00 – 15:00.

 

W związku z pandemią Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS nie organizuje – do odwołania – spotkań naukowych, ani objazdów zabytkoznawczych.

 


KOMUNIKAT nr 5 z dnia 9 września 2020

Przesyłamy wstępny program XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS Historia Sztuki jako instytucja, która odbędzie się w Warszawie, 19-20 listopada 2020 r.

Każdy oddział ma możliwość wyznaczenia jednego delegata do uczestnictwa w sesji. Zarząd Główny pokrywa koszty jednego noclegu  (18-19 XI  lub 19-20 XI) a koszty podróży delegata finansuje Oddział.
Zainteresowani sesją proszeni są o pilne zgłoszenie chęci uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres: robus@poczta.onet.pl
Proszę o wybór jednego noclegu. Decyduje kolejność zgłoszeń.


HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA
LXIX Ogólnopolska sesja SHS

Warszawa 19-20 listopada 2020 roku
Aula Akademii Sztuk Pięknych, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 (stacja metra: "Centrum Nauki Kopernik")

 

19 listopada, czwartek

godz. 10:00

I. Historia i polityka

 • Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny
 • Elżbieta Kal, Realizm – walka klasowa – postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji sztuki
 • Andrzej Szczerski, Rok Awangardy i historie alternatywne
 • Stanisław Czekalski, Historia sztuki w systemie 2.0 – gdzie jesteśmy?
 • Wojciech Włodarczyk, "Prywatność" - niechciany model kultury

II. Historia sztuki jako dyscyplina

 • Ryszard Kasperowicz, Classicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda
 • Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy
 • Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis
 • Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej
 • Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi
 • Piotr Juszkiewicz, W poszukiwaniu fundamentów. Polska historia sztuki XX i XXI w. jako projekt modernistyczny
 • Jakub Banasiak, Tranzytologia, antykomunizm, efekt Foucault. W stronę historii historii sztuki polskiej (współczesnej) po 1989 roku (i co z tego wynika)
 • ks.bp. Michał Janocha, Nauczanie historii sztuki w seminariach duchownych

godz. 18:00 – rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego
Łozińskiego

 

20 listopada, piątek

godz. 9:00

IV. Muzea, wystawy, zbiory

 • Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna
 • Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności
 • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Jedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach
 • Gabriela Świtek, Centralny Plan Wystaw

V. Przestrzeń publiczna

 • Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
 • Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?
 • Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki
 • Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią
 • Robert Waszkiewicz, Bieżące problemy prawne na tle praktyki stosowania prawa o ochronie zabytków
 • Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu
 • Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia
 • Paulina Korneluk, Spór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku
 • Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych

 

Za Zarząd:
Izabela Żak
(Sekretarz Oddziału)

 

 


 

KOMUNIKAT nr 4 z dnia 24 kwietnia 2020-04-24

 

Przypominamy o XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS Historia Sztuki jako instytucja, która odbędzie się w Warszawie, 19-20 listopada 2020 r. (szczegóły były podane w komunikacie nr 11 z 2019 r.). Zgłoszenia referatów można przesyłać na adres Zarządu Głównego (shs@shs.pl) do 15 czerwca b.r.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Muzeum Etnograficzne w Toruniu organizują w dniach 14-16 października 2020 r. na konferencję Architektura drewniana w Polsce – standardy badań konserwacji. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia. Szczegóły i link zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://etnomuzeum.pl/konferencja-naukowa-architektura-drewniana-w-polsce/

 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Fundacja Naukowa "Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych", Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej
Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991), Bydgoszcz 17-18 września 2020 r.

Zaproszenie jest skierowane do historyków różnych specjalności, a w szczególności badaczy dziejów: medycyny, nauki, techniki, kultury oraz sztuki. Zamiarem organizatorów jest zakończenie tym samym cyklu konferencji naukowych poświęconych kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po schyłek XX w. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 320 zł. (dla uczestników studiów doktoranckich 280 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz punktowane wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty (20 punktów MNiSW). Koszty noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 31 lipca 2020 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem (ok. 1500 znaków) proponowanego referatu.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 


 

KOMUNIKAT nr 1 z dnia 12 stycznia 2020 r.

 

 

Zapraszamy wszystkich członków Wrocławskiego Oddziału SHS na Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału, które odbędzie się w sali nr 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5) we wtorek 17 marca b.r. o g. 16:30 (I termin; II termin – g. 16:45).

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Architektury we Wrocławiu zapraszają na wykład dr Mirosławy Sobczyńskiej-Szczepańskiej (Instytut Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Architektura zakonu trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, który odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 r. o g. 17:00 w Muzeum Architektury (ul. Bernardyńska 5).

