ODDZIAŁ WARSZAWSKI Stowarzyszenia Historyków Sztuki
ul. Piwna 44, 00-265 Warszawa, tel. 22 6359699, 6358701
fax 22 6359074
e-mail: ow.shs@shs.pl.pl

KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2014 r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

3 X 2014, godz. 17.00Hommage a Anna Ziemba. Spotkanie przyjaciół, kolegów, znajomych i wychowanków poświęcone pamięci Anny Ziemby-Michałowskiej (1946-2014)

6 X 2014, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. O obrazie El Greco „Ekstaza św. Franciszka” z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach opowie dr Izabella Galicka

10 X 2014, godz. 14.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z Kolekcji Krzysztofa Kura. Po wystawie oprowadzi Krzysztof Kur

14 X 2014, godz. 17.00 – Prezentacja ksiązki Henryka Samsonowicza Szkice o mieście średniowiecznym, wydanej przez Wydawnictwa Drugie w 2014 r.

20 X 2014, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Masoneria. Pro publico bono oprowadzi kurator prof. dr hab. Tadeusz Cegielski

29 X 2014, godz. 17.00 – Prezentacja książki prof. dr hab. Ireny Huml Ars Argenti wydanej przez Galerię Sztuki w Legnicy w 2014 r.

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

10 X 2014, godz. 17.00 – prezentacja książki Przemysława Krystiana Farysia Ubiór kobiecy i jego tajemnice 1780-1930. Styl – rzemiosło – produkt, wydanej w 2014 r. przez Wydawnictwo DIG

24 X 2014, godz. 17.00 – prezentacja książki Krzysztofa Trojanowskiego Moda w okupowanej Francji i jej echa w Polsce, wydanej w 2014 r. przezWydawnictwo Naukowe PWN

14 XI 2014, godz. 17.00 – prof. dr hab. Ewa Letkiewicz, Niezwykłe materiały biżuterii art deco. Celuloid, galalit, bakelit, akrylic…

28 XI 2014, godz. 17.00 – Karolina Ślusarczyk, Techniki pasamonicze w średniowieczu – historia, opis i próba rekonstrukcji


 Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS oraz Koło Naukowe IHS UKSW zapraszają na sesję naukową Brązy warszawskie: dzieła, twórcy, kolekcjonerzy i badacze, która odbędzie się w dniu 22 X 2014 r. w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Program obrad:

10:30-10:45dr Artur Badach, Wiceprezes O/W SHS, Rozpoczęcie sesji
10:45-11:05Grażyna Orlińska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Ozdoby z Warszawy-Zacisza świadectwem starożytnego brązownictwa sprzed 2500 lat
11:25-11:45 Maria Krajewska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, O poradniku konserwatorskim i analizach składu chemicznego zabytków archeologicznych z brązu na przełomie XIX i XX wieku w Warszawie
11:45-12:05 Mirosława Andrzejowska, Jacek Andrzejowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Feliksa Łopieńskiego przygoda z archeologią
12:05-12:30 – DYSKUSJA
12:30-12:50 dr Joanna Paprocka-Gajek, Muzeum Pałac w Wilanowie, Wilanowska kolekcja brązów
12:50-13:10Anna Saratowicz-Dudyńska, Zamek Królewski w Warszawie, Brązowy zegar z herbami Stanisława Augusta – francuski projekt i jego polskie konsekwencje
13:10-13:30Ryszard Bobrow, Muzeum Narodowe w Warszawie, Ferdynand Giersz brązownik warszawski pocz. XX w.
13:30-13:50 Andrzej Sołtan, Warszawa, Brązownictwo warszawskie w trzydziestoleciu międzypowstaniowym
13:50-14:15 – DYSKUSJA
14:15-15:00 – PRZERWA OBIADOWA
15:00-15:20Stefan Mieleszkiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie, Meble Szpechta i Trenerowskiego
15:20-15:40 dr Katarzyna Bogacka, SGGW, Pastorały biskupie z wytwórni warszawskich z drugiej połowy XIX i początku XX wieku
15:40-16:00dr Monika Bryl, Warszawa, „Dokument pewnej epoki”: album rodziny Chłapowskich wykonany w firmie Bracia Łopieńscy i kulisy jego realizacji
16:00-16:20Aleksandra Sołtan-Lipska, Tomasz Bylicki, Muzeum Warszawy, Władysław Miecznik, grawer i brązownik. Historia utrwalona w stali i spiżu
16:20-17:00 – DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SESJI
17:00 – SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