Zaproszenie na wykład dr Mirosławy Sobczyńskiej-Szczepańskiej (Instytut Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Architektura zakonu trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

 

Dyskusyjny Klub Książki Podróżniczej „Globtrotter“ zaprasza na pokaz multimedialny Michała Pieczki pt. W krainie tokaju i papryki, czyli wędrówki zabytkoznawcze po Węgrzech.
 

26-02-2020 (Środa), godz. 17:00 – 18:30

American Corner, II piętro.

Wstęp wolny!

 

Prelegent Michał Pieczka, historyk sztuki i miłośnik przyrody zaprosi tym razem słuchaczy do odbycia niezwykłej podróży po ziemi węgierskiej. Wspólnie odwiedzimy urokliwe prowincjonalne miasteczka i opactwa rozsiane wzdłuż błękitnej wstęgi Dunaju. Następnie udamy się do Budapesztu, by poznać zabytki i skarby tego królewskiego miasta.

 

Kontakt: American Corner
71 33-52-215

 

 

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów.

Bydgoszcz 23-24.04.2020 r.

 

Na prośbę Sekretarza Redakcji przesyłamy Call for Papers do czterech kolejnych numerów „Quart. Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławksiego“, które będą się ukazywać w 2020 i 2021 r.“

 

Nr 56 (czerwiec 2020): Podróżowanie i sztuka w Europie w XVII i XVIII wieku

Termin nadsyłania tekstów: 1 marca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. czerwca 2020

Redaktor tematyczny numeru: prof. dr hab. Andrzej Kozieł

 

Nr 57 (wrzesień): Pustki, braki i pominięcia w sztuce średniowiecznej

Termin nadsyłania tekstów: 5 czerwca 2020

Numer ukaże się w 2. poł. września 2020

Redaktorka tematyczna numeru: dr Agnieszka Patała

 

Nr 58 (grudzień 2020): Numer specjalny poświęcony pamięci Dra Andrzeja Jarosza

Termin nadsyłania tekstów: 2 września 2020

Numer ukaże się w 2. poł. grudnia 2020

Redaktorzy tematyczni numeru: dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej UWr)
i prof. dr hab. Waldemar Okoń

 

Nr 59 (marzec 2021): Praca deflacji: oduczanie, deskilling, epistemologie niewiedzy

Termin nadsyłania tekstów: 2 grudnia 2020

Numer ukaże się w 2. poł. marca 2021

    Redaktorka tematyczna numeru: prof. dr hab. Anna Markowska

 

Artykuł (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania
do 7 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej:
http://quart.uni.wroc.pl/wytyczne.html) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl zgodnie ze wskazanymi poniżej terminami. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

Quart" to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Indeksowany w bazach ERIH+, CEJSH oraz BazHum. Nagrodzony grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych" MNiSW. Ujęty w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 z 20 punktami. Numer bieżący do nabycia
w salonach sieci EMPiK. Numery archiwalne w bibliotekach oraz w formie zdigitalizowanej w serwisie Polona:
https://polona.pl/search/?query=quart.

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak

 

 


 

KOMUNIKAT nr 11 z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Andrzej Jarosz, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Dyrektor Muzeum Współczesnego, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UWr.

Ostatnie Pożegnanie odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kiełczowskiej 90
w środę 18 grudnia o g. 14:00.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

 

W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji.

Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia).
Oczekujemy ujęć ogólnych, ale także studiów przypadków:

 

I. HISTORIA
- status historii sztuki w II RP, PRL i III RP

- społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji
- historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych
- programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną

 II. POLITYKA
- demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki

- historyk sztuki jako urzędnik
- samorząd uwłaszczony na zabytkach
- kultura jako konflikt interesów czy wspólnota
- własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki
- neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka

III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
- przestrzeń publiczna – kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki

- deweloper i zabytek – racje gospodarczo-społeczne i racje nauki
- polityka pamięci i pomniki – diagnozy i role historyka sztuki
- niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt
- wiara a piękno – historia sztuki w seminariach
- dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski

IV. MUZEA
- muzea jako argument polityczny

- muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne
- czego uczą edukatorzy muzealni?
- granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej

V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA
- historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny

- uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona
- wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki
- polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć
- językowe determinanty historii sztuki
- historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl), do dnia 15 czerwca 2020 r. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