Zarząd O/W SHS zaprasza do Krakowa w dniach 20-22 XI 2014 r. na obrady Jubileuszowej Sesji Ogólnopolskiej Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski SHS, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Dzień pierwszy, 20 listopada, czwartek (Sala Hołdu Pruskiego w Sukiennicach)
10.00 OTWARCIE
10.30-12.30
Wojciech Bałus (Kraków): Czego chcą ornamenty?
Marcin Pastwa (Lublin): Ornament i obraz a płaszczyzna
Piotr Krasny (Kraków): Ornamentum et decor Marta Leśniakowska (Warszawa): BRAK
13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.30
Krzysztof Lipka (Warszawa): Ornamentyka instrumentów muzycznych
Jolanta Talbierska (Warszawa): Ornament i wzornik warsztatowy a grafika europejska XV-XVI w.
Michał Woźniak (Bydgoszcz/Toruń): Złotnicy i ich ornament
15.30-16.00 PRZERWA KAWOWA
16.00-17.00
Stanisław Mossakowski (Warszawa): Apertionum ornamenta Albertiego a renesansowe okna wawelskie Franciszka Florentczyka
Teresa Grzybkowska (Warszawa): Węzły Leonard da Vinci, a muzyczne labirynty. Między dekoracją, ornamentem, symbolem, a muzyką
Anna Oleńska (Warszawa): Niezbędność ornamentu. O parterach w ogrodach formalnych
Koncert organowy w kościele oo. Bernardynów na Stradomiu. Pokaz wystawy Abrys, delinaeatio, kopersztych w Auli Klasztoru Bernardynów na Stradomiu lub w Galerii IHS UJ.
Dzień drugi, 21 listopada, piątek
PANEL 1: „ŚREDNIOWIECZE” (Sala Karola i Karoliny Lanckorońskich, IHS UJ. Grodzka 53, I piętro)
9.30-10.30
Marek Walczak (Kraków): Ornamentalność średniowiecza
Monika Kamińska, Marta Graczyńska (Kraków): O plecionkach wawelskich raz jeszcze – w stulecie pierwszych odkryć
Olga Tuszyńska-Szczepaniak (Łódź): Maski – decorum czy dekoracja. Funkcja wizerunków antropomorfizujących w polskiej architekturze średniowiecznej
10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-13.00
Jakub Adamski (Warszawa): O wielkiej karierze maswerków trójpromiennych w architekturze europejskiej około r. 1300
Jerzy Żmudziński (Kraków): Ornament w złotnictwie krakowskim epoki gotyku i w badaniach nad nim
Szymon Tracz (Kraków): Dekoracje ornamentalne w italianizujących malowidłach ściennych na terenie Królestwa Węgierskiego pod berłem Andegawenów
Štefan Valášek (Kraków): Kilka zagadnień dekoracji wnętrz kościołów Liptowa i Spisza w XIV i XV wieku
Agnieszka Smołucha-Sładkowska (Kraków): Pseudonapisy jako motywy dekoracyjne w sztuce Italii w XIV i XV w.
13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
PANEL 2: „PRZEŁOMY” (Sala Karola i Karoliny Lanckorońskich, IHS UJ. Grodzka 53, I piętro)
15.00-16.00
Tomasz Ratajczak (Poznań): Odrzwia sztukatorską robotą zrobione. Ornamentyka portali wawelskich z warsztatu mistrza Benedykta
Arkadiusz Wagner (Toruń): Gotycki ornament chrystologiczny z konarami i liśćmi akantu na tle zdobnictwa introligatorskiego w Europie i Polsce XV-XVI w.
Adam Soćko (Poznań): Ornamentalizacja sklepień w architekturze sakralnej Lubelszczyzny XVI i początków XVII wieku jako przykład lokalnej drogi rozwoju architektury – od gotyku do manieryzmu
16.00-16.30 PRZERWA KAWOWA
16.30-17.15
Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie:) Kontynuacja, archaizacja, nowatorstwo. O architektonicznej ornamentyce domów krakowskich na przełomie średniowiecza i nowożytności
Agnieszka Gronek (Katedra Ukrainoznawstwa UJ): W poszukiwaniu zaginionej ramki. Epizod z dziejów drukarstwa na Rusi
PANEL 3: „OD MANIERYZMU DO ROKOKA” (Sala nr 40 IHS UJ, ul. Grodzka 53, I piętro)
godz. 9.30-10.30
Małgorzata Wawrzak (Toruń) Piękne i szkaradne. Głowy, maski, maszkarony w nowożytnej grotesce.
Małgorzata Łazicka
(Warszawa): Miniaturowe ryciny ornamentalne małych mistrzów niemieckich
Michał Kurzej (Kraków): Ornament dawny i nowoczesny w niderlandzkiej teorii sztuki 2. poł. XVI i 1. poł. XVII w.
10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-13.00
Magdalena Adamska (Kraków): Maureska – pierwszy triumf grafiki ornamentalnej
Franciszek Skibiński i Aldona Tołysz (Toruń): Wokół >Inuentien< Cornelisa Florisa. Ornament, architektura i inwencja artystyczna w szesnastowiecznych Niderlandach
Elżbieta Pytlarz (Kraków): Recepcja pewnego projektu Hansa Vredemana de Vries w sztuce polskiej
Adriana Podmostko-Kłos (Poznań): Dekoracja retabulów wielkopolskich w 2. ćwierci XVII w.