Katedra Historii Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji: Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu Łódź 18-19 VI 2020.
Zgłoszenia (wraz z abstraktem – 1000 znaków) można przesyłać do 1 marca 2020 r. na adres mailowy: konferencja.wnetrza2020@gmail.com.). Szczegóły w załączniku / na stronie Oddziału Łódzkiego.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza do udziału w sesji Warszawa 20-lecia: życie artystyczne i nowa tożsamość miasta, która odbędzie się w Warszawie w dniu 13 października 2020 r.
Konferencja Oddziału Warszawskiego SHS, planowana w stulecie Bitwy Warszawskiej – symboliczną datę ocalenia niepodległości – jest okazją do skupienia uwagi na życiu artystycznym Warszawy w okresie międzywojennym.
Propozycjie tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków) proszę przesyłać do 10 lutego 2020 na adres mailowy biura Oddziału: ow.shs@shs.pl. Pytania można kierować do dr Katarzyny Nowakowskiej-Sito na adres: katarzyna.nowakowska-sito@muzhp.pl.
Szczegóły w załączniku / na stronie Oddziału Warszawskiego.

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA
SKŁADAMY ŻYCZENIA
ZDROWYCH I PEŁNYCH RADOŚCI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

A TAKŻE SUKCESÓW ZAWODOWYCH
ORAZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU PRYWATNYM W NOWYM ROKU 2020

 

 

Za Zarząd:

Izabela Żak


KOMUNIKAT NR 10 z dnia 28 listopada 2019 r.

Muzeum Architektury we Wrocławiu i Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na wykład prof. UAM dr hab. Jarosława Jarzewicza (IHS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Kościół Mariacki w Starogardzie i problem architektury „brunsbergowskiej”. Wykład odbędzie się w czwartek 5 grudnia 2019 o g. 16:00 w Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5.

Organizatorzy zapraszają na kolejną “Sobotę w Ratuszu” – 30 listopada o g. 12:00 dr Arkadiusz Wojtyła opowie
o Życiu codziennym i niecodziennym we wrocławskich klasztorach barokowych.

W dniach 2-3 grudnia 2019 r. odbędzie się w Warszawie na Zamku Królewskim konferencja ICOMOS Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków. PROGRAM

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na sympozjum naukowe Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym. Obrady sympozjum będą miały miejsce w Rzeszowie w dniach 5 – 6 grudnia 2019 roku w Sali Konferencjyjnej  Biblioteki Uniwersyteckiej w Rzeszowie przy ul. S.Pigonia 8. Towarzysząca sympozjum przygotowana wraz z Pracownią Badań nad Ikonosferą Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wystawa „ISTOTA RZECZY“ otworzona zostanie w dniu 5 grudnia o godz. 18.00 w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie ul. Zamkowa 4 (budynek Kurii). PROGRAM

Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i Opactwo Cystersów w Mogile organizują 28-29 maja 2020 VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów. Wystąpienia można zgłaszać do 31. XII 2019. Proponowany temat wraz z abstraktem (1000 znaków), dane teleadresowe i afiliację należy przesłać na adres biuromogila@gmail.com, lub pocztą na adres Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11, 31- 979 Kraków (z dopiskiem VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów).

Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam odbędzie sie w Krakowie w dn. 17-18 października 2020 r.
Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl.)

Za Zarząd:

Izabela Żak


KOMUNIKAT NR 9 z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Zarząd Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie naukowe w ramach cyklu prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia.

W czwartek 21 listopada 2019 r. o g. 14:30 kuratorka Barbara Andruszkiewicz oprowadzi po wystawie
Wyrzeźbiony Wrocław w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
(pl. Powstańców Warszaw 5, zbiórka w holu).

Zwracamy się do wszystkich członków naszego oddziału z prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi: 8 zł/miesięcznie (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi: 4 zł/miesięcznie (w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).


W trosce o dobrą komunikację prosimy o informowanie o zmianach adresów mailowych oraz adresów zamieszkania /do korespondencji.

 

Za Zarząd:

Izabela Żak


KOMUNIKAT NR 8 z dnia 3 października 2019 r.

 

W Łodzi, w dniach 21-22 listopada b.r. odbędzie się LXVIII Ogólnopolskia Sesja SHS. Podobnie, jak w latach ubiegłych, każdy oddział ma możliwość wysłania jednego przedstawiciela, który będzie mógł uczestniczyć w sesji na koszt Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane są proszone o pilny kontakt mailowy z sekretarzem oddziału (i.zak3@wp.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę o podanie, którymi noclegami są Państwo zainteresowani (Stowarzyszenie finansuje dwa noclegi w terminie od 20 do 23 października).