Aleksander Stankiewicz (Kraków): Dekoracja architektoniczna w twórczości architekta Krzysztofa Bonadury Starszego
13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
15.00-16.00
Małgorzata Pokorska-Primus (Kraków): Dekoracja czy symbol? Capricci ornamentalne w grafice rokokowej i refleksja estetyczne epoki
Andrzej Betlej (Kraków): Zaginione/zapomniane XVIII-wieczne ornamentalne „Klebebandy” w zbiorach polskich
Zbigniew Michalczyk (Warszawa): Uwagi o sposobie wykorzystania architektonicznych i ornamentalnych wzorów graficznych w polskim malarstwie ściennym XVIII wieku
16.00-16.30 PRZERWA KAWOWA
16.30-17.15
Dominik Ziarkowski (Kraków): Czy ornament może być sygnaturą? Uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego
Jakub Sito (Warszawa): Początki ornamentyki rokokowej w sztuce Warszawy
Wydarzenia towarzyszące:
14.30 – Pokaz zamknięty modelu ołtarza z Pałacu Arcybiskupiego (Muzeum Archidiecezjalne, ul. Kanonicza),
18.00 – Spotkanie koleżeńskie w Magistracie Miasta Krakowa (Wręczenie odznaczeń i Nagród SHS, bankiet)
Dzień trzeci, 22 listopada, sobota
PANEL 4: „OD KLASYCYZMU DO ART DECO” (Sala Karola i Karoliny Lanckorońskich IHS UJ, ul. Grodzka 53, I piętro)
godz. 9.30-10.30
Mikołaj Getka-Kenig (Warszawa): Klasycyzm i ideologia ornamentu: zagadnienie dekoracji w „Architekturze” ks. Sebastiana Sierakowskiego
Jolanta Czerzniewska (Warszawa): Sztuka pisania i styl: źródła nauk pięknych według Stanisława Kostki Potockiego
Agata Wójcik (Kraków): Styl mauretański w dekoracji wnętrz XIX-wiecznych
10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-13.00
Katarína Chmelinová (Bratysława): Ornament v praxi rehoľného umelca 19. storočia v strednej Európ. Explikácia – Uhorsko a Konrád Švestk Leila Khasyanova (Moskwa): Орнамент и его осмысление в монументальной живописи в русских и польских художников конца XIX века
Piotr Gryglewski (Łódż): Recepcja nowożytnych form ornamentalnych w epoce historyzmu, na przykładzie dekoracji architektonicznych w Łodzi (1870- 1900) Wisława Jordan (Łódź): Koncepcje ornamentu w polskiej myśli o sztuce z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku
13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30-16.10
Irena Buchenfeld (Kraków): „pierwsi zapuścili wzrok chciwy w te zaklęte sezamy chłopskie” – źródła motywów ornamentalnych sztuki młodopolskiej na przykładzie dekoracyjnego malarstwa ściennego artystów Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”
Joanna Wolańska (Kraków): Motyw kasztanowca w sztuce około 1900 Andrzej Siwek (Kraków): Ornament, czy styl? Motywy zakopiańskie w architekturze miast
Jarosław Mulczyński (Poznań): Od secesji do art deco. Ornament i dekoracja w środowisku artystycznym Poznania w 1 połowie XX w.
Michał Pszczółkowski
(Zielona Góra): Dekoracja art déco w architekturze dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie realizacji toruńskich
PANEL 5: „WSPÓŁCZESNOŚĆ – NOWOCZESNOŚĆ” (Sala nr 40 IHS UJ, ul. Grodzka 53, I piętro)
9.30-10.30
Katarzyna Uchowicz (Warszawa): Ukryty labirynt. Ornament pierwszych lat odbudowy Warszawy. Eksperymentalne realizacje Bohdana Lacherta i Jerzego Jarnuszkiewicza.
Aleksandra Sumorok (Łódź): Socrealizm. W kręgu polskiego wnętrza, przedmiotu, ornamentu
Marcin Zgliński (Warszawa): Socrealizm z tysiąca i jednej nocy. Rola ornamentu w monumentalnej architekturze azjatyckich republik radzieckich i Mongolii lat 30-50 XX w.
10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-13.00
Magda Kunińska (Kraków): Zanim ornament stał się zbrodnią: historia zmian postaw wobec kategorii ornamentum jako historia drogi do teorii modernistycznej
Agnieszka Gryska (Poznań): Semantyka i funkcja ornamentu według Adolfa Loosa
Dorota Jędruch (Kraków) Zbrodnia przebaczona – rola dekoracji w architekturze modernistycznej na przykładzie twórczości Le Corbusiera
Tomasz Gryglewicz (Kraków): Ornamentalność i dekoracja w sztuce epoki postmodernizmu
13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.30
Agnieszka Jankowska-Marzec (Kraków): Od qr kodu do kolażu: ornament i dekoracja w działaniach współczesnych twórców krakowskiego środowiska artystycznego
Paweł Brożyński (Kraków): „Ornament z ludzkiej masy” i „życie jako baśniowy ornament”
Anna Baranowa (Kraków): Pokusa ornamentu a „płynna nowoczesność”
Zakończenie obrad.