 

PROGRAM SESJI

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

sekretarz


KOMUNIKAT NR 7 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

Uczestnicy tegorocznego objazdu zabytkoznawczego na trasie: Wrocław – BouzovProściejówKroměřiž MosonmagyaróvárGyorPannonhalmaBudapesztWyszehrad – Szentendre – Wrocław w dniach 19-22 września 2019 proszeni są o wpłacenie pozostałej kwoty (po odliczeniu zadatku) z tytułów kosztów wycieczki (noclegi – jeden w Czechach, dwa – w Budapeszcie, śniadania i obiadokolacje). Wpłaty w wysokości 520 PLN (a dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 320 PLN) przyjmuje do 27 sierpnia nasz skarbnik, Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Dokumentów). Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępów; informację na temat ich wysokości podamy we wrześniu.

Oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu 7-8 listopada 2019 roku organizują konferencję pt. Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci Jerzego Remera. Szczegóły na stronie http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/events/4142/

Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu organizuje w dniach 21-22 listopada 2019 konferencję Wokół warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…. Propozycje referatów można zgłaszać do 5 września br. Bliższe informacje warsztatartysty@onet.pl lub Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń.

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

sekretarz


KOMUNIKAT NR 6 z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia. W czwartek 13 czerwca o g. 14:30 po wystawie „Dwa ołtarze” oprowadzi nas jej kurator, Jacek Witecki.

Muzeum Śląskie w Katowicach organizuje konferencję Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, poświęconą działalności muzeów w strefie szeroko rozumianego  pogranicza, nie tylko terytorialnego, geograficznego, historycznego, politycznego, kulturowego, lecz także pogranicza sztuki i nauki.

Miejsce obrad: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
Termin obrad:16-18 października 2019 r.

Języki obrad: angielski, polski. Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, główne wnioski itp.) należy przygotować w języku angielskim.
Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster.
Organizatorzy proszą o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości1500-1800 znaków (ze spacjami), w języku angielskim lub polskim do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje sesję, której tematem jest Metal i metaloplastyka Art Deco w Polsce. Organizatorzy proszą o zgłaszanie tematów referatów dotyczących szeroko pojętego użycia metalu w architekturze, we wnętrzach, meblach ale także platerach i srebrach stołowych. Materiały sesyjne będą publikowane w kolejnym już VIII tomie, któremu patronuje Muzeum: „Art Deco w Polsce”. Książka będzie recenzowana.
Zgłoszenia wraz z abstraktami należy przesłać do 1.09.2019 na adres mailowy: aniamilosz@poczta.onet.pl

Obrady odbywać się będą w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku na przełomie listopada i grudnia 2019. Uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych opłat.
W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji:
Małgorzata Kurgan-Przybylska m.przybylska@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 328 lub Dawid Keller d.keller@muzeumslaskie.pl tel. 32 77 99 386

Trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo
i Konserwatorstwo”. Więcej informacji na temat czasopisma oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie internetowej: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index

Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na Akademickiej Platformie Czasopism UMK:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

sekretarz


KOMUNIKAT NR 5 z dnia 9 maja 2019 r.

 

Zarząd Główny SHS organizuje w 2019 doroczne konkursy:
LXIV Konkurs im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettlaffa na prace naukowe (do 35 lat) członków Stowarzyszenia oraz
Nagrodę im. Profesora dr Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z zakresu historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

W związku z powyższym prosimy o składanie propozycji z naszego Oddziału u członków Zarządu Oddziału do 10 czerwca br.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konfernecji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu „Kształcenie i krytyka artystyczna w Europie środkowej i wschodniej w XX-XXI wieku“, która odbędzie się 9-11 października 2019 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Językiem konferencji jest angielski. Szczegółowe informacje tutaj.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną  na adres: torun@world-art.pl
do 15 maja 2019.

22 maja o godzinie 11.00 w Sali Papieskiej w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu (ul. Mariacka 9) odbędzie się konferencja naukową „Historia, sztuka i wyzwania konserwatorskie w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu”. Szczegóły tutaj oraz na stronach: https://konferencjasandomierz.evenea.pl/;
https://www.facebook.com/events/1178137192357536/
Prosimy o dokonywanie rejestracji na wydarzenie na portalu: https://konferencjasandomierz.evenea.pl/ lub mailowo na adres: konferencjasandomierz@gmail.com

Instytut Historii Sztuki UWr oraz Muzeum UWr organizują konferencję naukową “CollectingAntiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”, która odbędzie się 25-28 marca 2020 r. Szczegóły tutaj. Zgłoszenia wystąpień można nadsyłać do 15 lipca 2019 na adres: agata.kubala@uwr.edu.pl lub urszula.bonczuk-dawidziuk.@uwr.edu.pl

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

sekretarz


KOMUNIKAT NR 3 z dnia 12 marca 2019 r.

 

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na otwarcie wystawy Sol omnia regit (gmach główny UWr., Wieża Matematyczna) w środę 20 marca o g. 13:00.

 

Przekazujemy informacje na temat konferencji:

 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu organizują 6-7 czerwca 2019 r. ogólnopolską konferencję naukową Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń. Zainteresowani są proszeni o przesłanie formularza do dnia 30 marca 2019 r. na adres sekretarza organizacyjnego Katarzyny Janickiej: pewuka@amu.edu.pl.

Koszt dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

 

Europejska Wspólnota Kultury zaprasza na konferencję, która odbędzie się na Zamku Czocha w okolicach Lubania w dniach 4-6 września 2019 r. Tematem wiodącym tegorocznej edycji EuCuComm 2019 są kościoły graniczne i ucieczkowe. Szczegółowe informacje na stronie: www.EuCuComm.eu .

Termin nadsyłania zgłoszeń referatów wraz z abstraktami – 25 marzec 2019.

 

Dyrekcja Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności, która odbędzie się w dniach 19-20 IX 2019 r. w Krakowie.

Kontakt z sekretarzem konferencji (Natalia Koziara) na adres e-mail: nkoziara@mnk.pl

 

Czasopismo naukowe „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo" ogłasza nabór artykułów – szczegóły na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS zwraca się do wszystkich członków z prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi: 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi:
4 zł/mies. (w tym: 2,5 zł składka obowiązkowa + 1,5 zł dobrowolna składka na FPK).

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału

 


KOMUNIKAT NR 2 z dnia 21 lutego 2019 r.

 

Na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów w dniu 25 stycznia 2019 r. – kadencja 2019 – 2021 – został wybrany Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki:
Prezes – prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, Wiceprezes – prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, Wiceprezes –
dr hab. Andrzej Betlej, Sekretarz generalny – dr Anna Sylwia Czyż, Skarbnik – dr Katarzyna Nowakowska-Sito, Członkowie Prezydium – dr hab. Hubert Kowalski, prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz.

Nasza Koleżanka, Maria Zwierz, ponownie została wybrana do Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza na spotkanie w ramach cyklu naukowego prezentującego bieżące wystawy w muzeach Wrocławia. W środę 6 marca o g. 14:30 po wystawie „Grupa Krakowska 1932-1937” w Pawilonie Czterech Kopuł oprowadzi nas jej kuratorka, Barbara Ilkosz.

 


Zapraszamy do uczestnictwa w objeździe zabytkoznawczym na trasie: Wrocław – BouzovProściejówKroměřiž MosonmagyaróvárGyorPannonhalmaBudapesztWyszehrad – Szentendre – Wrocław w terminie 19-22 września 2019 (jeden nocleg w Czechach, dwa – w Budapeszcie). Koszt wycieczki ze śniadaniami i obiadokolacjami (bez biletów wstępów) ok. 670 PLN przy 44 uczestnikach (dla członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich przewidywana dopłata wyniesie ok. 150-200 PLN). Osoby zainteresowane są proszone
o wpłacenie
zaliczki w wysokości 150 PLN (gotówką) do końca marca b.r. Wpłaty przyjmuje nasz skarbnik, Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Dokumentów).

 

Instytut Historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie organizują seminarium "Drewno, kamień, cegła. Badania technologiczne i historyczne. Perspektywy współpracy interdyscyplinarnej".

Środa 27 lutego, od godz. 11; Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, Wrocław, s. 309.

Program:

- dr inż. Daniel Wałach, mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska, (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie), "Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji zabytkowych"

- dr. hab. prof. U. Wr.  Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski),  „Badania historyczne, dendrochronologiczne i architektoniczne historycznej papierni w Dusznikach. Przykład współdziałania badaczy technik budowlanych i humanistów“

-  mgr Anna Babicka (Akademia Sztuk Pięknych Wrocław),  "Czynniki powodujące degradację drewna na przykładzie stanu zachowania elementów stropów drewnianych polichromowanych z pałacu w Gorzanowie, gm. Bystrzyca Kłodzka woj. Dolnośląskie"

- mgr Radosław Gliński (Uniwersytet Wrocławski ) „Wyniki badań architektonicznych w kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31- 33 we Wrocławiu”

 

Na początku października 2019 roku Oddziały Warszawski i Łódzki SHS planują organizację konferencji
pt.
Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań, szcegółowe informacje pod adresem: tkanina.dziedzictwo@gmail.com

 

Za Zarząd:
Izabela Żak

Sekretarz Oddziału