Zarząd O/W SHS zaprasza na konferencję w ramach obchodów 40-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa „Gdy gaśnie ludzka pamięć, dalej mówią kamienie…” Społeczny ruch ochrony zabytkowych cmentarzy w Polsce – 40 lat tradycji. Konferencja odbędzie się w dniu 16 X 2014 r. w Muzeum Warszawy (piwnice staromiejskie).

Porządek Konferencji:
12.00 – 12.15 – Otwarcie – Prezydent m. st. Warszawy p. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami p. Marcin Święcicki, Dyrektor Muzeum Warszawy p. Ewa Nekanda-Trepka
12.15 – 12.30 red. Jerzy Kisielewski, Komitet Powązkowski – społeczna inicjatywa ochrony zabytkowych cmentarzy – 40 lat doświadczeń
12.30 – 12.45 – Zbigniew Maj, Społeczne formy ochrony zabytkowych cmentarzy w Polsce
12.45 -13.15 – prof. ASP dr. hab Janusz Smaza, prof. ASP dr. hab. Wiesław Procyk, Problemy konserwatorskie przy obiektach występujących na zabytkowych cmentarzach
13.15 – 13.45 PRZERWA, Oprowadzenie po wystawach, przerwa kawowa
Prezentacja Komitetów działających w Polsce i poza jej granicami:
13.50 -14.00 – Józef Babiel – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
14.00- 14.10 – Arkadiusz Kierys – Towarzystwo Miłośników Torunia
14.10- 14.20 – Wiesława Kubów – Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa
14.20 – 14.30 – Jan Jagielski Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej
14.30 – 14. 45 PRZERWA na kawę
14.50 – 15.00 – Antoni Sypek – Społeczny Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie
15.00 – 15.10 – Regina Morawca – TOnZ, oddz podhalański, Cmentarz na Pęksowym Brzysku
15.10 – 15.20 – Piotr Zambrzycki – Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie.
DYSKUSJA, podsumowanie i zakończenie.

Wystawy towarzyszące konferencji: METAPORTRETY, powązkowskie portrety na porcelanie – oprowadza dr Janusz Nowiński, Nagrobki powązkowskie poddane konserwacji, prace finansowane z budżetu m. st Warszawa, BSKZ – oprowadza Agnieszka Kasprzak, Wystawa zdjęć zawartych w albumie „Stare Powązki” – oprowadza Tomasz Rogala.

Zarząd Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak informuje o VI Edycji Konkursu im. doktor Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur. Szczegółowe informacje i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjakatarzynycieslak.pl . Termin składania prac opublikowanych lub obronionych w latach 2011–2014 upływa w dniu 31 października 2014 r.

Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na XXIV Sympozjum Historii Farmacji pt. Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem w Bydgoszczy w dniach 28-29 maja 2015 r. Celem konferencji, jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywała idea panaceum w lecznictwie na przestrzeni dziejów? Organizatorzy chcą określić, czy idea ta ewoluowała oraz w jaki sposób była realizowana w praktyce? Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszają: historyków różnych specjalności – farmacji, medycyny, kultury i sztuki oraz archeologów, etnologów i filologów. Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są pod adresami: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl lub zhistmedpiel@cm.umk.pl

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl


 Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta : PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca grudnia br. Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

 

 

           

dr Monika Kuhnke      

Prezes Oddziału Warszawskiego SHS